RODZAJ BAWEŁNIANEJ TKANINY, KTÓRA MA BARWNE PASY BĄDŹ KRATĘ I JEST JEDNOCZEŚNIE PRZETYKANA SREBRNYMI ALBO ZŁOTYMI NITKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SARONG to:

rodzaj bawełnianej tkaniny, która ma barwne pasy bądź kratę i jest jednocześnie przetykana srebrnymi albo złotymi nitkami (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SARONG

SARONG to:

rodzaj spódnicy upiętej z jednego płata tkaniny, którą noszą kobiety i mężczyźni na Malajach, Jawie i w Tajlandii (na 6 lit.)SARONG to:

ozdobna tkanina bawełniana w barwne pasy lub kratę, nieraz przetykana nitkami złotymi lub srebrnymi wyrabiana w płd. wsch. Azji (na 6 lit.)SARONG to:

spódnica zrobiona z prostokątnego płata tkaniny owiniętego wokół bioder na wyspach Archipelagu Malajskiego i w Tajlandii (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BAWEŁNIANEJ TKANINY, KTÓRA MA BARWNE PASY BĄDŹ KRATĘ I JEST JEDNOCZEŚNIE PRZETYKANA SREBRNYMI ALBO ZŁOTYMI NITKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.632

ŚCIANKA WSPINACZKOWA, DAGLEZJA, WISIOREK, KUMKWAT, SKIP, WIEŚ CZYNSZOWA, BUJAK, OSTRIA, MURSZ, GOSZYZM, OSINA, STANOWISKO OGNIOWE, ZNAK KOREKTORSKI, PODAŻ ELASTYCZNA, LAMA, BARANI ŁEB, LIROGON WSPANIAŁY, DOBRO RZADKIE, SZAFARZ, NIEKLAROWNOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, FILM SCIENCE-FICTION, UNIONISTA, DRĄŻEK, ŚWINIARKA, OKRES NOWORODKOWY, DEMISEKSUALISTKA, ZADZIORNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, ROKIETA, PORTATO, GRABIEŻCA, KONTYNGENT, DOGMAT, ROPUCHY NOSATE, GRAMATYKA GENERATYWNA, FILM KATASTROFICZNY, NIESKWAPLIWOŚĆ, KARMNIK AUTOMATYCZNY, BORSUK, PODŁUŻNOŚĆ, OSIEDLE, OUDRY, CZUJKA, TRAKCJA KONNA, MURZYN, PALEC CYNKOWY, PAŁKOWIEC, DRYPTOZAUR, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PORZĄDEK, BEKLESPINAKS, DIAKON, BARKA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, MEDIATEKA, OBRYWAK, RODZAJ GRAMATYCZNY, SOLARIUM, BUREK, SZARPAK, LINIA, REEDUKATOR, ŚWIECA, DRAPIEŻNOŚĆ, SEKWENCJA KODUJĄCA, STAŁA FARADAYA, MĘTNOŚĆ, ZWOJEK, TEREN, KAMERTON STROIKOWY, MIĘŚLIWONIA, SENSYBILIZATOR, BIAŁY WĘGIEL, SZYFER, DUROPLAST, BONANZA, WIELORASOWOŚĆ, SADOWNICTWO, ROZWOLNIENIE, ROZPIERACZ, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, DOLAR FIDŻI, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, WĘZEŁ, OFENSYWA, WRÓBEL, GHI, INDEKSACJA, DYTYRAMB, ŁUSZCZYCA STAWOWA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, CZAS MIEJSCOWY, PRZETŁOK, TŁUSTE LATA, KRETYŃSKOŚĆ, PAMPA, KRAAL, ANALIZA SPEKTRALNA, LENIWCE DWUPALCZASTE, JIG, PRĄD ZAWIESINOWY, BLEDZIUCH, MAGIA ADDYTYWNA, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PRZEDWIECZNOŚĆ, SILNIK KOMUTATOROWY, PARKAN, KARCICIEL, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, GOŁĄBEK, PANTALONY, EDYKUŁ, CZYSTKA ETNICZNA, DORATORHYNCHUS, MORENA KOŃCOWA, CENTRALA, WATA, BLADZIUCH, SZTRUKS, D, KOSZYK, PAMIĄTKOWOŚĆ, PIRAT, INDEKS, GORE-TEX, JĘZYK POMOCNICZY, SEKRETARZYK, KRWIOBIEG, ASTER ZWISŁY, DÓŁ PACHOWY, STAW KULISTY WOLNY, JABŁOŃ, PIĘCIORNIK, EKRAN, DOKUMENTALISTA, RUCHY ROBACZKOWE, OSĄDZICIEL, PRZYGOTOWANIE, DEFENSYWNOŚĆ, PROMIENNIK, NIELOTNOŚĆ, KAZAMATY, ŁAGODNOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, BANTENG, PASMO PRZEPUSTOWE, HIBISKUS, GAZÓWKA, GENETYKA KLINICZNA, UCIECZKA, ARESZT DOMOWY, GORGONA, NOŻYCÓWKA, GRA TOWARZYSKA, KARTA PRZEDPŁACONA, ŻEBRO, KOZAK, BAŁKAŃSKOŚĆ, BĄK, LINIA EMISYJNA, BŁĄD MATERIALNY, PAPROTKA, SIAD RÓWNOWAŻNY, TAWUŁOWIEC, RADIOSTACJA, KIESZENIÓWKA, SMOK, HAMULEC CIĘGNOWY, LOGOPEDKA, BLADOŚĆ, PLUS UJEMNY, WIELKOGŁOWOWATE, CYTRONELA, ZMIENNA NIEZALEŻNA, MEDEOLA, ARGENTYNA, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, ŁZAWNICA, GÓWNOZJAD, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, HEADHUNTER, UTWÓR WKŁADOWY, OKRĄG WPISANY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, NANOMETR, KAPUŚCIANA GŁOWA, CHRAPA, STRZECHWA, KLASMODOZAUR, BURDA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, ORGANIZM WYŻSZY, DOBUDÓWKA, RABAT, WZORZEC ANALITYCZNY, WIDELEC, KARCZOCH, NIEWYGODA, KONTO DEPOZYTOWE, MODRZEW, POTAJEMNOŚĆ, DESZCZÓWKA, BOLEC, PUSZKA, SZANJANGOZAUR, NULLIPARA, CHEKKER, SIŁY POWIETRZNE, WIETLICA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, MĘTY SPOŁECZNE, CREDENCIAL, MEDYCYNA REGENERACYJNA, PRAKTYCZNOŚĆ, WEŁNIANKA, MAŚLACZEK, ZACIĘCIE, POKOJOWOŚĆ, JASKRA WRODZONA, WASZYNGTONIA, PASZTECIK SZCZECIŃSKI, WZDĘTKA, LEGENDARNOŚĆ, PODSTAWA, EDIAKAR, BOMBER, RONDELA, PROTEINA, WOLNOAMERYKANKA, MEZOMORFIA, NOWOWIERCA, MOTOR, OPIESZALSTWO, OWEROL, KOLORADIZAUR, PRZESYP, MIESIERKA, RYGIEL, NACZYNIE WIEŃCOWE, ANTYHITLEROWIEC, STAROISLANDZKI, NIEBOSZCZYK, DEPRESJA CYKLICZNA, CZWÓRCZAK, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, KORWINIZM, WIELORÓDKA, SUPERNOWA TYPU IC, ASTRONOMICZNA LICZBA, POCHŁANIACZ GAZÓW, SEPIA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, DRĄŻEK SKRĘTNY, CHÓR, ŁAŃCUSZEK, DOPOWIEDZENIE, ZALEŻNOŚĆ, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, MANTYKA, WYDERKA, CHAMEDAFNE, ŁUGOWNICA, BERGMANN, MATERIALIZM, MARTWICA, ENIGMOZAUR, ILIOZUCH, LIRYKA POŚREDNIA, PROSTE SKOŚNE, KRUCHAWECZKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PALARNIA, JEZIORO EWORSYJNE, GRYZIELE, KRATKA VICHY, KOMANDOR, ŚWIATŁO DRUMMONDA, BANKIET, SŁOIK, INDETERMINIZM, JARSTWO, SZPILKA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, RĄBEK, TERAPIA REINKARNACYJNA, FRYZ, KONSTYTUTYWNOŚĆ, PALNIK BUNSENOWSKI, SINGIEL, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, CZESTER, MACAK, NOCEK WĄSATY, LUDZIK, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, ?ELIPSOIDA ZIEMSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.632 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BAWEŁNIANEJ TKANINY, KTÓRA MA BARWNE PASY BĄDŹ KRATĘ I JEST JEDNOCZEŚNIE PRZETYKANA SREBRNYMI ALBO ZŁOTYMI NITKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BAWEŁNIANEJ TKANINY, KTÓRA MA BARWNE PASY BĄDŹ KRATĘ I JEST JEDNOCZEŚNIE PRZETYKANA SREBRNYMI ALBO ZŁOTYMI NITKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SARONG rodzaj bawełnianej tkaniny, która ma barwne pasy bądź kratę i jest jednocześnie przetykana srebrnymi albo złotymi nitkami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SARONG
rodzaj bawełnianej tkaniny, która ma barwne pasy bądź kratę i jest jednocześnie przetykana srebrnymi albo złotymi nitkami (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ BAWEŁNIANEJ TKANINY, KTÓRA MA BARWNE PASY BĄDŹ KRATĘ I JEST JEDNOCZEŚNIE PRZETYKANA SREBRNYMI ALBO ZŁOTYMI NITKAMI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RODZAJ BAWEŁNIANEJ TKANINY, KTÓRA MA BARWNE PASY BĄDŹ KRATĘ I JEST JEDNOCZEŚNIE PRZETYKANA SREBRNYMI ALBO ZŁOTYMI NITKAMI. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x