POMPA W KTÓREJ PRZEKAZYWANIE ENERGII MECHANICZNEJ W HYDRAULICZNĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZMIANĘ ROZMIARÓW (OBJĘTOŚCI) LUB PRZESUNIĘCIE PRZESTRZENI POMPY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CIECZ (PŁYN) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMPA OBJĘTOŚCIOWA to:

pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 17 lit.)POMPA WYPOROWA to:

pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMPA W KTÓREJ PRZEKAZYWANIE ENERGII MECHANICZNEJ W HYDRAULICZNĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZMIANĘ ROZMIARÓW (OBJĘTOŚCI) LUB PRZESUNIĘCIE PRZESTRZENI POMPY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CIECZ (PŁYN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.086

ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, JAWNOGRZESZNIK, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, ETOLA, PLAN SYTUACYJNY, OBSZCZYMUR, PIESZCZOSZEK, MARABUT, GŁÓG, POWIEŚĆ CYKLICZNA, SEJSMOGRAF, BANIECZKA, LATAJĄCY DYWAN, NIMFA, DEKLARACJA, SZARMANT, ZAJAD, MŁOT HYDRAULICZNY, ŚLIZG, TRUTÓWKA, HIPOTEZA HANDICAPU, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, NALEŹLINA POSPOLITA, IZOTROPOWOŚĆ, MROŹNIA, PRZEKUPSTWO, PISTACJA TERPENTYNOWA, KATA, DERBY, SENAT, DECENTRALIZACJA, NIESPRAWNOŚĆ, WÓZEK INWALIDZKI, KARETA, CYNIA, CIĘTOŚĆ, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, KIELICH, DYSKURSYWNOŚĆ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, PĘCINA, CERKIEWNY, GABINECIK, OBSTRUKCJA, SEKTA, KOTYLION, WAŁKOŃ, PIEPRZYK, ANALOGIA, STRZAŁ, PRĘT, FILOLOGIA SERBSKA, WZNOWIENIE, ŹRÓDŁO, KRAJKA, BESTIA, ITALIAŃSKI, SUBKULTURA, MELANODERMIA, NIENARUSZALNOŚĆ, ZGŁAD, FORLANA, TABU, PIĘKNY WIEK, GRAFICZKA, KOLEKTOR, PILOT, PODIUM, WĘDROWNOŚĆ, PRZERWANIE CIĄŻY, ROŚLINA ZIELNA, CZYRACZNOŚĆ, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, PRÓBNIK, SZANTA, TWORZYWO, TRZĘSIENIE ZIEMI, ODPRYSK, MAPNIK CAGLE'A, JĘZYK ETIOSEMICKI, ZMIĘKCZANIE SIĘ, SROGOŚĆ, SZCZUR, TYMPANON, FLANELA, KONFEDERACJA, FILOGENETYKA, PISZCZAŁKA WARGOWA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, RETUSZ, KASZALOT, EMPORA, TEMPO, SZUKACZ, PRZEWIĄZKA, MIKSER, MAKARONIARZ, CZĄSTKA DZIWNA, SAKRAMENT, SUROGATOR, DWURURKA, KOŃ TORYJSKI, WYCHODZTWO, KRAINA, SIŁY, PODPALENIE, BAREŻ, MIR, DOM GRY, KREOLKA, WIELKI ATRAKTOR, BARSZCZ, FILET, KLASA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, MUNSZTUK, MATURKA, FOREMKA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, KAPTUR, RUBLÓWKA, ŁOPATKA, ARMIA ZACIĘŻNA, INFORMACJA, MARUDA, JEDNOSTKA ALOKACJI, NADPROŻE, BIEG, KONTRAPUNKT, WZGLĄD, ZGORZEL GAZOWA, MRAŹNICA, OBRAZOWANIE, HOMOSEKSUALIZM, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, WĘZEŁ, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, FILOZOFIA POZNANIA, ŚMICHY CHICHY, APORT, KATASTROFA BUDOWLANA, DRAPIEŻNIK, PORĘBA, PREPPERS, ANTROPOZOONOZA, ORGANDYNA, HARDOŚĆ, WEJŚCIE, EN GRISAILLE, TAMA, BAZYLIKA WIĘKSZA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, CZAROWNICA, ZASADA PODCZEPIENIA, FILA, PATRYCJAT, DWUNASTKA, TOPSPIN, GONIEC, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PAPROTNICA GÓRSKA, CZERPNIA POWIETRZA, GŁUCHY TELEFON, SIEĆ ENERGETYCZNA, PSYCHOGERIATRIA, PRAWICA, KARAFKA, KREMÓWKA, ŻYTO, MAMUT POŁUDNIOWY, FOTOGRAM, ŚWIADECTWO, DOBRA STRONA, NASYCALNIA, KAKOFONIA, SŁONECZNIK, LAMBADA, SZPATUŁKA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, HÄNDEL, GERMANISTYKA, FOKUS, OCZKO, GEOFIT RYZOMOWY, RATYSZCZ, DOJNICA, TUBA, PROMIEŃ GAMMA, GORSET, BYT ABSOLUTNY, INWALIDA WOJSKOWY, KOLUMNA MARYJNA, CZAKROTERAPIA, GOUDA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, IDEAŁ PIERWSZY, ASOCJACJA GWIAZD, DZIURAWY WOREK, PACZKA, BUTERSZNYT, SZALE, KONKLAWE, PARTNER, KIJEK, RENTIER, AMERYKANIZM, BUDYŃ, SYLWA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, KWASKOWATOŚĆ, CROSS, KOZIOŁ, KOŁECZEK, DYPTYK, STRATEGIK, SIÓDEMKA, ORZECHÓWKA, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, PIERÓG, MATERIAŁ, BIAŁORUSKI, DEGRENGOLADA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KLUBOWIEC, CZŁON OKREŚLAJĄCY, ŻALUZJA PIONOWA, BUKIET, BOM, OBLAK, DRUK WYPUKŁY, WYGASZACZ, NENCKI, KRWIOŻERCZOŚĆ, ANTAGONIZM, PASYWIZM, NOGA, PROSZEK DOVERA, MARRAN, ZIEMIA ODNIESIENIA, FLOTA, MUSZTRA, FORMAT, PARANOIK, GALONIK, OSIEMDZIESIĄTKA, SKROMNIŚ, SURF, KALWARIA, NEKROMANTA, LICZBA WYMIERNA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, WRAK, WYDZIELINA, KANCEROGEN, PACHISI, KOMBINEZON, OPASKA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, PADOK, DZIAŁ PERSONALNY, RODZINA NUKLEARNA, SZESNASTKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, GARNITUR, PODSTEROWNOŚĆ, CHONDRA, KRÓLIKARNIA, ZABUDOWA MIEJSKA, TERIER W TYPIE BULL, ZAPALENIE SPOJÓWEK, UMOWA ADHEZYJNA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, REAKCJA KATALITYCZNA, MIĘSOŻERSTWO, KASKADER, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, SALATERKA, GALASÓWKA, ŁZA, MNICH, LAMPA WYŁADOWCZA, PAŹ, TRZYNASTKA, WRAK, SILNIK PRZEPŁYWOWY, INSZA INSZOŚĆ, TŁO, DYPTYK, KARTAN, ZAŁOŻENIE, SZCZODRZENIEC, KRAKWA, TYSIĘCZNIK, KRĄG KAMIENNY, LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, KONWOKACJA, USTROJOWOŚĆ, TERAPIA STRUKTURALNA, FALOWNIK NAPIĘCIA, ?DUPLIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMPA W KTÓREJ PRZEKAZYWANIE ENERGII MECHANICZNEJ W HYDRAULICZNĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZMIANĘ ROZMIARÓW (OBJĘTOŚCI) LUB PRZESUNIĘCIE PRZESTRZENI POMPY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CIECZ (PŁYN) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POMPA W KTÓREJ PRZEKAZYWANIE ENERGII MECHANICZNEJ W HYDRAULICZNĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZMIANĘ ROZMIARÓW (OBJĘTOŚCI) LUB PRZESUNIĘCIE PRZESTRZENI POMPY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CIECZ (PŁYN)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMPA OBJĘTOŚCIOWA pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 17 lit.)
POMPA WYPOROWA pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMPA OBJĘTOŚCIOWA
pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 17 lit.).
POMPA WYPOROWA
pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 13 lit.).

Oprócz POMPA W KTÓREJ PRZEKAZYWANIE ENERGII MECHANICZNEJ W HYDRAULICZNĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZMIANĘ ROZMIARÓW (OBJĘTOŚCI) LUB PRZESUNIĘCIE PRZESTRZENI POMPY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CIECZ (PŁYN) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - POMPA W KTÓREJ PRZEKAZYWANIE ENERGII MECHANICZNEJ W HYDRAULICZNĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZMIANĘ ROZMIARÓW (OBJĘTOŚCI) LUB PRZESUNIĘCIE PRZESTRZENI POMPY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CIECZ (PŁYN). Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x