STAROŻYTNA HINDUSKA GRA PLANSZOWA DLA 2 DO 4 GRACZY, KTÓREJ NAZWA POCHODZI OD SŁOWA PACHIS, CZYLIDWADZIEŚCIA PIĘĆ W JĘZYKU HINDI A DWADZIEŚCIA PIĘĆ TO NAJWYŻSZY MOŻLIWY DO UZYSKANIA W GRZE WYNIK RZUTU; OD PACHISI WYWODZI SIĘ POPULARNA WSPÓŁCZEŚNIE GRA WCHIŃCZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PACHISI to:

starożytna hinduska gra planszowa dla 2 do 4 graczy, której nazwa pochodzi od słowa pachis, czylidwadzieścia pięć w języku hindi a dwadzieścia pięć to najwyższy możliwy do uzyskania w grze wynik rzutu; od pachisi wywodzi się popularna współcześnie gra wchińczyka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAROŻYTNA HINDUSKA GRA PLANSZOWA DLA 2 DO 4 GRACZY, KTÓREJ NAZWA POCHODZI OD SŁOWA PACHIS, CZYLIDWADZIEŚCIA PIĘĆ W JĘZYKU HINDI A DWADZIEŚCIA PIĘĆ TO NAJWYŻSZY MOŻLIWY DO UZYSKANIA W GRZE WYNIK RZUTU; OD PACHISI WYWODZI SIĘ POPULARNA WSPÓŁCZEŚNIE GRA WCHIŃCZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.004

PREMIA GÓRSKA, ŁOŚ, BŁONA PŁAWNA, MARKETING POLITYCZNY, TETRACYKLINA, PISMO, SĄD OSTATECZNY, GROMADA, BARWA OCHRONNA, NEANDERTALCZYK, SZPITAL ZAKAŹNY, ASCETA, FUNKCJA BORELOWSKA, KOŁOWY, KTOŚ, SIECZKA, HAFTARNIA, MATEMATYKA, ODPORNOŚĆ, MOLE, GOTOWIEC, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ENKAUSTYKA, KANGUROSZCZUR, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, POTENCJAŁ ZETA, AVIZO, JAKUBKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, INTENDENT, RUCH, PRZEDNÓWEK, JAŁOWNIK, TERYLEN, CHOROBA BERGERA, NIEJEDNORODNOŚĆ, WIZJER, KISIEL, OPŁAKANA NOC, SZLACHTA CHODACZKOWA, SONDA MOLEKULARNA, TRAMPOLINA, PREZENTER, NOTARIUSZ, MAKAKOKSZTAŁTNE, SARDYNY, JĘZYK WEHIKULARNY, POMNIK, TRANSFUZJOLOGIA, GAJNIK LŚNIĄCY, ZAPARZACZKA, SADOWNICTWO, ŁOŻYSKO, BEZAN, KUWETKA, RZEMIEŚLNICZEK, RESPONDENTKA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, EKRAN, BOMBRAMREJA, WYPITEK, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ZWÓJ RDZENIOWY, JANSENIZM, STRUNOWIEC, WAMPIR, KORALINA, KANCJONAŁ, SZNUR HACZYKOWY, POGROBOWISKO, BLANK, KRYSZNAIZM, ZUMA, RADIACJA ADAPTATYWNA, ROBOTA, GÓRNICTWO MORSKIE, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ANATOMIA ROZWOJOWA, GNIAZDO SIEROCE, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SARI, ŚLEPE RYBY, USTNOŚĆ, EPIMYTHION, FERMENTACJA MLEKOWA, OSET, WIELKOMIEJSKOŚĆ, BOSTON, ROCZNIKARZ, PŁAZY BEZOGONOWE, ŚMIERDZIEL, IZBA ADWOKACKA, WIENIEC, PĘPAWA BŁOTNA, SKARPETA, WSZY, MACARONI WESTERN, ANTYMON, POWOLNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, KONTRAKT TERMINOWY, KUBIAK, DR HAB, NAWROTOWOŚĆ, HIPSOMETRIA, PORCYJKA, RZECZY OSTATNIE, ANGLOSASKA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, RZUT KAMIENIEM, OCIEKACZ, KOTYLION, BIOLOG MOLEKULARNY, CAP, EKSPATRIANT, BROŃ ATOMOWA, STAŁA, FUNKCJA RZECZYWISTA, PROSZEK DO PIECZENIA, CYKL PRECESYJNY, JĘZYK SZKOCKI, KOCIOŁ, MENUET, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, OMAN, PODRZEŃ GARBATY, CNOTA, DRUGA BRODA, PIRAMIDA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, UKŁAD CIAŁA, BAWEŁNA BT, WOŁOCH, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SZUM, ANDROPAUZA, WYRAŻENIE, PORTATYL, STANCA, DALIA, JĘZYK MANSYJSKI, KODYFIKATORKA, WSPÓŁZIEMIANIN, SEWELOWATE, PRZYGODÓWKA, PTASZNIK GOLIAT, INKAUST, WARP, POWIEŚĆ RZEKA, AKTYWISTA, ODLEWNIK, WIRTUOZERSTWO, ZASTAWKA, TANY, ANARCH, AREOLA, KRZTUSIEC, AUTYZM DZIECIĘCY, ŚPIWÓR MUMIA, KURANT, SODOMIA, KONTAKT, WELUR, CONCEPT ART, ELIKSIR ŻYCIA, PETREL WULKANICZNY, BABKA, OAZA PODATKOWA, CYBERPANK, POJAZD, ZAŚLUBINY, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, DOKUMENTACJA BUDOWY, NOWINKARSTWO, KASKADA TROFICZNA, KWIAT LOTOSU, KARNER, LIGUSTR, FARSA, LARYNGOLOGIA, WYSTRZAŁ, SSAK JAJORODNY, DEKOMPRESJOMETR, GODZINA MILICYJNA, OŚZIEMI, CINEREA, ŻYCZLIWY, BYT, ŻYLETA, GARDEROBIANKA, FORMA PRENEKSOWA, TAJNIAK, ZAOPATRZENIE, PARASZKA, LITEWSZCZYZNA, AUTOSYFON, PCHACZ, POGO, GORZELNICTWO, KALEJDOSKOP, REGRESJA NIELINIOWA, RUCH PIESZY, ETER, PUKAWKA, DULĘBA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, BRAMOWNICA, LOG, RESZTKA, FISZA, KNAJPA, SANITARIUSZ, PION, FILOLOGIA CHORWACKA, KARŁO, ZANIECZYSZCZENIE, DYFTERYT, SEMAFOR, UMOWA O PRACĘ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, MROCZEK POZŁOCISTY, OŚ PORTALOWA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, GORETEX, BENZYNA OŁOWIOWA, PERKOZ DWUCZUBY, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, GATUNEK, MINUTA, ZESPÓŁ BEHRA, TECHNOZAUR, SPOWINOWACONY, SOLNIK, ZESPÓŁ CAPLANA, UPADEK, KOŻUCH, PLANKTON WIRÓWKOWY, SŁONIOWATOŚĆ, MISTRZOSTWO, MARMOZETA, RABARBAR, KOD DWÓJKOWY, KONTRMANIFESTACJA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, GALON, FRANIA, PORĘCZE, SŁUP, WPIERDOLKA, WILK, PRECESJA, ZIBI, SEKWENS, ŻÓŁTACZKA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, PRANKO, TYFLOPEDAGOGIKA, WAŁ, DOMINACJA ZUPEŁNA, LATAWICA, KOD GRAYA, NIL, PORTRECISTKA, RZADKOŚĆ, PRZEGUBOWIEC, GAJAL, DEKORATORKA WNĘTRZ, PEDET, LITAURY, OPAL, GNIOTOWNIK, WARUNKOWANIE, KLESZCZ, FITONIA, ODRĘTWIENIE, KONTRAFAŁ, BEGUINE, WODA PO KISIELU, TRÓJSKOK, SLOW-FOX, IMMUNOFLUORESCENCJA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, KIPI KASZA, WYGASZACZ, MLECZARZ, TOPSPIN, ROGAL, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, SUSZARKA, EKSŻONA, NAZWA, CZEKOLADZIARNIA, ĆAKRA, PALATOGRAM, BUKOWIANIN, ZIELONE, OTWARTOŚĆ, ?CZOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.004 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAROŻYTNA HINDUSKA GRA PLANSZOWA DLA 2 DO 4 GRACZY, KTÓREJ NAZWA POCHODZI OD SŁOWA PACHIS, CZYLIDWADZIEŚCIA PIĘĆ W JĘZYKU HINDI A DWADZIEŚCIA PIĘĆ TO NAJWYŻSZY MOŻLIWY DO UZYSKANIA W GRZE WYNIK RZUTU; OD PACHISI WYWODZI SIĘ POPULARNA WSPÓŁCZEŚNIE GRA WCHIŃCZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAROŻYTNA HINDUSKA GRA PLANSZOWA DLA 2 DO 4 GRACZY, KTÓREJ NAZWA POCHODZI OD SŁOWA PACHIS, CZYLIDWADZIEŚCIA PIĘĆ W JĘZYKU HINDI A DWADZIEŚCIA PIĘĆ TO NAJWYŻSZY MOŻLIWY DO UZYSKANIA W GRZE WYNIK RZUTU; OD PACHISI WYWODZI SIĘ POPULARNA WSPÓŁCZEŚNIE GRA WCHIŃCZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PACHISI starożytna hinduska gra planszowa dla 2 do 4 graczy, której nazwa pochodzi od słowa pachis, czylidwadzieścia pięć w języku hindi a dwadzieścia pięć to najwyższy możliwy do uzyskania w grze wynik rzutu; od pachisi wywodzi się popularna współcześnie gra wchińczyka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PACHISI
starożytna hinduska gra planszowa dla 2 do 4 graczy, której nazwa pochodzi od słowa pachis, czylidwadzieścia pięć w języku hindi a dwadzieścia pięć to najwyższy możliwy do uzyskania w grze wynik rzutu; od pachisi wywodzi się popularna współcześnie gra wchińczyka (na 7 lit.).

Oprócz STAROŻYTNA HINDUSKA GRA PLANSZOWA DLA 2 DO 4 GRACZY, KTÓREJ NAZWA POCHODZI OD SŁOWA PACHIS, CZYLIDWADZIEŚCIA PIĘĆ W JĘZYKU HINDI A DWADZIEŚCIA PIĘĆ TO NAJWYŻSZY MOŻLIWY DO UZYSKANIA W GRZE WYNIK RZUTU; OD PACHISI WYWODZI SIĘ POPULARNA WSPÓŁCZEŚNIE GRA WCHIŃCZYKA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STAROŻYTNA HINDUSKA GRA PLANSZOWA DLA 2 DO 4 GRACZY, KTÓREJ NAZWA POCHODZI OD SŁOWA PACHIS, CZYLIDWADZIEŚCIA PIĘĆ W JĘZYKU HINDI A DWADZIEŚCIA PIĘĆ TO NAJWYŻSZY MOŻLIWY DO UZYSKANIA W GRZE WYNIK RZUTU; OD PACHISI WYWODZI SIĘ POPULARNA WSPÓŁCZEŚNIE GRA WCHIŃCZYKA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast