HISTORYCZNA MONETA GERMAŃSKA (POCZĄTKOWO BYŁA NAZWĄ DENARA), DUŃSKA LUB SZWEDZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FENIG to:

historyczna moneta germańska (początkowo była nazwą denara), duńska lub szwedzka (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FENIG

FENIG to:

jednostka zdawkowa; 1/100 marki w Niemczech (przed wprowadzeniem Euro) i w Bośni (na 5 lit.)FENIG to:

dawny niemiecki drobniak (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HISTORYCZNA MONETA GERMAŃSKA (POCZĄTKOWO BYŁA NAZWĄ DENARA), DUŃSKA LUB SZWEDZKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.631

PACHOŁEK, CZAS FABULARNY, JABŁKO, OBCOWANIE PŁCIOWE, UDŹWIG, MADISON, SIEROTA ZUPEŁNY, GWINEA, KABINA, KRATER PASOŻYTNICZY, POPARZENIE, UKŁAD PLANETARNY, METEOR, PROTEGOWANY, ŻYCIE, PRZESTRZEŃ HILBERTA, PAS POOPERACYJNY, INICJATOR, KURLANDIA, NIEMOŻLIWOŚĆ, DRĄŻEK, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, MATERIAŁ, HIDŻAZ, ZALEWA, ŚCIGAŁKA, LIBELLA, MADAPOLAM, FINISZ, SPĄGNICA, MINA, PLANISTYKA, PANORA, MAKATA, DYPTYK, BOJKA, KANONIERKA, TAROT, POROZUMIENIE, OBIONE, SYLFON, NAMORDNIK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, REGUŁA ALLENA, JĘZYK URZĘDOWY, JAZDA, KLISZA, NIALA, DROŻDŻE, ZNAKI, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, UBARWIENIE OCHRONNE, OZONEK, STRÓJ, AMFITEATR, KOSKINOMANCJA, NACZYNIE, ARKUSZ POETYCKI, AKWEN, WIELKOŚĆ SKALARNA, NABRZEŻE, USZAK, POWAŁA, NIESTAWIENNICTWO, ANATOMIA, KAWLATA, PAWILON, DESTRUKCYJNOŚĆ, CZWORAK, KIESZEŃ, MACKI, OKRZYK, KUPON, KORYFEUSZ, DZ, SZYPUŁA, OBRONA, POLARNA CZAPA LODOWA, TALAR, GAZÓWKA, WYWOŁYWACZ, LINIA MONTAŻOWA, WIRUS POLIO, CHWYTACZ, BERLINKA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, EKONOMIA, LODOWICA, KARIN, ŁOPATA, DROGA, SCHEDA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, KOCZ, MAKRON, TRĘDOWNIK, CIOTCZYSKO, BANIECZKA, TURMA, BOCZNICA, SARKOFAG, PROWINCJA, KAMICA NERKOWA, TRAFIENIE, OKA, KANAŁ, SZMATA, ESTAKADA, EKLER, STACJA POSTOJOWA, PŁYWAK, CZYSTKA ETNICZNA, DIRCIK, ŚLIWA WĘGIERKA, MARZANA FARBIARSKA, SESJA POPULARNONAUKOWA, HACJENDER, KOCHAŚ, WARSZTAT STRATEGICZNY, PODŁOWCZY, NADPROŻE, REWERENCJA, MEDIANTA, SAUNA, CUDOTWÓR, BĄK, KARP BEZŁUSKI, SPOJLER, TAKSYDERMIA, ZAWORA, MIARKOWNIK SPALANIA, BREZYLKA, ŚWIATŁOCIEŃ, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, DRĄŻEK SKRĘTNY, DYFERENCJA, PALCÓWKA, LINIA CZYSTA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, KORSARZ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SIEKANIEC, ESZEWERIA, LISTWA, SPOIWO BUDOWLANE, ŻONA, BAGAZJA, BIOKOMPONENT, MIMEOGRAF, DYMKA, EGZORCYZM, KRYTYCZNOŚĆ, FACHOWIEC, NAGOLENNIK, GENDER, POLE ELEKTRYCZNE, BAWEŁNA, DZIWKARZ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, LODÓWKA, ZIELONI, RAJD GWIAŹDZISTY, PAZUR, BIZA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, CYSTERNA, CZASZA, FORMA, ZEWŁOK, POMADKI, KACAPSKI, TABOR, SZABROWNIK, OCHRONA, INTERWIZJA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, AMERYKANIZM, KRYSZTAŁEK, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, ELEMENT, USTNIK, ESKORTA, FIGURA RETORYCZNA, AKROBATYKA, SZTUKA ZDOBNICZA, RYTUAŁ, OKRĘT FLAGOWY, ORBITA POLARNA, SANKI, GRAFFITI, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, WCIOS, BLOKADA EKONOMICZNA, CHAŁWA, SZURPEK MISECZKOWATY, ZAKONNICZKA, KLERK, JAŁOWIEC POSPOLITY, MANIFESTACJA, RELIKWIA, AFRYKANIZACJA, SPOJRZENIE, ŁĄCZE ABONENCKIE, RZEKA ROZTOKOWA, MROZEK, PRZEKOZAK, ZAPŁADNIACZ, AKRYL, JERZY, BRZOZA CZARNA, TRAP, ZNAJOMY, KARAFKA, KRUCHTA, TRACZ DŁUGODZIOBY, PÓŁOKRĄG, DOŻYWOCIE, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, BUGAJ, KOGNITYWIZM, MRÓWKA FARAONA, PRZYWODZICIEL, WARZONKA, KOMISARZ, BÓR BAGIENNY, POKŁAD, BIDULA, FAŁ, IGŁA, KLOZET, KOMPOTIERA, MEDALION, LINIA PRZEMIANY, BEZGUŚCIE, PREZENT, GRADUAŁ, ŻYŁKA, NEURON LUSTRZANY, PEDOFILIA, MOC CZYNNA, CZUB, NACISK, ŁUSKOWIEC, CIASTO PIASKOWE, OGNISKO, CIŚNIENIE, DUMPING, GŁUPTAS, TOUROPERATOR, REZYDENCJA, BODARZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, METABAZA, STAN POSIADANIA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, OKARYNA, LOKAL SOCJALNY, WERANDA, CENA MAKSYMALNA, TABLICA EPITAFIJNA, METAMERIA, KOŹLAREK, ŁATA, DANIEL DUBICKI, WRZECIENNIK, ASTRAGALOMANCJA, PRĄTNIKOWCOWE, PION, SET, DIAGRAM FAZOWY, STATEK TRANSPORTOWY, BULION, FORMACJA, OKRĄGŁOŚĆ, KOLORY NARODOWE, NAKŁADKA, RAGDOLL, SKLEPIENIE ŻEBROWE, KRYTERIUM STEROWANIA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, TRYSKAWKA, STOPA ZWROTU, KULTUROWOŚĆ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, POMAZANIEC, KOMISJA REWIZYJNA, BIURO TECHNICZNE, SATYRA, ZWORNIK, MATAMATA, BAN, BLIN, IKONA, KREOL, HACJENDA, RAK SZWEDZKI, FLOTA, FROTTE, ?JAMRAJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.631 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HISTORYCZNA MONETA GERMAŃSKA (POCZĄTKOWO BYŁA NAZWĄ DENARA), DUŃSKA LUB SZWEDZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HISTORYCZNA MONETA GERMAŃSKA (POCZĄTKOWO BYŁA NAZWĄ DENARA), DUŃSKA LUB SZWEDZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FENIG historyczna moneta germańska (początkowo była nazwą denara), duńska lub szwedzka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FENIG
historyczna moneta germańska (początkowo była nazwą denara), duńska lub szwedzka (na 5 lit.).

Oprócz HISTORYCZNA MONETA GERMAŃSKA (POCZĄTKOWO BYŁA NAZWĄ DENARA), DUŃSKA LUB SZWEDZKA sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - HISTORYCZNA MONETA GERMAŃSKA (POCZĄTKOWO BYŁA NAZWĄ DENARA), DUŃSKA LUB SZWEDZKA. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast