ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁONIOWATE to:

Elephantidae - rodzina dużych ssaków lądowych z rzędu trąbowców; obecnie do rodziny zaliczają się dwa lub trzy współczesne gatunki, a wśród gatunków wymarłych do rodziny słoniowatych zalicza się także m.in. wszystkie gatunki mamutów (Mammuthus) oraz słonie należące do rodzaju Elephas (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 36.583

GAŁĄŹ, KOWAL, INKOHERENCJA, POSTRZAŁKA, KUFF, PODATEK, JEDLICA WIELKOSZYSZKOWA, MAKI RUDY, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, BŁAWATOWIEC RUDOGŁOWY, PETRELEK SZEROKODZIOBY, NACZYNIAK, MODRZEWIOWE, TECHNOKRATA, PIWO, RYNEK KONTESTOWALNY, POROŚLE, STRĄD, PAJA, HERODY, MIARA, KARKÓWKA, PĘPOWNIK, WÓZKOWY, DROPIATKI, TUMULUS, STRĄKOWIEC, CHRONOGRAF, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, PRAKTYCZNOŚĆ, EURYLAIMI, NASTROSZEK, ASYSTA GRAWITACYJNA, LOT CZARTEROWY, TEORBAN, PRAWO MOORE'A, KOMORA, BITWA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ANTYPERTYT, PAKU CZARNOPŁETWY, CZTERNASTY, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, ZBROJÓWKA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, NUTRIA, PRZEJRZYNKA MALUTKA, BAND, EDAFOZAUR, ZNIECZULENIE, KICZUA, TRZECIE OKO, PRZĄDKOWATE, RĘKA OPADAJĄCA, HETEROMORFIZM, PERŁÓWKA WYNIOSŁA, GORCZYCZNIK, OBSUWISKO, LEPTOPLEURON, JODŁA NUMIDYJSKA, SZUBIENICA, MOGILAMBDACYZM, BATERIA, KARTUSZ HERBOWY, ZASADA, PATRONKA, ROZDZIAŁEK, IGLICZNIA, SYSTEM FINANSOWY, GZA, SMÓŁKA, ZMIERACZEK, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, MANIAK, BLOK RYSUNKOWY, JEDZENIE, WIKARYZM EKOLOGICZNY, SEKWENCJA TATA, NAPAD, NISKOŚĆ, KANARECZNIK INDYJSKI, WRZEŚNIA, CZERNINA, ŚPIEWAK, ADWENTYZM, FENOMENOLOGIA, TRZMIELEC ZIEMNY, DEPESZA, TRZĘSIDŁA, GAMBUZJA KROPKOWANA, SZYSZAK HUSARSKI, ŁACIŃSKI, DZIKI ZACHÓD, WEŁNIANKA, ZASTRZYK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, TANDEM, AGONISTA, KALATEA JADALNA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, LAMBREKIN, LICZEBNIK, MODRASZEK ALKON, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, MYSZ PIGMEJSKA, DWUDZIESTKA, KRASNOLUDZKI, ENERGIA GEOTERMICZNA, CERAPOD, FILIGRAN, JASZCZURKA WĘŻOWATA, ALBATROS SIWOGŁOWY, APANAŻ, KORZYŚĆ, PŁOĆ KASPIJSKA, STOKŁOSA DELIKATNA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, POLSKI, ANTYSZTUKA, MENISK, DASZEK, POCHLEBSTWO, PUDEŁECZNIK LISTWOWY, ŚLĄSKOŚĆ, SZEŚCIOBÓJ, KORYTARZYK, NARZĄD RODNY, BRZEGÓWKA, ŚRODEK TRWAŁY, KUPKÓWKA ASCHERSONA, SUSHI, POLISACHARYD, MIKSER PLANETARNY, PRZEKRASEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ, DRENAŻ, PIONIER, LIŚCIOŁAZ PASIASTOPIERŚNY, ZAKON RYCERSKI, AUTOKRATYCZNOŚĆ, CIEMNA KARTA, MOGIROTACYZM, KARAKARA, PROCH, ZAPŁON, ARTUR, KISZONKA, RYCERZ ROZBÓJNIK, DŻIGITAJ, PRZEDSTAWIENIE, MONITOR, ZACIESZ, KAPITAŁ REZERWOWY, KIEŁŻ MORSKI, OSKARŻENIE, CHARAKTER, MATKA BOSKA GROMNICZNA, STÓŁ, BRZANKA CEJLOŃSKA, REAKTOR, ASPOŁECZNOŚĆ, MONOPOL NATURALNY, SAGA, SZESNASTY, KREM, NOC, WIDŁOZĄBEK JEDNOBOCZNY, KAPSLA, CZARECZNIK JAJOWATY, KLARKIA PURPUROWA, MAGNI, KASYNO, RAFIA, KULT CARGO, OWADOŻERNE, INNSBRUCK, SCYNK OGNISTY, SZCZYTNICA, WETERYNARIA, KLASA, JĘZYK NYANJA, KOLKA, TYTUŁ NAUKOWY, KOTERIA, DRUGI OFICER, KOŁO, KARKAS, EUPELYKOZAURY, JEŻYCA, DUBELTÓWKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, OWOC SZUPINKOWY, NORMALNOŚĆ, PÓŁNOC, KĘDZIERZAWKA, PROTEST, MONARCHIANIZM, RÓŻNOZĄB, CYTADELA, OBERŻYNA, BOBAK MONGOLSKI, WIDZENIE BARWNE, GACEK BRUNATNY, GAZELA EDMI, SONG, SKIBOB, ZEBRANO, LAMA, MIKROMIKRON, HERBATA, SUW, MĘŻNOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ, ROZPLENICA, GONIOMETRIA, PERLICZKA, SAMIEC, ZMIENNOKSZTAŁTNY, JEZIORO PROGLACJALNE, PŁAKSOWATE, KUROBRÓD SIODŁATY, LANDOWSKA, KANGUR GÓRSKI, MISTRZ, OBŁÓG, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, TORFOWIEC BRODAWKOWATY, PRZYROST, PARZĘCHLINOWATE, PUNKT ODNIESIENIA, PODGORZAŁKA AUSTRALIJSKA, TURAK TĘCZOWY, SZAPER, RÓG MYŚLIWSKI, CHAM, LANGUSTA, OBSZAR CELNY, HISTORYZM MASKI, PARZONKA, LOTNICZEK LINIOWANY, ŻÓŁW CHIŃSKI, ŁAGIEW, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ŻABY LATAJĄCE, DACH ŁAMANY, MIĘTA PIEPRZOWA, MOCZARNIK, ZATYŁ, NAGRODA POCIESZENIA, LOTOKOT, LUWERS, LIROGONY, DUJKERY, OGOŃCZA SABINA, ŻÓŁTLICA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, EKSPERT, ARAGOŃSKI, POJĘCIE LOGICZNE, STREETBALL, CHARAKTER, FOTOGRAM, MORZYK KAMCZACKI, OSTROLOTEK MAŁY, BURZYK KLINOSTERNY, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, TURZYCA HARTMANA, KANTOR, FUTURYSTYCZNOŚĆ, SKANER, CZAKUELA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PRZEKOPNICA AFRYKAŃSKA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, INTERPRETATOR, CEL, TEOGONIA, DELFIN CZARNOPŁASZCZOWY, KRÓTKODZIOBEK, SUSEŁ, PASTYŁA, RAPIER, OTWORZENIE DUSZY, SIORKA, TEKA, TRAMONTANA, POSKOCZ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, SKALNIK JEDNOBOCZNY, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KŁUSAK FRANCUSKI, RESPONDENT, ŻEGLARZ, CUKIERNIA, OMEN, MIAZMAT, KLAPOK, ?WYCHUCHOL ROSYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 36.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁONIOWATE Elephantidae - rodzina dużych ssaków lądowych z rzędu trąbowców; obecnie do rodziny zaliczają się dwa lub trzy współczesne gatunki, a wśród gatunków wymarłych do rodziny słoniowatych zalicza się także m.in. wszystkie gatunki mamutów (Mammuthus) oraz słonie należące do rodzaju Elephas (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁONIOWATE
Elephantidae - rodzina dużych ssaków lądowych z rzędu trąbowców; obecnie do rodziny zaliczają się dwa lub trzy współczesne gatunki, a wśród gatunków wymarłych do rodziny słoniowatych zalicza się także m.in. wszystkie gatunki mamutów (Mammuthus) oraz słonie należące do rodzaju Elephas (na 10 lit.).

Oprócz ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - ELEPHANTIDAE - RODZINA DUŻYCH SSAKÓW LĄDOWYCH Z RZĘDU TRĄBOWCÓW; OBECNIE DO RODZINY ZALICZAJĄ SIĘ DWA LUB TRZY WSPÓŁCZESNE GATUNKI, A WŚRÓD GATUNKÓW WYMARŁYCH DO RODZINY SŁONIOWATYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE M.IN. WSZYSTKIE GATUNKI MAMUTÓW (MAMMUTHUS) ORAZ SŁONIE NALEŻĄCE DO RODZAJU ELEPHAS. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast