LEKKI BETON, DO KTÓREGO UŻYWA SIĘ JAKO KRUSZYWA ŻUŻLA PALENISKOWEGO LUB WIELKOPIECOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BETON ŻUŻLOWY to:

lekki beton, do którego używa się jako kruszywa żużla paleniskowego lub wielkopiecowego (na 12 lit.)ŻUŻLOBETON to:

lekki beton, do którego używa się jako kruszywa żużla paleniskowego lub wielkopiecowego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKKI BETON, DO KTÓREGO UŻYWA SIĘ JAKO KRUSZYWA ŻUŻLA PALENISKOWEGO LUB WIELKOPIECOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.894

PRZYGOTOWALNIA, RYWALIZACJA, BYCZEK, KINKAN, CZARNE ZŁOTO, GAL, ZAŁOŻENIE PARKOWE, TRANSURAN, KWAS, KITEL, CHOJAK, PAL, LALKARSTWO, POLISYNDETON, DOGI, OGIEŃ KRZYŻOWY, TUM, MAŁŻORACZEK, RAMIĘ, PLEWKA, BRYGADA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, KRAKWA, SZNUR, ZAKON SZPITALNY, POCZUCIE, KARBIDÓWKA, NIDERLANDZKI, SIEROCTWO SPOŁECZNE, LOK AGNESI, KRAJCZY KORONNY, NIEDYSKRETNOŚĆ, CZYSZCZALNIA, KARAFECZKA, GEOLOGIA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, MUTACJA ZMIANY SENSU, GAUGUIN, CIĄG, PELARGONIA ANGIELSKA, JARZĘBINA, HARCERKA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, FERMENTOR, SAMOCHÓD POŻARNICZY, BIAŁY, UNIA PERSONALNA, WIDEO, WYCIERACZKA, AGRAFON, ROZDŹWIĘK, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, MASKA POŚMIERTNA, LOGOPEDKA, NEUROLOGIA, WOLANT, POSTĘPOWANIE, STACJA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, BIEG PŁASKI, BAŃKA, SIATKA, PROFUNDAL, SZYBOLET, MISIEK, TURANOWIE, EMIGRACJA, HERBATA, BĘKARCTWO, OBÓZ WĘDROWNY, WATRUSZKA, BUTERSZNIT, RYCERZ ROZBÓJNIK, SKALICA, OFICJAŁ, OKSYDAZA, LISZAJ RUMIENIOWATY, OBSERWACJA, BICIE CZOŁEM, BERGMAN, INDIANKA, WIŚNIÓWKA, BARWA, FREGATA RAKIETOWA, PÓŁMISEK, ALABAMA, NIEMIASZEK, BIOETYK, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, WYSIEDLONY, DWA OGNIE, DYSTRYBUTOR, ORGAN, FOLKSDOJCZ, TEST PASKOWY, WIZAŻYSTA, TELESKOP, SZRAF, JUDASZ, KUWETA, ASTER PIRENEJSKI, SZARY RYNEK, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KARTUSZ, PORÓD LOTOSOWY, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, SŁUPISKO, OSKRZELE, ANEMOSTAT, BOCZEK, DIABEŁEK, GNIAZDO, BEZPIECZEŃSTWO, SIATKA, NACISK, SUWEREN, ŁUPEK ILASTY, FALAFEL, ORDYNACJA, PILAW, WIERCENIE, MITENKI, MASA KAJMAKOWA, MUZYKA KLASYCZNA, ODCIĄG, PUSZYSTOŚĆ, ALEGORYZM, ROGER, TELEWIZORNIA, ZAKRĘT, KROK MILOWY, WYLEW, NEOSTYGMINA, OSTRZAŁ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, LESZ, MAJONEZ, WIZJONER, SYNONIMIKA, STAUROPIGIA, CZARNA REAKCJA, ALEGORYCZNOŚĆ, ARCHIWOLTA, ROTUNDA, GITARA AKUSTYCZNA, POJAZD ZABYTKOWY, FIFKA, SZTUKA DEKORACYJNA, ESZEWERIA, LAKIER, KB, OMAR, KOK, DIAKON, SYFON, SYGNAŁ CIĄGŁY, PRZEKLEŃSTWO, MEANDER, WERBENA, SZARY KONIEC, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, KAMIKAZE, OBRZEŻEK, JĘZYK LODOWCOWY, WAGON TAROWY, ZAKON MNISI, TREL, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, MIRAŻ, UKRYCIE, ARCYDZIEŁO, KOMBUCZA, DAŃ, TONALNOŚĆ, FAZA, MŁAKA, OGNIE, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, SIATKA, ORGANIZATOR JĄDERKA, WINO, EMOCJA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, STRZELBA, DEKIELEK, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, ADMIRACJA, MEPAKRYNA, WĘZEŁ DROGOWY, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, OZÓR, PATENA, LIMAKOLOGIA, KOMISJA BUDŻETOWA, ŁOPATA, GUMA, EMETYK, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, MIASTO, KIRPAN, POCENIE, SILNIK SPALINOWY, LOT GODOWY, SUBSTRAT, TAŚMA, PRZYKRYCIE, ANOMALIA MAGNETYCZNA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, KOMEDIA STAROGRECKA, DETEKTORYSTKA, GAZ ZIEMNY, MAŁPI GAJ, WYMIANA, TOŁUMBAS, ALEJA SZTYWNYCH, ZAKON MENDYKANCKI, PRZEKŁADKA, MACHNIĘCIE KOZŁA, PIŁA, CZAS GRAMATYCZNY, EUFONIA, ROŻEK, SYMPTOMAT, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, OFICER FLAGOWY, KOTYLION, RÓŻOWE OKULARY, ŻYWY TOWAR, SAWANTERIA, PUDŁO, WĄTROBIANKA, KRATKA, ACID WESTERN, ANTRYKOT, RAGDOLL, SĄD SZCZEGÓŁOWY, IKAR, KLIN, KARP BEZŁUSKI, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, NADCIEKŁOŚĆ, INDIANIN, GAŁGAN, KONWERGENCJA, AZOTYN IZOAMYLU, SYMBOLICZNOŚĆ, ANTYPATRIOTYZM, LARGHETTO, TYP DZIKI, KAWA ZBOŻOWA, INSTANCJA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, GALANTERIA, KOLUMNA, CELNOŚĆ, DWUDZIESTY, EXPRES, WODNICZKA, SIATKA, MUR, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ALMARIA, PAROKSYTON, SKRUPULAT, ABOLICJA, CURRY, ADIDASEK, MONOCENTRYZM, JEDNOKOMÓRKOWIEC, NIEKAPEK, GŁADŹ, SZCZOTKARZ, WIĄZ, SŁONICA, STRZYKAWKA, MOGIKAPPACYZM, ŁABĘDŹ MAŁY, KRUPNIK, AGONIA, OKALECZENIE, IZBA MORSKA, DEWOCJONALIA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, DWUBÓJ KLASYCZNY, KUBECZEK, RÓG, BUSINESSWOMAN, TONGA, REGIONALISTA, CERKIEW, KARTEZJANIZM, POTĘPICIEL, DYNAMIZM, OKUCIE, KASZKIET, SÓL, FRANIA, AS SERWISOWY, WINDA, ?ROZRZUTNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.894 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEKKI BETON, DO KTÓREGO UŻYWA SIĘ JAKO KRUSZYWA ŻUŻLA PALENISKOWEGO LUB WIELKOPIECOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEKKI BETON, DO KTÓREGO UŻYWA SIĘ JAKO KRUSZYWA ŻUŻLA PALENISKOWEGO LUB WIELKOPIECOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BETON ŻUŻLOWY lekki beton, do którego używa się jako kruszywa żużla paleniskowego lub wielkopiecowego (na 12 lit.)
ŻUŻLOBETON lekki beton, do którego używa się jako kruszywa żużla paleniskowego lub wielkopiecowego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BETON ŻUŻLOWY
lekki beton, do którego używa się jako kruszywa żużla paleniskowego lub wielkopiecowego (na 12 lit.).
ŻUŻLOBETON
lekki beton, do którego używa się jako kruszywa żużla paleniskowego lub wielkopiecowego (na 10 lit.).

Oprócz LEKKI BETON, DO KTÓREGO UŻYWA SIĘ JAKO KRUSZYWA ŻUŻLA PALENISKOWEGO LUB WIELKOPIECOWEGO sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - LEKKI BETON, DO KTÓREGO UŻYWA SIĘ JAKO KRUSZYWA ŻUŻLA PALENISKOWEGO LUB WIELKOPIECOWEGO. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x