CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI, NP. TEKSTU, BUDOWLI, URZĄDZENIA, KTÓRA SIĘ POWTARZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKCJA to:

część większej całości, np. tekstu, budowli, urządzenia, która się powtarza (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEKCJA

SEKCJA to:

dział administracji rządowej (na 6 lit.)SEKCJA to:

jednostka organizacyjna organizacji lub instytucji, np. sekcja IT (na 6 lit.)SEKCJA to:

w muzyce: grupa osób grających w zespole na instrumentach tego samego typu (na 6 lit.)SEKCJA to:

część plutonu, także obsługa określonego sprzętu bojowego (na 6 lit.)SEKCJA to:

powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia (na 6 lit.)SEKCJA to:

(kondensatora) układ dwóch elektrod przedzielonych dielektrykiem (na 6 lit.)SEKCJA to:

oddział organizacji, towarzystwa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI, NP. TEKSTU, BUDOWLI, URZĄDZENIA, KTÓRA SIĘ POWTARZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.931

ASKOCHYTOZA, REPRESJA, ODŁAM, FLET NOSOWY, KARACENA, MEGAPOLIS, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, NABIEG KORZENIOWY, SOPRAN KOLORATUROWY, SPACJA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, FLORYSTA, GOSPODARKA RABUNKOWA, RUCH, ŁONO, PARAZYTOFIT, UCZENNICA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, ZMIERZCH, TLENOWNIA, LILIPUTKA, KATSUDON, KORONA, SZTUKA PERFORMATYWNA, POTERNA, RADIOWIEC, WYRACHOWANIE, STANIĘCIE, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ŻURAWINA, TĘGI UMYSŁ, MĄDRA GŁOWA, OFIARA, CHMURA KONWEKCYJNA, PAKIET KONTROLNY, REKLAMÓWKA, KOREK TOPLIWY, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, WALC WIEDEŃSKI, ZMARSZCZKA, ŁATWOPALNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ANTOLOGISTA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, AREOGRAFIA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, HAZARDZISTKA, OKNO KROSNOWE, ORGANIZM, KASTYLIJSKI, KIRYS, BANALNOŚĆ, POKOLENIE, SPODNIK, DOJŚCIE, FILEMON BIAŁOKARKOWY, RIST, PÓŁOKRĄG, ODZIERCA, TROLL, ELIKSIR, SŁODOWNIA, INTERPRETACJA, SFERA, SECESJONIZM, GATUNEK ZBIOROWY, CHOROBA FONGA, FEMTOCHEMIA, ZŁOTÓWKA, KONKURENTKA, DUCH OPIEKUŃCZY, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ZIEMIA ODNIESIENIA, BÓBR KANADYJSKI, TERMOLUMINESCENCJA, CHOROBA FAHRA, FAZA ANALNA, FARSZ, WADLIWOŚĆ, KSZTAŁCICIEL, KOALICYJKA, LIŚCIENIE, FUNGICYD, WŁAŚCIWOŚĆ, RĄBEK, ZASYP, USTERKOWOŚĆ, TOKARKA KARUZELOWA, STOŻEK WULKANICZNY, SIODŁO, SITARSTWO, WRĘGA, PODREGION, INDYKATOR, DOROŻKARSTWO, MOMENT, ODGŁOS, KOCZOWNIK, PREPARATYKA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, EONIZM, ŻYDOFIL, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, TECHNIK DENTYSTYCZNY, NIMB, STERNICZKA, MAGICZNA GÓRKA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, WŁÓKIENNICTWO, SKÓRNICTWO, ZAKOLE, SZOWINISTA, UKŁAD, WIDZENIE SENNE, JASKÓŁKA, SAUNA, ETIOLOGIA, WAMPIR, FLESZ, PSYCHOBIOGRAFIA, CEROWNIA, ROŚLINA OKRYWOWA, PRZEWÓD, POZIOM, GATUNEK AGAMICZNY, WODY ŚRÓDLĄDOWE, MONOGAMISTKA, SCENKA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, GRUPA ETNICZNA, MOPS, BAGNET, ŚWIADKOWA, NAPIERŚNIK, UKŁAD MOCZOWY, TRZON, AŁMATY, ZAKAŻENIE POKARMOWE, LAWA TRZEWIOWA, WIĘZADŁO, NOGA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ŹRENICA, DYRYGENTURA, WODA, SYZYGIA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, WĘZEŁ ZATOKOWY, DIAPSYDY, EMPIRE, ZGIEŁK, PODKÓWECZKA, SOCZEWKA FRENSELA, GRUPA KARBOKSYLOWA, AMPLIFIKACJA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, MAROKAŃSKI, STEMPEL, SIODŁO, KIESZENIÓWKA, DOWÓD POŚREDNI, KRASNOLUDZKI, OCHLAJTUS, EWANGELIZATORKA, CYGARNICA, RADA GABINETOWA, INFOBOX, WEJŚCIE, SUBSKRYBENTKA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, MATRYCA LOGICZNA, LEWAREK, CHOROBA PICKA, OMACNICA, TEORIA FISHERA, KAWA ROZPUSZCZALNA, TERAPIA STRUKTURALNA, TEMPERATURA UPAŁU, KLUCZ, KURZEJ, FALA WZROSTOWA, HIPERPOWIERZCHNIA, JAKOŚĆ, KRYSTALOCHEMIA, NAPIERŚNIK, CANOSSA, WINOGRODNIK, KNEDLE, PRZEPRAWA, WIEDŹMA, TRAFUNEK, ŚWIATOWOŚĆ, STREFA PODMIEJSKA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, NIECHLUJNOŚĆ, RESZTKA, CICHA MSZA, KONTRDEMONSTRACJA, KUMCIA, DAR ZIEMI, WYKŁADZINA, PRASOWNIA, OWSIANKA, USTNIK, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KOŃ TORYJSKI, ŻABA KRZYKLIWA, RANDKA W CIEMNO, HUMANISTKA, KOMPRESJA IMPULSÓW, PLECÓWKA, HOLENDER, PRACZ, MIKROFON LASEROWY, DRZWI HARMONIJKOWE, SEGMENT, METODOLOGIA NAUK, KRAN, DZIECIĘ EPOKI, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, POPRZEDNICZKA, TABLICA ROZDZIELCZA, BELLOTTO, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, MANDARYŃSKI, KOMAR, ROK, DINODONTOZAUR, ROZKŁAD, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, UPADEK, SOKOLE OKO, PRZEŚLADOWANIE, FIRMA ZWROTOWA, NARZĄD KOPULACYJNY, MARUDA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, NAPRĘŻACZ, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, GIROSKOP, PAPIER GAZETOWY, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, ŁZA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, SETNIK, RELING, OPOŁEK, ALIENACJA, KLUSKA KŁADZIONA, GEODETA, PRZETARG OGRANICZONY, FREZARKA, ŁUSKA, SPRZECIW, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PUNKT RÓWNONOCNY, AUSTRONEZYJCZYK, ŁOPATKA, GWIAZDA, RUDA PABIANICKA, ŻEGLAREK, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, JĄDRO, GNICIE, SZPITAL ZAKAŹNY, MIRAŻ, EPIZOOTIA, PIEŚŃ, COCKTAIL, TO COŚ, TELEWIZJA KABLOWA, SYNDROM PARYSKI, KOMUNIKACJA, HISTORIA LITERATURY, PĄCZEK, ZWINGER, TRIADA CHARCOTA, DZIERŻAK, PĘCINA, CARILLON, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, SKAŁA OSADOWA, KLUCZ NASADOWY, MARSZ, PIASKOWIEC KWARCOWY, NAGOLENNIK, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, ORZESZEK PINIOWY, SAMOCZYSZCZENIE, WOŁYNIANIN, LITEWSZCZYZNA, WSKAŹNIK, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, NOGA, WANNA, TRANSFORMACJA FALKOWA, ?ODDZIAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.931 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI, NP. TEKSTU, BUDOWLI, URZĄDZENIA, KTÓRA SIĘ POWTARZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI, NP. TEKSTU, BUDOWLI, URZĄDZENIA, KTÓRA SIĘ POWTARZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKCJA część większej całości, np. tekstu, budowli, urządzenia, która się powtarza (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKCJA
część większej całości, np. tekstu, budowli, urządzenia, która się powtarza (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI, NP. TEKSTU, BUDOWLI, URZĄDZENIA, KTÓRA SIĘ POWTARZA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI, NP. TEKSTU, BUDOWLI, URZĄDZENIA, KTÓRA SIĘ POWTARZA. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast