STATEK LUB OKRĘT O NAPĘDZIE PAROWYM, NAPĘDZANY TŁOKOWĄ MASZYNĄ PAROWĄ (SS) LUB TURBINĄ PAROWĄ (TSS) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAROSTATEK to:

statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS) (na 10 lit.)PAROWCZYK to:

statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS) (na 9 lit.)PAROWIEC to:

statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK LUB OKRĘT O NAPĘDZIE PAROWYM, NAPĘDZANY TŁOKOWĄ MASZYNĄ PAROWĄ (SS) LUB TURBINĄ PAROWĄ (TSS)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.571

GOŁĄBECZEK, LALKARSTWO, INSTRUMENT, KRAN, POKRZYWDZONA, HALO, KRĘGOWIEC, MLEKO W PROSZKU, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, IWAN, FORMACJA SKALNA, MINIATURA, KOMPOTIERA, SPUST, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, REHABILITACJA, KOS, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, HISZPAN, WODZIK, DIADEM, ENZYM, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PRĄTNIKOWE, KOCIOŁ EWORSYJNY, OLEJ PALMOWY, ZŁOTOGŁÓW, DREDNOT, AMORY, MELDUNEK, TONDO, SZAŁAS, FALA, MAJÓWKA, PLANETKA, NAZWA KODOWA, WIDMO OPTYCZNE, DRUHNA, SZCZAW, SKUPIENIE, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, TUMULUS, NIEPOKOJENIE SIĘ, GRAF PODSTAWOWY, WODNIAK, MANIERY, WŁADZUCHNA, ŁAWA KOMINIARSKA, SKAŁA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, HUMORESKA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, MEDALION, ZATOKA, OCZAR, OSĘK, SĘK OTWARTY, DAWCA, SZKUNA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, LIGATURA, MARATON, APLIKACJA, STRACH BIERNY, SOLIDARNOŚĆ, SPIS POWSZECHNY, ODROBEK, WŁODZIMIERZ, STACJA, ARAK, ZGRUPOWANIE, SŁUCHOWISKO, KOEGZYSTENCJA, CYCEK, KOSZULKA, BOTTOMLESS, TURBINA GAZOWA, TOWAROWIEC, KARBIDEK, PEREŁKA, FORMA, ROŚLINA OKOPOWA, POKAL, ZWŁOKI, ROD, KORPUS, SIÓDMA WODA PO KISIELU, SUWNICA BRAMOWA, TKANKA, OBSŁUGA, CHARYZMAT, TRZYNASTKA, MARIO, KOLONIZATOR, BROKATELA, MIŃSZCZANKA, INTERPRETATOR, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ODSYŁACZ, PYZY, KWARTET, KSYLOFON, ZIOŁO, GŁÓWKA, MANIFESTACJA, KUTER, MIĘDLARKA, RESTRYKCJA, CZUJKA, LONT WOLNOTLĄCY, SĄCZEK, ASEKURANTKA, CZAS PRZYSZŁY, AKROBATYKA SPORTOWA, WIR, URAZ, PATENA, KOSZULKA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, GRZĘDA, IWO, ABFARAD, SIŁY POKOJOWE, PLEWA, SITO, KUWETA, PARTIA, PLEWKA, LICZBA PRZESTĘPNA, TOTEM, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, ROPOWICA KŁĘBU, OSTRY KURS, WZÓR JAWNY, ODMIANA UPRAWNA, PIRACTWO, STOPA NARZUTU, ANGIELCZYK, KRAKERULA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, PĘDNIK, CZEKOLADA, FOTOSENSYBILIZATOR, ZAWIKŁANIE, SZPULKA, MÓR, CŁO WYRÓWNAWCZE, WSTĘŻNIAKI, TURNIA, KOSMETYK, FORMA, ZAPŁOTKI, ANTAŁ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, LEGOWISKO, GAŁĘZIAK, SOLITER, FILM DROGI, LEŃ, ESKORTOWIEC, UDRĘCZENIE, TAPETA, SMREKUN, PRZEPIĘCIE, POJAZD KOLEJOWY, TERCJA, MUTACJA, ODSTĘP, SEKCJA RYTMICZNA, NIEZDOLNOŚĆ, MACZUGOWIEC, AGENT, TENIS ZIEMNY, WODOLOT, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SRAKA, IDEACJA, WOKALIZA, ANTYCYPACJA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, FRAGMENTARYZACJA, ZEBROID, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ZNAKOMITOŚĆ, WIWAT, TRYREMA, STACCATO, ODKOS, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, STRZELBA, SER ŻÓŁTY, ALIANT ZACHODNI, ÓSEMKA, SEKSTANS, KALKA JĘZYKOWA, WELWET, BIEŻNIA, BRYZOL, BLASZKA, RYCERZYK, TŁUSZCZ, KIEŁŻ, AKROBACJA, HALOGENEK ALKILOWY, WOLE, ZESPÓŁ CHOROBOWY, OSTATNIE PODRYGI, KOŹLAREK, UMOWA CYWILNOPRAWNA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, ATRAKTANT, ZACIERKA, BŁONA, NOODLE, NAROŻNIK, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, SKUNKS, ESKORTOWIEC, KORAB, ANODA, BLOKHAUZ, BĄBELKI, TONACJA, NIĆ, MASA KAJMAKOWA, WYCHÓD, DRUGA POŁOWA, KOD DWÓJKOWY, LAJKRA, PRZEGLĄDACZ, OZONEK, SUMATOR, EKONOMIA, ROZBRATEL, ATRAMENT SYMPATYCZNY, WŁĄCZNIK, EPITET, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, DREDNOT, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, GIGANT, PRZEŚMIEWKA, ZUPA, KRATER METEORYTOWY, TYŁÓWKA, HOSTIA, ISLANDZKOŚĆ, GAZÓWKA, REGENERATOR, WIDŁONÓG, PASZTETÓWKA, OPAR, SZEBEKA, ŻYDEK, BLOKADA EKONOMICZNA, AUTOMAT, ŁAJKA, MAŁPA OGONIASTA, POPLECZNICTWO, NIEŚMIAŁOŚĆ, EMIL, MIŃSZCZANIN, MBIRA, KIŚĆ, CYGANECZKA, NOTABL, KIEŁBAŚNICA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, SATELITA SZPIEGOWSKI, GUMKA, TEST, WIERSZ, ATAK RAKIETOWY, NIELEGAL, KULT ŚWIĄTYNNY, WAFEL, FUTURE SIMPLE, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, ŁAMANY DACH POLSKI, DIAGRAM FAZOWY, NIEDORÓBKA, BEZPIECZEŃSTWO, KEM, ARMATOR, CHOŁODEĆ, NUMEREK, OBIEKTYWNOŚĆ, REJESTR, PLIK DŹWIĘKOWY, RYNKA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, DŹWIGNIA, PCHACZ, IMPEDYMENTA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, DEPTAK, OSTRY DYŻUR, BAKAS, GÓRNICA, ?WOLUMEN OBROTÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.571 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STATEK LUB OKRĘT O NAPĘDZIE PAROWYM, NAPĘDZANY TŁOKOWĄ MASZYNĄ PAROWĄ (SS) LUB TURBINĄ PAROWĄ (TSS) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STATEK LUB OKRĘT O NAPĘDZIE PAROWYM, NAPĘDZANY TŁOKOWĄ MASZYNĄ PAROWĄ (SS) LUB TURBINĄ PAROWĄ (TSS)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAROSTATEK statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS) (na 10 lit.)
PAROWCZYK statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS) (na 9 lit.)
PAROWIEC statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAROSTATEK
statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS) (na 10 lit.).
PAROWCZYK
statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS) (na 9 lit.).
PAROWIEC
statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS) (na 8 lit.).

Oprócz STATEK LUB OKRĘT O NAPĘDZIE PAROWYM, NAPĘDZANY TŁOKOWĄ MASZYNĄ PAROWĄ (SS) LUB TURBINĄ PAROWĄ (TSS) sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - STATEK LUB OKRĘT O NAPĘDZIE PAROWYM, NAPĘDZANY TŁOKOWĄ MASZYNĄ PAROWĄ (SS) LUB TURBINĄ PAROWĄ (TSS). Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x