RUCHOMA, OKRĄGŁA CZĘŚĆ APARATU TELEFONICZNEGO, SŁUŻĄCA DO WYBIERANIA NUMERU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARCZA to:

ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TARCZA

TARCZA to:

rodzaj celu w strzelectwie i służbach mundurowych (na 6 lit.)TARCZA to:

element uzbrojenia pełniący funkcje obronne (na 6 lit.)TARCZA to:

rodzaj naszywki z numerem szkoły, tarcza szkolna (na 6 lit.)TARCZA to:

płaski element urządzenia na jego powierzchni, na którym znajduje się podziałka i wskazówki, z których można odczytać jakąś informację o pomiarze, lub - coraz częściej - wyświetlacz (na 6 lit.)TARCZA to:

okrągły kształt, głównie ciał niebieskich widocznych na niebie, np. tarcza Księżyca (na 6 lit.)TARCZA to:

ktoś lub coś, co chroni (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta lub tablica z godłem (na 6 lit.)TARCZA to:

część maszyny, która jest płaska i wiruje, np. tarcza hamulcowa (na 6 lit.)TARCZA to:

tarcza kontynentalna - rozległy, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się obszar zbudowany ze skał krystalicznych (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór nieba południowego; do 1922 r. nosił nazwę Tarczy Sobieskiego (na 6 lit.)TARCZA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)TARCZA to:

broń ochronna do walki wręcz wykonana z drewna pokrytego skórą lub blachą, używana do XVII w (na 6 lit.)TARCZA to:

stalowa osłona działa, karabinu maszynowego przed pociskami i odłamkami (na 6 lit.)TARCZA to:

płyta służąca za cel w strzelaniu ćwiczebnym (na 6 lit.)TARCZA to:

każdy element maszyny, przyrządu itp. kolisty i plaski, ruchomy dookoła własnej osi (na 6 lit.)TARCZA to:

słoneczna lub strzelecka (na 6 lit.)TARCZA to:

słoneczna lub zegara (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCHOMA, OKRĄGŁA CZĘŚĆ APARATU TELEFONICZNEGO, SŁUŻĄCA DO WYBIERANIA NUMERU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.644

TARCZA, MOBIL, ZABYTEK NIERUCHOMY, ROZGRZEWKA, FORMIERKA, ŁUK KOLANKOWY, KIT PSZCZELI, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, AUTOMAT LOSOWY, DOBUDÓWKA, BASEN, BRYNÓW, STROJNICA, UKOŚNIKOWATE, ELEKTRODA SZKLANA, RITORNEL, ODLEWARKA, NOSEK, OPARCIE, ŚRÓDMIEŚCIE, INTERMEZZO, WRZECIENNIK, MAROKAŃSKI, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, PALUSZEK, SPÓD, ANALIZA WARIANCJI, KAWA ZBOŻOWA, KATEDRA, ODWÓD, MANKIET, DUPA, GLIZA, SPODNIE, GORSET, PLACEK, FINWAL, PRĘGA, MASZYNA FORMIERSKA, PATENA, BALKON, IGLICA, TRZON, RDZEŃ, KONDYGNACJA, PUSZKA MÓZGOWA, SZCZYT, PĘTLA OCIEKOWA, NÓW, ZAWIĄZEK, BLUZA, KOPUŁKA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, BIEGUN, DZIÓB, REJESTR, GŁOWICA, KULA, ZWÓJ, KANON, BUDA, PUDŁO, POCZĄTEK, MONOPTERES, KLAUZURA, CZEP, STOJAN, PŁETWA, OSIEDLE, KLOCEK, UKŁAD ZAPŁONOWY, RDZEŃ, KURSOR, GLORIA, ŚCIANA WSCHODNIA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ŚLUNSK, LISTEK, COKÓŁ, ZERWA, GOLONKA, APARAT, POMPA SZLAMOWA, POLAROGRAFIA, ZSTĘPNICA, EPEISODION, TARCZA KONTYNENTALNA, JELEŃ BIAŁOWARGI, KWADRANT, TŁUMICA, UKŁAD ADRENERGICZNY, KILSON, NOCEK DUŻY, NAPIERŚNIK, BIAŁKO, ŚWIERKLE, MONOPTER, LOTNICTWO WOJSKOWE, SOHO, CZUB, STUDNIA ABISYŃSKA, WAPER, MONOPOLISTA, RÓW, LASKOWICE OŁAWSKIE, METODA PORÓWNAŃ, PARTIA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, DROGI MOCZOWE, ŁAPA, NUTA, JASIENICA, PINGWIN MAŁY, NACIĄG, WYJEC PŁASZCZOWY, SKLERYT, KASETKA, PRZEDZAMCZE, DZIAŁKA ROBOCZA, PISAK, PERISTOM, PORTASY, DZWONNICA, OPUSZKA, GROTA OGRODOWA, MAŁŻOWINA, MIECH, KOLBA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, CZAPLA MODRA, KATERA, BIEGUN WEGETATYWNY, PRZĄŚLICA, KĄT BRYŁOWY, SZEKLER, ODZIOM, IROKEZKA, KRĘTLIK, LINOLEUM, EWANIELIA, CZANKA, AKTYWA TRWAŁE, TURMA, KOPIAŁ, NARZĄD ŁZOWY, PERYSTOM, WIEŻA SPADOCHRONOWA, RAGLAN, PÓŁCHÓR, KULTURA AZYLSKA, LINIA POŚRODKOWA, CHWYT, KLAPA, KIEŁZNO, ZRĄB, TARCZA, REPUBLIKA JAKUCKA, SEKTOR, URYWEK, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, BYLICA POSPOLITA, PELTA, MOSTEK, CHRAPA, SUWACZEK, RAKOWIEC, PAIŹA, PANEW, PUNKT, KONKURENCJA, SUWAK, OPASANIE, ŁAPACZKA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, OŁTARZ, SYCIWO, CHOCHLA, PIÓRO, NIEMCY ZACHODNIE, TRABANT, KIESZEŃ, TYKA, LAKOLIT, PODKORA, WSTĘP, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, MIESZKALNICTWO, KIELICH, WYŻŁABIACZ, ZAGÓRZANIN, LICE, ANTROPOSFERA, KASETA, WYLINKA, SZPARKA, KARCZEK, CEP, LEŚNICTWO, REKORDER, KASSAWA, POMPA ŁYDKOWA, FINAŁ, AKCIK, POLITYKA PIENIĘŻNA, SPAŁA, EUROPA, CZŁON, ZAKOŃCZENIE, SUPORT, MASKA, ŁĄCZNIK, CIEMNIA OPTYCZNA, KONTYNENT, SIODŁO, DEPRESJA, WIDEŁKI, PIUSKA, BOM, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, RDZEŃ KRĘGOWY, ZWIERZYNIEC, MENU, SPÓLNIK, WSTĘPNICA, ASFALTOGUMA, ŁAWA FUNDAMENTOWA, PRZEWÓD, OPUSZKA, WIENIEC, MAGLOWNICA, GYNYCEUM, TĘTNICA OCZNA, BLOK OPERACYJNY, KNOWIE, NOC, LABIRYNT, WPUST, MYSZ POLNA, SKOLEKS, ROZŁUPKA, ZAŁOŻENIE, LOTKA, DOMY, NOMENKLATURA PARTYJNA, PASEK, UZIOM, STOPKA, POLITYKA MIESZKANIOWA, LIST APOSTOLSKI, KORONA, GUMA, ROBAK, PARTIA, GNOJNICA, MONARCHIA ELEKCYJNA, PASZTETNIK, DENIER, GRAFIKA UŻYTKOWA, GÓRKA, SERAJ, FILTR, NADTWARDÓWKA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, LIKLINA, RAMKA, PODWODZIE, GRZYWA FALI, POTAŻ, GRUNT, KLAWISZ, ŚCIANA, GONDWANA, AMALAKA, SZYJKA UDOWA, HEŁMIATKA, SZKLISTKA, PREDELLA, CIĘŻKA WODA, BRZUSIEC, DZIEWIARNIA, ELEWON, USTRÓJ NOŚNY, PÓŁGOLF, BASKINKA, NASADKA, CZASZA, POKRYWA, WIERZCHOŁ, GŁOS, KOMORA ZAMKOWA, SERCE DZWONU, NOZDRZE, GRYZ, PUNKT, POŁUDNIE, OKRĘŻNICA ESOWATA, PAMIĘĆ, TRZONEK, PĘTELKA, ?MYJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.644 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCHOMA, OKRĄGŁA CZĘŚĆ APARATU TELEFONICZNEGO, SŁUŻĄCA DO WYBIERANIA NUMERU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCHOMA, OKRĄGŁA CZĘŚĆ APARATU TELEFONICZNEGO, SŁUŻĄCA DO WYBIERANIA NUMERU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARCZA ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARCZA
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru (na 6 lit.).

Oprócz RUCHOMA, OKRĄGŁA CZĘŚĆ APARATU TELEFONICZNEGO, SŁUŻĄCA DO WYBIERANIA NUMERU sprawdź również:

pawilon parkowy ,
silicosis - pylica płuc, powstająca w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej ,
tęcza, otwór w ścianie tęczowej ,
Zoantharia - wg niektórych klasyfikacji taksonomicznych podgromada obejmująca koralowce ośmiopromienne i sześcioromienne; młoda podgromada koralowców, powstała ok. 545 mln. lat temu na miejsce koralowców czteropromiennych ,
kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa ,
sztuczny materiał, którego nie trzeba prasować ,
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny ,
fizyk amerykański (1905-89); odkrywca technetu, współodkrywca antyprotonu, laureat nagrody Nobla ,
aktywność człowieka skierowana na zewnątrz ,
chory na krzywicę ,
w identyfikacji procesów: model, który nie posiada struktury, którą trzeba by identyfikować ,
jego gatunkiem jest łopuch ,
duży, roślinożerny ssak nieparzystokopytny, prowadzi nocny tryb życia Afryka i Płd. wsch. Azja ,
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam ,
porcja bzdur, wymysłów ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ,
mieszkaniec Augustowa ,
można nim wykrzesać hołubca ,
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem ,
angielski etnolog i religioznawca (1832-1917); ewolucjonizm ,
ZŁOTOGŁÓW; ciężka tkanina jedwabna przetykana złotymi nićmi, używana w dawnej Polsce na bogate ubiory i szaty liturgiczne ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
czuły przyrząd służący do pomiaru promieniowania, głównie podczerwonego, emitowanego przez ciała niebieskie ,
autobus wożący do szkoły gimnazjalistów ,
karo, kier, pik, ... ,
najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu ,
druk ukazujący się pod niezmienionym tytułem w regularnych odstępach czasu ,
część wyłącznika ,
osoba ukochana ,
przędza, włóczka wełniana

Komentarze - RUCHOMA, OKRĄGŁA CZĘŚĆ APARATU TELEFONICZNEGO, SŁUŻĄCA DO WYBIERANIA NUMERU. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast