NAJNIŻSZA, NADZIEMNA CZĘŚĆ BUDYNKU WYSUNIĘTA LUB WSUNIĘTA W STOSUNKU DO GÓRNYCH PARTII MURU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COKÓŁ to:

najniższa, nadziemna część budynku wysunięta lub wsunięta w stosunku do górnych partii muru (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: COKÓŁ

COKÓŁ to:

układ styków stale połączonych z elektrodami znajdującymi się wewnątrz lampy elektronowej lub żarówki, zapewniający połączenie elektryczne z obwodami zewnętrznymi przy jednoczesnym zachowaniu szczelności lampy (której wnętrze może być wypełnione gazem o ciśnieniu odmiennym od atmosferycznego lub może w nim występować próżnia), pozwala na umieszczenie lampy w podstawie lampowej (na 5 lit.)COKÓŁ to:

listwa maskująca połączenie ściany z podłogą (na 5 lit.)COKÓŁ to:

grupa artystyczna założona w 1946 r. w Paryżu (na 5 lit.)COKÓŁ to:

część lampy elektronowej przytwierdzona do bańki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJNIŻSZA, NADZIEMNA CZĘŚĆ BUDYNKU WYSUNIĘTA LUB WSUNIĘTA W STOSUNKU DO GÓRNYCH PARTII MURU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.472

ARKUSZ DRUKARSKI, KADZIDŁOWIEC, RADAR GEOLOGICZNY, PODJAZD, STRUKTURA DRAMATYCZNA, OKAP, SUMIK, PĘCHERZ, WOKALIZA, WIMANA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KARTA, BUDOWA, OSZCZĘDNOŚĆ, RAJFURSTWO, PROJEKT TECHNICZNY, EMPIREUM, GNIAZDO, PENS, KULEBIAK, GALANTYNA, TRANSPORTOWIEC, ŁUSKA, INDOS, KLUCZ, BRAMA TRIUMFALNA, TARGANIEC, STRZĘP LUDZKI, JĘZYK CHORWACKI, PRACA, SUWNICA BRAMOWA, HETEROATOM, HAFT, PARKIETAŻ, BOCIANIEC, KONDYCJA FINANSOWA, SZKARADA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KUBEŁ, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, TŁUSZCZ, ZRĄB TEKTONICZNY, KONFIGURACJA, WOJNA, NOC ASTRONOMICZNA, KASA, TRAGIZM, PRZYSIEK, PAPIER, WISIELCZY HUMOR, PIWO, ANGORA, ZMYWACZ, OSOWO, FARMAKOKINETYKA, KOSMOGONIA, ISKIERNIK OCHRONNY, BROŃ BIOLOGICZNA, SUWACZEK, RETRAKCJA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, APSYDA, DROBINA, UPOKORZENIE, FERMA, RUSKOŚĆ, TECHNIKA ANALOGOWA, SZUM, STOPA, WPUST, LICENCJA OTWARTA, BRYTFANKA, PODWIĘŹ, DUPCIA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, PROTEGOWANY, TEATR, ROBERTIA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KHMER, WAPORYZACJA, ZNAK, METATEKST, DRĄŻEK SKRĘTNY, SINGIEL, MARTWIAK, KINO, POWŁOKA GALWANICZNA, SĘKACZ, KLINIEC, ESTER, CIEPLARKA, UKŁAD ADRENERGICZNY, MOLINO, SZCZYTÓWKA, BRYTFANKA, DUCHOWIEŃSTWO, ŚRÓDOKRĘCIE, NIEBIOSY, SOCJALIZM NARODOWY, GRAFIKA, DZIERŻAWCA, SZUM, SZYBKOŚĆ, SYLWETKA, ZAKUP, UTRILLO, PISTACJA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ELEKTROIZOLACJA, PREDESTYNACJA, CROSS, SZYCH, ZEWŁOK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ZAGŁÓWEK, ANTYFONA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, KONWENT, CEWKA, BŁĘDNIK KOSTNY, ABRAZJA, PROMIEŃ, BON OŚWIATOWY, ORLICZKOWATE, STER, BULLA, PODEJŚCIE, ŁAŃCUSZEK, SAMIEC, WYROBISKO GÓRNICZE, DZYNDZEL, WIELOKĄT, UCINKA, SZNUR, AKTYW , ZATOR, IMIGRACJA, JADZICA, SĄSIEK, KAPUŚCIANY ŁEB, MURŁAT, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, KSIĘGA METRYKALNA, CZERPAK, ATŁAS, BRZEZINA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZŁOCIENICE, GATUNEK INWAZYJNY, KOMORA, USTNIK, OBUWIE, OZONEK, PRZEWŁOKA, PASSEPIED, KAŁAMARZ, NAWA GŁÓWNA, NOWOROCZNIK, PRZECHYŁKA, PINGWINARIUM, SKRZYNIA BIEGÓW, LICZEBNIK, JĘZYK, JUJUBA, ŁAMANY DACH POLSKI, TRIFORIUM, ARCYDZIEŁO, SZCZĘKA, SYR, ZDARZENIE PRAWNE, PODSTOPIEŃ, AMPUŁKA, PERYPATETYK, KSIĄŻĘ, PALUSZEK, WIZYTA DOMOWA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, JEZIORO POLODOWCOWE, BRUNATNE KOSZULE, CZAS PRZYSZŁY, KORONA DROGI, KĄT WIELOŚCIENNY, BICIE CZOŁEM, GÓRKA, ŚLĄSKOŚĆ, KURS, SINIEC, SZKAPLERZ, SIÓDMY, WACHTA, KACZKA DZIENNIKARSKA, BARWNIK SPOŻYWCZY, HACJENDA, PĘCHERZYK, MIĘTÓWKA, DWUWIERSZ, JAMRAJ, ŚWIĘTOJANKA, LAPARENTOZAUR, KRYKIET, PLAC ŁUBIAŃSKI, BASEN, PÓŁGOLF, KIESZONKA, OKULAR, WYGIĘCIE, OPŁATA PROLONGACYJNA, INFOBOX, PRZYKRYWKA, BEZŻENNOŚĆ, CEMBROWINA, SUTERYNA, AGENDA, TAUKA, WIDMO, DESKA, MENAŻKA, GLAZURA, PODKŁAD, HIPOTEZA ZEROWA, WRÓBEL MAZUREK, PIK, PRZĘSŁO, ŁOBODA, LIBELA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, MUCHA MOKRA, PRZYSŁÓWEK, URZĄD CENTRALNY, GRUPA WSPARCIA, MACICA, RUSEK, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, TRYSKAWKA, ZESTAWIK, BI, JUTRZYNA, CUDOWRONKA, TRAFIENIE, LODOWIEC NORWESKI, KAMYCZEK USZNY, ODCIEK, INWOLUCJA, KOMPRES, TRANSPORTOWIEC, ŁATA, BRYTFANNA, SYMETRIA FIGURY, PASSA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, ALAN, DYFUZOR, BALSAM, HAJDUK, MAZER, DRĄGAL, SOŚNIK, POLIANDRIA, PRANIE MÓZGU, PANTOGRAF, ROŚLINA PASTEWNA, OBI, CŁO WYRÓWNAWCZE, JUDASZOWIEC, PŁAT CZOŁOWY, AKOMPANIAMENT, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, IGOR, MONETA OBIEGOWA, KONFORMER, POBIAŁKA, ULOTKA, GARY, PRZEWIDYWANIE, SEKRECJA, AKATALEKSA, MACERACJA, DENAT , WEDUTA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, FILTR CYFROWY, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, RAKARNIA, ZACIĘCIE, KANOE, ZIARNECZKO, DYSCYPLINA NAUKOWA, SKORUPA ZIEMSKA, BOMBIARZ, FOTORECEPTOR, CHOROBA WRZODOWA, RECYTATYW, MARSREJA, KROSNO, PRZEDRUK, INEZ, PRZÓD, ?POMYŁKA FREUDOWSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJNIŻSZA, NADZIEMNA CZĘŚĆ BUDYNKU WYSUNIĘTA LUB WSUNIĘTA W STOSUNKU DO GÓRNYCH PARTII MURU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJNIŻSZA, NADZIEMNA CZĘŚĆ BUDYNKU WYSUNIĘTA LUB WSUNIĘTA W STOSUNKU DO GÓRNYCH PARTII MURU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COKÓŁ najniższa, nadziemna część budynku wysunięta lub wsunięta w stosunku do górnych partii muru (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COKÓŁ
najniższa, nadziemna część budynku wysunięta lub wsunięta w stosunku do górnych partii muru (na 5 lit.).

Oprócz NAJNIŻSZA, NADZIEMNA CZĘŚĆ BUDYNKU WYSUNIĘTA LUB WSUNIĘTA W STOSUNKU DO GÓRNYCH PARTII MURU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - NAJNIŻSZA, NADZIEMNA CZĘŚĆ BUDYNKU WYSUNIĘTA LUB WSUNIĘTA W STOSUNKU DO GÓRNYCH PARTII MURU. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x