ZGODA, KTÓRĄ OTRZYMUJE DZIENNIKARZ NA RELACJONOWANIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKREDYTACJA to:

zgoda, którą otrzymuje dziennikarz na relacjonowanie jakiegoś wydarzenia (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKREDYTACJA

AKREDYTACJA to:

potwierdzenie, uwierzytelnienie dyplomaty do pełnienia jakiejś funkcji w instytucji międzynarodowej lub przy administracji innego państwa (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGODA, KTÓRĄ OTRZYMUJE DZIENNIKARZ NA RELACJONOWANIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.262

KANAŁ, INSTRUMENT DREWNIANY, ZDOBNICTWO, WZROK BAZYLISZKA, GETTO, KIERUNEK, GORE-TEX, LASKA, PODŚCIÓŁKA, FORMACJA, KOMENTATORSTWO, PODZIEMIE, KRATKA ŚCIEKOWA, ONTOLOGIA, WYKLUCZENIE, KONTROLKA, WIERZCHOŁEK, ANTYDATOWANIE, ODSYP, ŻURNALISTA, RETUSZ, WYPRZEDAŻ, KOLEJKA, MISIEK, HRABINI, RETARDACJA, OBSERWACJA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, SUBSKRYBENT, WYKONANIE, SZTAMA, CENA FABRYCZNA, FEST, LICZBA WYMIERNA, USYTUOWANIE, DZIÓB, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, PARTYCYPACJA, AUTOR, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, WEJŚCIE, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA, HORYZONT MYŚLOWY, KARKAS, WARSTWA, PRZYKRYWKA, SUGESTIA, KOMPANIA WARTOWNICZA, GESTIA, OPTYKA, TUBYLEC, PIEPRZ, ZALUDNIENIE, PARTNERKA, ZAKWATEROWANIE, OBYWATELKA, PODPORA, BIEG, PIERWOCINA, STYKÓWKA, PATRYLINEARNOŚĆ, KOMBINACJA, CYTARZYSTA, KLUCZ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, ONELINER, KWATERUNEK, SKARGA, NASYCANIE, ZGODA, GRADIENT, DYSK, POLE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, POWER, STUDIUM, ZBROJENIE SIĘ, POSTERUNEK, MISIAK, NAKRYWKA, PORUSZENIE, ASTROWIEŻYCZKA, WIZJER, WYKONANIE, DELACJA, INSTRUKCJA, BRACTWO RYCERSKIE, TRANZYT, ORBITA PARKINGOWA, ZADRAPANIE, USTNIK, KOŁEK, RYK, FAJANS, NAKAZ, JUREK OWSIAK, CYRKULACJA, GAŁĄŹ, LAWENDA, KOSZYKARSTWO, WALENCJA, BRZEG, BERNARD, WINIETA, ŚLAD, STOPKA, MIŚ, GALARETKA, ROMANS, LINIA ŚNIEGU, WĘZEŁ, NUNCJUSZ, ATRYBUCJA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, LUFA, AKREDYTACJA, WATÓWKA, UŁOM, PANORAMA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, STAROANGIELSKI, PROTOKÓŁ AKCESYJNY, ZDJĘCIE STYKOWE, DOKUMENT, HRABINA, OBROŻA, WIZA IMIGRACYJNA, ZDANIE, PRZYWÓZ, ELEKTRODA KALOMELOWA, IMPREGNATOR, NIEBOGA, POZIOM, PIERWSZA JASKÓŁKA, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, MISIEK, NAKIEROWANIE SIĘ, EKRANIZACJA, EKSTRAKTYWNOŚĆ, SMAK, CYKL PASYJNY, CZOŁO, SPŁACHETEK, PODATEK INFLACYJNY, ROBOTY PRZYMUSOWE, MOCARZ, AKCES, ŁYK, PRZEBIEG, POZOSTAŁOŚĆ, LEROUX, GRUPA LIEGO, NAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, ROCZNICA, UZBRAJANIE SIĘ, USTNIK, INFLACJA TŁUMIONA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, RUGBY, POMNICZEK, SZTOLNIA WODNA, POSMAK, GLIZA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, PRZYŚPIESZENIE, KOSTIUM HISTORYCZNY, OTOCZKA, KIESZEŃ, PROCHRONIZM, OKUPACJA, FORMACJA, POZŁOTKO, KOMENTARZYK, UJŚCIE, WYKRAWACZ, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, DEMISEKSUALISTA, INWERSJA, ŚCIANA, PODLEW, SAMOWOLA, RURA ODPŁYWOWA, ZRZYNKA, ŚMIESZKA, CHAOS, OBYWATEL, METABAZA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, INSTRUMENT, MASA SOLNA, MESJANIZM, TEKA, STOLICA, KUWERTURA, PŁOTEK, DIALEKTYCZNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, PATOLOGIA, MATERIA, NACIĄG, POLE, SPRAWOZDAWCA, DRAPIEŻNOŚĆ, SCHETYNÓWKA, FONOGRAM, TON, WĄŻ, TELEOLOGIZM, ANTYCYPACJA, NAŚLADOWANIE, TUZIEMIEC, PRZYJACIEL, PRACOBIORCA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, DESEREK, ROZCHODNIACZEK, WŁAŚCIWOŚĆ, POGŁÓWNE, MARTWE POLE, KOMISJA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, EMALIA, JEDYNA, APOLLIŃSKOŚĆ, PIĘTKA, MOC WSTECZNA, ŁAŃCUSZEK, NIEPORĘCZNOŚĆ, NAJŚWIĘTSZA OFIARA, POSIEDZENIE, OBCIĄŻENIE, PROLONGATA, JEMIOŁA, WIELOETAPOWOŚĆ, KALORIA, KONFEDERACJA, CIASTO, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, GNIAZDKO, POWIEŚĆ RZEKA, STOPKA, MNOŻNIK, ROOIBOS, ZGRZEBŁO, APOLIŃSKOŚĆ, OJCZYZNA, PARTNER, ŚCIANKA, SZTUKA LUDOWA, ŁUK TRIUMFALNY, FATALIZM, KOMBINACJA KLASYCZNA, KOMPETENCJA MIĘKKA, DOWÓD, KOLEBKA, KORESPONDENT, PLATFORMA WIDOKOWA, PRAOJCZYZNA, RAMA, WYMIAR, SASZETKA, WZOREK, ONE-LINER, ANGLOSASKI, ŚWIĘTÓWKA, PRZEPLOTKA, CALVINO, NIDA, DEMISEKSUALIZM, KOŃCÓWKA, WIGILIA, DEZORGANIZACJA, WILIA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, DZIELNIK, GWARA MIEJSKA, AUTODIAGNOZA, ŚWIECIDEŁKO, WZÓR, KARCZMA PIWNA, BEZINWAZYJNOŚĆ, JEDNOSTKA INFORMACJI, ODPAD, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, SZMATKA, KARALNOŚĆ, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, WYCIERACZKA, ŚCIANKA, BRAT, SZARY KONIEC, PROTESTANTYZM, MIERNIK, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ZWIASTUN, DYCHOTOMIA, MIĘDLICA, KRAJOBRAZ, ?ELEMENT FLORYSTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.262 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGODA, KTÓRĄ OTRZYMUJE DZIENNIKARZ NA RELACJONOWANIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGODA, KTÓRĄ OTRZYMUJE DZIENNIKARZ NA RELACJONOWANIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKREDYTACJA zgoda, którą otrzymuje dziennikarz na relacjonowanie jakiegoś wydarzenia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKREDYTACJA
zgoda, którą otrzymuje dziennikarz na relacjonowanie jakiegoś wydarzenia (na 11 lit.).

Oprócz ZGODA, KTÓRĄ OTRZYMUJE DZIENNIKARZ NA RELACJONOWANIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZGODA, KTÓRĄ OTRZYMUJE DZIENNIKARZ NA RELACJONOWANIE JAKIEGOŚ WYDARZENIA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x