SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAJE W PIERWSZEJ FAZIE PROCESU LUB REAKCJI, A NASTĘPNIE JEST PRZETWARZANA W INNĄ SUBSTANCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREKURSOR to:

substancja, która powstaje w pierwszej fazie procesu lub reakcji, a następnie jest przetwarzana w inną substancję (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAJE W PIERWSZEJ FAZIE PROCESU LUB REAKCJI, A NASTĘPNIE JEST PRZETWARZANA W INNĄ SUBSTANCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.397

PASIERB, NEUROPROTEKCJA, SYSTEMIK, SECIK, BEZSZELESTNOŚĆ, RELIEF WYPUKŁY, BODY PAINTING, POŚREDNIK, SEN, TRIO, FAKT PRAWNY, PSIARKA, STATUS MATERIALNY, PROGRAMOWALNOŚĆ, ZAKRĘT, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PROWENIENCJA, RODZINA PEŁNA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, NIEWYPŁACALNOŚĆ, KOLONISTA, WITEKS CZCZONY, RELIKWIA, STAN CYWILNY, INSTALACJA, GRZYB SIARKOWY, POZABIBLIJNOŚĆ, FAKTOR, LATARNIA, PRAŻUCHA, FAB LAB, OPERATOR, DASZEK, KALETKA, HAUST, OBWISŁOŚĆ, MEDIALNOŚĆ, CZAPKA WĘGIERSKA, SZKUDNIK, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, POSZKODOWANY, CHLORYN, KOMPAKTOR, VIBRATO, SCHABOSZCZAK, IRONICZNOŚĆ, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, DZIEŁO ŻYCIA, MARNOTRAWCA, POMOC, ANKA, POPIJAŁA, WYTRAWNOŚĆ, WINO ZIOŁOWE, MBIRA, SAMOISTNOŚĆ, ŚMIERDZIEL, FILM DROGI, KALIBRACJA, TARLATAN, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, CUKRZYCA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PRZYSPOSABIAJĄCY, CEBULAK, CZERWONE ŚWIATŁO, KASATA, SZARPAK, AKT, DAMA DO TOWARZYSTWA, RAMKA CZERPALNICZA, KOMORA GORĄCA, WOSKOWATOŚĆ, DZIECIĘ WIEKU, ŚWIADEK, DZIECINNA IGRASZKA, ŁĄCZYNA, ZNAKOMITOŚĆ, KUCZBAJ, FUTRYNA, KANAŁ, ZDANIE, PODZIAŁ, NANOFILTRACJA, BUŁKA Z MASŁEM, KAMERA TELEWIZYJNA, UTWÓR WKŁADOWY, FUNKCJA EKSPRESYWNA, GRAMOWID, KINKAN, CEWNIK, CHLEBOWIEC, MORESKA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, MONSTRUM, ZATRUDNIONA, POMYSŁOWOŚĆ, ENZYM, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, KILOGRAM, SEK, CENTRALNE OGRZEWANIE, DELEGACJA, MASOWOŚĆ, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, KISZENIAK, PALEOMAGNETYZM, SZMATKA, BAŚNIOWOŚĆ, ODWIERT, BARYKADA, OSKÓREK, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, PUSZKA, STARA MALEŃKA, WCINKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, WYPOWIEDZENIE, DESKA ŚNIEŻNA, KALINA, SŁODYCZ, ZABÓR, DOLARÓWKA, WCIOS, KARTUSZ, LATOROŚL, WYPRAWIACZ, MERITUM, PRANKO, SALCESON, BOK, KOSZULKA, PIERWOMSZAKOWCE, AGREGAT EKONOMICZNY, RAMIĘ, POBUDZICIEL, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, RECEPTARIUSZ, KOSMOGONIA, SYSTEM, ASNYKOWIEC, KONTRAKT TERMINOWY, BLISKOŚĆ, OSMYK, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, AMARANT, KŁUSAK FRANCUSKI, PIGUŁKA GWAŁTU, SIŁY POWIETRZNE, PRZEPŁYW, TRANSFER BIEŻĄCY, ŁOPATA, AGREGAT KRYSTALICZNY, MOGISYGMATYZM, GLADIATORSTWO, ZWIEDZAJĄCA, WCIERKA, ESTRAGON, KOCANKA WŁOCHATA, BARSZCZ, STÓŁ, SARONG, KONCERT, HIPSOMETRIA, PRZYWŁASZCZENIE, EGZOCENTRYZM, ZACHOWANIE, WYCIERACZKA, PAJAC, NALEPKA, TROP, PIKA, CYGANECZKA, EPIDEMIOLOG, HANDEL ZAGRANICZNY, POMOC DROGOWA, MASA RELATYWISTYCZNA, CIS, SZACHY TRZYOSOBOWE, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, POLSKOŚĆ, TRYBUNAŁ, FACIO, JESIOTROWATE, PŁACA, WYKONAWCA, NICI, FASOLA, SYSTEM OBRONNY, TWARZYCZKA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, KRUCHOŚĆ, ŁBISKO, ZAJOB, EKSTREM, LIPA, TŁO, WERSET, MIKROKROPKA, SKUP, SUCHY TYNK, TRASZKA GRZEBIENIASTA, BRAK, KARBOKATION, PODGŁÓWEK, ESPRINGOLA, KIESZONKA, KUCHNIA MOLEKULARNA, PROFESOR, MARŻA HANDLOWA, SKLEP, NAKŁO, POLISA LOKACYJNA, ERYTROCYT, NIECKA BASENOWA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, GÓRA PODWODNA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, CZUBEK, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, MASAJ, STRACH BIERNY, KONDENSATOR, ŁUPIEŻ PSTRY, ARENA, MASA GRAWITACYJNA, PAJACYK, PÓŁPLASTEREK, OSPA, ZANIECZYSZCZENIE, METAJĘZYKOWOŚĆ, BAŃKA, LEKTURKA, SIEKANKA, OSZUKANIEC, PRZEWÓD, PREDYKAT, REAGENT, ADSORBAT, SUBSTANCJA P, MALAJALAM, NUROGĘŚ, KOSZT INWESTYCYJNY, TRAGICZNOŚĆ, STACJA, SENIOR, SZAŁAWIŁA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, AZYL, PORZĄDEK, AKREDYTACJA, NAGRANIE WIDEO, WESOŁOŚĆ, WSZECHWIEDZĄCA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, INTERWENCJA PROCESOWA, NAPEŁNIACZ, UKŁAD INERCJALNY, ANALIZA KANONICZNA, PRAKTYKA, DOM PRZYSŁUPOWY, AKT STRZELISTY, GALERIA SŁAWY, PRZEMYTNICTWO, PUŁAP, WROŚNIAK, GRA NIESKOŃCZONA, SEKSISTOWSKOŚĆ, KORONIARZ KOŃCATY, ARKADA, OSCYLACJA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, STUDNIA, TRAWERS, GWIAZDA, RICOTTA, MIŚ, CHOMĄTO, WCISTEK, BLEDZIUCH, FUNKCJA MONOTONICZNA, PSAMMOFITY, RZUTKA, NIEOCZYWISTOŚĆ, CAP, SYMPATYCZNOŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, BRZYDACTWO, SPŁUKIWANIE, BIAŁY ZNAK, LITOWIEC, KAPRYS, KAZNODZIEJA, KOMPETENTNOŚĆ, NAPLETEK ŁECHTACZKI, ?KACZUGA INDYJSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAJE W PIERWSZEJ FAZIE PROCESU LUB REAKCJI, A NASTĘPNIE JEST PRZETWARZANA W INNĄ SUBSTANCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAJE W PIERWSZEJ FAZIE PROCESU LUB REAKCJI, A NASTĘPNIE JEST PRZETWARZANA W INNĄ SUBSTANCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREKURSOR substancja, która powstaje w pierwszej fazie procesu lub reakcji, a następnie jest przetwarzana w inną substancję (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREKURSOR
substancja, która powstaje w pierwszej fazie procesu lub reakcji, a następnie jest przetwarzana w inną substancję (na 9 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAJE W PIERWSZEJ FAZIE PROCESU LUB REAKCJI, A NASTĘPNIE JEST PRZETWARZANA W INNĄ SUBSTANCJĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAJE W PIERWSZEJ FAZIE PROCESU LUB REAKCJI, A NASTĘPNIE JEST PRZETWARZANA W INNĄ SUBSTANCJĘ. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x