CZAS WOLNY OD PRACY, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ WEEKEND I DZIEŃ WOLNY Z POWODU ŚWIĘTA LUB URLOPU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŁUGI WEEKEND to:

czas wolny od pracy, na który składa się weekend i dzień wolny z powodu święta lub urlopu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS WOLNY OD PRACY, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ WEEKEND I DZIEŃ WOLNY Z POWODU ŚWIĘTA LUB URLOPU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.794

RUMBA, BOMBARDON, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ZLEW, TYNK SZLACHETNY, PALATYNKA, FILEMON BRĄZOWY, OBÓZ, SPOILER, MIODOJAD SMUGOWANY, KANALIZACJA KABLOWA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, SIEWKI, PRALKA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, WĘZEŁ KOLEJOWY, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, FORMACJA, MIKROSOCZEWKA, GRUPA ACETYLOWA, BUJANIE, OBIEG SYNODYCZNY, TŁUMACZKA, KIERAT, REŻYM, DANIE CZARNEJ POLEWKI, DRUK ROZSTRZELONY, NAMIESTNIK, WYPADEK PRZY PRACY, PEAN, LOSOWANIE PROSTE, ZŁOM, ESPRESSO, KABALARZ, DWUMECZ, JĘZYK, SMAK, FAGOT, CZARODZIEJKA, SUPERNOWA TYPU IC, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, SUCHOWIEJ, WĘGIEŁ, BUGAJ, SAROS, NARODZINY, KAUKAZ, WOLE, SYNDROM WILKOŁAKA, WAMPIREK, NADLOTKA, BRZDĄC, AMFIBIJNOŚĆ, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, ETIOPSKI, KLASTER, WINO, BAR, LORDOSTWO, TROPIK, UKŁAD HAMULCOWY, SIEDZENIE, ALEURON, HISTORYK, RYSOWNICA, WYPRZEDAŻ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, POPOVER, SITEK, GALARETA, TWIST, UNIWEREK, FANTOM, AGREGAT POMPOWY, CZAS PRZESZŁY, ANTYKWARNIA, KABLOOPERATOR, SKALISKO, OBÓZ WĘDROWNY, FREON, MURZYŃSKOŚĆ, RECYTATOR, SKARYFIKACJA, RYGIEL, JUNAK, ANASTYLOZA, DYRYGENTURA, PACAN, OLESZA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, PIĘCIOBÓJ, DYSPROPORCJA, REZERWA WALUTOWA, GAJA, KIEŁKOWNIK, PRZETWÓRCZOŚĆ, TWIERDZENIE, WELIN, COCKTAIL, FORMALISTKA, KONTUR MELODYCZNY, WODZIK, WĄŻ, DRESZCZE, SŁOWIANIN, BICIE POKŁONÓW, REWANŻ, KOPROWINA, BOLERO, WODA PO KISIELU, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, KRĘGOWIEC, SZKARADZTWO, PASZTETÓWKA, CIOTA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, KOMEDIA DELL'ARTE, LUDWIK, POJAWIENIE SIĘ, ZMARŹLAK, IBERYSTYKA, LUSTRO TEKTONICZNE, WYPITEK, FLOKUŁY, KOKTAJL, CAR, WKŁADKA, FILEMON BLADY, FILM TRAGIKOMICZNY, ŚWIT KALENDARZOWY, EPUZER, AGRESOR, SEKCJA RYTMICZNA, RĘKA, PERTYT, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, KATEGORIA PIÓRKOWA, JAMES, PIERWSZOROCZNY, BYSTROŚĆ, ANTYPATRIOTYZM, TECHNIKA GRAFICZNA, FIOLET GENCJANOWY, ZAIMEK, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, KÓZKI, KRUCHAWECZKA, RUSINKA, SYRENA, KAPSLA, POST, ODŁÓG, SĄD POLOWY, ŁACINA, ODPRAWA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, APOLOGETA, KOŃ ARDEŃSKI, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, MELANODERMA, CZUBEK, KSYLOFON, DOMINANTA, NARZĄD KRYTYCZNY, NADBUDÓWKA, FILTR CYFROWY, AKOMODACJA, LIRA, TANDEM, CHOROWITOŚĆ, CZAS, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, TRĘBACZE, SPÓR, MIGAWKA CENTRALNA, KAPITAN, MASZYNA TŁOKOWA, ŁOPATA, POWOJNIE, BURAK, GAŁKA