TYP WIĘZIENIA, KTÓREGO SCHEMAT SKŁADA SIĘ Z KILKUPOZIOMOWEJ WIEŻY STRAŻNICZEJ UMIESZCZONEJ WEWNĄTRZ PIERŚCIENIOWATEJ BUDOWLI PODZIELONEJ NA POJEDYNCZE CELE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANOPTIKON to:

typ więzienia, którego schemat składa się z kilkupoziomowej wieży strażniczej umieszczonej wewnątrz pierścieniowatej budowli podzielonej na pojedyncze cele (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP WIĘZIENIA, KTÓREGO SCHEMAT SKŁADA SIĘ Z KILKUPOZIOMOWEJ WIEŻY STRAŻNICZEJ UMIESZCZONEJ WEWNĄTRZ PIERŚCIENIOWATEJ BUDOWLI PODZIELONEJ NA POJEDYNCZE CELE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.311

TRÓJKĄT SAMOGŁOSKOWY, SĄD GRODZKI, AKTORKA, PIĘDZIK SIEWIERAK, META, BĘCNIĘCIE, KOPERCZAKI, RESPONDENT, ŚLIZG, SKÓRNIK, SNUTKA GOLIŃSKA, PRZERYWACZ BLOKADY, RAUBITTER, WIKIPEDYSTKA, WYSIĘK, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, REPETYTYWNOŚĆ, FRYZ, KASZTEL, DEKOMPENSACJA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, PRZEDMIOT, IMMUNOGENETYKA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, SKARBNIK, STAROŻYTNIK, ZAKRĘCENIE SIĘ, GŁOWICA, PULMAN, KRZYŻYK, GRANICA FUNKCJI, FUZJA POZIOMA, PREPAID, OBSZUKANIE, IKAR, ODSTRZAŁ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, FASETA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, CYKL JAJNIKOWY, TRANSMITER, DOMINIUM, JEZIORO TEKTONICZNE, OBIJACZ, MANEWROWY, FAKT NAUKOWY, SZEREG FUNKCYJNY, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, NEKROFAG, REAKCJA BEZWARUNKOWA, ŻAŁOBA, RETROGRADACJA, BISKUP POMOCNICZY, HERMENEUTYKA, PRAWO KARNE, HIPERPOWIERZCHNIA, DWUBÓJ, ODŁAM, TERCJA OBRONNA, SĄD KOŚCIELNY, SZKOŁA SPECJALNA, RAKIETA SONDAŻOWA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ANGLISTYKA, KOMEDIANT, SKROMNOŚĆ, ŻYCIAN, KOLEJ LINOWA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, AGREGATY PIENIĘŻNE, SKOK, KRYMINAŁ, ZOROASTER, HARLEKIN, TOWOT, STAN TRZECI, PIJAK, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, ACHROMATYNA, NAPŁYW KORZENIOWY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, PIĘTKA, EDUKATOR, NAPIERŚNIK, ODRUCH KOLANOWY, NAWIJACZ, ŚCIANA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ROZWÓJ ZARODKOWY, CZEP, CHOROBA HALLOPEAU, SZYNA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, DETERMINIZM, ALARM POWODZIOWY, ELIMINACJA, BANANA SPLIT, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, MANIPUŁ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, TURAS, BOŚNIA, SEMITYSTA, PRĄD ZWARCIOWY, LEPTOSOMATYK, SUPERSAMOCHÓD, KRÓTKOŚĆ, RANA, ROZDZIAŁKA, HEMATOLOGIA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, BUDA, ORNITOLOGIA, OFICER TAKTYCZNY, CICHA MSZA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, KARDAMON, PIECZONKA, OGRZEWANIE KAFLOWE, PODGLĄDACTWO, REAKCJA ORIENTACYJNA, SUBWOOFER PASYWNY, STREFA KLIMATYCZNA, FORTALICJA, KRAJNIK, GNIAZDO NASIENNE, REWIR, PAKOWACZ, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, GÓWNIARSTWO, ŻAKIET, LINIA ŚNIEGU, LEKARZ DOMOWY, WYBIELENIE, LEŻNIK, DROBINA, OLEJ ARACHIDOWY, WOLA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KLOCEK HAMULCOWY, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, KORNWALIJSKI, HIPIS, LOT GODOWY, ŁUSZCZYNA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, WAGA SZALOWA, ADMINISTRATYWISTA, OSKARŻONY, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, OKTET, NAJEBANIE SIĘ, HANDEL ZAMIENNY, GWIAZDA DZIWNA, PEWNOŚĆ, KUMOTERSTWO, PUSZKA, OBSZCZYMUREK, WIRTUOZERIA, GRUBIANIN, MIRAŻ, SŁUPEK, MONARCHIANIZM, WYWÓZKA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, PAMIĘTNIK, BALONET, STERYD, WELUR, DYFUZJA KULTUROWA, PORÓD POŚLADKOWY, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, RADIOBIOLOG, WYBIEG, KOPERTA, KLAN, AKCELERATOR KOŁOWY, SŁOWACYSTYKA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, KAMIEŃ OZDOBNY, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, ZARANIE, DOJŚCIE, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, HEKSAMETR, NEKTARNIK, POBRZMIENIE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, BALANS, SEROHEMATOLOGIA, CHALKOLIT, BOMBRAMREJA, INFORMACJA, DZIEŃ, SWAWOLNIK, ARAUKARIA WYNIOSŁA, SNOWIDZ, PŁYTA OCEANICZNA, VIANI, DIAFTOREZA, JEDNORAZOWOŚĆ, FOTOWOLTAIKA, TURBINA RUROWA, ELASTYCZNOŚĆ, IMAGE, ANTENA YAGI-UDA, RPG, MORSZCZYNA, JEZIORO GORZKIE, KOMORA MINOWA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, JĘZYK KIPCZACKI, PLEŚŃ, CZERPAK, ENTODERMA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, JĘZYK MANSYJSKI, LEŃ, GÓRNICTWO MORSKIE, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, GALARETA WHARTONA, MAMMOLOGIA, ŚWIECA, IRONIA TRAGICZNA, LETARG, TAMANDUA, BAT, PULSACJA, ASESOR KOLEGIALNY, NOZDRZE TYLNE, OBSZCZYMUR, DZIAD, REGRESJA LODOWCA, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, TRANSFUZJOLOGIA, STRUKTURA PROSTA, MĘŻNOŚĆ, OZDOBNICA WIĘKSZA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, WAGON PULMANOWSKI, OSTROGA PIĘTOWA, ZATOKA, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, ANGLOSAS, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, KULTURA AZYLSKA, LICYTACJA, ACENA ARGENTYŃSKA, KOMBI, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, LEGISLATYWA, CYBERPANK, BABIZM, PIES PASTERSKI, PAJĘCZYNA, CIUPAGA, PIŻMOWIEC, KWIAT, NUDYSTA, CERATOFYLLID, CHOROBA GOODPASTURE'A, METAMORFIZM PROGRESYWNY, WIRULENCJA, ĆAKRAM, MAGDALENKA, PODSTEROWNOŚĆ, TĘTNICA NERKOWA, FELINOLOGIA, BROŃ WODOROWA, EPIGENEZA, HIPERATOM, NIEPRZYZWOITOŚĆ, OKRES PÓŁTRWANIA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, SIODEŁKOWCE, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, KOPULACJA, PM, TRAKEN, ANTYCYPACJA, OKRĄGŁY STÓŁ, PRACA INTERWENCYJNA, MEMFIS, DEGRADACJA, RASOWOŚĆ, ANGIELKI, SERNICA, PISANKA, CHOROBA KENNEDY'EGO, TAMILSKI, ?MOTYW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.311 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP WIĘZIENIA, KTÓREGO SCHEMAT SKŁADA SIĘ Z KILKUPOZIOMOWEJ WIEŻY STRAŻNICZEJ UMIESZCZONEJ WEWNĄTRZ PIERŚCIENIOWATEJ BUDOWLI PODZIELONEJ NA POJEDYNCZE CELE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP WIĘZIENIA, KTÓREGO SCHEMAT SKŁADA SIĘ Z KILKUPOZIOMOWEJ WIEŻY STRAŻNICZEJ UMIESZCZONEJ WEWNĄTRZ PIERŚCIENIOWATEJ BUDOWLI PODZIELONEJ NA POJEDYNCZE CELE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANOPTIKON typ więzienia, którego schemat składa się z kilkupoziomowej wieży strażniczej umieszczonej wewnątrz pierścieniowatej budowli podzielonej na pojedyncze cele (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANOPTIKON
typ więzienia, którego schemat składa się z kilkupoziomowej wieży strażniczej umieszczonej wewnątrz pierścieniowatej budowli podzielonej na pojedyncze cele (na 10 lit.).

Oprócz TYP WIĘZIENIA, KTÓREGO SCHEMAT SKŁADA SIĘ Z KILKUPOZIOMOWEJ WIEŻY STRAŻNICZEJ UMIESZCZONEJ WEWNĄTRZ PIERŚCIENIOWATEJ BUDOWLI PODZIELONEJ NA POJEDYNCZE CELE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - TYP WIĘZIENIA, KTÓREGO SCHEMAT SKŁADA SIĘ Z KILKUPOZIOMOWEJ WIEŻY STRAŻNICZEJ UMIESZCZONEJ WEWNĄTRZ PIERŚCIENIOWATEJ BUDOWLI PODZIELONEJ NA POJEDYNCZE CELE. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x