GWOŹDZIK, SZPIKULEC ZE STALI NIERDZEWNEJ, KTÓREGO ZAOSTRZONA STRONA WYKORZYSTYWANA JEST W MEDYCYNIE NIEKONWENCJONALNEJ DO POBUDZANIA OKREŚLONYCH PUNKTÓW NA CIELE PACJENTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAWIK to:

gwoździk, szpikulec ze stali nierdzewnej, którego zaostrzona strona wykorzystywana jest w medycynie niekonwencjonalnej do pobudzania określonych punktów na ciele pacjenta (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GWOŹDZIK, SZPIKULEC ZE STALI NIERDZEWNEJ, KTÓREGO ZAOSTRZONA STRONA WYKORZYSTYWANA JEST W MEDYCYNIE NIEKONWENCJONALNEJ DO POBUDZANIA OKREŚLONYCH PUNKTÓW NA CIELE PACJENTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.227

ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, STUDIUM, GŁUPIĄTKO, PUKAWKA, ZGIEŁK, JUNAK, PRZYCZYNEK, ZABYTEK, WIRTUOZERSTWO, PIERWORYS MAPY, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, CIEMNOGRÓD, SERDECZNIK POSPOLITY, ARHANT, EMIRAT, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, DOLINA V-KSZTAŁTNA, HIPOSTYL, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KOD DWUWARTOŚCIOWY, NARAMIENNIK, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, MPIX, REKIN WIELORYBI, BOCZEK, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ŻYWIEC, BARBARZYŃCA, GRZYB ZŁOTAWY, SOLANKA, POLIMORFIZM, BOMBA BURZĄCA, NEUSTON, UKŁAD INERCJALNY, SKŁAD, STRONA CZYNNA, AVIZO, STREFA PŁYWÓW, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, ZGORZKNIAŁOŚĆ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, MŁOT, BEZNADZIEJA, PODTYBINKA, ABSOLUTORIUM, CZAS, BENZYNA CIĘŻKA, MATERIALIZM DZIEJOWY, OSŁONOWOŚĆ, CYRKUMFLEKS, ZACHOWAWCZOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, ZBIÓR BERNSTEINA, STRATEGICZNOŚĆ, MIĘKKIE SERCE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, ZGNILIZNA DREWNA, OPUKIWANIE, STOSUNEK, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, PERFUMKI, OSTATNIA, KLEZMER, CZERECHA, TARAN, PRZENOSKA, KARMIDEŁKO, PODDANY, KOSZATNICZKA, BYŁY, AGORA, NIEBO, GŁOS, AKTYWNOŚĆ, SNOBISTYCZNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, WARSZTAT STRATEGICZNY, DIDGERIDOO, WEZWANIE, OKULARY SŁONECZNE, CIEKAWY, OBRONA CYWILNA, LUŹNOŚĆ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, MOCNA STRONA, GRZYB MAŚLAK, SKRZYNKA MAILOWA, WZROK BAZYLISZKA, ALOZA NIEBIESKA, GRZYBY ANAMORFICZNE, WYROK PRAWOMOCNY, ANTYINTELEKTUALIZM, SARONG, PYRA, AJERKONIAK, MAKABRYCZNOŚĆ, KONDENSATOR ZMIENNY, WESOŁOŚĆ, POKOLENIE SANDWICZOWE, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, PLATFORMA WIDOKOWA, SUPERVISOR, STRONA, PRZEDMURZE, JAPOŃSKOŚĆ, KONTRAPUNKT, GRUPA ABELOWA, BIEDOTA, UMOWA KONTRAKTACJI, KAMELEON ŻYWORODNY, IRONICZNOŚĆ, DWORSKOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, IRLANDZKOŚĆ, KASSAWA, NEFROLEPIS WYSOKI, KAKAO, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, CZARNE, JĘCZMIEŃ, ANTECEDENCJA, RONDO, MANIERYSTA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, GLINIASTOŚĆ, OPÓR DROGOWY, OPOKA, ŻARŁACZ SZARY, ZUPA NA GWOŹDZIU, HARTOWNOŚĆ, BIPOLARNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, ANTYLIBERALIZM, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, TAG, GAZ PIEPRZOWY, GIMBOPATRIOTA, MEGAPASKAL, BANTENG, ADAPTACYJNOŚĆ, WAWRZYN, AMINOKWAS BIOGENNY, USKOK, MOTELA, TEKA, STYPENDIUM SOCJALNE, RĘKAW, ZADZIORNOŚĆ, RELACJA PUSTA, CYWILKI, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, PASYWNOŚĆ, ETER, AKORD NONOWY, SILNIK KOMUTATOROWY, STÓŁ MIKSERSKI, BYLICA POLNA, TOKAMAK, MOPEK, FAJERWERKI, SERBSKOŚĆ, RZODKIEWNIK, CZERPARKA, PRACOWNIK, ROMBOŚCIAN, WZIERNIK, DWUMECZ, ŻÓŁW ZIELONY, KERATOPLASTYKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KAPITULANT, INSTRUMENT POCHODNY, IDIOFON, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, PODOFICER KASYNOWY, SPEKTROMETRIA MAS, TASIEMIEC, TRAWERS, TRATWA RATUNKOWA, TREPANG, EPKA, ASYSTA, KRÓL, PRYMITYW, INFOGRAFIKA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, POLITYKA MIESZKANIOWA, DIAMAGNETYZM, SAMOUPROWADZENIE, NIENOWOCZESNOŚĆ, POLISA LOKACYJNA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, NAMPULA, SINUS, SKARBNY, JĘZYK KIPCZACKI, ANTYNATURALIZM, NASADA, CLL, PTASZNIK GOLIAT, EGZAMIN GIMNAZJALNY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ŻYWY POMNIK, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, NAKAZ, ŻARÓWKA, GOŹDZIANKA, PODPORA, ADWOKAT, ADVOCATUS DIABOLI, IZM, MAŁY PODATNIK, CZART, MAKROELEMENT, FORMALIZM, SILNIK SYNCHRONICZNY, PROSTACKOŚĆ, PLURALIZM, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, KOSMATOŚĆ, WYPADEK, FUNKCJA AKTYWACJI, JĘZYK MASZYNOWY, BOROWODOREK LITU, CIĄGNIK GĄSIENICOWY, LAS DZIEWICZY, AKWATINTA, NARÓD WYBRANY, TEOLOGIA PASTORALNA, PRAWORZĄDNOŚĆ, MLECZ, GOŁĄBECZEK, MIKSTURA, MIARA, PEDOFILSTWO, GOŹDZIENIEC, NIEMODNOŚĆ, RZĄDNOŚĆ, KRETOWATE, ZROST, LOTNIK, ŚWIATŁA DROGOWE, TRACICIEL, READMISJA, KOSZT KONTROLI, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, NUMERACJA PORZĄDKOWA, ODŻYWCZOŚĆ, UNIKALNOŚĆ, LINEACJA, LITERATURA WAGONOWA, RABV, ROPNICA, DZIELNICA, SPRAWNOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, PIERWSZAK, NATURYSTKA, RAJ, ŚWIECA, OBLEŃCE, ODPROMIENNIK, ZBROJA BIAŁA, WRAK CZŁOWIEKA, ŚLEPY STRZAŁ, PELHAM, PIEPRZYCZNIK, CENTRALA, WAFEL, WSZETECZEŃSTWO, ZUPA Z GWOŹDZIA, SPRAWA, ŻYWOKOST, NAROWISTOŚĆ, MYRMEKOFIL, AKT PŁCIOWY, HAMULEC LUZOWANY, PRAWORZĄDNOŚĆ, ZASADNOŚĆ, FELERNOŚĆ, KLOCEK HAMULCOWY, CZUPURNOŚĆ, EMIGRACYJNOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, NOŚNIK, BUTLA GAZOWA, KŁĘBCZAK, MINÓG STRUMIENIOWY, ZNAMIENNOŚĆ, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, KAUKAZ, CYKL ROZLICZENIOWY, SYF, GARDA, ?KOLOKATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.227 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GWOŹDZIK, SZPIKULEC ZE STALI NIERDZEWNEJ, KTÓREGO ZAOSTRZONA STRONA WYKORZYSTYWANA JEST W MEDYCYNIE NIEKONWENCJONALNEJ DO POBUDZANIA OKREŚLONYCH PUNKTÓW NA CIELE PACJENTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GWOŹDZIK, SZPIKULEC ZE STALI NIERDZEWNEJ, KTÓREGO ZAOSTRZONA STRONA WYKORZYSTYWANA JEST W MEDYCYNIE NIEKONWENCJONALNEJ DO POBUDZANIA OKREŚLONYCH PUNKTÓW NA CIELE PACJENTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAWIK gwoździk, szpikulec ze stali nierdzewnej, którego zaostrzona strona wykorzystywana jest w medycynie niekonwencjonalnej do pobudzania określonych punktów na ciele pacjenta (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAWIK
gwoździk, szpikulec ze stali nierdzewnej, którego zaostrzona strona wykorzystywana jest w medycynie niekonwencjonalnej do pobudzania określonych punktów na ciele pacjenta (na 6 lit.).

Oprócz GWOŹDZIK, SZPIKULEC ZE STALI NIERDZEWNEJ, KTÓREGO ZAOSTRZONA STRONA WYKORZYSTYWANA JEST W MEDYCYNIE NIEKONWENCJONALNEJ DO POBUDZANIA OKREŚLONYCH PUNKTÓW NA CIELE PACJENTA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - GWOŹDZIK, SZPIKULEC ZE STALI NIERDZEWNEJ, KTÓREGO ZAOSTRZONA STRONA WYKORZYSTYWANA JEST W MEDYCYNIE NIEKONWENCJONALNEJ DO POBUDZANIA OKREŚLONYCH PUNKTÓW NA CIELE PACJENTA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast