RODZAJ BECZKI NA PIWO ALBO WINO, PIERWOTNIE ANTAŁ LICZYŁ OK. 60 L - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTAŁ to:

rodzaj beczki na piwo albo wino, pierwotnie antał liczył ok. 60 l (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTAŁ

ANTAŁ to:

zawartość antała, czyli beczki na piwo albo wino, która pierwotnie liczyła ok. 60 l (na 5 lit.)ANTAŁ to:

beczka na piwo lub wino o objętości 18 garnców (na 5 lit.)ANTAŁ to:

beczka tokaju (na 5 lit.)ANTAŁ to:

beczka na wino (na 5 lit.)ANTAŁ to:

dawna miara piwa (na 5 lit.)ANTAŁ to:

w nim wino (przest.) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BECZKI NA PIWO ALBO WINO, PIERWOTNIE ANTAŁ LICZYŁ OK. 60 L". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.927

RODZAJ LITERACKI, KÓŁKO GRANIASTE, JAMNIK, KOMIN, GOTYK BRABANCKI, JANCZAR, PODRZEŃ, ZARAZA, BEKLESPINAKS, RAFIA, SZPONA, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, KRYSZTAŁ, KATARTEZAURA, ZIELONKA, ŁOPUCH, AŻUR, CHIANTI, KLAWIATURA EKRANOWA, KROPLÓWKA, TUNEL, LEKTURA, DASZANPUZAUR, TOPSPIN, KILKA, KONDORRAPTOR, TEHUELCZEZAUR, PYZA, MILBRANA, MOSTEK, ŚLIZGUN, RĘKAW, BUŁAWKA, KŁOPOTEK, POKAL, USTNIK, WILK WORKOWATY, MOCZARNIK, GOŹDZIENIEC, GRASER, BIBUŁA, GROCH CUKROWY, OSKARŻYCIEL, WYMIANA, SALATERKA, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, KEG, LODRANIT, ŚRUBA, DAGOBA, SPACJA, PIEROGI RUSKIE, SKARGA, KROCIEŃ, CIAŁO STAŁE, WYMIOTNICA, GRZBIETORODOWATE, LAUR, KLEPSYDROPS, KRUPCZATKA, SINOCELUR, SZUANGMIAOZAUR, DRAKOWENATOR, ROZŁUPEK, ŁYCZOGA, SSAWA, JEZIORO PROGLACJALNE, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, FETYSZYZM, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, PŁUCNICA, MUSTEL, TRYB, ZBROJA ŁUSKOWA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, SZCZERKLINA, CYLINDROWIEC, AUDYCJA, PIEPRZYCZNIK, ANTAŁ, JUTA, ŻYWY KAMIEŃ, SPINING, SPICCATO, KOŁO ŁOPATKOWE, WIERSZ ABECADŁOWY, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, TERAPENY, ALTOCUMULUS, MIESIĘCZNIK, NIPA, SONDA, IMĆPAN, SOTERN, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, OSTRONOGOWATE, CZARCIA MIOTŁA, RYBA PO GRECKU, PANTOMIMA, ARCHEOPTERYKS, WARZELNIA, GLOKSYNIA, BURGUND, GAŁĘZIAK, ZBIÓR, MIOTŁA, PASZTECIK SZCZECIŃSKI, BUKSZPAN, SZYBKOZŁĄCZKA, FILANDER KOSMATY, STRATOTYP, ELASTON, INFORMACJA POUFNA, RENTGENOMETR, ESZANOZAUR, ŁUK BRZUSZNY, CIT, KOPARKA JEDNOCELOWA, BLASZKOWIEC, LAMPA CROOKESA, FLUWIOGLACJAŁ, CUKIER LODOWATY, ATOL, PROCH BEZDYMNY, BOCZNOTRZONOWIEC, SŁUŻBA KONTRAKTOWA, JAŚMINOWIEC, AUTOSTRZYKAWKA, GHI, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, NAKŁADKA ASFALTOWA, LYGODIUM, TRYBADYZM, KASK WSPINACZKOWY, JUDASZOWE SREBRNIKI, EMOLAK, KROKIEWKA, TYTOŃ, BOGRACZ, ŻMIJOWCOWATE, ORNITOCHEIR, KURZA TWARZ, SIATKOWIEC, KONKURENCJA, JOLKA, SERWOLATKA, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, OWIRAPTOR, NEFROSTOMIA, PREAMBUŁA, MIEJSCE ŚWIĘTE, GAZOLINA, TURNIA, CYLINDER, CZERMIEŃ, SERDAK, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, EDMARKA, PIECHOTA WYBRANIECKA, SKALA, ORKIESTRION, GRA MMORPG, PLAKODUS, ENIGMOZAUR, PORZECZKA, MENILIT, CHOROBA BERGERA, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, KLASER, CZUANDONGOCELUR, TABLA, JELONEK, UNKWILLOZAUR, RINOWIRUS, TORLEN, MATATAN, PODOKARP, MARKIERANT, APTEKARZÓWNA, WINEGRET, FARTUCH, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, RZODKIEW, PAWĘZA, PSZCZOŁA, HEŁM WIELKI, ANGLEZ, POCHUTNIK, HUBA, REMIZA, DYMORFIZM PŁCIOWY, ŚWIRZEPA, MONETKA, PLANTY, JEZIORO OSUWISKOWE, WALDORAPTOR, BOBROSZCZURY, BILTONG, PAPROTNIK, SZKOPEK, DRAILING, KOPUŁA, SZYBKOWÓZ, WINO RÓŻOWE, ŚLEPY KOSZTORYS, INFLACJA KONSUMENCKA, OŚCIEŃ, HIOFORBA, STEROWIEC MIĘKKI, PSEUDOPALATUS, KUNMINGOZAUR, GAZ ZIEMNY, BREWICERATOPS, PODJAZD, SMÓŁKA, WELINGTONIA, KALINA, INFLACJA PŁACOWA, CZYTANKA, NAJDA, SUFLET, MALARSTWO TABLICOWE, SZE, BALKONIK, LEJEK, GLYPTODON, CZEKAN, CZIROKEZ, BAKTROZAUR, TORBA, GACEK, POWIEŚĆ POLITYCZNA, KARTA WIRTUALNA, BASE JUMPING, POLIP, SFEROSYDERYT, TOCZEK, PALMICZKA, OPASKA BRZEGOWA, RYCERZYK, TOLTEK, CZYSTA ALEKSJA, LAMPA KWARCOWA, RUMIAN PSI, BECZKA, RĘKAWEK, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, ASTRACHAN, KROK, DUBELTÓWKA, CUD, POLERKA, KOMPUT, KOMPANIA, BŁĄD PRZYPADKOWY, KOK, FOLKHAJMERIA, KONTUSZ, WEŁNIANKA, WĘŻYK, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, BACZEK, PENELOPOGNAT, PTERODAUSTRO, KRZEMIAN WSTĘGOWY, CYKORIA, PROSCIUTTO, BETA, GRYKA, NAPĘD JONOWY, WINO LIKIEROWE, OPCJA WALUTOWA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, FAJKA WODNA, EKSPRES, NERECZNICA, ZASTRZAŁ KOSTNY, PACHNOTKA, MEDALION, SEKT, ANASTROFA, DIAGONAL, CHRZĄSTKA SZKLISTA, DROGA, IZBA POSELSKA, MONITOR ODSŁUCHOWY, OBLIGACJA ZAMIENNA, TERAPIA REINKARNACYJNA, ALDIS, BARELIEF, KRASNOLICA, GNOCCHI, MIKSOZAUR, TOK, PORNOGRAFIA TWARDA, HAMBURGER, KWASZONKA, MARMUREK, JASKÓŁCZY OGON, ?PIEC KAFLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BECZKI NA PIWO ALBO WINO, PIERWOTNIE ANTAŁ LICZYŁ OK. 60 L się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BECZKI NA PIWO ALBO WINO, PIERWOTNIE ANTAŁ LICZYŁ OK. 60 L
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTAŁ rodzaj beczki na piwo albo wino, pierwotnie antał liczył ok. 60 l (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTAŁ
rodzaj beczki na piwo albo wino, pierwotnie antał liczył ok. 60 l (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ BECZKI NA PIWO ALBO WINO, PIERWOTNIE ANTAŁ LICZYŁ OK. 60 L sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RODZAJ BECZKI NA PIWO ALBO WINO, PIERWOTNIE ANTAŁ LICZYŁ OK. 60 L. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x