ZGORZELINA - WARSTWA TLENKÓW METALI POWSTAJĄCA JAKO EFEKT KOROZJI GAZOWEJ NA POWIERZCHNI NAGRZANYCH PRZEDMIOTÓW METALOWYCH W WYNIKU ICH STYCZNOŚCI Z POWIETRZEM; WYSTĘPUJE W POSTACI POWŁOKI LUB ŁUSEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZENDRA to:

zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem; występuje w postaci powłoki lub łusek (na 6 lit.)ZGORZEL to:

zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem; występuje w postaci powłoki lub łusek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGORZELINA - WARSTWA TLENKÓW METALI POWSTAJĄCA JAKO EFEKT KOROZJI GAZOWEJ NA POWIERZCHNI NAGRZANYCH PRZEDMIOTÓW METALOWYCH W WYNIKU ICH STYCZNOŚCI Z POWIETRZEM; WYSTĘPUJE W POSTACI POWŁOKI LUB ŁUSEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.822

OBUDOWA, PAMIĘTNIK, KSENOFIL, SPECYFIKACJA, PRZECIWCIAŁO PRZECIWWYSPOWE, BABIRUSSA, STARY BYK, JAZ, AKCENCIK, POLIMORFIZM, ZGINIĘCIE, MAGNEZ, ZAĆMIENIE, WYSOKOŚĆ NORMALNA, PAŁĄK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ZERWA GŁÓWKOWATA, MASA PERŁOWA, ORZEŁ STEPOWY, PÓŁRUCH, LICZBA BRINELLA, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ENTOBLAST, KONFESJA, STEROWNIK URZĄDZENIA, ANTROPOZOONOZA, STARZENIE MORALNE, HYBRYDA, FUNDAMENT, TAPIR PANAMSKI, SALAMANDRA WALTLA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, MEMBRANA, MIĘDLICA, PODATEK ROLNY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, SZPULKA, KREOLKA, EKSTRADYCJA, ARABIKA, ŁUPEK CHLORYTOWY, POLE DRUMLINOWE, CORUM, PIECZYWO, KRATER, DRĄŻEK KIEROWNICZY, CYGAN, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KOZACZKA, EKLER, PICUŚ, ESTETYKA, AMULET, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, KOKSOWNIK, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, DWORAK, PERFORACJA, MINÓG STRUMIENIOWY, KARAFECZKA, WATA, ŻEBRO, HALO, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, NIEEFEKTYWNOŚĆ, BATERIA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, KORNIK, BANDAŻ, HAMULEC, PRZEŻYCIE, PIEZOMETR, AGATA, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, CIAPKAPUSTA, GAZ, ŚRUT, SPŁAWIK, CZĘŚĆ, DEMONSTRACJA, SUPERKUTER, BRYK, KOPS, ZASIEK, CHLOREK WINYLU, MORELÓWKA, GRZEBACZOWATE, LICENCJA OTWARTA, DYSPROPORCJA, AKT, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, HERBICYD, KNECHT, TAPER, ZAKONNICZKA, HIPOWENTYLACJA, AHISTORYCYZM, DRZEWIAK LUMHOLTZA, WSPÓŁPRACOWNIK, APOGEUM, FENIG, ETERY, BOMBERKA, JAMA, PASTEL, ŁAN KMIECY, SKOPEK, KONSERWA, MIKSTURA, MASA KAKAOWA, SZKOŁA, BROŃ OBUCHOWA, CHINE, ŁEBEK, JAGODÓWKA, KOSTNIAK KOSTNINOWY, KRZYŻYK, MEFLOCHINA, KLESZCZOWATE, PATENA, GATUNEK AGAMICZNY, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, PROTEKCJONIZM, BIELINEK RUKIEWNIK, DYSPEPSJA, SOCZEWKA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, BŁONICA SKÓRY, TUTOR, SZKAPLERZ, OSPA, PODDAŃCZOŚĆ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PALEC, POLICYJNOŚĆ, ŁATKA, CZAPKA SPORTOWA, ANIOŁEK CHARLIEGO, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, DYSKRETKA, ZASTRZALIN, ŚLEPY PUŁAP, BENEFICJANT, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KYNOLOG, ELUWIUM, PRZYWŁASZCZENIE, ŻYDOWSKOŚĆ, TRAPEZ, ŁUPEK WĘGLISTY, ŁAŃCUSZEK, SPŁYW, LICZNIK, FLADROWANIE, ROŚLINA SPOŻYWCZA, ONKOLOGIA, ANDANTINO, MIRAŻ, SYNDROM PARYSKI, RIKSZA, KARMNIK, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, SKOCZEK EGIPSKI, MACZUGA, TROJAN, MATAMATA, DEPRYWACJA POLITYCZNA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, APORT RZECZOWY, POLATUCHA OLBRZYMIA, ŚLINIANKA PRZYUSZNA, INTERMEZZO, JON, DZIANINA, WARNIK, ASCEZA, GALISYJCZYK, ARKADA, RULIK, FLANSZA, CYKL METONA, MYŚL, AWANS, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, KOREK, BRATEK, SPOTKANIE MODLITEWNE, ZATOKI, DYSTONIA TORSYJNA, CELA, WŁOSKOŚĆ, STANDING FINANSOWY, KREDKA, PRZEDZIAŁ, ZORZA, ROZTWÓR WZORCOWY, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, SZOK CENOWY, NIEMOŻLIWOŚĆ, NORMATYWIZM, INKA, PROCH, SPRZĘŻAJ, ŚWISTAK HIMALAJSKI, SYSTEM SYMBOLICZNY, DESER, HUMANISTYKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, PRZEPOWIEDNIA, PRZECZYSTOŚĆ, USTRÓJ, SIOSTRA, GLORIETA, PRZEŻYCIE, ZWŁOKI, TEATR, DESZCZÓWKA, ABSTRAKCJA, PAWANA, KULIK MNIEJSZY, TĘPAK, SPIS POWSZECHNY, DRAPERIA, RZECZOWNIK POSPOLITY, CHŁOPEK, MASYW, CZARNY KARZEŁ, ROZKŁADOWOŚĆ, DRAMATYCZNOŚĆ, HIN, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, MOTYL DZIENNY, PRZECHYŁKA, PORCJA, KLINKIER CEMENTOWY, PORCELANA STOŁOWA, KOCIE OKO, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, WYDANIE, HOT DOG, WSZECHMOGĄCY, ELIMINACJA, KRÓLIK FLORYDZKI, FALA WZROSTOWA, PODATEK TONAŻOWY, GRONO, DEPESZA, IZOMER KONFORMACYJNY, WYŚCIGÓWKA, WYLĘGARNIA, ELEGIA, STOP ŁOŻYSKOWY, GROJER, MIGRACJA, ZESTAWIENIE, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, FRETKA, DODATEK, PLAN, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, HOMARY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PŁATEW, ETEZJA, KURZAJKA, BODZIEC, NISKOŚĆ, PROSTOPADŁA, UCHO, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, ENERGIA ELEKTRYCZNA, KILOF, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, GOTOWOŚĆ CYWILNA, RELACYJNOŚĆ, NIETOPERZ, OKO, TARAS WIDOKOWY, KAPITUŁA, KORMORAN NIELOTNY, ZASMARKANIEC, CIENISTKA ROBERTA, ROZRZUTKA BRUNATNA, ANIMACJA, BAGATELA, PILNIK, GÓRNICA, MOSTEK, EFEKT OWCZEGO PĘDU, DZIESIĄTKA, KRWAWNIK PANNOŃSKI, PŁOZA, PLAFON, ANGINA MONOCYTOWA, RUDAWKA NILOWA, TOPENANTA, PILNICZEK, ZAKON KLERYCKI, ?ŁUPEK PARAFINOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGORZELINA - WARSTWA TLENKÓW METALI POWSTAJĄCA JAKO EFEKT KOROZJI GAZOWEJ NA POWIERZCHNI NAGRZANYCH PRZEDMIOTÓW METALOWYCH W WYNIKU ICH STYCZNOŚCI Z POWIETRZEM; WYSTĘPUJE W POSTACI POWŁOKI LUB ŁUSEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZGORZELINA - WARSTWA TLENKÓW METALI POWSTAJĄCA JAKO EFEKT KOROZJI GAZOWEJ NA POWIERZCHNI NAGRZANYCH PRZEDMIOTÓW METALOWYCH W WYNIKU ICH STYCZNOŚCI Z POWIETRZEM; WYSTĘPUJE W POSTACI POWŁOKI LUB ŁUSEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZENDRA zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem; występuje w postaci powłoki lub łusek (na 6 lit.)
ZGORZEL zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem; występuje w postaci powłoki lub łusek (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZENDRA
zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem; występuje w postaci powłoki lub łusek (na 6 lit.).
ZGORZEL
zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem; występuje w postaci powłoki lub łusek (na 7 lit.).

Oprócz ZGORZELINA - WARSTWA TLENKÓW METALI POWSTAJĄCA JAKO EFEKT KOROZJI GAZOWEJ NA POWIERZCHNI NAGRZANYCH PRZEDMIOTÓW METALOWYCH W WYNIKU ICH STYCZNOŚCI Z POWIETRZEM; WYSTĘPUJE W POSTACI POWŁOKI LUB ŁUSEK sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ZGORZELINA - WARSTWA TLENKÓW METALI POWSTAJĄCA JAKO EFEKT KOROZJI GAZOWEJ NA POWIERZCHNI NAGRZANYCH PRZEDMIOTÓW METALOWYCH W WYNIKU ICH STYCZNOŚCI Z POWIETRZEM; WYSTĘPUJE W POSTACI POWŁOKI LUB ŁUSEK. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x