BLADA, PŁYTA STOLARSKA, BIBUŁKARZ, KACZUSZKA, MROŹNIA, GRZYB SKALNY, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, PARKIETAŻ PENROSE'A, USTAWA ZASADNICZA, KOŁO, TRAKEN, MŁODZIEŻÓWKA, PRADZIAD, NADŚWIADOMOŚĆ, RENOMA, PRZEKUPSTWO, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, OKO OPATRZNOŚCI, MASZYNA DO PISANIA, PODUSZKOWIEC, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, MATEMA, PONDERABILIA, OPERATOR, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, DROBIAZG, KAWA ROZPUSZCZALNA, ZARAŻONY, BEMOL PODWÓJNY, REKWIZYCJA, FILEMON BIAŁOSZYI, OBIEKT MOSTOWY, CYGARNICA, SEPARACJA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, FILOLOGIA WŁOSKA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, UCZUCIE, DZIELNOŚĆ, LICZEBNIK GŁÓWNY, ROZTRUCHAN, TERYNA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, AŁMATY, OFICER NAWIGACYJNY, KAPELUSZ, MODYFIKACJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, JĄDRO, TEATR, FALC, ODGAŁĘZIACZ, NOWA KLASYCZNA, ESCUDO, UBRANIÓWKA, WIEŻA KONTROLNA, KOLOR LOKALNY, ANORAK, ŻAKINADA, TAŚMA PRODUKCYJNA, GŁOSKA NOSOWA, GŁAGOLICA, STADION, VIOLA BASTARDA, SMREKUN, WIĘZIENIE, FOTOWOLTAIKA, PRZYBYSZ, FULAR, SMUŻ, KOMORA, JERSEY, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, IDEALIZACJA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, CŁO WYRÓWNAWCZE, KASZTELAN, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, BĄK, WILKOM, ANILANA, HAJDUK, EKSTREMIZM PRAWICOWY, CIĄGNIK BALASTOWY, ZWIJACZ, DOMINACJA PEŁNA, APEL, BIOLOGIA SYSTEMOWA, PRĘGA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ŚWIDRAK, MISIO, ROKIET, ZGORZKNIAŁOŚĆ, URODA, KOŃ KABARDYŃSKI, FANEROFIT, KOŁEK, TABUIZACJA, BAŁKAŃSKOŚĆ, ABAJA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, PŁYN ZŁOŻOWY, POROZUMIENIE PŁACOWE, ODWSZALNIA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, SENTYMENT INWESTYCYJNY, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PREZENTACJA, PROMENADA, SIATKA, NOWOWIERCA, SCENICZNOŚĆ, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, NAMIASTKA TABAKI, KURZAWKA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, PIEC WAPIENNY, JĘZYK NAHUATL, ?BACHANTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS WOLNY OD PRACY, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ WEEKEND I DZIEŃ WOLNY Z POWODU ŚWIĘTA LUB URLOPU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZAS WOLNY OD PRACY, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ WEEKEND I DZIEŃ WOLNY Z POWODU ŚWIĘTA LUB URLOPU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŁUGI WEEKEND czas wolny od pracy, na który składa się weekend i dzień wolny z powodu święta lub urlopu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŁUGI WEEKEND
czas wolny od pracy, na który składa się weekend i dzień wolny z powodu święta lub urlopu (na 12 lit.).

Oprócz CZAS WOLNY OD PRACY, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ WEEKEND I DZIEŃ WOLNY Z POWODU ŚWIĘTA LUB URLOPU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CZAS WOLNY OD PRACY, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ WEEKEND I DZIEŃ WOLNY Z POWODU ŚWIĘTA LUB URLOPU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x