WYPOWIEDŹ, COŚ, CO MA SIĘ DO POWIEDZENIA, DO DODANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UWAGA to:

wypowiedź, coś, co ma się do powiedzenia, do dodania (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UWAGA

UWAGA to:

komentarz, słowna reakcja na coś, najczęściej krytyczna (na 5 lit.)UWAGA to:

stan skupienia, koncentracji (na 5 lit.)UWAGA to:

nagana do dzienniczka, wpis w dzienniku albo dzienniczku na temat niewłaściwego postępowania ucznia (na 5 lit.)UWAGA to:

to, że ma się na względzie kogoś lub coś, liczy się z kimś lub czymś; przyczyna (na 5 lit.)UWAGA to:

skupiona (na 5 lit.)UWAGA to:

niejedna w dzienniczku urwisa (na 5 lit.)UWAGA to:

napomnienie (na 5 lit.)UWAGA to:

bywa uszczypliwa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPOWIEDŹ, COŚ, CO MA SIĘ DO POWIEDZENIA, DO DODANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.000

NIMFA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, OBIEG, WIGILIA, GAZ ELEKTRONOWY, HOMO NOVUS, ŻYWY TRUP, CHONDRYTY, JEDNOSTRONNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, LEKARSTWO, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, LATO, WAŻNOŚĆ, WŁOCHACZ, WIRTUOZERIA, SIECI, NOMENKLATURA BINOMINALNA, ŻARLIWIEC, OPIEKA PALIATYWNA, ANALITYK, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, TRIMER, ARTEFAKT, WYSTĘPOWANIE, ŚRODEK, UTRAKWIZM, MROCZEK POSREBRZANY, BRĄZOWNIK, NIETOLERANCYJNOŚĆ, ZALEW, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ŁONO ABRAHAMA, FLUIDYZACJA, OPROWADZACZKA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, PIERWSZEŃSTWO, PRĄTNIKOWCE, AMPUŁKA, CHAŁTURNICTWO, MANIPULACYJNOŚĆ, CIEMNOGRÓD, WSKAZÓWKA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, PRZESTWORZE, KRÓLICZARNIA, WIECZNE NIEODDANIE, KOCZKODAN, EFEKT FISHERA, KOMBAJN ŚCIANOWY, PĘD, STRZELNICA, CZŁOWIEK CZYNU, STYL GRZBIETOWY, IZOLACJONIZM, SPOILER, OTWOREK, ERGONOMIKA, ACHROMATYNA, ZSYPISKO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, STEEL PAN, PROGRAMOWALNOŚĆ, GRZBIETOPŁAT, KASYNO, CHROPAWOŚĆ, ASTRONOM, WYMIAROWOŚĆ, UBÓJ, ŁYKACZ, ODMIENNOŚĆ, DYM, GAŁKA BLADA, KONSTRUKTYWNOŚĆ, NAZWA SYSTEMATYCZNA, MODEL, MONOCENTRYZM, CURIOSUM, REJESTRANT, STAN, GNETOWE, ZAPITKA, ANGLISTYKA, CIELENIE LODOWCA, FALKA COIFLET, WIEK, ŻABIA LASKA, BRÓG, SEKCIARSTWO, RIST, KOLORYT LOKALNY, KONTRAST NASTĘPCZY, KSIĄŻKOWOŚĆ, COŚ NA ZĄB, PODUSZKA KURTYNOWA, KONTYNGENT TARYFOWY, INGRESJA MORZA, SILNIK SPALINOWY, PRZEMYSŁ NAFTOWY, PASEK MAGNETYCZNY, PRZECIWNOŚĆ, RUMIAN RZYMSKI, OLEJEK ETERYCZNY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, DIABELSKI MŁYN, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, PAPIER GAZETOWY, ŚMIECH, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, KAMERTON WIDEŁKOWY, GABINET LUSTER, PIKIEL, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, EKONOMIK, PIERÓG KARELSKI, MAMUT WŁOCHATY, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, PERSPEKTYWA, ODPÓR, ZACHOWANIE, SZTYWNIAK, CHOROBA TANGIERSKA, MOLOSOWATE, STOLICA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ROLA, PINGWIN, RÓWNIA POCHYŁA, OOLOGIA, SEPARACJONIZM, STAROGERMAŃSKI, JADŁOSPIS, KARLIK ŚREDNI, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, OSTRA REAKCJA NA STRES, OGROM, WYKONANIE, GŁOŚNOŚĆ, PRODUCENTKA, SZEŚĆSETKA, IZOLACJONIZM, WYKRZYKNIK, SOCJOLOGIA MIASTA, SUROWOŚĆ, PLEBEJKA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, KOHORTA, OSIEMNASTKA, STARA MALEŃKA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, PERMAKULTURA, UNTERWALDEN, ŻYCIAN, JUMPER, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DZIURAWY WOREK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, GŁUPTAK, FIBROMIALGIA, WIEŻA, PANTOGRAF, KANCONETTA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, KOMBUCZA, OŚRODEK, SERCE, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, MATKA-POLKA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, LAWINA GRUZOWA, ABDERA, SZARMANTERIA, ZAPRAWA, AZYL, BĘBEN WIELKI, EKSKREMENTY, UMOWA KONTRAKCYJNA, TRWONICIEL, SZUMOWINA, SYLWESTER, SZPIGAT, KIKUTNICE, KONTROLING, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, SONAR, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, ODMIANA UPRAWNA, OBRZYDLIWOŚĆ, SKARYFIKACJA, ROSYJSKOŚĆ, UCZEŃ, PRZEŚMIEWKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ELEMENT TOCZNY, DOKŁADNOŚĆ, PETRYFIKACJA, BERBER, OCTOWNIA, ELIZJA, KARA, WIEDENKI, SCEPTYK, PŁATKI, MATERO, ZUPA, PROBLEMISTYKA, ŁAWICA SKALNA, JĘZYK ELFÓW, OCZKO POLODOWCOWE, ROŚLINA NASIENNA, LANGUR WSPANIAŁY, NIETOPERZE, KURS, WIELOCUKIER, ZGODA, EPIKUREIZM, ESENCJALIZM, PISUAR, TAJEMNICZOŚĆ, OBMOWA, POJAZD, PÓJDŹKA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, HUCULSKI, WYWROTNOŚĆ, KREWETKA ATLANTYCKA, KUCHNIA, GENETYKA POPULACYJNA, MIKROFALÓWKA, DERBY, ZWÓJKOWATE, NIEAKTUALNOŚĆ, INSPIRATOR, ZMIENNOŚĆ, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PARTIA WIEDEŃSKA, NASIONO, SILNIK ASYNCHRONICZNY, OBEDIENCJA, SZKARŁUPIEŃ, SZARPANINA, GAWĘDA, IZOTROPOWOŚĆ, ZWIĄZANIE SIĘ, ONOMASTYKA, DZIWO, SZCZOTKA, FILAKTERIE, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, NIEBO, TŁUSZCZAK, EGALITARYZM, HYDROFOB, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, WARUNKOWANIE, PRZEBŁYSK, KAMICA MOCZOWA, HEKSAPTYK, KOŃ BUDIONNOWSKI, TOR WODNY, WYGIĘCIE, EMALIA, CHOROBA KENNEDY'EGO, CANZONA, NIEDOPUSZCZENIE, SAMOTRZASK, WIDZIMISIĘ, SĄD KOŚCIELNY, PEJZANKA, TRUFLA, ZAKRES REAKCJI, STRUGACZ, GLAZURA, WELUR, ULOTNOŚĆ, BÓBR KANADYJSKI, SUBKULTURA, BUTA, PREZENTER, STYL KOLONIALNY, AERODYNAMIKA, KOPERCZAKI, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, OSZCZĘDNOŚĆ, PRZYBYTEK, POŻAR, AUREOLA, RYTOWNIK, APTECZKA, SYNTETYK, MISIEK, OKRES INTERGLACJALNY, PODKŁADKA, GRUNT, SEKSTOLA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, DRAG, ?WYPRAWIACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.000 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPOWIEDŹ, COŚ, CO MA SIĘ DO POWIEDZENIA, DO DODANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPOWIEDŹ, COŚ, CO MA SIĘ DO POWIEDZENIA, DO DODANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UWAGA wypowiedź, coś, co ma się do powiedzenia, do dodania (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UWAGA
wypowiedź, coś, co ma się do powiedzenia, do dodania (na 5 lit.).

Oprócz WYPOWIEDŹ, COŚ, CO MA SIĘ DO POWIEDZENIA, DO DODANIA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WYPOWIEDŹ, COŚ, CO MA SIĘ DO POWIEDZENIA, DO DODANIA. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast