RZECZ, CO DO KTÓREJ WIERZY SIĘ, ŻE MA WŁAŚCIWOŚĆ POCHŁANIANIA NEGATYWNEGO PROMIENIOWANIA RÓŻNEGO POCHODZENIA I NEUTRALIZOWANIA GO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODPROMIENNIK to:

rzecz, co do której wierzy się, że ma właściwość pochłaniania negatywnego promieniowania różnego pochodzenia i neutralizowania go (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODPROMIENNIK

ODPROMIENNIK to:

obiekt, którego właściwości fizyczne zapewniają ochronę przed pewnym rodzajem szkodliwego promieniowania (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZECZ, CO DO KTÓREJ WIERZY SIĘ, ŻE MA WŁAŚCIWOŚĆ POCHŁANIANIA NEGATYWNEGO PROMIENIOWANIA RÓŻNEGO POCHODZENIA I NEUTRALIZOWANIA GO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.211

KILOFEK, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PAKOWACZ, NAWALANKA, REAKCJA NIEODWRACALNA, FARTUCH, KROKIEW, TASZCZYN PSZCZELI, TURBINA PROMIENIOWA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ARCHEOLOGIA, SZANIEC, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, BRODAWKA SUTKOWA, IRRADIACJA, SŁONIOWATOŚĆ, SUAZYJCZYK, WIETRZENIE MECHANICZNE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, DOJŚCIE, SKROMNOŚĆ, EPOKA KAMIENIA, ORDYNAT, APOSELENIUM, REFLEKTOR, FOSFATAZA KWAŚNA, HAFT KRZYŻYKOWY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, POLIMODALNOŚĆ, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, URUK-HAI, KOŻUCH, FRA, PODANIE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, CHARTER, PARAPETÓWA, KURONIÓWKA, WEST COAST SWING, SZARMANT, NIRWANA REZONANSOWA, WATA, META, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, BIODYNAMIKA, OSTROŻNOŚĆ, ODROŚL, ŻYWIOŁOWOŚĆ, BONANZA, FARMERYZACJA, RADIOBIOLOG, PYTANIE SIĘ, MALARSTWO KATAKUMBOWE, RADA GABINETOWA, AEROFOBIA, OBRAZ POZORNY, APELACJA, JASTRZĘBNIK, SZOK, MALARZ, STOPOFUNT, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, KONTO, SCHLUTER, KOZACY, PLATFORMA SERWEROWA, TRZEPACZ, AKINEZJA, TEFILIN, AMERYKANIN, MORENA DENNA, NEGATYWNA SELEKCJA, PODKÓWECZKA, ORBITA, DAR, MOŁDAWIANIN, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, ODLEWNIK, SIŁACZ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TONIKA, KAPITANIA GENERALNA, LAUR, TOPOGRAF, IMIĘ, RYWALIZACJA, JĘZYK ROMAŃSKI, PREZENTER, KLUCZ, FUNKCJA UNIMODALNA, AUTOSANIE, OPAKOWANIE, WYWÓZKA, IMIONNIK, KRATA PODGRUP, PATENA, FILOLOGIA ORIENTALNA, PŁOMIEŃ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, DZIEWIARKA, ZSYP, BAR MLECZNY, CHOROBA ZARAŹLIWA, LOTOS, MALARSTWO MINIATUROWE, MELANODERMA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, OPAKOWANIE, KSIĄŻĘ Z BAJKI, JĄDRO MIGDAŁOWATE, KASTRAT, BOSTON, RYZYKO NIEWYGASŁE, GRYZIPIÓREK, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, FREMENI, LINIA PODSTAWOWA, NASIENNIK, HOŁDOWNIK, GUZ ZŁOŚLIWY, TRYWIALIZM, PIECZYNG, ZMIERACZEK PLAŻOWY, SYRENA ALARMOWA, ROZCHWIEJ, KUGUAR, KOLBA, KANAŁ ENERGETYCZNY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KAMORA, HUBA, NATRĘT, ŚWIT KALENDARZOWY, GANG, GLACE, HAMSUN, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, SYMBOLIZM, HALABARDA, ZABURZENIE NASTROJU, OBROŃCZYNI, GONITWA PŁOTOWA, GITARA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, TEOLOGIA BIBLIJNA, HÄNDEL, DALEKOWIDZTWO, OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY, BĘBEN WIELKI, PORODÓWKA, MSZYCZNIK, MAJOWY ROBOTNIK, KOMISUROTOMIA, MIESIĘCZNIK, WSTRZYMANIE, ZWARCIE