ZESPÓŁ WYODRĘBNIONYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWORZONY W CELU DOKONYWANIA PRZEPŁYWU WIEDZY I TECHNOLOGII POMIĘDZY JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI A PRZEDSIĘBIORCAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARK TECHNOLOGICZNY to:

zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ WYODRĘBNIONYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWORZONY W CELU DOKONYWANIA PRZEPŁYWU WIEDZY I TECHNOLOGII POMIĘDZY JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI A PRZEDSIĘBIORCAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.289

ŚWIETLIKI, ARCHIWISTA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, ORKIESTRA KAMERALNA, KONFEDERACJA BARSKA, SEKULARYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, SPÓŁKA HANDLOWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, KOMPOZYCJA, TRÓJNIAK, DROGA KRAJOWA, EDYCJA, GOTOWOŚĆ CYWILNA, CHODNIK MINOWY, DYSONANS, GŁÓWKA ARTYKUŁU, CHIŃSKOŚĆ, KODYFIKATORKA, PAPIRUS, SZKOCKOŚĆ, HEADHUNTER, WIETRZNIK, WENTYL, PROMOCJA, TAMA, HOLTER EKG, OBIJACZ, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, MANAGEMENT, BADANIE PRZESIEWOWE, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, OBRONA, ODCHYLENIE, BLISKOZNACZNOŚĆ, ELEKTROMAGNES, DEDUKCJA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, PLETYZMOGRAF, DROGA KOLEJOWA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, STRES POURAZOWY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, METEOROLOGIA ROLNICZA, DRWINA, KURIA, MIGAWKA SZCZELINOWA, STUDZIENKA, DUSZNICA BOLESNA, FRANCUSKOŚĆ, KWARTET FLETOWY, TRANSPORTÓWKA, PATRONAT, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, ZAPYTANIE OFERTOWE, LUFCIK, TERAPIA AWERSYJNA, KONFERENCJA EPISKOPATU, REMONT ŚREDNI, ZADYMKA, PARK PRZEMYSŁOWY, KREDYCIK, PLAN OGÓLNY, WSPÓŁUDZIAŁ, SKRADANKA, TUPECIK, BAJM, WYNIK FINANSOWY, PODCASTING, PART, TOKAMAK, BIBLIA, PRASA, PAMIĘĆ USB, LINIA BOCZNA, OBRĘB EWIDENCYJNY, MONUMENTALIZACJA, ASCEZA, PRZESTRZEŃ ORTOGONALNA, OGIEŃ KRZYŻOWY, APARAT POJĘCIOWY, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, PLETYZMOGRAFIA, PRZESTRZEŃ KARTEZJAŃSKA, REDAKTOR TECHNICZNY, OCHRONA REZERWATOWA, ŁOWCA GŁÓW, TECHNOLOGICZNOŚĆ, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, GOSPODARSTWO LEŚNE, ODCHYLENIE, KOMÓRKA TUCZNA, SZARPANKA, STEROWANIE KRZEPKIE, POSTĘPOWANIE KARNE, PODWOZIE, KANAŁ NADGARSTKA, KRZYŻ, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, BUDOWA, DUET, KĄTNIK WIĘKSZY, PODEST, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, SYSTEM ALARMOWY, DEMONSTRACJA, KOSZT KONTROLI, EKSPEDYCJA, ZESPÓŁ USHERA, PRZEGRYZKA, UMOWA SPONSORSKA, PODCZERWIEŃ, WĘZEŁ CIEPLNY, PROCEDURA KREDYTOWA, TECHNIK, PRAWO MEDYCZNE, CEWKA PUPINOWSKA, SZCZĘK ORĘŻA, KLAMRA, RENTA PLANISTYCZNA, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, MEETING, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, WIR PYŁOWY, ELEMENTARZ, NADBUDÓWKA, SUSZENIE SUBLIMACYJNE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, SPRZĘŻAJ, LEGAT PAPIESKI, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PORTUGALSKOŚĆ, MNICH, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, ZESPÓŁ, MONASTER, ZAJĄC BIELAK, MINUTA CISZY, RUCH OPORU, SZPARKA, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, HARMONIKA, CHORWACKOŚĆ, PRADERKA, MURAWA BLIŹNICZKOWA, OKRĘŻNOŚĆ, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, FARMAKOTERAPIA, PROGRAM NAPRAWCZY, HISZPAŃSKOŚĆ, PUNKT ŚWIETLNY, OSZCZERSTWO, SZCZEP, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, NIEWYDOLNOŚĆ WIEŃCOWA, HYDROMETRIA, KWARTET SMYCZKOWY, KONSULTA, UPRZĄŻ, GRYMUAR, ASOCJACJA VATER, TURKIESTAN, RÓWNANIE CZASU, KONOTATKA, KSIĘGA HIPOTECZNA, STYLIZACJA, SUPPORT, PARK, MONITORING WIZYJNY, LINOWIEC, MASA, MORALITET, PRAWO LOKALOWE, KACZKA CZERNICA, PODNIEBIENIE WTÓRNE, ROZSTĘP KWARTYLNY, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, BIAŁA SZKOŁA, INSTRUMENT DŁUŻNY, ŻYDOSTWO, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PIEC RETORTOWY, WENTYLACJA MECHANICZNA, ROZGRZEWACZ, TERRARYSTYKA, ZADANIE TRANSPORTOWE, ANGAŻANT, CONSILIUM, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, ODLEGŁOŚĆ ZENITALNA, ROBOTA, ORYNNOWANIE, FIZJOGNOMIA, GONSIOR, MANIPULACYJNOŚĆ, DITHERING, WIEŚ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, KOSZT OCENY JAKOŚCI, WADA DREWNA, ŚWIATŁO, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, INFILTRACJA, ALIENACJA RODZICIELSKA, HUFIEC, KAZUISTYKA, ŻWIRKO, ZBROJENIE, BLOK, WARSTWA JASNA, JEZIORO DELTOWE, MAKIAWELISTA, TAXI, ŁĘG OLSZOWY, GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ, OKRĄG CARLYLE'A, SYNONIM TAKSONOMICZNY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, LESBOS, SYSTEM WALUTOWY, PLANETA WEWNĘTRZNA, KLEKOTKA, DRAMATYCZNOŚĆ, KORELACJA, SZYNOBUS, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, ŁAZIENKI, CYBERPUNK, ASTROTURFING, OSTRY BRZUCH, WĘZEŁ ZARODKOWY, ENEJ, INTERFEJS SIECIOWY, KONFERENCYJKA, ŚWIETLIK, ŚWIETLICA, RUCH EKUMENICZNY, PAŃSTWO TOTALITARNE, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, ŁAWRA, SEKSTET, PIOTROWO, KOZIOROŻEC, UPRAWA ROLI, MOSTEK, NIERUCHOMOŚĆ, LADY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, ZBROJOWNIA, MOMENT TEORETYCZNY, MODEL AKTANCJELOWY, ZWINGER, IMMERSJA, DELEGACJA, SZELESZCZĄCY ARGUMENT, DROGA BEZPRZETARGOWA, RÓWNANIE FISHERA, OCHRONKA, SKLEPIENIE, SPUST, ZESPÓŁ, POWIERZCHNIA STEROWA, CHARAKTER, KONFLIKT TRAGICZNY, BALECIK, KLĘSKA, ZŁĄCZE, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, ABECADŁO, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, ZAPRZĘG, KONTRAST, PODLEW, HALF-PIPE, MURZYŃSKOŚĆ, BATERIA KOKSOWNICZA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, KPINA, CENTRUM, ROZDRABNIACZ, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, TERROR, SPREJ, BÓBR EUROPEJSKI, SPORT SIŁOWY, NAKIEROWANIE SIĘ, BŁĄD STATYSTYCZNY, WŁÓCZĘGA, INFILTRACJA, BIAŁORUSKOŚĆ, OPASKA, SZCZELINA DYLATACYJNA, ?MASZYNA CIEPLNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ WYODRĘBNIONYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWORZONY W CELU DOKONYWANIA PRZEPŁYWU WIEDZY I TECHNOLOGII POMIĘDZY JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI A PRZEDSIĘBIORCAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ WYODRĘBNIONYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWORZONY W CELU DOKONYWANIA PRZEPŁYWU WIEDZY I TECHNOLOGII POMIĘDZY JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI A PRZEDSIĘBIORCAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARK TECHNOLOGICZNY zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARK TECHNOLOGICZNY
zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami (na 18 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ WYODRĘBNIONYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWORZONY W CELU DOKONYWANIA PRZEPŁYWU WIEDZY I TECHNOLOGII POMIĘDZY JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI A PRZEDSIĘBIORCAMI sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - ZESPÓŁ WYODRĘBNIONYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWORZONY W CELU DOKONYWANIA PRZEPŁYWU WIEDZY I TECHNOLOGII POMIĘDZY JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI A PRZEDSIĘBIORCAMI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast