Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POMPA W KTÓREJ PRZEKAZYWANIE ENERGII MECHANICZNEJ W HYDRAULICZNĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZMIANĘ ROZMIARÓW (OBJĘTOŚCI) LUB PRZESUNIĘCIE PRZESTRZENI POMPY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CIECZ (PŁYN)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMPA OBJĘTOŚCIOWA to:

pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 17 lit.)POMPA WYPOROWA to:

pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMPA W KTÓREJ PRZEKAZYWANIE ENERGII MECHANICZNEJ W HYDRAULICZNĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZMIANĘ ROZMIARÓW (OBJĘTOŚCI) LUB PRZESUNIĘCIE PRZESTRZENI POMPY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CIECZ (PŁYN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.329

WOLUMEN OBROTÓW, KORNIK, STRATEG, KOREKTOR, ZBIEG, GŁOWICA KONWENCJONALNA, RESIDUUM, KLASTER PRZEMYSŁOWY, AKCENT OSTRY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, KIESA, PARAMETR, PULARES, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, ARANŻACJA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, KREDYT ZAUFANIA, TABLOIDYZACJA, SKLEPIENIE NIECKOWE, DWUWARSTWOWOŚĆ, RYCERZ ROZBÓJNIK, PODATEK PROGRESYWNY, CZERWONE, ZAĆMA DOJRZAŁA, KAMIONKA, KWASZARNIA, DORADA, PAROWANIEC, PIGULARZ, KLASTER, ATALIA, MONOCHORD, PRZEZIERNIK, PŁUG, ZDERZACZ, PRZESTRZEŃ ILORAZOWA, TUPANDAKTYL, KAPRYŚNICA, RÓWNIA POCHYŁA, ANTYDOGMATYZM, BOLERO, CHERUBIN, ROZLEWNOŚĆ, MELODIA, JARD SZEŚCIENNY, FRONT, INKRUSTACJA, TELESKOP, RYBA AKWARIOWA, FORT, PEŁZAK, PLASTYKA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, GŁUCHY TELEFON, ZAŚPIEW, KRĘGOSŁUP, SEMAFOR, POTENCJAŁ DZETA, BASEN, CZOŁOWNICA, SĘKACZ, SUBTERRANEOTERAPIA, BIBLISTYKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, STREFA BUFOROWA, SKAŁA OSADOWA, METROPOLIZACJA, BON VIVANT, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, LAS DRĄGOWY, STATEK KORSARSKI, MAORYSKI, PARTIA, PIESZCZOCH, MORDOBICIE, CHEMOTROPIZM DODATNI, MIKSER, PREFIKS, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, MIRA, CZAS PRZYSZŁY, GDERACTWO, KUSZYK, PRZEKŁADKA, ADAGIO, UCHLANIE SIĘ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, BROŃ MIOTAJĄCA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, CUDOTWÓRCZYNI, TANIEC, METROPOLIA, ESKADRA, DOM KATECHETYCZNY, LINIA GEODEZYJNA, WIRKI, DRAM, MINA, ZWROT, PAMPUCH, ADLER, PRASOWNIA, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, EKSHIBICJONISTKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, DOKUMENT PAPIESKI, BANIECZKA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ŚWIADCZENIE, PIANINO, TRIADA CARNEYA, NIEŻYWOŚĆ, SOCZEWICA, KORZENIONÓŻKI, ŻYDOFIL, NIENOWOCZESNOŚĆ, FALA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, NUMIZMATYKA, HUMORESKA, LINIA PODSTAWOWA, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, TWARDY TYŁEK, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ASTROLOGIA, MYDLARZ, WOSZCZYNA, SZTUKA UŻYTKOWA, WARUGA, PARKIETAŻ, PSAMMOFITY, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, DOMINO, TRANSFER BUDŻETOWY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, UGRUPOWANIE, WĘZEŁ SA, ODCISK PALCA, ZAOPATRZENIE, MIĘDLARKA, POKER ROZBIERANY, MANATKI, DZYNDZEL, FUTURE PROGRESSIVE, BASEN, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, DZIECIAK, MASŁO, EFEKT STYKU, GOBELINIARZ, FLET NOSOWY, TYRAŃSTWO, SIEROTA ZUPEŁNY, HAKER, TRZMIELINA, WYBUCH, FORMIZM, APOGEUM, BODZIEC, KOPALINA STAŁA, UWŁOSIENIE, TURBINA SPALINOWA, DŻINS, CEREMONIALNOŚĆ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, RYPS, SZTUKA NAIWNA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, GNIOT, PERMAKULTURA, MEMBRANA, KADAWERYNA, MUZYKA PROGRAMOWA, PROMOCJA, DACH ŁAMANY, DZIKI ZACHÓD, FREAK, FISZUTKA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, MIĄŻSZ, ŻUŁAWA, INTERESOWNOŚĆ, GOŁĘBIĄTKO, CHWYTACZ, ŁUSKA, AKALKULIA, HEBRA, TRZYKROTNOŚĆ, OSAD DELUWIALNY, BEZDUSZNOŚĆ, WOKALIZA, POTENCJAŁ ZETA, JARZĘBIAK, SOPRAN KOLORATUROWY, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, UCZUCIE, ANTYROMANTYZM, PEPINIERA, MIEDZIOWNIK, POKRZYWA, SSANIE, RETRANSMISJA, PRZYWŁASZCZENIE, CZŁOWIEK PIÓRA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, RÓW MELIORACYJNY, ZLEPNOŚĆ, SKAZA MOCZANOWA, FRAZEOLOGIZM, KOLEBKA, STOŻEK ŚCIĘTY, PODOLOGIA, PIŁKA MECZOWA, HAUST, ALGEBRA LIEGO, MORAWSKI, KSYLOFAGIA, TROLL, BIURO, SOLNISKO, MUSZKA, METEOROID, STOPA, MANTYLA, WZW E, SOCJOLOGIA MIASTA, TRANSPARENT, ODMIERZACZ, SŁOWOTWÓRSTWO, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, BARWA OCHRONNA, ŻACHWA, C, ZAGRYWKA, NOUMENON, ARACHOLOGIA, KANONIERKA, MISIOLUB, FRANCZYZA KONWERSYJNA, OFICJAŁ, GROŹBA KARALNA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KURTYNA POWIETRZNA, MOŁOTOW, STACJA KOPULACYJNA, INSEKT, AMEBA, ZAKON CZYNNY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, KUCHENKA, GŁUCHY TELEFON, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, KOLUMBARIUM, SAWANTYZM, ATAWIZM, MAGICZNA GÓRKA, GZY, SYFON, BIFURKACJA, PRACUŚ, GONIOMETRIA, KRATKA, DRUKARKA ROZETKOWA, GOSPODARKA RABUNKOWA, ZEBRA, KOLEGIUM, ZAINTERESOWANIE, TACKA, MEZOSFERA, NIEJEDNORODNOŚĆ, ROZETKA, POWŁOCZKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, HYDRAULIKA SIŁOWA, FESTON, APATIA, MALAKOZOOLOGIA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, POLIGLOTA, INDUKCJA WŁASNA, BŁONA DOPOCHWOWA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, API, URYNA, KOPERTÓWKA, JOGIZM, OGNIWO SŁONECZNE, KARAKUŁ, MODULACJA SKROŚNA, GRUPA ELIMINACYJNA, EP, NIEWAŻNOŚĆ, FAKSYMILOGRAFIA, DUK WSPANIAŁY, TROFOBLAST, KAMBUZ, KLEJNOT HERBOWY, KOŃ KLADRUBSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.329 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POMPA W KTÓREJ PRZEKAZYWANIE ENERGII MECHANICZNEJ W HYDRAULICZNĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZMIANĘ ROZMIARÓW (OBJĘTOŚCI) LUB PRZESUNIĘCIE PRZESTRZENI POMPY, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CIECZ (PŁYN) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pompa objętościowa, pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 17 lit.)
pompa wyporowa, pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMPA OBJĘTOŚCIOWA
pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 17 lit.).
POMPA WYPOROWA
pompa w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz (płyn) (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x