SZYKÓW, EKSPEDYTURA, ZIMNO, ZASIĄG, TROSKA, KARTACZ, STABILIZACJA, PRZEGRANA, CYKL EKONOMICZNY, KREOL, PICOWNIK, KARTA KREDYTOWA, BEZPLANOWOŚĆ, CIUPAGA, NUR BIAŁODZIOBY, LEASING FINANSOWY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, HISTORYZM MASKI, LASKA, GLORIETKA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, TOPIEL, RZECZ WNIESIONA, THOMON, MARKETING RELACYJNY, DRZEWORYTNIA, PARAMEDYK, UPOJNOŚĆ, PASJA, DESPOTYZM, FULMAR ZWYCZAJNY, KIJANKA, CZEKAN, KOSZARY SZYJOWE, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, DETERMINIZM, ŻWACZ, STRZELNICA SPORTOWA, SYF, LAMBDA, LAOTANKA, MOD, WARMIAK, CZEP, PAPROTNICA GÓRSKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, KOŁEK, DYSTONIA TORSYJNA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, WYSTĘPOWANIE, EFEKT LOTOSU, CZĄSTKA ALFA, FOTOREALIZM, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, WIATRACZEK, TAMANDUA, JELEŃ, DZIEWICA KONSYSTORSKA, DIU, SĄD KOŚCIELNY, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, ARABSKI GREYHOUND, NIECKA, KANTORAT, SZPARNICOWATE, KWOKA, ORANT, KORSYKANIN, HONDURASZCZYK, ZNACZNIK, ZAKOLE, LÓD FIRNOWY, MISTERIUM, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, AMERYKANKA, ODMIANA UPRAWNA, WPIERDZIEL, PERTYT, BRAZYLIJKA, OWCA, TEORIA HOMOTOPII, LABORANT, MIĘSOPUST, PRZESIĘK, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, TEREN, CZWARTACZKA, BEZGUŚCIE, FILOLOGIA ROSYJSKA, BATUTA, ZBIÓR, OBSERWACJA, KAPOK, KOŁATKA, KICHA, SOLUCJA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, OBIEKT MOSTOWY, CELTYJKA, NUDZIARZ, IDEAŁ MAKSYMALNY, DROGA KROPELKOWA, PIORUN KULISTY, ALARM POWODZIOWY, KRASNOLUDZKI, KUMOTERSTWO, NADZIENIE, PROPILEJE, LIBAŃCZYK, ANTYCYPACJA, PROEPIDEMICZKA, MONTAŻYSTA, ORGANISTKA, SLEGA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, BULANŻERIA, SZTYCHARSTWO, UPADEK, WORLD OF WARCRAFT, KROPLÓWKA, WYBIJACZ, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, KĄT UJEMNY, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, AGENT WPŁYWU, INTERROGACJA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, MAIL, MEDIANA, AKADEMIA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ŁÓDŹ PILOTA, ANGLISTYKA, SYCYLIJKA, KOŃ APPALOOSA, HUMANIZM, SSAK OWADOŻERNY, ?ÓSEMKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.211 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZECZ, CO DO KTÓREJ WIERZY SIĘ, ŻE MA WŁAŚCIWOŚĆ POCHŁANIANIA NEGATYWNEGO PROMIENIOWANIA RÓŻNEGO POCHODZENIA I NEUTRALIZOWANIA GO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZECZ, CO DO KTÓREJ WIERZY SIĘ, ŻE MA WŁAŚCIWOŚĆ POCHŁANIANIA NEGATYWNEGO PROMIENIOWANIA RÓŻNEGO POCHODZENIA I NEUTRALIZOWANIA GO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODPROMIENNIK rzecz, co do której wierzy się, że ma właściwość pochłaniania negatywnego promieniowania różnego pochodzenia i neutralizowania go (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODPROMIENNIK
rzecz, co do której wierzy się, że ma właściwość pochłaniania negatywnego promieniowania różnego pochodzenia i neutralizowania go (na 12 lit.).

Oprócz RZECZ, CO DO KTÓREJ WIERZY SIĘ, ŻE MA WŁAŚCIWOŚĆ POCHŁANIANIA NEGATYWNEGO PROMIENIOWANIA RÓŻNEGO POCHODZENIA I NEUTRALIZOWANIA GO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - RZECZ, CO DO KTÓREJ WIERZY SIĘ, ŻE MA WŁAŚCIWOŚĆ POCHŁANIANIA NEGATYWNEGO PROMIENIOWANIA RÓŻNEGO POCHODZENIA I NEUTRALIZOWANIA GO. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast