GATUNEK ELEKTRONICZNEJ MUZYKI TANECZNEJ (KLUBOWEJ), ROZWINIĘTY W LATACH 90. XX WIEKU W NIEMCZECH, ZALICZANY NIEKIEDY DO PODGATUNKÓW MUZYKI DANCE; CHARAKTERYZUJE SIĘ TEMPEM POMIĘDZY 120 A 150 BPM, BAZUJE NA ROZWINIĘTEJ, CZASEM PODNIOSŁEJ, O CHARAKTERZE HYMNU MELODII, RYTMICZNEJ LINII BASOWEJ, ZWYKLE WSPIERANEJ WYŻSZĄ, ROZWINIĘTĄ, DYNAMICZNĄ LINIĄ POMOCNICZĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANCE to:

gatunek elektronicznej muzyki tanecznej (klubowej), rozwinięty w latach 90. XX wieku w Niemczech, zaliczany niekiedy do podgatunków muzyki dance; charakteryzuje się tempem pomiędzy 120 a 150 BPM, bazuje na rozwiniętej, czasem podniosłej, o charakterze hymnu melodii, rytmicznej linii basowej, zwykle wspieranej wyższą, rozwiniętą, dynamiczną linią pomocniczą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK ELEKTRONICZNEJ MUZYKI TANECZNEJ (KLUBOWEJ), ROZWINIĘTY W LATACH 90. XX WIEKU W NIEMCZECH, ZALICZANY NIEKIEDY DO PODGATUNKÓW MUZYKI DANCE; CHARAKTERYZUJE SIĘ TEMPEM POMIĘDZY 120 A 150 BPM, BAZUJE NA ROZWINIĘTEJ, CZASEM PODNIOSŁEJ, O CHARAKTERZE HYMNU MELODII, RYTMICZNEJ LINII BASOWEJ, ZWYKLE WSPIERANEJ WYŻSZĄ, ROZWINIĘTĄ, DYNAMICZNĄ LINIĄ POMOCNICZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.402

OGNISKO MAGMOWE, RYTMIKA MODALNA, SUBKOWY, MYŚLIWY Z TRYNIDADU, WARUGA, BILBERGIA ZWISŁA, CZARNA REAKCJA, KPINA, ASD, OBSUWISKO, SZABLOGRZBIET, DEWETYNA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, TRÓJBÓJ, TENOR LIRYCZNY, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, HUSYTA, DOKUMENTARYZM, EISLEBEN, PETREL WĘDROWNY, ROGALIK FRANCUSKI, CHÓD, PROJEKT UNIJNY, MOCZARA SIERPOWATA, FREGATA ŻAGLOWA, AUDYTORIUM, CYTRON, AUTOBUS SZYNOWY, BUSZÓWKA UBOGA, WALC WIEDEŃSKI, STOKŁOSA DELIKATNA, PSIZĄB AMERYKAŃSKI, DONICA, SSAKI WŁAŚCIWE, KRYSTALOGRAFIA, SHAFTOWANIE SIĘ, KĘDZIERZAWOŚĆ, BILBIL JEDNOBARWNY, JEŻYNA FAŁDOWANA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, PIERNIKARZ, BĄCZEK CYNAMONOWY, KONSUMENT, TYGRYS TASMAŃSKI, FAGOT, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, GORZEKWIAT, PUK, ŻĄDŁÓWKI, PODGORZAŁKA MADAGASKARSKA, KAMBUZ, KOROWÓD, SOSNA KALIFORNIJSKA, NARZĄD ROZRODCZY, DROŻDŻE KRUCHE, DĄB CZERWONY, AGNOZJA CZUCIOWA, GAJA, KARTAUN, KURECZKA, COŚ NA ZĄB, STARA MALEŃKA, JASNOTA GAJOWIEC, ROZMODLENIE, PANCERKA, PALEOZOOLOGIA, DOPASOWANIE SEKSUALNE, RYBONUKLEOZYD, RACHUNKI, KAPOK, AZYMUT ASTRONOMICZNY, NEWTON, BRYŁA, LAICKOŚĆ, OOLITYT, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KRASNOOK DŁUGOSTERNY, GNU BRUNATNE, CHŁOPAK DO BICIA, KOSMOLOGIA, CHOROBA WODUNKOWA, BANIAK, BAR TLENOWY, CHARTER, FLACHA, DOROBEK, MECHANIKA PŁYNÓW, STYL MANUELIŃSKI, KACZKA LABRADORSKA, OCEANOTECHNIKA, RYBY MORSKIE, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, PRZEBIERANIEC, PATYK, LOJALIZM, PŁOMYCZEK, SANDBOX, CHELODYNA AUSTRALIJSKA, PĘCZYNA WODNA, TULIPAN IRAŃSKI, STÓŁ GIMNASTYCZNY, OSTROLOT BIAŁOGRZBIETY, PŁASKOMERZYK FAŁDOWANY, SPAGHETTI WESTERN, ARTROZA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, ASTER AMERYKAŃSKI, MYJNIA, FILM S-F, SOL, WRÓBEL CYTRYNOWY, DZIĘCIOŁ RDZAWOSKRZYDŁY, CIĘŻAR DOWODU, SKŁAD, KOZIOROŻEC PIRENEJSKI, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, OBROTOWY, WIECHLINA WĄSKOLISTNA, UKŁAD HAMULCOWY, ORIJA, VAT, KORYTO RZEKI, ASCEZA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, LOTKA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WOREK, ŁAŻENIE, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, GIPS, JASZCZUR Z EL HIERRO, WIELORASOWOŚĆ, ŻAGIEW MODRA, TORFOWISKO NISKIE, LINEACJA, ZAZDROŚĆ, SUKCES REPRODUKCYJNY, OSTOJA, PIESZY, KACAPSKI, CZOŁOCZUB CZERWONOOKI, ŻÓŁW CHILIJSKI, ROK OBROTOWY, HAŁAŚNIK SZARY, CEMENTOWE BUTY, ALPINARIUM, REAKCJA NIEODWRACALNA, ARENGA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, MANNA, WIELOFAZOWOŚĆ, BRACTWO CERKIEWNE, AMFITEATR, DYSKRECJA, KUBAS, ODŁAM, OLSZÓWKA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, DOSTRZEGALNOŚĆ, GRUSZA POSPOLITA, IRGA POZIOMA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, TRZPIENNIK SOSNOWIEC, PLATANA, PLATFUS, JĘZYK KENTUM, KOLCZAK, MARUDA, PAPROTKOWATE, ARABICA, ROKIET ŁĄKOWY, GOTOWIEC, CHOMIK MONGOLSKI, WNIEBOWSTĄPIENIE, KIEL, OMLET NORWESKI, SZCZEGÓLNOŚĆ, KANGUROSZCZUR PUSTYNNY, LICHENOLOGIA, POZIOMKA MEKSYKAŃSKA, GORYL WSCHODNI, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, GRZYB SZATAŃSKI, BŁĘKITNICZEK CZERWONONOGI, PARAFASZYSTA, MÓR, ROZTOCZ TRUSKAWKOWIEC, PROCESOWICZ, OSADNICZEK GOŁY, NADMIERNA SENNOŚĆ, BIELISTKA SINA, KLUCZ PARTYJNY, RUCH PIESZY, BŁONA NACZYNIOWA, SUTERENA, SMOCZEK, KOMPLEKS ARENOWY, LEW MORSKI, ŁEMKOWIE, INFORMACJA, BRODAWNIK, SYLWETKA, AMBRAZURA, SAMOWOLNOŚĆ, BELUARDA, KNEDLE, PRAWO MATERIALNE, ALIENISTA, ZIMNO, SUWNICA, MIODÓWKA KRASNORZYTNA, NOCEK OSTROUSZNY, IBIS BIAŁOOKI, NEANDERTALCZYK, STUPOR, SKARGA KASACYJNA, PAKA, DALIA MNIEJSZA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, ZABUDOWA, BŁYSZCZAK PYSZNY, ANYŻ GWIAŹDZISTY, ŁACIŃSKI, FILOLOGIA CHORWACKA, PAZURZEC USSURYJSKI, KOSMOLOGIA, OSTROKÓŁ, POROŚLE, GAZELA INDYJSKA, PERCHA, WARUNKOWANIE, PŁETWIANKA DORII, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, THINK TANK, KAZARKA EGIPSKA, FANFARZYSTA, DZIEŁO SZTUKI, JODŁA GRECKA, BAROSKOP, WEŁNA, NARAMIENNICA, PRZĘDZIOREK SOSNOWIEC, ZĄBEK, KREOL, ŻÓŁW OSTROPYSKI, POWIEŚĆ CYKLICZNA, FILEMON BIAŁOSZYI, KAUKAZ, RIBAT, PINGWIN KRÓLEWSKI, BABA JAGA, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, CENDALIA, DRYFTER, TORFOWIEC WKLĘSŁOLISTNY, DYSKURSYWNOŚĆ, SKRZYDŁOSZPON OBROŻNY, IZOMER, SANDINISTA, BARWIENIEC POZIOMKOWY, LANTANOWIEC, MUMIA, CHORIAMB, EPIGENEZA, TRZMIEL ŻÓŁTY, RUCH HIPPISOWSKI, GORZKA ZGNILIZNA, GARKOTŁUK, CIEPLUCH, BIDET, TECHNICZNY NOKAUT, PASSEPIED, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ŁUPEK, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, NADBUDOWA, OFICER TAKTYCZNY, SIŁOWNIA JĄDROWA, DABOJA LEWATYŃSKA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, TRANSFORMATORNIA, MIKROTRON, BIURO ŁĄCZNIKOWE, AGROPROMOCJA, RĄCZAK OZDOBNY, RÓŻNOPAZURKOWCE, JON HYDROKSYLOWY, NUNCZAKO, DŁAWIDUDA, NIEKAPEK, BACIARZ, HACEL, FILAMENT, KRASNOGONKA KRÓTKODZIOBA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, BARCZATKA OSINÓWKA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, PARANOJA PIENIACZA, WARZĘCHA MAŁA, ?CHASZCZAK ALDABRAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GATUNEK ELEKTRONICZNEJ MUZYKI TANECZNEJ (KLUBOWEJ), ROZWINIĘTY W LATACH 90. XX WIEKU W NIEMCZECH, ZALICZANY NIEKIEDY DO PODGATUNKÓW MUZYKI DANCE; CHARAKTERYZUJE SIĘ TEMPEM POMIĘDZY 120 A 150 BPM, BAZUJE NA ROZWINIĘTEJ, CZASEM PODNIOSŁEJ, O CHARAKTERZE HYMNU MELODII, RYTMICZNEJ LINII BASOWEJ, ZWYKLE WSPIERANEJ WYŻSZĄ, ROZWINIĘTĄ, DYNAMICZNĄ LINIĄ POMOCNICZĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK ELEKTRONICZNEJ MUZYKI TANECZNEJ (KLUBOWEJ), ROZWINIĘTY W LATACH 90. XX WIEKU W NIEMCZECH, ZALICZANY NIEKIEDY DO PODGATUNKÓW MUZYKI DANCE; CHARAKTERYZUJE SIĘ TEMPEM POMIĘDZY 120 A 150 BPM, BAZUJE NA ROZWINIĘTEJ, CZASEM PODNIOSŁEJ, O CHARAKTERZE HYMNU MELODII, RYTMICZNEJ LINII BASOWEJ, ZWYKLE WSPIERANEJ WYŻSZĄ, ROZWINIĘTĄ, DYNAMICZNĄ LINIĄ POMOCNICZĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANCE gatunek elektronicznej muzyki tanecznej (klubowej), rozwinięty w latach 90. XX wieku w Niemczech, zaliczany niekiedy do podgatunków muzyki dance; charakteryzuje się tempem pomiędzy 120 a 150 BPM, bazuje na rozwiniętej, czasem podniosłej, o charakterze hymnu melodii, rytmicznej linii basowej, zwykle wspieranej wyższą, rozwiniętą, dynamiczną linią pomocniczą (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANCE
gatunek elektronicznej muzyki tanecznej (klubowej), rozwinięty w latach 90. XX wieku w Niemczech, zaliczany niekiedy do podgatunków muzyki dance; charakteryzuje się tempem pomiędzy 120 a 150 BPM, bazuje na rozwiniętej, czasem podniosłej, o charakterze hymnu melodii, rytmicznej linii basowej, zwykle wspieranej wyższą, rozwiniętą, dynamiczną linią pomocniczą (na 6 lit.).

Oprócz GATUNEK ELEKTRONICZNEJ MUZYKI TANECZNEJ (KLUBOWEJ), ROZWINIĘTY W LATACH 90. XX WIEKU W NIEMCZECH, ZALICZANY NIEKIEDY DO PODGATUNKÓW MUZYKI DANCE; CHARAKTERYZUJE SIĘ TEMPEM POMIĘDZY 120 A 150 BPM, BAZUJE NA ROZWINIĘTEJ, CZASEM PODNIOSŁEJ, O CHARAKTERZE HYMNU MELODII, RYTMICZNEJ LINII BASOWEJ, ZWYKLE WSPIERANEJ WYŻSZĄ, ROZWINIĘTĄ, DYNAMICZNĄ LINIĄ POMOCNICZĄ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - GATUNEK ELEKTRONICZNEJ MUZYKI TANECZNEJ (KLUBOWEJ), ROZWINIĘTY W LATACH 90. XX WIEKU W NIEMCZECH, ZALICZANY NIEKIEDY DO PODGATUNKÓW MUZYKI DANCE; CHARAKTERYZUJE SIĘ TEMPEM POMIĘDZY 120 A 150 BPM, BAZUJE NA ROZWINIĘTEJ, CZASEM PODNIOSŁEJ, O CHARAKTERZE HYMNU MELODII, RYTMICZNEJ LINII BASOWEJ, ZWYKLE WSPIERANEJ WYŻSZĄ, ROZWINIĘTĄ, DYNAMICZNĄ LINIĄ POMOCNICZĄ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast