URZĄDZENIE STAŁE LUB RUCHOME, KTÓRE NIE BĘDĄC MASZYNĄ, MECHANIZMEM LUB NARZĘDZIEM UMOŻLIWIA WYKONANIE POTRZEBNEJ CZYNNOŚCI PRZEZ MASZYNĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRZĘT MECHANICZNY to:

urządzenie stałe lub ruchome, które nie będąc maszyną, mechanizmem lub narzędziem umożliwia wykonanie potrzebnej czynności przez maszynę (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE STAŁE LUB RUCHOME, KTÓRE NIE BĘDĄC MASZYNĄ, MECHANIZMEM LUB NARZĘDZIEM UMOŻLIWIA WYKONANIE POTRZEBNEJ CZYNNOŚCI PRZEZ MASZYNĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.713

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, UDERZENIE, AGROWŁÓKNINA, ZEGAR WODNY, MELASA, POPRAWNOŚĆ, KARTUSZ, FONIATRIA, MOTORÓWKA, JEZIORO FIORDOWE, BIEG JAŁOWY, PŁOTKA, FACIO, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, KRYPTOREKLAMA, ADAPTER, BRUK, WACŁAW, NAWYK RUCHOWY, ZADYMKA, ŻAKARD, PASTORAŁ, ROD, UMOWA KOMPENSACYJNA, NIEOBECNY, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, KREM, BAJCA, REWERENCJA, OKALECZENIE, METFORMINA, ANKH-MORPORK, RYNEK PRODUCENTA, ODWAGA, KRÓLEWICZĄTKO, ODPŁYW, NIECKA BASENOWA, MULINA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, OBRÓBKA, DIVA, RELING, RUCHOMY CHODNIK, SŁUCH ABSOLUTNY, NORMALNOŚĆ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, KLEIK, DYSZKANCIK, SERBSKI, DROGA TWARDA, KRWOTOK, PAŃSZCZYŹNIAK, CHROPAWOŚĆ, MORDENT, UMOWA ZLECENIE, KNECHT, INSTYTUCJA PRAWNA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SZLACHAR, ŻÓŁW, DWUDZIESTY SIÓDMY, SER TOPIONY, OSCYLATOR, SZUPINKA, KONKURENCJA, HIPOTEKA, WODNICA, AUTOMOBILKLUB, STRZAŁECZKA, CHEMIZACJA ROLNICTWA, ABSORPCJA, RESPIRATOR, RADIOBUDZIK, EGZEMPLARZ PRÓBNY, INWOLUCJA, RZADKOŚĆ, IZBA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ABNEGAT, POEMAT HEROICZNY, KREDYT POMOSTOWY, STREFA HEMIPELAGICZNA, GORSET ORTOPEDYCZNY, TUNICELA, ETAT, DWUSTRONNOŚĆ, PUŁAP DYNAMICZNY, SMERFETKA, BLUSZCZ, KREPA, GRANAT, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, CHEDDAR, GOLE, ALGEBRA LINIOWA, ARKABALISTA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, DRWINA, CEDUŁA, KRUCHAWECZKA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, SWÓJ, ACHEIROPOIETA, PROSTA, DWUDZIESTY PIĄTY, LEADER, SKUN, BARWICA, SŁODYCZ, CHÓR, TRANSPORTÓWKA, STRZAŁECZKA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NEBULIZATOR, STYMULATOR, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, HUTA, BOCZEK, PŁACA ZASADNICZA, STYLIZACJA, ZDANIE ZŁOŻONE, BUDOWA, DYSPOZYCJA, BEZAN MASZT, ESKADRA, NIEPALĄCY, KWAS BEZTLENOWY, SOLITER, SZEWRON, CYGANKA, ZGAGA, CHORWACKOŚĆ, KATEGORIA PIÓRKOWA, NOWALIA, OCIOS, TEMAT PODSTAWOWY, NADZÓR BANKOWY, PADÓŁ, BRUK MORENOWY, OSTROKÓŁ, WYLOT, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, NAMIASTKA TABAKI, GRZEBIEŃ, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, EFUZOR, GUMA, FORMACJA, NIEMIECKI, GRANATOWA POLICJA, KAMERDYNER, LINIA ENERGETYCZNA, FILTR WĘGLOWY, BIELIZNA, OBRZĘK GAZOWY, ELEUSIS, PODATEK NALEŻNY, WEREŻKA, PRZYĆMIENIE, BLOKADA, NIEMOWA, SOLAMNIA, AMIDEK, OBŁÓG, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, CIĄGUTKA, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, SZACHY LOSOWE, TRZECI PLAN, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, SZCZERBA, STAN DEPRESYJNY, BUCCINA, PILOKARPUS, SYMBOL NIEOZNACZONY, ANALIZA FUNKCJONALNA, KANONIK, GLOBUS, SKAŁA METAMORFICZNA, PRZECHYŁKA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, PTAK ŁOWNY, ZDZIADZIENIE, ANTYGWAŁTY, EWALUACJA SPLOTOWA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, KOLONADA, RUDI, PARA, REZYDENCJA, MAŁŻ, GAD, MÜSLI, FRAGMENTARYZACJA, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, INWERTOR, JAKOŚĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ARTROZA, KWARTA, EKSTRAKLASA, ALDEHYD, CHAŁWA, TARTYNKA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, HUMMUS, WIELKA STOPA, PIANO, JĘZYK HUROŃSKI, GAZ, WYRÓB SPIRYTUSOWY, SPECJALIZANT, KOLCZATKA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, ROZGAŁĘŹNIK, KISMET, ORGAN, HALO, REWIA MODY, PODPORA, EMANACJA, WYMIANA, POLAROID, ODWILŻ, ŚW. PIOTR, MLECZ, PLEBEJUSZ, STRES OKSYDACYJNY, KONCENTRAT, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, CIUPAGA, STROIK, WODA TERMALNA, URUK-HAI, KOK, ROPOMOCZ JAŁOWY, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, PIECZEŃ, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, CISA, WKŁUCIE CENTRALNE, BAZYLEUS, ŻYLAKI, ZWIERZĘ, WINA NIEUMYŚLNA, CZTEROTAKT, SZARPANKA, DYSKWALIFIKACJA, NIEMĘSKOŚĆ, EISEGEZA, ZŁA PRASA, GOŚĆ, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, TWINNING, RAMA KOMUNIKACYJNA, DAWCZYNI, BON UWŁASZCZENIOWY, JAGODÓWKA, ADRESAT, WSKAZÓWKA, SEMAFOR, ALF, INEDITA, KAMIKADZE, WYMIANA, CHŁYST, DŹWIG, WEKTOR JEDNOSTKOWY, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, OZONEK, ANYŻEK, TABLOIDYZACJA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, KOORDYNACJA, GRAB, FUNDUSZ ZASOBOWY, KASZA JĘCZMIENNA, ALFABET FIKCYJNY, OBJĘTOŚĆ, SZATRA, TURBULENCJA, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, SKUTEK PRAWNY, TRZMIEL, DWUDZIESTY TRZECI, BARBARYZM, WENTYL, EFFIGIA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, KOZA PIERWOTNA, ŁAŃCUSZEK, SUBSTANCJA DODATKOWA, SKARGA, ŚW. METODY, OSIOŁ, ?NIELOTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.713 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE STAŁE LUB RUCHOME, KTÓRE NIE BĘDĄC MASZYNĄ, MECHANIZMEM LUB NARZĘDZIEM UMOŻLIWIA WYKONANIE POTRZEBNEJ CZYNNOŚCI PRZEZ MASZYNĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE STAŁE LUB RUCHOME, KTÓRE NIE BĘDĄC MASZYNĄ, MECHANIZMEM LUB NARZĘDZIEM UMOŻLIWIA WYKONANIE POTRZEBNEJ CZYNNOŚCI PRZEZ MASZYNĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRZĘT MECHANICZNY urządzenie stałe lub ruchome, które nie będąc maszyną, mechanizmem lub narzędziem umożliwia wykonanie potrzebnej czynności przez maszynę (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRZĘT MECHANICZNY
urządzenie stałe lub ruchome, które nie będąc maszyną, mechanizmem lub narzędziem umożliwia wykonanie potrzebnej czynności przez maszynę (na 17 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE STAŁE LUB RUCHOME, KTÓRE NIE BĘDĄC MASZYNĄ, MECHANIZMEM LUB NARZĘDZIEM UMOŻLIWIA WYKONANIE POTRZEBNEJ CZYNNOŚCI PRZEZ MASZYNĘ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - URZĄDZENIE STAŁE LUB RUCHOME, KTÓRE NIE BĘDĄC MASZYNĄ, MECHANIZMEM LUB NARZĘDZIEM UMOŻLIWIA WYKONANIE POTRZEBNEJ CZYNNOŚCI PRZEZ MASZYNĘ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x