ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁONIOWATE to:

Elephantidae - rodzina dużych ssaków lądowych z rzędu trąbowców; obecnie do rodziny zaliczają się dwa lub trzy współczesne gatunki, a wśród gatunków wymarłych do rodziny słoniowatych zalicza się także m.in. wszystkie gatunki mamutów (Mammuthus) oraz słonie należące do rodzaju Elephas (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 36.583

MADERA, GRUSZKA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, INFLACJA UKRYTA, ŁOPATA, RYFLA, TEJU KROKODYLOWY, SKOCZ GRUBODZIOBY, FREATOFIL, SITARZ, ROK OBROTOWY, STRATEG, TALMUDYSTKA, OFIAKODONTY, RURECZNIKOWATE, PRZEJRZYSTKA, SHIMMY, DZIAŁKA, SZYBKOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, EWALUACJA BIEŻĄCA, KRATA KSIĘCIA WALII, ROJOWNIK, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, PALMA, LAWOWANIE, TRUKWA OSTROKĄTNA, PALEONISKI, STRZECHWOWIEC ODRĘBNY, WOLLEMIA, NABŁOĆ, CHÓD SPORTOWY, KULCZYK, KIEŁŻ DROBNY, FILAR, DUJKER CZARNY, TYMALONEK OLIWKOWY, KAPISZON, MARZANA FARBIARSKA, TECHNIKA KLASYCZNA, GARNITUR, KOŻUCH, BYLICA WEŁNISTA, IZOKWANTA, WŁOSKI, SZYPUŁA, SZARŁAT, PASKOWNIK BIAŁOSTERNY, PERSPEKTYWA, ŁAZIEC, SÓL, PRZĘDZIOREK, KOŃCÓWKA, INSULINOOPORNOŚĆ, WIEWIÓRECZNIK PIÓRKOWATY, GRZYB PRAWDZIWY, KAGUAN, KUGUAR, PASIERB, KROKANT, BRĄZOSZOWATE, PODLASZCZAK, RODZINA PATCHWORKOWA, BORÓWKA BAGIENNA, CIELICZKA, MIESIERKA LUCERNÓWKA, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, TRACZ DŁUGODZIOBY, KONSONANS, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, ACYDURIA MEWALONIANOWA, GNOJOWISKO, TYNKTURA, LIŚCIOŁAZ ZŁOCISTY, DOKUMENTACJA BUDOWY, SINOWENATOR, OTĘPIENIE, TKANINA UBRANIOWA, STYLIZACJA, ŚLONSK, PRĘDKOŚĆ FALOWA, TENOR, TLENEK, NIEWYPAŁ, GROT, PĘTÓWKA IBERYJSKA, TRZMIEL WIELKOOKI, ROPUCHOWATE, ZAWILEC, DŁAWIGAD, TURANIZM, POŚWIERKA CZARNOBRZUCHA, BIELIK, MOLOSOWATE, OBSTRUKCJA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, ZAKRES ZNACZENIOWY, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, PRZESZKODOWIEC, TOPAZIK, ROŻEK, DESZCZOCHRON, EKRAN, BYK, ROPUCHA DĘBOWA, IRANKA, TĘPOLISTKA, TRASZKA KROKODYLOWA, SORBET, GEGANIE, PSIZĄB WIELKOKWIATOWY, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, OSOKA, TURECKOŚĆ, SEKULARYZACJA, OLEJOWIEC, SZEREG HOMOLOGICZNY, SULFON, LIBERO, RUDBEKIA, SOKOLIK DRZEWIEC, TORBÓWKA, WYTAPIALNIA, K.K, ALEKSANDRETTA WIĘKSZA, LICHWIARSTWO, BARCZATKA, USTALENIE, PŁASKOMERZYK POKREWNY, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, PINGWIN DŁUGOCZUBY, SZEREG, RAKOWICE, MIKROCHEMIA, TEST KOMPLEMENTACJI, WĘŻOWNIK, GONIOMETRIA STATYCZNA, PROPAGACJA, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, WOMBAT, KOŁKOWNICA, FORMUŁA LOGICZNA, AGENT, KŁUSAK FRANCUSKI, DYSKALKULIA, JĘZYK KARTWELSKI, DOROSŁOŚĆ, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, MESJANIZM, DWUDZIESTY ÓSMY, FARA, WOLNOBIEG, MOROSZKA, GARNELA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, INSTALATOR, ANGLOSASKA, SIEDZISKO, TERMINAL PROMOWY, KATAFOREZA, KAPOK, OWCZAREK, GRZYB SZATAŃSKI, DIASTOLE, WYCIĄG, DEGENERACJA, PROCES FIZJOLOGICZNY, PINGWIN MAŁY, JUJUBA, KASZTAN, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, KONIETLICA KARPACKA, PRĘT, STEROWNIK, MIECZ DWURĘCZNY, RAJA KOSMATA, RZADKOŚĆ, GEPARD, PANICZĄTKO, NOODLE, CENA SKUPU, SZUM, SZCZUR POLINEZYJSKI, OMATNIK KULISTY, MUTACJA ZMIANY SENSU, CZARTER, LEPNICZKA, POLESIE, ORGAN, HUBA MOCHOWIK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PAPTOREK GÓRSKI, SABAL, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, UHLA GARBONOSA, EUFAUZJE, KLAUZULA GENERALNA, PIERWOMSZAK NAPRZEMIANLISTNY, APLIKACJA ADWOKACKA, PACZKA, KUSAK, ŁAŃCUSZEK, WYDATEK MAJĄTKOWY, HALE, KWIATUSZEK, STOŁP, PRZYWÓZ, SZRAPNEL, TAMBURMAJOR, EGIROZAUR, KOSTIUM HISTORYCZNY, ANALIZA FUNDAMENTALNA, PLATANA, WYDRZYK, KIELON, DEKRETACJA, RUTENIZACJA, INCYDENTALNOŚĆ, MSZYCZNIK, POLE, OPERATOR BITOWY, GRAFOSKOP, WARIACJE, ŻRONKOWATE, LEGWAN FRĘDZLASTY, GRUPA ACETYLOWA, ÓSMY, WAWRZYN, MOST, PŁYWACZOWATE, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, BATYTERMOMETR, KORMORAN BIAŁOLICY, SOSNA GERARDA, TĘCZOWNIK, MIASTO WOJEWÓDZKIE, SIEDEMDZIESIĄTKA, PAPIER PERGAMINOWY, KĄPIEL OŁOWIANA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, DELEGACJA, BECZKA PROCHU, SYSTEM, OBSUWISKO, MAANAM, KOMORNIK, WOLEMIA, DYPTYK, CROSSING-OVER, PIĘCIORNIK KRWISTY, NACECHOWANIE, LORA, KOSMETYK, KAMBUZ, TRZECIA CZĘŚĆ, STRAŻ, DEPILACJA, ORGANISTA, DZIEŻKA, JERZY, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, IBISOWIEC, ZAPIS, GOSPODARKA RYNKOWA, INTERKALACJA, RENTGENOLOGIA, KOŁOWRÓT, HISTORYZM, RASZPLA CIERNISTA, WYDZIELINA, PISZCZEK, FLAMING KARMAZYNOWY, REWALIDACJA, UZĘBIENIE MLECZNE, NURZYK, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, EGZORCYZM, CZAPLA GWIŻDŻĄCA, PORZĄDEK DZIENNY, KÓŁECZKO, ORGANIZM, KUJON, FUZJA HORYZONTALNA, FISZ, STYRAK JAPOŃSKI, JAGODNICA DĘBIANKA, TKANKA STAŁA, KOŁACZYK, SAKI SZATANKA, AKANTOWATE, MCHY WŁAŚCIWE, PASKÓWKI, KRUŻA, MAMUT STEPOWY, ANDOKOLIBEREK, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, SZCZURO-WIEWIÓRKA, FATALIZM, SZAFRAN TOMMASINIEGO, ?PRYMITYW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 36.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁONIOWATE Elephantidae - rodzina dużych ssaków lądowych z rzędu trąbowców; obecnie do rodziny zaliczają się dwa lub trzy współczesne gatunki, a wśród gatunków wymarłych do rodziny słoniowatych zalicza się także m.in. wszystkie gatunki mamutów (Mammuthus) oraz słonie należące do rodzaju Elephas (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁONIOWATE
Elephantidae - rodzina dużych ssaków lądowych z rzędu trąbowców; obecnie do rodziny zaliczają się dwa lub trzy współczesne gatunki, a wśród gatunków wymarłych do rodziny słoniowatych zalicza się także m.in. wszystkie gatunki mamutów (Mammuthus) oraz słonie należące do rodzaju Elephas (na 10 lit.).

Oprócz ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x