KSIĄŻKA, DZIEŁO LITERACKIE, KTÓRE JEST OBOWIĄZKOWE DO PRZECZYTANIA DLA UCZNIÓW NA JAKIMŚ ETAPIE NAUKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEKTURA to:

książka, dzieło literackie, które jest obowiązkowe do przeczytania dla uczniów na jakimś etapie nauki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEKTURA

LEKTURA to:

zajęcia czytania (na 7 lit.)LEKTURA to:

książka albo inny tekst, który jest lub będzie przez kogoś czytany (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSIĄŻKA, DZIEŁO LITERACKIE, KTÓRE JEST OBOWIĄZKOWE DO PRZECZYTANIA DLA UCZNIÓW NA JAKIMŚ ETAPIE NAUKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.685

PROGRAM, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, GOALKEEPER, FACHOWIEC, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, NAPIĘCIE, UKŁAD WIELOKROTNY, SUBSTANCJA OBCA, PIERDU PIERDU, PRZEZNACZENIE, EPOKA LITERACKA, GADŻETOMANIA, BOHEMISTYKA, OKOLICZNIK CELU, RURA WYDECHOWA, STAWKA AWANSOWA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, MIESZANKA, INKRETYNA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, DRABINA, HURYSA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, LEŻALNIA, ODSYŁACZ, ZGODNOŚĆ, OBIEGNIK, KOIMEK BEZŁODYGOWY, FREZARKA KOPIARKA, SZOK TERMICZNY, WSZECHMOC, WYDAWNICTWO ALBUMOWE, RUCHOMOŚĆ, NIEPOTRZEBNOŚĆ, AKCENT, POSZKODOWANY, GOŁODUPIEC, DOSTĘP WARUNKOWY, TRÓJCA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, MIEJSCOWY, DOPEŁNIENIE ZBIORU, PISMA, SKRYTKA POSELSKA, ZAINTERESOWANY, OKAP, ETANOLOAMINA, WĘZEŁ, CZARNA PORZECZKA, BIBLIZM, ORKA NAJMNIEJSZA, PIRAMIDA FINANSOWA, PAŹ, ZASIŁEK OKRESOWY, MLECZKO MACICZNE, ZBÓJNIK, GLINIAN, ZAPRAWA, BERMUDY, BIAŁA NĘDZA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, JARZĄB GRECKI, DAWNE PAŃSTWO, WIBROAKUSTYK, PALEOMAGNETYZM, ZAKRES, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, ŻOŁĘDNICA, STOLIK, USTĘPLIWOŚĆ, ANTYWESTERN, GRUPA FOKUSOWA, FARMERYZACJA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KONFIGURACJA, KOJEC, KONAJĄCY, DMUCHANIEC, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, SĄŻNISTOŚĆ, GRZYB OKAZAŁY, OBCHODOWY, ZASTAWKA, MĄŻ, GOŁĘBICA, SUCHAREK, SPÓD, DYSKRYMINACJA CENOWA, MASZYNA INFORMACYJNA, POWSZECHNOŚĆ, OBIEKT MOSTOWY, FIGIEL, DŹWIGACZ DACHOWY, PIERWOCINA, TIOMERSAL, ATYPOWOŚĆ, SIEWNIK RZUTOWY, OSZCZĘDNOŚĆ, ŻABA SZTYLETOWATA, ZACNOŚĆ, DZIURA, NIEODZOWNOŚĆ, STRZĘPIEL, MATERIALNOŚĆ, LEŻNIK, SURFAKTANT, DZIEDZICTWO KULTUROWE, LIS MORSKI, PORTUGALSKOŚĆ, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, MOCZ, ZUPA NA GWOŹDZIU, CHRZEST, BRZUCHORZĘSKA, MOKROŚĆ, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, WARSZTAT, TURBINA GAZOWA, PRZYBYSZKA, KLASTER, BIAŁY PUCH, LIGOWIEC, STANOWISKO, OPIEKUŃCZOŚĆ, KASA CHORYCH, AEDICULA, NIRWANA REZONANSOWA, ZAGRYWKA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, SUSZKA, ŻÓŁTY ALARM, ZARAŻONY, ODCHYLENIE, REJESTR KARNY, NIL, BEZSTYLOWOŚĆ, MIEJSCE SIEDZĄCE, GAUS, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, LEKTOR, CYKL REPRODUKCYJNY, SPOT, FORMALIZM, TERMIN PREKLUZYJNY, RZEŚKOŚĆ, UNDERGROUND, KUOKA, ŚMIECISKO, NACHALNOŚĆ, OUTSIDER, FOTEL GINEKOLOGICZNY, WŁASNOŚĆ, BAT MICWA, KITEL, MODELOWOŚĆ, OWCA CZTEROROGA, BULGOTANIE, SKĄPOGUZKOWCE, NIEDOZWOLONOŚĆ, SPORT KWALIFIKOWANY, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, WODA STOJĄCA, HETEROTROFIA, TRANSPARENTNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, GARJAINIA, DOCHÓD GWARANTOWANY, FUNDUSZ ZASOBOWY, KOD, ODPARZENIE, PROCENT PROSTY, WYMIENIACZ, NICPOŃ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, EDYKUŁA, UZDA, DOM PRZYSŁUPOWY, AKUMULATOREK, NIEGODZIWOŚĆ, PRZECIEK, NIEWYRAZISTOŚĆ, EUROSTREFA, NASIĘŹRZAŁOWCE, KAPOTKA, DEZINSTALACJA, STYGON, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ARBORETUM, KUCZBAJA, BARIERA DŹWIĘKU, GIBON SREBRZYSTY, PODPORA, RYNEK TERMINOWY, CUDZOŚĆ, MATERIALISTA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, APEKS, TARCZA, DYNAMIZM, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, CZYSTOŚĆ, DYPTYCH, METROPOLIA, EONIZM, INFLACJA PŁACOWA, ANGLOFOBIA, KREDYT KONSUMPCYJNY, PATRONKA, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, TUNBERGIA, WYWÓD, SZYBKOZŁĄCZKA, LIST POLECONY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KOŁA, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, PREFEKTURA MIEJSKA, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, MARAKUJA, WIELKOŚĆ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, WERTYKULACJA, DOBRO, WIRTUOZERIA, WYJĄTEK, KRYSTALOGRAFIA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, GRUPA PRZEMIENNA, ALMANACH, KONOTACJA, ESTETYKA, CENTRALNOŚĆ, NALTREKSON, GENIALNOŚĆ, BORAZON, JĘZYK BERTA, ANALIZA CZYNNIKOWA, WAĆPANNA, WROSTEK, KOGNITYWIZM, JUNAK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KOMPLET, ETAT RĘBNY, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, CZEK BEZ POKRYCIA, MARCHEW PO KOREAŃSKU, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, ROZPRZA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, POCIĄG MARSZRUTOWY, KONTRAKT MENEDŻERSKI, CIASNOŚĆ, MIAŁ, PRZETWORNIK, NIECHLUBNOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, BARANEK, RACJONALIZM, RYCZAŁT, NÓŻ, PRZETWÓRCZOŚĆ, CHCIWSTWO, LITERATURA DYDAKTYCZNA, NIESTANOWCZOŚĆ, WOLT, OKAZJONALIZM, AFIRMACJA, KONTRAFAŁ, ŻÓŁTY KARZEŁ, KOTERIA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, NOWA, GWICHT, STRASZAKOWATE, DRAGA, APROBATA, UNDEAD, STAROŚĆ, ZGŁOSKOWIEC, PIŻMAK, NIETOLERANCJA, EKSPERYMENT KLINICZNY, MANUFAKTURA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, MANDAT, HANIEBNOŚĆ, WYKŁAD, PRYSZNIC, ?EDYKUŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KSIĄŻKA, DZIEŁO LITERACKIE, KTÓRE JEST OBOWIĄZKOWE DO PRZECZYTANIA DLA UCZNIÓW NA JAKIMŚ ETAPIE NAUKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KSIĄŻKA, DZIEŁO LITERACKIE, KTÓRE JEST OBOWIĄZKOWE DO PRZECZYTANIA DLA UCZNIÓW NA JAKIMŚ ETAPIE NAUKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEKTURA książka, dzieło literackie, które jest obowiązkowe do przeczytania dla uczniów na jakimś etapie nauki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEKTURA
książka, dzieło literackie, które jest obowiązkowe do przeczytania dla uczniów na jakimś etapie nauki (na 7 lit.).

Oprócz KSIĄŻKA, DZIEŁO LITERACKIE, KTÓRE JEST OBOWIĄZKOWE DO PRZECZYTANIA DLA UCZNIÓW NA JAKIMŚ ETAPIE NAUKI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - KSIĄŻKA, DZIEŁO LITERACKIE, KTÓRE JEST OBOWIĄZKOWE DO PRZECZYTANIA DLA UCZNIÓW NA JAKIMŚ ETAPIE NAUKI. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast