MIĄGLINA PALMA BRAZYLIJSKA; Z POCHEW LIŚCIOWYCH OTRZYMUJE SIĘ WŁÓKNO ZWANE PIASAWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATALIA to:

MIĄGLINA palma brazylijska; z pochew liściowych otrzymuje się włókno zwane piasawą (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATALIA

ATALIA to:

Attalea - rodzaj rośliny z rodziny arekowatych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĄGLINA PALMA BRAZYLIJSKA; Z POCHEW LIŚCIOWYCH OTRZYMUJE SIĘ WŁÓKNO ZWANE PIASAWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.449

KOZIOŁ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, BÓB KOŃSKI, KOSTIUM HISTORYCZNY, BATYMETRIA, FOSFORESCENCJA MORZA, ZAPALNOŚĆ, OSIEDLENIEC, WIDLISZEK, UBRANIÓWKA, ROCKOWIEC, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, WARSTWA ŚCIERALNA, WIELKOŚĆ, PRZEPRAWA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ACHROMATYNA, ŁUSKA, WYBIJACZ, APOSTOŁ, KAMIEŃ BUDOWLANY, TRANSLATORYKA, POTENCJAŁ DZETA, ZBÓJNIK, MROŹNIA, ANILANA, ROZBUDOWA, USTNOŚĆ, SKRZYWDZONY, WALCOWNIA GORĄCA, WYWÓZ, POGODNOŚĆ, FORNALKA, SMAR MASZYNOWY, ASPIRATA, GRAMATYKA GENERATYWNA, POCHODZENIE, PRZYBYTEK, SIATKA, EGZOTYK, ROŚLINY ZARODNIKOWE, TECHNIKA ŚWIETLNA, MONOCYT, CHEMIA FIZYCZNA, UBOŻENIE, SKOCZNIA NARCIARSKA, AFISZOWANIE SIĘ, SOLFUGI, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, BEZPOWROTNOŚĆ, WYTRAWERSOWANIE, ROTUNDA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, KAMIEŃ, SWAWOLA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, SUPERTOSKAN, PATRIARCHALIZM, GEODEZJA, JANOWIEC, PŁEĆ, ADMIRER, LUŹNOŚĆ, NERD, WAMPIR, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, ZWIERANIE SZYKÓW, ARARAT, HELIOFIZYKA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, KAMIEŃ, MEDYCYNA SĄDOWA, KOMBINACJA ALPEJSKA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, DOMINACJA NIEPEŁNA, TARTALETKA, WOSKODRZEW, OCZKO, MELODRAMAT, RÓJ, PRAKTYKA, GRANTOBIORCA, PRĘŻNOŚĆ, KONTUR, WINDSOR, MISTERIUM, HIPNOTYK, MAMMOLOGIA, RÓG, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, KOJEC, MECHANIKA PRECYZYJNA, CHWILÓWKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, SHAKER, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, EDYL, SENSOWNOŚĆ, FILEMON CZARNOLICY, FARMA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, MEKSYKAŃSKA FALA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, INGRESJA MORZA, SZLAUCH, PALEOKLIMATOLOGIA, NARZECZONY, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, DRIP, TŁUK PANCERNY, CHRYSTOLOGIA, KORYNCKA, ZWARCIE, HUBA, DESIGNER, ISKRA, RAGLAN, KLIMAT KONTYNENTALNY, OSOBOWOŚĆ, HAJS, TORPEDA, MAKSYMALIZM, PODPAŁ, ZAKRES ZNACZENIOWY, LAWENDA, PRZYKWIATEK, CZAPA POLARNA, ROZŚWIETLACZ, PORTRECISTA, AUKSYNA, KOŃ APPALOOSA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, GROTESKA, SETKA, LISZAJ PŁASKI, WSZY, OBRONA PHILIDORA, OWCZA WEŁNA, PIERWSZOROCZNY, AKADEMIA, DIAKON, ŻWAWOŚĆ, SUWNICA BRAMOWA, ŻAŁOBA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, FRYZ, MONOPTERES, SADZE, NARZECZEŃSTWO, PUNKT PRZYSŁONECZNY, PALATOGRAFIA, ETERYCZNOŚĆ, NAPIERANIE, SUBLITORAL, ANATOMIA ROZWOJOWA, PROGRESJA, KRAKELURA, ORTODONCJA, ALBUMIK, LUSTERKO, PROSTNICA, NAPUSZONOŚĆ, MUNSZTUK, WZORNIK, ENERGIA GEOTERMICZNA, MIKROSKOP OPTYCZNY, GATUNEK ZBIOROWY, METALMANIA, SŁUCHAWECZKA, FILOLOGIA CHORWACKA, KRYSZTAŁ, PALEOBOTANIKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, MATECZNIK, SAWANTYZM, TRUPOJAD, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, PRZESUWALNOŚĆ, ŻUŻLOBETON, PALEOORNITOLOGIA, ORBITA, EFEKT KAPILARNY, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, ŚPIĄCZKA, PEJZANKA, ŚLIZG, NEOGAULLIZM, HARMONIA, MAIL, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, KRUŻA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, KOŃ BUDIONNOWSKI, KRYKIET, GÓRKA, STRZEMIĘ, LUSTRO, REZONANS, KWADRATURA, BUKIET, KOTYLION, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, SOCJOLOGIA MIASTA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, MŁODZIEŻÓWKA, ZSYP, WURŚCIK, ADMINISTRATYWISTA, PALUCH, ZWYCZAJ LUDOWY, TETRAMER, BIOETYK, ZABUDOWA, SURFAKTANT, ALKOHOLAN, TEATR LALEK, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, DOM AUKCYJNY, WSTECZNOŚĆ, MIKROSILNIK, WYRĘB, PEDIATRIA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, ZIELONA GRANICA, RUSKI, NATRĘT, BEZA, PEDAGOG SPECJALNY, EKSTRADYCJA, TERAPENA KAROLIŃSKA, KORONA, ZLEW, ANEROID, PŁOCHLIWOŚĆ, BRETOŃSKI, ODWROTNY AGONISTA, KRĘG OBROTOWY, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SUŁTANIT, BANK, MECHANIZM KRZYWKOWY, OPAS, SZPULA, PERCHA, ALMARIA, NIEGOŚCINNOŚĆ, KONIEC, CALABAZA, GRUSZKA, DASZEK, KAROLINGOWIE, LINIA PRZEMIANY, WIKTYMIZACJA, AUTOSKLEP, KONCERT, WĘŻOWNIK, MYRMEKOLOGIA, STENOGRAF, FLAMENCO, CHMURZENIE CZOŁA, HARROD, SŁOIK, UKŁAD WIELOKROTNY, PLAC MANEWROWY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, LEWOSKRĘT, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, CEBER, CHARTER, ŚMIGŁO, CHOROBA FABRY'EGO, WŁADCZOŚĆ, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, CHALDEJSKI, BYLICA POSPOLITA, SZAROTA BŁOTNA, UBÓJ, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, POPĘDLIWOŚĆ, USTNIK, DESZCZOCHRON, BIOLOG, ŚMICHY CHICHY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, KORBA, SZYK TOROWY, SZKUTNIK, ROŚLINA FIKCYJNA, SYLWETKA, KATECHUMEN, ŁACIŃSKI, SZEW PODNIEBIENNY, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, RELIGIOLOG, NIEZRĘCZNOŚĆ, TRZASKOWISKO, CAMPUS, ?POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.449 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĄGLINA PALMA BRAZYLIJSKA; Z POCHEW LIŚCIOWYCH OTRZYMUJE SIĘ WŁÓKNO ZWANE PIASAWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĄGLINA PALMA BRAZYLIJSKA; Z POCHEW LIŚCIOWYCH OTRZYMUJE SIĘ WŁÓKNO ZWANE PIASAWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATALIA MIĄGLINA palma brazylijska; z pochew liściowych otrzymuje się włókno zwane piasawą (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATALIA
MIĄGLINA palma brazylijska; z pochew liściowych otrzymuje się włókno zwane piasawą (na 6 lit.).

Oprócz MIĄGLINA PALMA BRAZYLIJSKA; Z POCHEW LIŚCIOWYCH OTRZYMUJE SIĘ WŁÓKNO ZWANE PIASAWĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MIĄGLINA PALMA BRAZYLIJSKA; Z POCHEW LIŚCIOWYCH OTRZYMUJE SIĘ WŁÓKNO ZWANE PIASAWĄ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast