ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA WYSYŁANIU ENERGII W POSTACI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, AKUSTYCZNEGO LUB CZĄSTECZEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMISJA to:

zjawisko polegające na wysyłaniu energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego, akustycznego lub cząsteczek (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMISJA

EMISJA to:

nadawanie programu w mediach: radiu lub telewizji (na 6 lit.)EMISJA to:

puszczenie w obieg pieniędzy, papierów wartościowych (na 6 lit.)EMISJA to:

śpiewne lub mowne wydobywanie głosu (na 6 lit.)EMISJA to:

wprowadzanie, wydzielanie zanieczyszczeń do atmosfery (na 6 lit.)EMISJA to:

obligacji, głosu lub pieniędzy (na 6 lit.)EMISJA to:

nadawanie np. programu TV (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA WYSYŁANIU ENERGII W POSTACI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, AKUSTYCZNEGO LUB CZĄSTECZEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.623

STRZELNICA SPORTOWA, GWAREK, BARWA, HORMON, MOC CZYNNA, WSPOMNIENIE, BRYFOK, KATAFALK, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, PARAPECIK, KLAUZULA UMOWNA, KOŁO PODBIEGUNOWE, WŁOCHACZ, SIŁY POKOJOWE, ODWIERT, KOMBAJN ROLNICZY, BLASTOGENEZA, KEM, PAWANA, SMOLUCH, KAWALKATA, EMALIA, ARGENTYŃSKOŚĆ, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, BEZPIECZNY SEKS, UŁAMEK PIĘTROWY, TEMPO, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, NUMEREK, GAMA, AKTYWISTA, RANGA, AUSZPIK, DRAMAT GROTESKOWY, DANIEL DUBICKI, KĄT WYPUKŁY, RAMIENICOWE, GRZYB PIASKOWY, NACIĄG, RULIK, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, TELEDACJA, KASTRAT, BLOKADA EKONOMICZNA, OKNO, TRĄBA JERYCHOŃSKA, CIAPKAPUSTA, KŁADKA, ANGLEZ, OBROŃCA, GIROSKOP, SIEĆ, DOSTATEK, SORBET, PRZYDANKA, AROMAT, ZŁA PRASA, ŁĄCZNIK RUROWY, PULPIT STEROWNICZY, PRZYSZŁOŚĆ, ZAPRAWA, CYMBAŁ, MAKINTOSZ, SYGNAŁ CIĄGŁY, ZGORZEL, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, FONDUE CZEKOLADOWE, CIELICZKA, MIKONAZOL, FILAR PRZYPOROWY, NOTA PROTESTACYJNA, LEBERA, CHAŁWA, ROKIET, ASTRAGALOMANCJA, SAMOOKALECZENIE, PLAMA WĄTROBOWA, IZBA ROZLICZENIOWA, WISKOZA, POTWÓR, WĄTEK, KOTYLION, TAŚMA FILMOWA, EMANACJA, ZAGROŻENIE, ORGANIZM WYŻSZY, POCHODNIK, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, SPŁUKIWACZ, AGAT MSZYSTY, OLEJEK ETERYCZNY, NOGA, JASZCZURECZKA, TRZYMADŁO, KHMER, ZŁOŻE, PŁUCZKA, WYBIEG, TERAPIA, KONTROLER, TUTOR, GRUBOŚĆ, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, MANEWR PRINGLE’A, KOT, WIDLICZKA, CIĄG, TRUP, PROMIEŃ GAMMA, FOTOJONIZACJA, LEJ, FRAZA, KOLUMBARIUM, BŁONA, ASFODEL, PIERWSZOŚĆ, NASADKA, ACETAL, WRÓBEL POLNY, PALTO, MIMETYZM, MRÓWKA FARAONA, ANTEFIKS, COLA, KÓZKI, MARGARYNA, KRYKIET, INWESTYCJA PORTFELOWA, WIOSŁO, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SALETRA, LENIUCH, BROKER, DECHA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, PŁYTA STOLARSKA, SKRZYNKA POCZTOWA, AKROCYJANOZA, LITERATURA FAKTU, RYM NIEPEŁNY, PŁOMYCZEK, KUŁAK, WOLNY RODNIK, OPAR, ZERÓWKA, ROŚLINA PASTEWNA, WYPEŁNIENIE, POTRÓJNOŚĆ, PIECZĘĆ, MONETA BULIONOWA, DEZETA, SZTABSOFICER, BĄK AMERYKAŃSKI, CIUPAGA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, BERLACZ, CIOTCZYSKO, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, PROCES DECYZYJNY, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, KONDYCJONALIZM, PŁUCZKA, DENDRYT, PETRYFIKACJA, PAWILON, RIKSZARZ, GENE, SILNIK LINIOWY, OSPA, PARALIPSA, NALEŚNIK, TULEJA, IZBA CZELADNA, MINERAŁ, RUMUNKA, FUTERKO, SZNUR, RAJDER, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, ACHEIROPOIETOS, ALKOHOL, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, PRZEWAGA, ŻYDOWSKOŚĆ, GENERAŁ, PENTAPTYK, HESS, NIEZBIEŻNOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, CIELĘCINKA, MIEJSCE ŚWIĘTE, NIERUCHLIWOŚĆ, TOPIEL, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, CHŁODNIK, GRADACJA, PÓŁKULA, FILET, ZAMEK, SUPRAPORTA, PALISADA, GALWANOSTEGIA, TRYBUT, DYPTYK, DOBYTEK, MIĘKISZ SPICHRZOWY, PROSTOPADŁA, NÓŻ, SPOT REKLAMOWY, PRZYJEZDNY, PÓŁKLUZA, WYŚCIGI KONNE, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, IZOMORFIZM, KAPSUŁA POWROTNA, GAMA, TERMOMETR RNA, PERIOD, ZWORNIK, IKONA, ZAKON KLERYCKI, DOWCIPNIŚ, NIERUCHAWOŚĆ, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, STACJE ZLEWNE, FUS, PŁYTA DETONACYJNA, KONCERT ŻYCZEŃ, ZAŚLEPIENIE, HERETYK, PLOMBA, MECHOWCOWE, CHOMĄTO, GWIAZDKA, CIAŁO, DŻIHAD, SZKARPA, BETON, ALGA, CZUB, WCIĄGARKA, ZWIERZĘTA KOPALNE, STYL ARCHITEKTONICZNY, KONTAKCIK, KOLEBKA, WIDEOMAN, METABOLIZM ENERGETYCZNY, DOMENA PUBLICZNA, PALCÓWKA, ŻONA LOTA, PORCJA, RÓG, TAMBURMAJOR, TOST FRANCUSKI, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ZESZYT, KOSMETYK, SURFINGOWIEC, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, SKŁAD PODATKOWY, KOLOR OCHRONNY, MORWA, MANIERY, WYKUSZ, MARTWIAK, GAZOLINA, KOTERYJNOŚĆ, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, NAWÓJ, EPITET, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ANTENA KIERUNKOWA, WARIACJA, GAZ, FLOKENY, PRZYWÓZKA, PROGRAM UŻYTKOWY, KOMŻA, WALC, IZBA, ARYTMOMETR, DUSZA, ODSTĘPSTWO, WIZA POBYTOWA, RENATA, PACHOLĘ, MATECZNIK, PRZEDSIĘBIORSTWO, ZIARNO, OBEJMA, AKCENT, WYROŚL, ESKORTOWIEC, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, KONWENT, WRĘBNIK, BARWNOŚĆ, ?PUNKT WYJŚCIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.623 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA WYSYŁANIU ENERGII W POSTACI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, AKUSTYCZNEGO LUB CZĄSTECZEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA WYSYŁANIU ENERGII W POSTACI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, AKUSTYCZNEGO LUB CZĄSTECZEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMISJA zjawisko polegające na wysyłaniu energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego, akustycznego lub cząsteczek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMISJA
zjawisko polegające na wysyłaniu energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego, akustycznego lub cząsteczek (na 6 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA WYSYŁANIU ENERGII W POSTACI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, AKUSTYCZNEGO LUB CZĄSTECZEK sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA WYSYŁANIU ENERGII W POSTACI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, AKUSTYCZNEGO LUB CZĄSTECZEK. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast