MORFOTYCZNY SKŁADNIK KRWI, KTÓREGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PRZENOSZENIE TLENU Z PŁUC DO POZOSTAŁYCH TKANEK ORGANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZERWONA KRWINKA to:

morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu (na 15 lit.)CZERWONE CIAŁKO KRWI to:

morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu (na 18 lit.)ERYTROCYT to:

morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MORFOTYCZNY SKŁADNIK KRWI, KTÓREGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PRZENOSZENIE TLENU Z PŁUC DO POZOSTAŁYCH TKANEK ORGANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.480

DZIURA, OSŁONOWOŚĆ, BOROWODOREK LITU, PŁEĆ, ELEGIA, MIESZADŁO, KOŃ WESTFALSKI, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, OJCIEC KOŚCIOŁA, PLAN ASTRALNY, NADCIŚNIENIE, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, CYNKOTYPIA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ODPROMIENNIK, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, PATRYCJUSZ, OMIEG KAUKASKI, TEORIA DESKRYPCJI, PROKSENOS, KAUCZUKOWIEC, INDETERMINIZM, ROMANS, UBEZPIECZONY, ABPM, ŻYWIK, ZARZEWIE, EPIZOD, SZAMBO, GENTELMAN, NIEDOROZWÓJ, EKSPOZYCJA, PASJONISTA, TREND BOCZNY, NORMOCYT, JĘZYK GYYZ, BLADZIUCH, MEMBRANOFON, JESIOTRY, REIFIKACJA, CHŁODNIK LITEWSKI, KILOMETR ZEROWY, ZERO BEZWZGLĘDNE, HIPERTONIA, MONUMENT, KANALIK, CHINOWIEC, ZESTAWIK, GORĄCZKA, GORZKOŚĆ, BEZROBOCIE UKRYTE, RYZYKO, LENIUCH, LERNA, POTENCJA, ŚMIGŁOŚĆ, TRUD, CZAS TERAŹNIEJSZY, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, OPACTWO, CZARNA ROBOTA, SYSTEMIK, WIELORASOWOŚĆ, STAROISLANDZKI, CZERWONA FALA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, AUTOMOBILISTA, NÓŻ CHIRURGICZNY, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, CZAS PÓŁTRWANIA, SYRENI ŚPIEW, LODOWIEC SIECIOWY, PRZEWRÓT PAŁACOWY, KLIN, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, BECZKA PROCHU, DIAGNOZA, ZAPALENIEC, MENADŻER, OSZAST, IRLANDZKOŚĆ, PARKIETNIK, LOTNY FINISZ, TILAPIA WIELKOGŁOWA, BEZWIETRZE, GLIKOZYD FENOLOWY, RDZEŃ KRZEMIENNY, PROTROMBINA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KAMERTON, RAMA, ZAKRĘT, JEDNOSTKA ZALEŻNA, GRANULA, KONDYCJONALIZM, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, KREDYT INWESTYCYJNY, MATERIALIZM, PAPROTKA, SPLOT, ODŚRODKOWOŚĆ, UKŁAD NERWOWY, OKRES OCHRONNY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, CZERWIENICA, MIAŁ, LAMPA OBRAZOWA, ZAKRES, USTONOGIE, GŁOS PIERSIOWY, OGNIWO SREBROWE, CZERWONA KARTKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, MAŁOWODZIE, CZERWONKA, MAKARON, WRAK CZŁOWIEKA, HOMINIDY, RZECZ, PRAGMATYKA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, GARDZICIEL, ODPOWIEDNIOŚĆ, BĘKARCTWO, WARTOŚCIOWOŚĆ, TELEWIZORNIA, MALFORMACJA MACICY, SŁUŻALCZOŚĆ, MUZYKA PROGRAMOWA, PIKAIA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ZYSK INFLACYJNY, ZAKRĘT, WIBRYSS, GOTYCYZM, GŁOŚNIK OTWARTY, BRYDŻ SPORTOWY, WOLICJONALNOŚĆ, PIĘDZIK SIEWIERAK, ANALIZA DYSKRYMINACJI, TUNBERGIA, GOŁĄBECZEK, PROSIAK, PIĘKNOŚĆ, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, TORPEDA AKUSTYCZNA, TRÓJCA, KOLEJ, KULT PRZODKÓW, SEPSA, SUPOZYCJA, MOLTON, PRZECIĘTNIACTWO, CEREMONIA ZAPACHOWA, CUDZOŚĆ, UNIA CELNA, OUDRY, AKRECJA, BYTOMKOWIEC, UŁAMEK ZWYKŁY, STYLING, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, KIKUTNICA CZERWONA, TUŁÓW, PROSIACZEK, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, CZERWONA SOJA, ETMALOZA, JACHT ŻAGLOWY, BROKER UBEZPIECZENIOWY, PIKNIK, TANK, WZGLĄD, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, OTCHŁAŃ, NARZĄD ROZRODCZY, GYYZ, IMADŁO ŚLUSARSKIE, MISKA, ZAKON MĘSKI, ZACHYŁKA, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, WIEŻA CIŚNIEŃ, MECHANIZM JARZMOWY, KRZEW RYCYNOWY, KORAL MADREPOROWY, STACJA OBSŁUGIWANA, KASEOZAUR, SZACHY CZTEROOSOBOWE, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, BYSTROŚĆ, ZNACZNIK, ALLEN, MATERIALIZM DZIEJOWY, KOMPETENCJA, FAZA, BBS, OSA, ANALIZA SEKTOROWA, SCREENSHOT, ZGROMADZENIE CZYNNE, PŁOMIEŃ, ŚRODEK, NEUROTRANSMITER, PENDŻABSKI, CYFRA, IDEAŁ MAKSYMALNY, NIEZWYKŁOŚĆ, ELEMENT ROZDZIELCZY, PRAWO TOŻSAMOŚCI, RELATYWIZM, AEROFON, TWIERDZENIE MAYA, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, DEGENERACJA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, MĄDRALIŃSKI, WSZETECZEŃSTWO, ANONEK, SAMOAKTUALIZACJA, ENERGIA, ROMANS, SYJON, AUTOPREZENTACJA, LICZEBNIK, ROZEDMA PŁUC, DROBNIACZKOWCE, ERADYKACJA, CEREBROZYD, PELHAM, BULGOTNIK WANIENNY, PROSIĘ, NIESTOSOWNOŚĆ, SIECIARZ JASKINIOWY, FALOWNIK PRĄDU, GEOMETRIA WYKREŚLNA, TUNBERGIA MYSORSKA, BOŻA RĘKA, PODDANY, LEJ POLARNY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, TATARSKI, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, CHŁOPEK ROZTROPEK, ONTOLOGIZM, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, TRYGONOMETRIA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, LUK ŁADUNKOWY, HANIEBNOŚĆ, TWIERDZENIE COSINUSÓW, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, PRZEMIANA POKOLEŃ, ARCHIWALNOŚĆ, CZĄSTKA CIĘŻKA, ZASTÓJ, COLESLAW, PRZECHÓW, RESYNTEZA, PRZEBIEGŁOŚĆ, DRINK, DZIEŃ DZISIEJSZY, ESPRESSO, OFFSET, PIERWOMSZAKOWCE, SKUBANIEC, WIRTUOZERIA, PLANETARIUM, BIOMARKER, PERON, WIATROWNICA, GŁÓD, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, EKSKLUZYWIZM, WAGA RZYMSKA, RUG, GAŚNICA PIANOWA, AGNOSTYCYZM, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, ŹRÓDŁO TERMALNE, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, CENOBIORCA, RYCERSKOŚĆ, KWOTA BAZOWA, AZOT, NOTA PROTESTACYJNA, GŁUPKOWATOŚĆ, PODEJŹRZON, SULFON, REZYDENT WYWIADU, PIGWA POSPOLITA, RADIANT, GORYCZAK, PYCHOTKA, ?HELIOCENTRYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MORFOTYCZNY SKŁADNIK KRWI, KTÓREGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PRZENOSZENIE TLENU Z PŁUC DO POZOSTAŁYCH TKANEK ORGANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MORFOTYCZNY SKŁADNIK KRWI, KTÓREGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PRZENOSZENIE TLENU Z PŁUC DO POZOSTAŁYCH TKANEK ORGANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZERWONA KRWINKA morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu (na 15 lit.)
CZERWONE CIAŁKO KRWI morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu (na 18 lit.)
ERYTROCYT morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZERWONA KRWINKA
morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu (na 15 lit.).
CZERWONE CIAŁKO KRWI
morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu (na 18 lit.).
ERYTROCYT
morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu (na 9 lit.).

Oprócz MORFOTYCZNY SKŁADNIK KRWI, KTÓREGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PRZENOSZENIE TLENU Z PŁUC DO POZOSTAŁYCH TKANEK ORGANIZMU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - MORFOTYCZNY SKŁADNIK KRWI, KTÓREGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PRZENOSZENIE TLENU Z PŁUC DO POZOSTAŁYCH TKANEK ORGANIZMU. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x