PILCH, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL ŁACIŃSKIEGO RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POPIELICA to:

pilch, Glis glis - ssak z rodziny popielicowatych (Gliridae), jedyny przedstawiciel łacińskiego rodzaju Glis, występujący w środkowej i południowej Europie (od Francji i północnej Hiszpanii aż po Wołgę), na Kaukazie, w północnej Azji Mniejszej, w Iranie i Turkiestanie; w Polsce jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i objętym ochroną gatunkową (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POPIELICA

POPIELICA to:

wyprawiona skóra (futro) z popielic (na 9 lit.)POPIELICA to:

naczynie grobowe służące do przechowywania prochów zmarłego, odkrywane podczas wykopalisk archeologicznych (na 9 lit.)POPIELICA to:

jeżyna sinojagodowa - gatunek jeżyny o płożących się pędach, owoce kwaśne z sinym nalotem (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PILCH, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL ŁACIŃSKIEGO RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.349

GAMONIOWATOŚĆ, KUKLIK PIRENEJSKI, WELON, FRYBURG, KELOWEJ, PĘPAWA SZCZECINIASTA, AROWANA, KUDU MAŁE, DŻELADA BRUNATNA, PAPROTNIK, BILBIL BRĄZOWY, TRZMIEL LEŚNY, INDYKATOR, JUKATAN, KARTOFEL, DANAIDOWATE, SIERPOWIEC WŁOSOLISTNY, KARAMBOLA, KRUCZYNA SUNDAJSKA, BELUDŻYSTAN, CZUB, CEDR HIMALAJSKI, KIEŚ, BIAŁOUCH NIZINNY, KOSMATKA KONICZYNÓWKA, SASI, RYBA, BAWÓŁ DOMOWY, GIBON BIAŁORĘKI, PRZYSADKA MÓZGOWA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, NUR LODOWIEC, HERMLIN, MIESZANKA STUDENCKA, SZCZAWIK, RAK PRĘGOWANY, OMATNIK ŁĄKOWY, BURGER, TERWING, RYCERZYK, GWOŹDZIAK KUTNEROWATY, ŻÓŁW MIĘKKOSKÓRY, FINITYZM, ELAND, BUDDYZM TYBETAŃSKI, FIESTA, WALONIA, BYCZYNA, MANAT RZECZNY, ZIEMNODROZD DUŻY, MAKAK REZUS, BYLICA, RYJÓWKA BIAŁOWIESKA, KOSTRZEWA SZCZECINIASTA, KIERUNKOWOŚĆ, ONR-OWIEC, JANAĆEK, NIEŁAZOKSZTAŁTNE, MIECZYK KARŁOWATY, MANDAT, KRĘPOWNIK CZARNOWSTĘGI, SNIFFER, SOLIDARNOŚĆ, NORNIKOWATE, SZYDLARZ, KOLCZAK CZARNY, KRZYWOSZYJ ROZESŁANY, LIPKA, RYCYK, SŁONECZNIK, WRAK, KANIA, IDIOFON, RODZINA NIEPEŁNA, MADŻONG, TURZYCA CIBOROWATA, GŁUCHOWO, TRÓJLIST ZWISŁY, PARZĘCHLIN, OMACNICA, SUPERWAJZOR, RELACJA TOTALNA, REALIZM, PAMPA, FUNKIA BIAŁA, BERGAMASKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, UŻYTEK EKOLOGICZNY, UPOŚLEDZONY, LAMPKA, ZWARA, OBRZEŻEK GOŁĘBIEŃ, BIZON, GANOIDY CHRZĘSTNE, SPARTA, KOŚNIK CZUBATY, DOKTOR HABILITOWANY, TRĘDOWNIKOWATE, SIT DROBNY, BILDUNGSROMAN, RUMUŃSKI, MOWA EGOCENTRYCZNA, GRA NA ZWŁOKĘ, CARTIER, PRZYJEZDNA, CZERWONAK MAŁY, OWOC ZBIOROWY, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, PELIKAN INDYJSKI, ŁABĘDŹ, HURON, DMUCHAWKA, MARABUT JAWAJSKI, ROPUCHY STRUMIENIOWE, BEZINTERESOWNOŚĆ, GARDA, BIELISTKA SINA, SZURPEK SZWEDZKI, MIRAGE, ŚMIAŁEK, AKANTOWATE, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, STROLLER, ZWÓJEK, PODAŻ JEDNOSTKOWA, NANJANGOZAUR, KANTAROWIEC ŻÓŁTY, NIESZPUŁKA JADALNA, ZIELONKA, SZAŁWIA OMSZONA, PŁESZKA, BRACIA POLSCY, DZIECINNA IGRASZKA, FAJKA WODNA, DŻDŻYSTOŚĆ, LUGO, PISTACJA, MARAKUJA, ATALIA, WIRTUOZERIA, IRIANKA DUŻA, RZEŹBA GLACJALNA, TAWROSZ, DŁOŃ, MARABUT INDYJSKI, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KUGLARSTWO, KUSACZ KROPKOWANY, ŹRÓDLISKOWIEC ZMIENNY, DATOUZAUR, DWUWARSTWOWOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, MITOSPOROWE, PODKASAŁKA AMARANTOWA, CZAPLA GWIŻDŻĄCA, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, STRZELEC, KRZYWOSZCZEĆ KRÓTKOLISTNA, LANGUSTA, PLATYCERATOPS, PIĘCIORNIK KRWISTY, OFIAKODON, CZOSNEK PURPUROWY, WARZĘCHA CZERWONOLICA, BIEL, KOZA BEZOAROWA, KUSACZ CIEMNOGŁOWY, PIJUS, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ARSZYN, NOSTRZYK, DURNOWATOŚĆ, NEKTAROJAD SZAROBRZUCHY, OGONÓWKA CZARNA, FRYSZTAK, NIEDŹWIEDZIÓWKA HEBE, TRZMIEL RDZAWOODWŁOKOWY, WIENIEC, NIPPONOZAUR, SĄD PODKOMORSKI, ODCINEK, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, TRASZKA ZIELONA, MIODOWNIK DUŻY, IBIS REUNIOŃSKI, NAZWA PUSTA, MURENA BIAŁOLICA, BIEGUN ANIMALNY, RYBOJASZCZURY, PASZCZAK, SZAMA, AUTONOMIA, TARANTULA, POLATUCHA OLBRZYMIA, ZUG, NABÓJ BOJOWY, DIODA PROSTOWNICZA, SORDES, TRASZKA PIRENEJSKA, CZAKALAKA, WYRAK UPIÓR, ORYKS, ŻARARAKA, OSIOŁ, RURA WYDECHOWA, TYBET, MALUCZKOŚĆ, OLSZÓWKA, SZASER, BŹDZIĄGWA, WOLEC, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, AUTONOMICZNOŚĆ, KAMIEŃSKI, TORFOWISKO NISKIE, OWCA DALLA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, METALIK, KURURO, ARISTOZUCH, KOŚCISTOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, PILA, SZCZUROJEŻ FILIPIŃSKI, SIARCZEK, ŁABĘDZIA SZYJA, UCHATKA, BUJANKA WIĘKSZA, PARADOKS GRAWITACYJNY, EGZYSTENCJALISTA, SPÓDNICZKA, PRZECINKOWIEC, SYSTEM ARGENTYŃSKI, LISÓW, WIECHLINA NISKA, RUMIAN RUSKI, DZIERZBIK STOKOWY, ZASTRZALINOWATE, DROP, DWUSTRONEK JASNY, SZAMPANIA, SZANKIER TWARDY, AEROFON, MAŁGORZATKA, MODRASZEK BAGNICZEK, KORZEŃ, DZAOUDZI, SYFEK, NEON INNESA, BIOGEN, AKSIS, AFTERPARTY, ZĄB, BRZYTWODZIÓB, MIŁEK, ŻART, ROMBOŚCIAN, SKUA, PALMA, ŻAGIEW TRWAŁA, KUKLIK BIAŁY, KACYK PÓŁNOCNY, RUMSZTYK, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, SALWINIA, ŁAPACZ, PALMA DUM, OKRĘT DOZOROWY, ORNITOCHEIROIDY, KAJMANY, CZEREŚNIA, GRANIK PANTERKA, PANCERNI, AGREST, BONTEBOK WŁAŚCIWY, BOCIAN BIAŁY, ANAGNORYZM, AFROWENATOR, ŻÓŁW GEOMETRYCZNY, LAMNA, KUDAT, FILEMONEK MARMURKOWY, STROIGŁA, OWSIANKA, NAKTUZ, PAN, TUJOWIEC, KREWETKA BAŁTYCKA, SAMOJED, ROZTOCZNICA NAGA, REFLEKTOR, HIPIS, GILOWICE, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, NIECELOWOŚĆ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, PODKOWIEC DUŻY, STOKŁOSA CZERWONAWA, RYŻ, ?PRZEJRZYSTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.349 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PILCH, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL ŁACIŃSKIEGO RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PILCH, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL ŁACIŃSKIEGO RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POPIELICA pilch, Glis glis - ssak z rodziny popielicowatych (Gliridae), jedyny przedstawiciel łacińskiego rodzaju Glis, występujący w środkowej i południowej Europie (od Francji i północnej Hiszpanii aż po Wołgę), na Kaukazie, w północnej Azji Mniejszej, w Iranie i Turkiestanie; w Polsce jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i objętym ochroną gatunkową (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POPIELICA
pilch, Glis glis - ssak z rodziny popielicowatych (Gliridae), jedyny przedstawiciel łacińskiego rodzaju Glis, występujący w środkowej i południowej Europie (od Francji i północnej Hiszpanii aż po Wołgę), na Kaukazie, w północnej Azji Mniejszej, w Iranie i Turkiestanie; w Polsce jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i objętym ochroną gatunkową (na 9 lit.).

Oprócz PILCH, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL ŁACIŃSKIEGO RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PILCH, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL ŁACIŃSKIEGO RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast