PRZYGASZENIE KOGOŚ SWOJĄ OSOBĄ ALBO CZYMŚ, CO SIĘ POSIADA, UCZYNIENIE KOGOŚ MNIEJ WIDOCZNYM I WAŻNYM PRZEZ WŁASNE ZALETY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYĆMIENIE to:

przygaszenie kogoś swoją osobą albo czymś, co się posiada, uczynienie kogoś mniej widocznym i ważnym przez własne zalety (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYĆMIENIE

PRZYĆMIENIE to:

metaforycznie zrobienie czgoś ciemniejszym, np. umysłu, zdrowego rozsądku (na 11 lit.)PRZYĆMIENIE to:

zrobienie czegoś nieco ciemniejszym, przygaszenie, najczęściej światła (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYGASZENIE KOGOŚ SWOJĄ OSOBĄ ALBO CZYMŚ, CO SIĘ POSIADA, UCZYNIENIE KOGOŚ MNIEJ WIDOCZNYM I WAŻNYM PRZEZ WŁASNE ZALETY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.088

ADAPTER CUMOWNICZY, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI, JĘZYK MIGOWY, BUKIET, KOALESCENCJA, SAMOOCZYSZCZANIE, RÓŻDŻKARZ, ATOMISTA, WYSPIARSKOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, WŁÓKNIAK TWARDY, PŁYN STAWOWY, MENAŻKA, ZWARCIE SZEREGÓW, CUDZOŚĆ, ŚLONSKI, INDAGATOR, KIJEK NARCIARSKI, WIECZÓR KAWALERSKI, TROLEJBUS, OBRAZ, BURZYK SZARY, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, STATEK, PCHLI TARG, ŚWIĄTEK, PODMIOT, PRZEDMURZE, ONET, SZAPOKLAK, KOMPLEKS ARENOWY, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, WIELOETATOWOŚĆ, ZBÓJNICA KRWISTA, OBLIGACJA SKARBOWA, BOZON Z, FIGA, KAMICA, SZYNA, GALINSTAN, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, GŁOGOWIEC, MIKROCHIRURGIA, SZKOŁA SPECJALNA, BIEG ALPEJSKI, POJAZD LATAJĄCY, LOTNICTWO, PRZECIWSTOK, ROBOTY PUBLICZNE, FLĄDRA, AFEKCJA, ALMARIA, ZASADA D'ALEMBERTA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, PROFESOR, GRZYB SITARZ, MUCHOMOR BULWIASTY, FAKT PRASOWY, VOTUM SEPARATUM, WICIOKRZEW, OSMOZA, ROTANG, NACJA, MASŁO, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, ALERGIA, ZYGMUNTÓWKA, FRAGMENTACJA PLECHY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ZARZĄDZENIE, DRZEWORYT, ABNEGATKA, AGONIA, DICYNODONTY, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, BIKRON, ALKA, RDZEŃ GRAFU, MORZE CZARNE, INWOLUCJA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, PROSTAK, REKOMENDACJA, MINISTRANTURA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KOSZULA NOCNA, ELEKTRONIKA, SKROMNISIA, FILM KATASTROFICZNY, TASZYZM, LIKWIDATOR SZKÓD, HAITAŃSKI, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, WIESZCZBIARNIA, KISIEL, OTWÓR STRZAŁOWY, TYFUS OSUTKOWY, JAWNOGRZESZNIK, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, AKUMULACJA, PRYMUS, KIERZNIA, WIEPRZOWATOŚĆ, HYBRYDA, BOCIAN, TARCZKA, KRAWIECZYZNA, ERA MEZOZOICZNA, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, SUSZARNICTWO, PRZEDMIOT, ŚMIAŁOŚĆ, POTÓWKA, AKWIZYTORZY, SALMONELLA, PRZEPUST, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, ORKIJSKI, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, NIEBACZNOŚĆ, MATERIAŁ SKALNY, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, AWANSE, ŁĄCZNIK, MUNSZTUK, MIKROMIKRON, BELKA, GARDEROBA, WOJSKA PANCERNE, GALARETA, NAŁÓG, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, NIEWYRAŹNOŚĆ, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, MANDYLION, WOLA, POPŁUCZYNA, GONIOMETRIA, SZNAPS, KANAŁOPATIA, POGOTOWIE TECHNICZNE, KONWOJER, PODSZYWACZ, IMIESŁÓW BIERNY, KOGNAT, TANCERKA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, PUSTELNIA, JĘZYK DUNGAŃSKI, GRZYB NIEJADALNY, OSTRYGA, ŻUŁAWA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, LIST MOTYWACYJNY, GRZYBICA CZARNA, ROZMIĘKANIE, CIŚNIENIE, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ROŚLINA KORZENIOWA, TRANSLACJA, ZNANOŚĆ, ANATOMIA, KARA, PREZBITERIUM, RAMIENICA KOSMATA, EKRAN, WÓZ, KOŃCÓWKA, LITOGRAFIA, ODSTĘPSTWO, DALMATYKA, DYSK LOKALNY, START ZATRZYMANY, KREDYT KONSORCJALNY, WIBRACJA LABILNA, NAREW, NIEODZOWNOŚĆ, MUS, NACISK, USTALENIE, BŁĄD MATERIALNY, EWOLUCJA MOLEKULARNA, LAFIRYNDA, ŁOWCA, KREDYT ROLOWANY, JAZZÓWKA, DELEGAT, NIESAMOWITOŚĆ, PRAWO RUSKIE, MUSZLOWCE, SIATKA, KULCZYBA, DZIKI ZACHÓD, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, WKŁAD GRUNTOWY, FLEGMA, BIURO PODAWCZE, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, UNTERWALDEN, ŚLIZG, CHŁOPCZYCA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, KREDYT PAŃSTWOWY, KATECHUMEN, KROJCZYNI, SPŁUKIWANIE, LENIWCE DWUPALCZASTE, UPOMNIENIE, OKRASA, TELEROTAMETR, EKSHIBICJONISTKA, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA, NIKOLAIZM, BEZBRONNOŚĆ, EGZEMPLARZ OKAZOWY, OPUSZCZENIE, PRZÓD, RADIESTETA, STRÓŻA, JĘZYK GALICYJSKI, EGZEKUCJA KOMORNICZA, BRĄZOWNIK, SCHIZOTYMIA, FILOLOGIA SERBSKA, PRZEKUPKA, KRÓLIK, KOMORA WILSONA, EPISJER, KULTURA AZYLSKA, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, PATOLOG, APTEKARZÓWNA, BRZYDAL, PRĄD GALWANICZNY, ODWAGA CYWILNA, MASECZKA, BACIK, WAPIENNIK, BALKONIK, KUFA, LEKARZ, PRZYLEPA, UKRYCIE, LEGISLATYWA, TEŚCIK, ALFONS, GENERAŁ, PIKOMETR, PRACA, DRZEWOŁAZOWATE, PATRONAT, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, EKRANOPLAN, WIOSNA, PUŁAP DYNAMICZNY, OBROŃCA, BARWA DRUGORZĘDOWA, ZĘBOWCE, WPŁYW, ZŁOTA PŁYTA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, STACJA TELEWIZYJNA, KONWOKACJA, ENTEROTOKSYNA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, PRZEZNACZENIE, GONIOMETRIA STATYCZNA, HRABINA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, TUNIKA, ZWODNIK, OTRZĘSINY, SPŁATA, TRANSPORTER, ARIANE, JEJMOŚĆ, OSTINATO, STAROBIAŁORUSKI, BUDKA LĘGOWA, UBOŻENIE, CUDZOŻYWNOŚĆ, SFERA NIEBIESKA, LODOWIEC DOLINNY, POPRZEDNIK, RZEŚKOŚĆ, NIEJEDNOLITOŚĆ, PAŁĄK, PINZGAUER, PTAK ŁOWNY, PSZCZOŁA INDYJSKA, CHOROBA PFEIFFERA, TYRANIA, DEISTA, KRĄŻEK PRZESUWNY, KOLUMNA, SKIBA, ?PYRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.088 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYGASZENIE KOGOŚ SWOJĄ OSOBĄ ALBO CZYMŚ, CO SIĘ POSIADA, UCZYNIENIE KOGOŚ MNIEJ WIDOCZNYM I WAŻNYM PRZEZ WŁASNE ZALETY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYGASZENIE KOGOŚ SWOJĄ OSOBĄ ALBO CZYMŚ, CO SIĘ POSIADA, UCZYNIENIE KOGOŚ MNIEJ WIDOCZNYM I WAŻNYM PRZEZ WŁASNE ZALETY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYĆMIENIE przygaszenie kogoś swoją osobą albo czymś, co się posiada, uczynienie kogoś mniej widocznym i ważnym przez własne zalety (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYĆMIENIE
przygaszenie kogoś swoją osobą albo czymś, co się posiada, uczynienie kogoś mniej widocznym i ważnym przez własne zalety (na 11 lit.).

Oprócz PRZYGASZENIE KOGOŚ SWOJĄ OSOBĄ ALBO CZYMŚ, CO SIĘ POSIADA, UCZYNIENIE KOGOŚ MNIEJ WIDOCZNYM I WAŻNYM PRZEZ WŁASNE ZALETY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZYGASZENIE KOGOŚ SWOJĄ OSOBĄ ALBO CZYMŚ, CO SIĘ POSIADA, UCZYNIENIE KOGOŚ MNIEJ WIDOCZNYM I WAŻNYM PRZEZ WŁASNE ZALETY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x