KAWAŁEK MATERIAŁU LUB PAPIERU SŁUŻĄCY DO WYCIERANIA CZEGOŚ, CZYSZCZENIA, TAKŻE OCHRONY PRZED ZABRUDZENIEM RĄK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SERWETECZKA to:

kawałek materiału lub papieru służący do wycierania czegoś, czyszczenia, także ochrony przed zabrudzeniem rąk (na 11 lit.)SERWETKA to:

kawałek materiału lub papieru służący do wycierania czegoś, czyszczenia, także ochrony przed zabrudzeniem rąk (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SERWETECZKA

SERWETECZKA to:

mała serwetka (na 11 lit.)SERWETECZKA to:

kawałek materiału lub papieru służący do wycierania czegoś, czyszczenia, także ochrony przed zabrudzeniem rąk (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWAŁEK MATERIAŁU LUB PAPIERU SŁUŻĄCY DO WYCIERANIA CZEGOŚ, CZYSZCZENIA, TAKŻE OCHRONY PRZED ZABRUDZENIEM RĄK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.422

POROST, CZUJKA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, GALISYJKA, KIEROWNIK BUDOWY, SPUST, DAGLEZJA SINA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, GEST, NAKARCZEK, WIELKOSZCZUR, BARKAS, CYKL METONA, DEKLARACJA, KONWERSJA, AZOTAN, ODSTĘPSTWO, BALON, ORLICZKOWATE, ZAJAD, STEP, PUCHAR, MARGINESOWOŚĆ, MINOGOWATE, WIDOWISKO, OKO, RĄCZNIK, CYTOSTATYK, GUMA, PADWAN, PARKIET, ZRĘBICA, PRZESŁANIE, KONSERWA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KAPTUR, OPUS, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, ZLEWNIA, HISZPAŃSKOŚĆ, KRAJ, ZAKON KONTEMPLACYJNY, ALDO, ODTRUTKA, RUBEL, SZAŁAS, ASESOR, NAKŁO, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, PRZYĆMIENIE, DEPORTACJA, BLUZG, WROTA, FOCH, LINIA PRZEMIANY, DEADLINE, LINA, SKUMBRIA, KAFEL, PASTYŁA, TINGEL, BIOCHEMIA, WOLTOMIERZ HOMODYNOWY, BROKAT, GRUBOŚĆ, SER ŻÓŁTY, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PATYCZEK, DZIECIAK, KOŁO HISTORII, KRAN, BUT, BORIS, PIECZEŃ, PATENT, KASKADER, LEPKIE RĘCE, IMIONISKO, POLEPA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, NAWIS, SZYDLARZ, PEREŁKA, SIUSIUMAJTEK, ANGOL, BROKATELA, CYGARETKI, ASTRALNOŚĆ, EDYCJA, BOEUF STROGONOW, GRANAT, PASEK, PRÓBA GENERALNA, ZIARENKOWIEC, KLEJÓWKA, LISZAJ PŁASKI, EGRETA, TRAPEZ, NOSTRZYK, BRAZYLIANY, SZAŁWIA, FLUID, NET, WYSŁANIEC, WIELORAK, WAŻNIK, SOJUZ, PIKSEL, OPERATOR BITOWY, WĘGRZYNEK, CEREMONIA, ŻUREK, POPRZEDNIK, LEADER, BEZTREŚCIOWOŚĆ, ATAK, BEZPOWROTNOŚĆ, KARAFECZKA, SZYSZKA, KRUSZYNA, ORGANIZM, KRÓLEWIĘTA, JOL, RYTMIKA MODALNA, TEMPERATURA ROSY, ABERRACJA, WŁÓCZĘGA, UZBRAJANIE SIĘ, DOWCIP, POTNIK, ODMIANKA, DNI OTWARTE, KRAJARKA, FUCHA, ZNIKNIĘCIE, SŁUPISKO, KANTAR, USTNIK, KĄT OSTRY, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, PODKOWA, TRAP, BRODAWKA STÓP, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ARKUSZ DRUKARSKI, FLAMBIROWANIE, PIĘTNO, MECZ SPARINGOWY, PION, PAPROTNIK, GLORIA, STOPA, KONTROLA, TECHNIKA OPERACYJNA, PETARDA, PODUSZKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ZAPIS, CZEK PODRÓŻNICZY, OBRONA WŁASNA, HUSAK, BEZPANCERZOWCE, SALAMI, KWAS FITYNOWY, BLINDAŻ, TUSZ, FILM SF, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, LANDLORD, WĄTPLIWOŚĆ, PIEROŻEK, GRANDA, BAGIENNIK OBŁY, WOLNY RODNIK, ANGIELSKA FLEGMA, PODPORA, POKRZYWA, OGROMNIASTOŚĆ, WSTRZYMANIE, FERMENTOR, DWUDZIESTY SIÓDMY, ODPROMIENNIK, ŁYSIENIE, IGŁA, MEDALIK, GRADUAŁ, URLOP DZIEKAŃSKI, AGROWŁÓKNINA, BIELMO, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, BRYTFANNA, KUMULACJA, KRÓCIEC, CHODY, SZPULA, LILA, TRWAŁOŚĆ, ZAINSTALOWANIE, JĘZYK ALEUCKI, KRES, PIECHOTA MORSKA, MELANINA, OSIEMNASTKA, MLEKO, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, SCHADOW, SEMAFOR, SUBSTANTYWNOŚĆ, ZESTAW, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SZUFLA, FALAFEL, OPERATOR, KORDON, MARTWE POLE, ETERYCZNOŚĆ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, AULA, GLORIA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, BODZIEC, MINERAŁ, POPRZEDNIK, REGLAN, DOSTĘP, KURS, SYMFONIK, JOGURT, UKŁAD FIZYCZNY, ZAJĘCZA WARGA, DEMONOFOBIA, WIEK, CIĄG, FRAMUGA, NAMIĘTNOSTKA, RÓWNINA SANDROWA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, PIEROGI, ANASTYLOZA, OPIS, PASTISZ, REGENERATOR, CZŁON KONSTYTUTYWNY, PTASZĄTKO, FAJKA, STRINDBERG, DIADOCHIA, MECENAT ARTYSTYCZNY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GUZIK, PANORA, SAKLA, KOKORYCZKA, TRĄBKA, ODSYŁACZ, TRUD, DYWERGENCJA, NAMIOTNIKOWATE, ZDANIE, SAŁATA, CHROBOTEK, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KALIBRACJA, UDRĘCZENIE, ŚWIDEREK, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, PODZIAŁ, MIESIĄC, MIEJSCÓWKA, KONIEC ŚWIATA, ARYTMETYZACJA, SZUM, RABA, GRZYB PASOŻYTNICZY, PRZESZŁOŚĆ, MOSHING, SANDAŁY, NABIERACZ, PŁEĆ, KNIEJÓWKA, SEPTET, SPECYFIKACJA, JAŁOWIEC POSPOLITY, TRZYDZIESTKA, KRATA, PISCHINGER, TWÓRCZOŚĆ, KWAS, KWAS LINOLENOWY, KOKPIT, WAPER, PIĘTRO, KLAG, FERMAN, PAPIER GAZETOWY, ?MAŁPI GAJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.422 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWAŁEK MATERIAŁU LUB PAPIERU SŁUŻĄCY DO WYCIERANIA CZEGOŚ, CZYSZCZENIA, TAKŻE OCHRONY PRZED ZABRUDZENIEM RĄK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KAWAŁEK MATERIAŁU LUB PAPIERU SŁUŻĄCY DO WYCIERANIA CZEGOŚ, CZYSZCZENIA, TAKŻE OCHRONY PRZED ZABRUDZENIEM RĄK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SERWETECZKA kawałek materiału lub papieru służący do wycierania czegoś, czyszczenia, także ochrony przed zabrudzeniem rąk (na 11 lit.)
SERWETKA kawałek materiału lub papieru służący do wycierania czegoś, czyszczenia, także ochrony przed zabrudzeniem rąk (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SERWETECZKA
kawałek materiału lub papieru służący do wycierania czegoś, czyszczenia, także ochrony przed zabrudzeniem rąk (na 11 lit.).
SERWETKA
kawałek materiału lub papieru służący do wycierania czegoś, czyszczenia, także ochrony przed zabrudzeniem rąk (na 8 lit.).

Oprócz KAWAŁEK MATERIAŁU LUB PAPIERU SŁUŻĄCY DO WYCIERANIA CZEGOŚ, CZYSZCZENIA, TAKŻE OCHRONY PRZED ZABRUDZENIEM RĄK sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KAWAŁEK MATERIAŁU LUB PAPIERU SŁUŻĄCY DO WYCIERANIA CZEGOŚ, CZYSZCZENIA, TAKŻE OCHRONY PRZED ZABRUDZENIEM RĄK. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x