GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRAKCJA to:

grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRAKCJA

FRAKCJA to:

indeks - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi; jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.840

ASTRONOMIA SFERYCZNA, MASZYNA TURINGA, RETORTA, KETEN, DZIDA, BRACTWO SZPITALNE, BAJEREK, KOZACTWO, PÓŁMISEK, SKRZELONOGI, PŁASZCZYZNA S, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, GÓRKA, AKTYWNOŚĆ, BARBARYZACJA, BODZIEC PROKSYMALNY, CUKIERNIA, DZIAŁ OSOBOWY, TERIOLOGIA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ZŁOTOWŁOSA, RZEMIEŚLNIK, DRZWI HARMONIJKOWE, MISTRZYNI, IRRADIACJA, DWUFAZOWOŚĆ, REKLAMIARZ, ARMIA, STWÓRCA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, TRANSMISJA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, OFENSYWA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, BUDYNEK, DAWCA NARZĄDÓW, POTENCJAŁ ZETA, PROMOTOR, SAMOGŁOSKA, KLESZCZE, ANALIZA WYPUKŁA, OSZAST, POZIOM, CHAM, DOGMAT, TANK, ZYGOTARIANIN, IMIESŁÓW BIERNY, WAĆPANNA, TRON BOŻY, UNIK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, FILOLOGIA ANGIELSKA, MYKOLOGIA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, WYRZUT SUMIENIA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, ELEKTRYCZNOŚĆ, RELIGIOZNAWCA, OKWIAT POJEDYNCZY, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, PATRON, AWANTURNIK, LITOGRAFIA, PENICYLINA PROKAINOWA, REWANŻ, FUTURYSTYCZNOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ŚMIAŁOŚĆ, PRUSY, RÓWNOWAGA STACJONARNA, STYL TOSKAŃSKI, KATEGORIA PIÓRKOWA, ZEOLIT, BEZGRZESZNOŚĆ, GRZYB NADRZEWNY, DANDAKOZAUR, CZEPNOŚĆ, MASELNICZKA, BALOWNICA, CESARZOWA, ICHNOLOGIA, LABORKA, ŻYWY POMNIK, ŚLICZNOŚĆ, ADEPTKA, LESIOK, BOREWICZE, STRATEGIK, CICHODAJKA, HOLOCEN, PLATYCERATOPS, GEOTECHNIK, GRUPA AZOWA, DIAGNOSTA, BONANZA, ANHYDRYT, WÓŁ, NIEGOŚCINNOŚĆ, GENETYKA POPULACYJNA, TELEKONFERENCJA, PARAMAGNETYZM, KAPITALISTA, POBÓR, SENTYMENT INWESTYCYJNY, LIŚCIENIE, JAWNOGRZESZNICA, MYSZ ZAROŚLOWA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, PACHYPLEUROZAUR, NIERZĄDNICA, PORÓD KLESZCZOWY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, MONOCENTRYZM, CZĘSTOKÓŁ, CHOROBA KAHLERA, PASOŻYT, PRZEPITKA, ROŚLINA NASIENNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, TEMPURA, ZWIĘZŁOŚĆ, PEDALSTWO, PRAWNICTWO, WANDAL, DWUWARSTWOWOŚĆ, ANAMNEZJA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, STRUPIEŃ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, PŁAZY BEZOGONOWE, PRZEPRAWA, NOEMAT, HUBA SINIAK, PANNA W WIEKU POBOROWYM, KANARKI KSZTAŁTNE, FALA BALISTYCZNA, RYBA AMFIDROMICZNA, NEKROFAG, SZABAS, PREMIA GÓRSKA, PRĄD ZWARCIOWY, DOBROĆ, ŚWIERZBOWCE, DRZEWOSTAN NASIENNY, DEMOKRATKA, MAKIJAŻYSTA, PEWNIAK, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, PERSONALNIK, BIURO PERSONALNE, LAUFER CZARNOPOLOWY, KUCZBAJA, TARANTELLA, NERWIAK OSŁONKOWY, HARMONIJKA, SELEKTOR, PODKŁAD, PRZYLEPA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, SKORUPIK, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, ŁUSKA, POETKA, RUCH, JELEC, PIES GOŃCZY, NIEWIERZĄCA, STOPNIOWALNOŚĆ, KONTAKCIK, RAMKA CZERPALNICZA, WOŹNICA, CHOPIN, BRODACZ MONACHIJSKI, MOTYLEK, KONGREGACJA, ŚNIOT, DZIECINNOŚĆ, GRZBIETORODOWATE, WIKARYZM EKOLOGICZNY, ŁUK, KOLONIA, BŁYSZCZ SREBRA, RÓJ, GRAMATYKA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, WELUR, SEZONOWIEC, WILCZAR, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, ŚWINIA CELEBESKA, AMFIBIA, KOPISTKA, LINKOMYCYNA, HAJDUK, SARKOIDOZA, WAR, UTLENIANIE, MĄCZKA KOSTNA, KALCEOLARIA, HELOWIEC, KONSTELACJA, WYBIEG, OŻENEK, TŁOK, NIEMIEC, WYRĘBA, EXPAT, WERBOWNIK, SSAK ŻYWORODNY, KOSZYKÓWKA, PLATFUS, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, FICTIO PERSONAE, POŻAREK, WOŁOSKI, ŚLIZGAWICA, DEOKSYADENOZYNA, KARAITKA, ALEURON, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, ARYTMETYZACJA, BREK, KULTURA AZYLSKA, TRIATLON, GENIUSZ, BÓBR KANADYJSKI, OBŻER, MENISK, PARA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, ONTOLOGIA, UMBRA, DEMONSTRACJA, KALEJDOSKOP, TOALETA, SZCZEP, BRETOŃSKI, MANIERKA, ORGAN PROMULGACYJNY, MATRONA, IGE, HEBRAJSZCZYZNA, MITSUKURINA, RAD, METRYKA, CHROMOSOM Y, PERLATOR, SZACHY TRZYOSOBOWE, LIKWIDATOR SZKÓD, CHAMPIONKA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, CERAMIKA SZNUROWA, KONIECZNOŚĆ, KOKILKA, RANDKA W CIEMNO, GANOIDY, RZECZY OSTATECZNE, AUDIENCJA GENERALNA, ŚRODOWISKO, GNIAZDO, MASA KAŁOWA, PARK PRZEMYSŁOWY, GLYPTODONTOPELTA, OSKARŻYCIEL, STATEK, CYPRYSOWCE, ZAPŁATA, WYWIAD, LAKTYD, KÓŁKO, ASEKURANT, PROBLEMISTYKA, KROMKA, PSYCHOGENEZA, OGNISKO, WATAŻKA, DIZAJNERKA, KLAUZURA, DOZNANIE, BOROWIEC, DERMATOGLIFIKA, LUZYTANOZAUR, TOŻSAMOŚĆ, KAPRYŚNICA, PARTYJKA, DELIKATNOŚĆ, NAWIGACJA SATELITARNA, CYKL MIESIĄCZKOWY, POPISOWOŚĆ, PRZERABIACZ, PADOK, RÓJ, RUSKI, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, NAROŻNICA, WYSPA WULKANICZNA, DOKTOR HABILITOWANY, ?LEGENDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.840 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRAKCJA grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRAKCJA
grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy (na 7 lit.).

Oprócz GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x