KLINGA, BRZESZCZOT CZĘŚĆ BRONI SIECZNEJ SŁUŻĄCA DO KŁUCIA LUB CIĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOWNIA to:

KLINGA, BRZESZCZOT część broni siecznej służąca do kłucia lub cięcia (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁOWNIA

GŁOWNIA to:

płonący lub żarzący się kawał drzewa lub innego materiału (na 7 lit.)GŁOWNIA to:

jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej, drugą częścią jest rękojeść; jest zasadniczą (główną - stąd etymologia), roboczą częścią broni tego typu (na 7 lit.)GŁOWNIA to:

Ustilago (Pers.) Roussel - rodzaj grzybów należący do rodziny głowniowatych (Ustilaginaceae); gatunki należące do rodzaju Ustilago to grzyby pasożytujące na roślinach nasiennych (Spermatophyta), często na zbożach (na 7 lit.)GŁOWNIA to:

zasadnicza cześć kolby lutowniczej w postaci bloczka miedzianego, który nagrzewa się przy lutowaniu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLINGA, BRZESZCZOT CZĘŚĆ BRONI SIECZNEJ SŁUŻĄCA DO KŁUCIA LUB CIĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.506

ALTERNATA, SETKA, PRZEDZIAŁ, DUCHOWIEŃSTWO, POLĘDWICA, NIEBOŻĘ, KAPITAŁOWOŚĆ, GWAJAKOWIEC, PRECYPITAT, KADŹ, SALSA, ZASTOINA, BRUZDKOWANIE, BARWICA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KRĄG, DUŃSKI, CZAS PRZESZŁY, SZKLIWO CERAMICZNE, MARYNARCZYNA, KLAPKA, KUNA, ŁACINNICZKA, JAKUBKA, ZAWIĄZEK, POCHWA, BŁAZENEK, CIAPKAPUSTA, CIĄG, KRANÓWKA, AGREGAT, SALCESON, SKLERYT, RENOMA, DANA, PASZTETOWA, DRĘTWOTA, HAJDUK, PRZEWIĄSŁO, KAPIBARA, PLUJKA, PULARES, KOMIN PŁACOWY, TRANSPORTÓWKA, CANZONA, DRĘTWA, DYFUZJA, SZMATA, PREPARAT, MINORKA, LIMETA, TEŚCIK, PLECIONKA, JUMPSALING, RELACYJNOŚĆ, NAKAZ, ŁATA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, C, RABA, ZAGÓRZANIN, KOLORYMETRIA, LIST KREDYTOWY, BAŁYK, RELIKT, ODTWARZANIE, KANAŁ ENERGETYCZNY, WYLOT, CZEREMCHA, MANTY, DIU, LARYNGEKTOMIA, ZGRZEBŁO, DRGANIE AKUSTYCZNE, ŻYDEK, SOCZEWKA, ESKONTO, KORDONEK, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, TURZYCA, PACHNOTKA UPRAWNA, SUBLIMATOR, ZIELENICE, RZUT, NAZWA PATRONIMICZNA, PÓŁKULA, JEDWAB OCTANOWY, DWUDZIESTY PIĄTY, SMAK, GAZ SYNTEZOWY, PAŁANKA WĘDROWNA, NACISK, TYGIELEK, ZAZDROSTKA, DOMINANTA, DZIEDZICZENIE, ŚWINIARKA, CECHOWNIA, MAŁOPOLSKOŚĆ, CYKL METONA, KRATOWNICA, KOLEKTOR, LABORATORIUM, PRZENOŚNIK, NOTABL, LAWATERZ, ODZIEMEK, KABRIOLECIK, SZCZENIACZEK, FURGONETKA PANCERNA, SECESJONISTA, COLA, HRABINI, MECHANIZM RYGLOWY, NOZDRZE, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, WRĄB, KONCERT ŻYCZEŃ, PRĄTNIKOWE, ROBAK, MOZAIKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, WAHADŁO, WIZA, MALUNEK, KAWA MIELONA, CIASTO PIASKOWE, OSTROGA PIĘTOWA, MIGAWKA, KOLANO, JAZGOT, ŁONO, NEKTARIUM, WYKUPNE, PORTASY, PODKASTING, TERMINATOR, RIKSZARZ, MARKIZA, KOSZT POŚREDNI, CIĘCIWA, NEKROPOLA, OJCIEC CHRZESTNY, UCHO WEWNĘTRZNE, WOJNA DOMOWA, IGLIWIE, DARŃ, ŚRUBSZTAK, HYDRIA, MASŁO, POROST, HIPODROM, SONIFIKACJA, OWADZIARKI, OLEJEK HASZYSZOWY, PÓŁPROFIL, KOMORA FERMENTACYJNA, STOSINA, LEWICOWOŚĆ, DEPTAK, KAJMAKAM, PERUKARNIA, GARBNIK, GRÓDŹ, ANIOŁ STRÓŻ, STOŻEK PRZYBYSZOWY, KOTLARNIA, KORBA, PULPIT, KALWARIA, MATOWOŚĆ, ILOCZYN BLASCHKEGO, SZTURWAŁ, DYSZEL, AKROBACJA, ANTENA TUBOWA, ISTOTA, SKRAJ, MINUTA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, EKONOMIA POLITYCZNA, SZYNA, CZWOROLIST, TREPY, DOK, EWANGELIA, URODYNAMIKA, GNIAZDO WTYKOWE, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PAS STARTOWY, TRANSLOKACJA, RADCA, LOTNISKO, PAMPANGA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, WYCIERACZKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KOSARZ, STRAPONTEN, RAGDOLL, PŁYTA KONTYNENTALNA, ŻEBERKA, ŚCIERAK, SOHO, SKAŁA MAGMOWA, CYFRA, KASZTEL, ŚMIERDZIEL, NUROGĘŚ, KATASTROFISTA, FUJARKA, PORCJA, WELON, WILCZE STADO, ŁADUNEK, ŁACINA, OLIWA Z OLIWEK, KRUŻA, DRIBLING, SEGMENTACJA, RYKSZARZ, HULK, LITOSFERA, DIABEŁEK, SZCZEPONOGI, ŁAPA, OBRAZ OPTYCZNY, POŚWIĘCENIE, AEROZOL SIARCZANOWY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KARMNIK, OKRĘT FLAGOWY, WIDEOMANIAK, PLECHA, SĘK, DRAPACZ, CHOROBA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, TRÓJKĄT BERMUDZKI, PRĄTNIKOWCOWE, CIAŁO DOSKONALE SZARE, GALERIA, SNAJPER WYBOROWY, MIGRACJA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, SPORT ZIMOWY, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ROZLEGŁOŚĆ, BURDON, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, CZAS FABULARNY, UWŁOSIENIE, IMPREZA TURYSTYCZNA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ŻOŁĄDKÓWKA, KULTYWAR, STOLIK, SFIGMOMANOMETR, EKLEKTYCZNOŚĆ, SKUP, UCIECZKA, WAŁEK, KARDIGAN, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, BILBORD, ŚRODOWISKO, JELEC, DYFERENCJA, NACIĄG, TANTALIT, WATRUSZKA, ARMISTYCJUM, WANIENECZKA, WAGON POCZTOWY, BETON JAMISTY, ANDANTINO, SUTERYNA, MIZUNA, BLENDA, FAKSYMILE, DAWKA PROGOWA, TERCJA, PRZYWÓZKA, CZWÓRKA, ISKRA ELEKTRYCZNA, WYPOWIEDZENIE, KAFAR, OMER, PRZENOŚNOŚĆ, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, PIWNICA, ZAUSZNIK, PLUJKA, GENERALISSIMUS, MONOPOL, ?EKSPLANTAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.506 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLINGA, BRZESZCZOT CZĘŚĆ BRONI SIECZNEJ SŁUŻĄCA DO KŁUCIA LUB CIĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLINGA, BRZESZCZOT CZĘŚĆ BRONI SIECZNEJ SŁUŻĄCA DO KŁUCIA LUB CIĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOWNIA KLINGA, BRZESZCZOT część broni siecznej służąca do kłucia lub cięcia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOWNIA
KLINGA, BRZESZCZOT część broni siecznej służąca do kłucia lub cięcia (na 7 lit.).

Oprócz KLINGA, BRZESZCZOT CZĘŚĆ BRONI SIECZNEJ SŁUŻĄCA DO KŁUCIA LUB CIĘCIA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KLINGA, BRZESZCZOT CZĘŚĆ BRONI SIECZNEJ SŁUŻĄCA DO KŁUCIA LUB CIĘCIA. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x