ELEMENT DEKORACYJNY, UZUPEŁNIAJĄCY OBRAMOWANIE OKIEN LUB DRZWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USZAK to:

element dekoracyjny, uzupełniający obramowanie okien lub drzwi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USZAK

USZAK to:

poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża (na 5 lit.)USZAK to:

gatunek nietoperza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT DEKORACYJNY, UZUPEŁNIAJĄCY OBRAMOWANIE OKIEN LUB DRZWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.056

GOTOWALNIA, FLANELA, MINERAŁ, PODRZUT, RITA, KURATELA, OBSZAR WODNY, MIGRACJA, NARZĄD KRYTYCZNY, TRANSPORTOWIEC, PATRON, SYMBOLICZNOŚĆ, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, AZOLLA, DYMISJA, FRONT STACJONARNY, OBELGA, GEODETA, TOKSYNA SINICOWA, ZAKON MNISI, PRZETOKA, GRUBOŚĆ, OŚWIECICIEL, PROCES BUDOWLANY, MAPA POZNAWCZA, KALWARIA, DRESZCZ, OKRES, DYSPEPSJA, DYSTONIA TORSYJNA, KELOWEJ, PAJAC, WADA WZROKU, DRUŻYNA, SZPULKA, PODATEK, RICOTTA, CZASZA, SZAL, PRZEDSIĘBIORSTWO, CZAS, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, ALIENACJA, TEMPERATURA ZAPŁONU, MARS, LEKKOZBROJNY, APANAŻ, WNĘTER, LINIA SPEKTRALNA, NASZYWKA, MARKA, RAMIĘ, HIPODROM, LINIA DEMARKACYJNA, GĄSKA, AKSAMITKA, KIERAT, PARTNERKA, KLASTER, GALISYJKA, RYNEK, MIESZACZ, DEFILADA, WOSK, CYNADRA, BOCZNIK, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, SĄD I INSTANCJI, AUTOKEMPING, ANTYSOWIETYZM, FLOTA, SKROMNOŚĆ, LEJEK, KASOWNIK, PORÓD RODZINNY, OBBLIGATO, DWUTAKT, UCHWAŁA, FAZA, KLAWIATURA, CYMELIUM, MASTYKS, WYŚCIGI, KOLO, KONSEKRACJA, WZIĘCIE POD WŁOS, FUTURE, PŁYWACZEK, HEMATOFAGIA, MISKA, DEKLARACJA, LINIA ŚREDNICOWA, SINIAK, OBSZAR WIEJSKI, NACZÓŁEK, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZMIENNA, CZYTNIK, ALGEBRA LIEGO, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, BAGAŻOWY, OLEANDER, RESPIRATOR, KARKÓWKA, ELEKTORAT, KOSMOGONIA, SEMAFOR, SMORODINÓWKA, PRZEZIERNIK, KANONIERKA, BENEFICJENT, PINGWIN ANTARKTYCZNY, UCIOS, LENIWKA, NABIERACZ, GŁOS, OBRĘCZ, POMALOWANE, PILOT, KIEŁŻ, KULT, JĘZYCZEK U WAGI, WARZYWO, ALIDADA, ESPRINGOLA, BIOTA, KONSUMENT, RZEKA ROZTOKOWA, FARBKA, JAPOŃSKI, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, CHIMICHANGA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, OTTER, INFORMACJA POUFNA, PĘTLICA, NIENORMATYWNOŚĆ, SŁODKA BUŁKA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KARAFKA, MINA, UPOLITYCZNIENIE, ŁADUNEK, DYWIZJA, DEPUTAT WĘGLOWY, NOSOROŻEC, ŚLIWA, ANALIZA WARIANCJI, LENA, SZTAFAŻ, MOL, NAKAZ, SZCZERBA, KRAJKA, TĘCZA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, SYTA, GALERIA, POZYCJA TESTOWA, CEZURA, RUADA, FASETA, HAK, POLEPA, TRAWERS, MANTELLOWATE, PŁACA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, LISTEK, ROLETKA, WNIEBOWZIĘCIE, KIT, SZAGRYN, CYBORIUM, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, TRYBUT, ZRZUT, BOCZNOTRZONOWIEC, SINGIEL, SZLIFIERKA KĄTOWA, OFIAKOMORFY, OBIEG, KOMPOTIERA, PEAN, PIERÓG, ELEMENT, WEŁNA, SZCZĘK ORĘŻA, FANTOM, ZGRUBIENIE, NIECZUŁOŚĆ, WIESŁAW, KŁAK, GŁUPKOWATOŚĆ, PODZBIÓR, ROŚLINA ZIMOZIELONA, MUSZKA, OBŁĄKANIEC, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, ARCHIKONFRATERNIA, KĄT PROSTY, KONTRABANDA, IGŁA, FLAKI, RUGI, KONCENTRACJA, ŚWIATŁOCIEŃ, WYNIK, ZAWODNIK, SPUSZCZANIE, CIĄGOTY, DRABKA, BALSAM KANADYJSKI, LAWA PODUSZKOWA, POGOŃ ZA RENTĄ, KRZYŻÓWKA, BAZA PŁYWAJĄCA, WAŁ MORENOWY, LICZMAN, ŁOWIECTWO, BODOR, WIĘZAR, RENESANSOWOŚĆ, CZARNA LISTA, RYZYKO OPERACYJNE, FORLANA, PARAMETR, INKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, GRZYB SIARKOWY, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, ŻUBR KARPACKI, KONSTYTUCJA, USTNIK, BEFKA, BARETKA, PODTYP, IMPEDIMENTA, SZCZAW, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, TRAMONTANA, SEKULARYZACJA, MODERATOR, LUCERNA, TWARDZIAK, ZNAK KOREKTORSKI, EMISJA, DAWKA PROGOWA, AKTYWISTA, OBIEG, EMIGRACYJNOŚĆ, BYDLAK, NADŻERKA, KASA, ŁBISKO, CZASOWNIK FRAZOWY, SMUŻKA, STWORZENIE, SALAMI, TŁUMIK, LINIA WIDMOWA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, JEZIORO WYTOPISKOWE, DELIKT KONSTYTUCYJNY, LICZBA PRZESTĘPNA, REPRESOR, UBOGI KREWNY, ZIOŁO, PODSTAWA, INTERNAT, GIPSATURA, TARLAK, WKŁAD, KOŁOWRÓT, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, BLOCZNOŚĆ, CZOPIK, DYMARKA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, BAT, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, PLANTACJA, DRÓŻKA, EKLEKTYCZNOŚĆ, KORZENIONÓŻKI, CHOWDER, PATOGENNOŚĆ, STOMIA, SPÓD, NABÓJ ĆWICZEBNY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, WIHAJSTER, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, FILTR RODZINNY, SER, BARANECZEK, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, SUCHOKLATES, GRÓB SKRZYNKOWY, ?KOŁNIERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.056 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT DEKORACYJNY, UZUPEŁNIAJĄCY OBRAMOWANIE OKIEN LUB DRZWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT DEKORACYJNY, UZUPEŁNIAJĄCY OBRAMOWANIE OKIEN LUB DRZWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USZAK element dekoracyjny, uzupełniający obramowanie okien lub drzwi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USZAK
element dekoracyjny, uzupełniający obramowanie okien lub drzwi (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT DEKORACYJNY, UZUPEŁNIAJĄCY OBRAMOWANIE OKIEN LUB DRZWI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ELEMENT DEKORACYJNY, UZUPEŁNIAJĄCY OBRAMOWANIE OKIEN LUB DRZWI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast