ZWIĄZEK CHEMICZNY O IDENTYCZNYM JAK W INNYM TAKIM ZWIĄZKU SUMARYCZNYM WZORZE CZĄSTECZKOWYM, RÓŻNIĄCY SIĘ OD NIEGO SPOSOBEM LUB KOLEJNOŚCIĄ WIĄZAŃ ATOMOWYCH ALBO ICH INNYM ROZMIESZCZENIEM W PRZESTRZENI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOMER to:

związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY O IDENTYCZNYM JAK W INNYM TAKIM ZWIĄZKU SUMARYCZNYM WZORZE CZĄSTECZKOWYM, RÓŻNIĄCY SIĘ OD NIEGO SPOSOBEM LUB KOLEJNOŚCIĄ WIĄZAŃ ATOMOWYCH ALBO ICH INNYM ROZMIESZCZENIEM W PRZESTRZENI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.404

SZASZŁYK, MALARSTWO IKONOWE, WICIOWIEC, ZGNICIE, TAKSYDERMIA, POKRYCIE, BEJCA, DOMEK DLA LALEK, BURGRAF, WIDEO, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, TULEJA, SIŁA, GANG, BIODROWA, TŁUK PANCERNY, OSZCZĘDNOŚĆ, PRZEPIĘCIE, OSTOJA, MISJA DYPLOMATYCZNA, SCENKA, BEZWODNIK FTALOWY, HAŁAŚNIK, OPONA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, ATTACHÉ KULTURALNY, PROGRESJA, ŚLIWKA, CHODZĄCY TRUP, QUICKSTEP, FACHOWIEC, PIZOID, CHLOROETAN, NESTOR, KSENOLIT, DNI STUDENTA, OPCJA WALUTOWA, PIECZEŃ, DWUPRZODOZĘBOWCE, AKWAWITA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, IRENA, GAMBIT, TERAŹNIEJSZOŚĆ, POKRZYWDZONA, ANGIELCZYK, OBRONA SYCYLIJSKA, IDENTYFIKACJA, SKOCZNIA NARCIARSKA, SZLAM, ILOCZYN SKALARNY, GROOMING, HAK, DRUŻYNA, LIKWIDATOR SZKÓD, TKANINA UBRANIOWA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, BLENDA, KOMORA ZAMKOWA, POLITYK, ZNAK, KAPRYŚNIK, TRANSPOZYCJA, FARMAKOKINETYKA, KORYTKO, GRAJCAR, MENADA, LAMBREKIN, LODOWIEC ALPEJSKI, DIAPAUZA ZIMOWA, ARCYDZIELNOŚĆ, CLERK, GEN DOMINUJĄCY, MASZYNA ENERGETYCZNA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, KROPKA, KLAUZURA, NIEWYRAŹNOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, STYMULATOR, HEADHUNTER, ŁAPA, KASATA, RÓŻA, CZERPAK, OWOCNIA, DWUBÓJ KLASYCZNY, JĘZYCZNIK, SECESJONISTA, CIĄG GEOMETRYCZNY, FASOWANIE, KWINTET FORTEPIANOWY, SZYPUŁA, FORMA, CHLORAN POTASU, FILM PŁASZCZA I SZPADY, LEBERA, STRZEMIĄCZKO, BIAŁA DAMA, JON, GODNOŚĆ, DOOM METAL, FILAR, NIEMĘSKOŚĆ, BATUTA, DZIEWIĘTNASTY, ODCIĄG, DOM GRY, BER, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, STRUMIEŃ, OKOWITA, LIBERIA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, LUBASZKA, WIGILIA, SEROKONWERSJA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, CIĄGNIK, ŚLIWKA, PIĘTKA, TELESKOP, KULTURA MATERIALNA, KNAJPA, MACHANIE RĘKĄ, FELDMARSZAŁEK, PRZEBITKA, WAPIENNICTWO, GEEK, NIENASYCENIEC, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, MIDAZOLAM, MIRLITON, POPRĘG, ZNAK, REWIR, PUNKT POMIAROWY, KATAR SIENNY, CHOROBA BUSCHKEGO, ENERGETYKA WODNA, PILOT, METAJODAN(VII) SODU, SCHWANNOMA, PULSARY, KRUPA, ALBINOS, WYPRYSK POTNICOWY, SZUM TERMICZNY, NARODZINY, KOD DWUWARTOŚCIOWY, EDAMMER, BARBITURAT, KORELACJA, ANAMORFOZA, WĄTEK, KOMORA, PASTERSKOŚĆ, DELEGACJA, PRESTISSIMO, CZAS TERAŹNIEJSZY, KĘDZIERZAWKA, SILNIK SKOKOWY, CYGANOLOGIA, OPASKA BRZEGOWA, PODSTAWA, AGRESOR, WEK, KRYTERIUM STEROWANIA, PIÓRO, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, KRASNOLUDEK, DRGANIE AKUSTYCZNE, SEMINARIUM, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, OBRZĘK GAZOWY, FIKNIĘCIE, STROFA ALCEJSKA, FIKOŁEK, ATAWIZM, TRĘDOWNIK, MATAMATA, MAZAJA, KATANA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, KOLCZATKA, BECZKA PROCHU, JAŁOWNIK, JĘZYKI TURAŃSKIE, NIEWYPAŁ, FALA DŹWIĘKOWA, BILL, POZŁOTKA, STRZĘP LUDZKI, PARABENZOCHINON, MYŚLICIEL, STYLISTKA, CHARAKTERYSTYKA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CZAPKA SPORTOWA, SZPIEG GOSPODARCZY, INWIGILACJA, FORMA, STATUS SPOŁECZNY, CYFRONIKA, BRAT KRWI, WIECZÓR POETYCKI, AZOTYN, STRUNA, INDYK, SKŁADNIK POKARMOWY, ZAĆMIENIE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WIELKOSZCZUR, KURCZAK TIKKA MASALA, ODSKOK, ISTOTA FANTASTYCZNA, AZOT AMONOWY, SAMOOKALECZENIE, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, TKANINA, RZECZ PRZYSZŁA, SOLO, RUBELIT, DERYWAT MODYFIKACYJNY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ELEKTRONOWOLT, BARYTON, ŚRODOWISKO, KONWENANS, LIPODYSTROFIA, POLIGAMISTKA, OSTATNIA POSŁUGA, JON KOMPLEKSOWY, PROTOHISTORIA, OBLECH, ZWIĘZŁOŚĆ, DOSADNOŚĆ, ŁUPIEŻ PSTRY, KANCONA, DIPLODOKI, WARSTWA ABLACYJNA, KOMBAJN ROLNICZY, PRZYRODNI BRAT, CZERPNIA POWIETRZA, KRZYŻMO, PRZEKUPKA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, STALLA, ASTRAGALOMANCJA, JASZCZUR, WIDŁOGONEK, APARTAMENT, INTERWENIENT UBOCZNY, LINIA GŁOWY, SYMPATYKOMIMETYK, HAMBURGER, UKŁAD LIMBICZNY, PIES MYŚLIWSKI, KWASICA MEWALONIANOWA, ONA, SYR, JASKINIA LODOWA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, WARIACJE, FOSFORAN PIRYDOKSALU, SUPERNOWA TYPU II, MACZANKA, LIST OTWARTY, FIGURACJA MELODYCZNA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, KONTRPOCHÓD, JARZMO MOSTOWE, KOLEC, CYJANOŻELAZIAN(II), AKCENT OSTRY, PORZĄDEK JOŃSKI, GALINSTAN, ROŚLINY NASIENNE, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, FIRN, KOLORYSTA, KOLEBKA, OTWOREK, KUJNOŚĆ, GRANICA CIĄGU, KROK, CHOINKA, KRAŃCOWOŚĆ, LALKARSTWO, LUDZKIE ZOO, MOTYWIK, DRAMAT GANGSTERSKI, OŚ PORTALOWA, WARAN BEZUCHY, CEZURA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, CHOLESTEROL, ?POJAW MASOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY O IDENTYCZNYM JAK W INNYM TAKIM ZWIĄZKU SUMARYCZNYM WZORZE CZĄSTECZKOWYM, RÓŻNIĄCY SIĘ OD NIEGO SPOSOBEM LUB KOLEJNOŚCIĄ WIĄZAŃ ATOMOWYCH ALBO ICH INNYM ROZMIESZCZENIEM W PRZESTRZENI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY O IDENTYCZNYM JAK W INNYM TAKIM ZWIĄZKU SUMARYCZNYM WZORZE CZĄSTECZKOWYM, RÓŻNIĄCY SIĘ OD NIEGO SPOSOBEM LUB KOLEJNOŚCIĄ WIĄZAŃ ATOMOWYCH ALBO ICH INNYM ROZMIESZCZENIEM W PRZESTRZENI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOMER związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOMER
związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni (na 6 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY O IDENTYCZNYM JAK W INNYM TAKIM ZWIĄZKU SUMARYCZNYM WZORZE CZĄSTECZKOWYM, RÓŻNIĄCY SIĘ OD NIEGO SPOSOBEM LUB KOLEJNOŚCIĄ WIĄZAŃ ATOMOWYCH ALBO ICH INNYM ROZMIESZCZENIEM W PRZESTRZENI sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY O IDENTYCZNYM JAK W INNYM TAKIM ZWIĄZKU SUMARYCZNYM WZORZE CZĄSTECZKOWYM, RÓŻNIĄCY SIĘ OD NIEGO SPOSOBEM LUB KOLEJNOŚCIĄ WIĄZAŃ ATOMOWYCH ALBO ICH INNYM ROZMIESZCZENIEM W PRZESTRZENI. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast