JEST TO ZBIÓR URZĄDZEŃ, BUDYNKÓW I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA DANYM OBSZARZE, LUB DANEJ GRUPIE OSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM OBRONNY to:

jest to zbiór urządzeń, budynków i działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na danym obszarze, lub danej grupie osób (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST TO ZBIÓR URZĄDZEŃ, BUDYNKÓW I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA DANYM OBSZARZE, LUB DANEJ GRUPIE OSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.561

NIEŻYCIOWOŚĆ, MARYNARCZYNA, FLASZOWIEC, ŚWIEŻAK, PORTRET PAMIĘCIOWY, KORONKARZ, OSAD DELUWIALNY, OBSZAR METROPOLITALNY, WYWROTKA, BAMBUS, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KORONA CIERNIOWA, ZAPORA, CYMBAŁ, ODPADY STAŁE, PODATNOŚĆ, ZWIĄZEK OPERACYJNY, WELUR, OPARCIE, AZOTAN, KORMORAN PLAMISTY, MANICHEIZM, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, NABÓJ ĆWICZEBNY, KOMÓRCZAK, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, POLEWA, PLOMBOWIEC, KORMOFITY, EKSTREMALNOŚĆ, LEKTOR, FILTR AKUSTYCZNY, EKONOMIA, OSTRY KURS, WYSYP, TŁO, AUTOTRANSFUZJA, CHEERLEADERKA, STUDNIA ABISYŃSKA, KONSERWATORNIA, KALANDER, KOREKTOR, KATASTROFA NATURALNA, SOKOLE OKO, NIEDORZECZNOŚĆ, NAGRANIE WIDEO, PACHNOTKA UPRAWNA, GĄBKA, SŁABEUSZ, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, KONCERT, GAŁĄŹ PRAWA, MILANEZ, WIĆ, DWÓJKA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, CHLOASMA, ZAWODY, ANOMALIA TERMICZNA, AGATA, PRZELICZNIK, JĘZYK ŁEMKOWSKI, DELFINY OCEANICZNE, WYŻ, PŁASKOZIEMCA, POLITYKA DYSKONTOWA, REKUPERATOR CIEPŁA, IKAROWE SKRZYDŁA, ZBROJA BIAŁA, PATRON, ANTYPAST, PIÓRKO, OKRĘT LOTNICZY, PREKLUZJA, PARSZYWOŚĆ, ZNAK PRZESTANKOWY, AGREGAT, KASKADER, HUMANIORA, COŚ NIECOŚ, RAMA, MODEL, JĘDZA, SIODZI, POPRAWKA, CHLEB, DZIAD, DYWETYNA, KONWENANS, MUFKA, METROPOLIZACJA, ŻART, POCIĄG DROGOWY, SPOT, SMARKULA, WYŚCIGI KONNE, KRAKOWIACZEK, PIĘTNO, ARYTMETYKA MODULARNA, SYNDYK, OKNO, CEP, NIECIĄGŁOŚĆ, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, ZNAMIĘ BECKERA, ANTYRAKIETA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, WIELORYB, CYWIL, DROGÓWKA, TERYNA, LEGITYMACJA PROCESOWA, ZWIAD, NIEMIASZEK, REFLUKS, KOZOJEBCA, ŁEMKOWIE, PODKAST, RZUTKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, POMOCNOŚĆ, CYGAN, DZIEŃ OTWARTY, GOŁOLEDŹ, UCHWYT, PRZEKĄSKA, DEKONWOLUCJA, GÓRA, MSZA, GOMBROWICZ, PARADOKS, LITOTRYPSJA, ORBITA, RESKRYPT, ALAIN, LISTA TRANSFEROWA, BEKA, KUMULACJA, PALEOZOOLOGIA, IGŁA, WĄTROBOWIEC, BEZECEŃSTWO, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, RODZIMOŚĆ, EKSPRES KOLBOWY, ŁABĘDZIA SZYJA, PUNKT ZLEWNY, ZŁOCIEŃ, DRAMATYKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, REGENERACJA, PRZYGOTOWANIE, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CZĄSTKA ALFA, SPRAWNOŚĆ, COŚ NA ZĄB, GENERAŁ, PEIRESKIA, ELEKTROCHIRURGIA, CIAŁO SUTECZKOWATE, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, KONGLOMERACJA, SERIA, OGÓR, WINO DESEROWE, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, BOMBARDON, PLEWA, WNĘTROSTWO, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, ZACHYŁKA, HIN, SKRZYDŁO, KRYSZTAŁEK, CEWKA PUPINA, SETNIK, AMULET, NAKŁADKA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, NACZYNIE, CEREMONIA ZAPACHOWA, SZTURWAŁ, SURFER, BEZKRYTYCZNOŚĆ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, PRZEWÓD, STANOWCZOŚĆ, SAMOLOT WOJSKOWY, SZCZEGÓLNOŚĆ, LITERATKA, TAKSON MONOFILETYCZNY, EKONOMIK, DOSTĘP WARUNKOWY, DYWIZJON RAKIETOWY, SYSTEM KONSORCYJNY, MARTWY PRZEPIS, MAKROELEMENT, IGRASZKA SŁOWNA, HACJENDER, FILM ANTYWOJENNY, MINERALIZACJA, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, TESSERA, CZASZA, OBRAZEK, MISIO, SAKRALIZACJA, CZĄSTKA CIĘŻKA, MONSTRUM, BOŻA RĘKA, POWOLNOŚĆ, ZASADA PODCZEPIENIA, BICIE CZOŁEM, CHOMIK AZERSKI, ORZECH, DOBÓR STABILIZUJĄCY, PŁUCZKA, KOMITET, MONK, KASZMIR, SPÓŁKA, ŚMIETANKA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, RZADKOŚĆ, SZOPEN, PLEBISCYT, POLARYZACJA, POWÓZKA, CURRY, WAPORYZACJA, NAJDUCH, KORONA, JĘZOR LODOWCOWY, SPÓD, PODUSZKA POWIETRZNA, ROMBOEDR, SQUATTER, KODEKS, AUTOBUS CZŁONOWY, KAFAR, JUNIORKA MŁODSZA, BARWICZKA, KATASTROFALNOŚĆ, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ANALIZA WARIANCJI, KLEJÓWKA, OSIEMDZIESIĄTKA, SAMPLING, DRZEWICA BIAŁOLICA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ROK JUBILEUSZOWY, INTERWENCJA, POWINOWACTWO, CZUBATOŚĆ, BERLACZ, CHARTER, AZYL, GALARETKA, ŻÓŁW NATATOR, ZGORZEL, RACJONAŁ, PORADLNE, NIEJEDNOLITOŚĆ, PODIUM, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, AKROBATYKA, CHEMOATRAKTANT, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ZBIÓR RZECZY, POSIEW, GLORIETA, MIKROWENTYLACJA, PODEJRZLIWIEC, LANDLORD, ŚCIANA, MÜSLI, REN, ASTRONOMIA, NIEWYDOLNOŚĆ, STRĄGA, KONTRDEMONSTRACJA, BRZĘKACZ, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, MAKROPOLECENIE, KOMANDYTARIUM, RAMA, ROPUCHA BLOMBERGA, SYRENY, KARTA RABATOWA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, PUNKT WĘZŁOWY, MINIA, JEŻOWIEC, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, GWIAZDKA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, KANAŁ, PŁYTA KORKOWA, CHORDOFON, ?PODDANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.561 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST TO ZBIÓR URZĄDZEŃ, BUDYNKÓW I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA DANYM OBSZARZE, LUB DANEJ GRUPIE OSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST TO ZBIÓR URZĄDZEŃ, BUDYNKÓW I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA DANYM OBSZARZE, LUB DANEJ GRUPIE OSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM OBRONNY jest to zbiór urządzeń, budynków i działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na danym obszarze, lub danej grupie osób (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM OBRONNY
jest to zbiór urządzeń, budynków i działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na danym obszarze, lub danej grupie osób (na 13 lit.).

Oprócz JEST TO ZBIÓR URZĄDZEŃ, BUDYNKÓW I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA DANYM OBSZARZE, LUB DANEJ GRUPIE OSÓB sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JEST TO ZBIÓR URZĄDZEŃ, BUDYNKÓW I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA DANYM OBSZARZE, LUB DANEJ GRUPIE OSÓB. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast