Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PODSTAWOWA, OBOK NAZWY, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, WYPOWIEDŹ, KTÓRA STWIERDZA OKREŚLONY STAN RZECZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZDANIE LOGICZNE to:

podstawowa, obok nazwy, kategoria syntaktyczna, wypowiedź, która stwierdza określony stan rzeczy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWA, OBOK NAZWY, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, WYPOWIEDŹ, KTÓRA STWIERDZA OKREŚLONY STAN RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.653

ANALFABETA, CZARNA DZIURA, MAGAZYNEK, TABOR, BIZNESIK, NIEWOLNIK, HYDROFIL, DEMOKRATKA, CEDUŁA, ANTENA ŚCIANOWA, ZDANIE ZŁOŻONE, LOTNOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, DIAKON, ZMIENNA, KOLUMNA UWIĘZŁA, AUTONOMIA, POTWARZ, KATEGORIA KOGUCIA, KOMFORT CIEPLNY, PANCZENLAMA, PĘCHERZ, ZGRAJA, DOBRA STRONA, ŚWINIARKA, STARA ŚPIEWKA, ANTYSZACHY, UPADŁOŚĆ, ŻYCIODAWCA, PŁYNNOŚĆ, PÓŁPĘTLA, ASFALT, PIĘĆDZIESIĄTKA, STAN SUROWY, LASECZKA WĄGLIKA, WARTOŚĆ LOGICZNA, STAN, KOPIA, NEUROPATIA, NOTARIAT, STATYSTA, ANALIZA SKUPIEŃ, WKŁAD BUDOWLANY, ŚMIECIARZ, PUSTELNICZKA, MEGAPOZYTYW, KUPIEC, PALEOKLIMATOLOGIA, ZAPOMINALSKI, BIEG JAŁOWY, LEKCJA POGLĄDOWA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, POZYTYWIZM LOGICZNY, NADPŁYNNOŚĆ, PRAPŁETWIEC CZARNY, GOŁODUPIEC, STOIK, RACHUNEK FINANSOWY, SEGREGACJA, ŁOŻE BOLEŚCI, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, CZIRLIDERKA, AJGOSPOTAMOJ, PODRÓŻNIK, STRAŻNIK, POLISA POSAGOWA, MICHIGAN, PRZECIWWSKAZANIE, WYMIAR, UZDROWICIEL, ANARCH, WIRTUOZERIA, GOSZYZM, LUSTRO WENECKIE, BADACZ, SKAŁA LUŹNA, MOBILIZACJA, PRZYCZYNA CELOWA, TEKST JAWNY, WYNURZENIE, KANION PODMORSKI, CIAŁO STAŁE, TON HARMONICZNY, POKÓJ, KAPSUŁA POWROTNA, ZDANIE, CIERPIĄCA, MAPA SZTABOWA, SŁUGUS, PULARDA, SKANSEN, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ŚWIĘTA, ŚCIANKA, WYSPA WULKANICZNA, DOBRY DUCH, AMAZONAS, PRZESŁANKA, DEZERTER, WSTĘPNICA, LICHWIARZ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, KRET, POLITYKA BUDŻETOWA, RAMONESKA, MARYLAND, ZDANIE, UCHO, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, BIEDA, NARZECZEŃSTWO, WSIOWY FILOZOF, PÓŁSFERA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, PRÓŻNIA, PODRYWKA, PRZEBIERANIEC, KISZKA, KIESZEŃ, CZARNA ROBOTA, ŚCINACZ, IMIGRANTKA, ZRZĘDA, RZUT PROSTOKĄTNY, KAFEJKARZ, WYPRAWIACZ, OPERETKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, DOWÓD, NAGONASIENNE, PANI, TETRAPLEGIK, HERETYCZKA, TĘGA GŁOWA, STOSUNEK WODNY, PODGARDLE, LICZMAN, WYCHOWAWCA, RELING, TRAJKOTKA, GWIAZDKA, UPOJENIE ALKOHOLOWE, OBI, DEWELOPER, TRITYLODON, ZGADYWACZ, WIGILIA, TE RZECZY, STARA MALUTKA, NAWRÓCICIEL, SŁODKA IDIOTKA, STOPIEŃ, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, POSŁANNICA, POZYCJA, STROFA ALCEJSKA, BALECIK, WSPÓŁĆWICZĄCA, TANYSTROF, KOLORYZATOR, SYMULACJONIZM, STAN WOLNY, SOKOLE OKO, FUNDUSZE, TALMUDYSTKA, ODZIERCA, PRZEWODNICZKA, NOGA, AKUMULATORY, PRAWO PRYWATNE, PLEMIĘ, NOGA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, GŁUPTAS, NAGALAND, CEROWACZKA, DEMIURG, WOAL, CZAS MIEJSCOWY, INTELEKTUALIZM, SIKSA, CIUŁACZ, USTAWA EPIZODYCZNA, BANDERA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, AS WYWIADU, PRZYZWOITKA, PRZYGOTOWANIE, SZAŁAWIŁA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, SLEGA, PIERDOLETY, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, PRZYBYTEK, INTUICJA INTELEKTUALNA, TASIEMIEC, BIODRÓWKA, CUDZOŁOŻNICA, CIĄŻA, DILERKA, STRATEG, PIEKŁO, RELIEF WYPUKŁY, MINNESOTA, SYGNATARIUSZ, LEASING, GRUNT, NAZWA TOPOGRAFICZNA, OŚLICA BALAAMA, ŚWIETLICZANKA, HIPOTEZA SUSLINA, POJĘCIE LOGICZNE, ŻYWY POMNIK, PALENISKO RETORTOWE, RESPONDENT, TUMAN, CZASOWNIK NIEDOKONANY, MATRONA, RADIOFOTOGRAFIA, SŁOIK, WYPRAWKA, DEVELOPER, AFERZYSTKA, SESJA, WEBINARIUM, SPOT, FURMAN, KOLORADO, ROPOWICA KŁĘBU, ZMIANA WSTECZNA, ABNEGATKA, ORYKS SZABLOROGI, BIURO PERSONALNE, IMPAS, UWAGA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, JĘZOR OSUWISKOWY, TELEROBOTYKA, ORBITA GEOSTACJONARNA, OLEWACTWO, PIEPRZ CZERWONY, GRA KARCIANA, CZŁON OKREŚLANY, FTYZJOLOGIA, PIEZOMAGNETYK, BON VIVEUR, PREFIKS, DOBRO, POŻYTEK, FORMA PRZESTRZENNA, SZKARADZTWO, WSTRZĄS, FLĄDRA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, HELLEN, AMATOR, OBJAŚNIENIE, ZASŁUŻONY, WRAK CZŁOWIEKA, PRODUCENT, DETAL, CHUJOWIZNA, SZKOŁA, ŚWIADOMOŚĆ, NAPIĘCIE, ŁUSKA, WIRUS FILIPIŃSKI, SZALOTKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, CHŁOPCZYCA, PRAKTYKANT, TRÓJKĄT, DEFICYT BUDŻETOWY, NUREK, DOPPELGANGER, GAPOWICZKA, OCHMISTRZYNI, BEMOL PODWÓJNY, PITU PITU, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, SŁOWO POSIŁKOWE, ŁAŃCUCH, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, ŻAKARD, KOMENTARZYK, WSZECHMOC, SORBENT, BIBLIOTEKA SEJMOWA, TĘGI UMYSŁ, DIALOGIZM, CZYN SPOŁECZNY, BAKA, ŚPIĄCZKA, ARBITER ELEGANTIARUM, GARNITUR, DECYZJA OPTYMALNA, RÓŻA, BIOSFERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: podstawowa, obok nazwy, kategoria syntaktyczna, wypowiedź, która stwierdza określony stan rzeczy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWA, OBOK NAZWY, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, WYPOWIEDŹ, KTÓRA STWIERDZA OKREŚLONY STAN RZECZY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zdanie logiczne, podstawowa, obok nazwy, kategoria syntaktyczna, wypowiedź, która stwierdza określony stan rzeczy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZDANIE LOGICZNE
podstawowa, obok nazwy, kategoria syntaktyczna, wypowiedź, która stwierdza określony stan rzeczy (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x