SPRAWA DO ZAŁATWIENIA, JAKIEŚ CZYNNOŚCI I WYDARZENIA POWIĄZANE ZE SOBĄ, ISTOTNE DLA KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEMACIK to:

sprawa do załatwienia, jakieś czynności i wydarzenia powiązane ze sobą, istotne dla kogoś (na 7 lit.)TEMAT to:

sprawa do załatwienia, jakieś czynności i wydarzenia powiązane ze sobą, istotne dla kogoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TEMACIK

TEMACIK to:

temat muzyczny, w pełni rozwinięta linia melodyczna, posiadająca wyraźny początek i zakończenie (na 7 lit.)TEMACIK to:

sprawa do załatwienia, jakieś czynności i wydarzenia powiązane ze sobą, istotne dla kogoś (na 7 lit.)TEMACIK to:

zagadnienie omawiane w szkole, zazwyczaj w trakcie jednej jednostki lekcyjnej (na 7 lit.)TEMACIK to:

wydzielona część forum internetowego, w której dyskutuje się o jednej sprawie (na 7 lit.)TEMACIK to:

błahy - gadki szmatki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPRAWA DO ZAŁATWIENIA, JAKIEŚ CZYNNOŚCI I WYDARZENIA POWIĄZANE ZE SOBĄ, ISTOTNE DLA KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.044

BLIŻSZOŚĆ, IGRA, WYCHOWANKA, PAROBEK, TAŚMIAK, WAKAT, OUARKA, ODTWÓRCA, KONTRDEMONSTRACJA, ROCKOWIEC, MANDRAGORA, KANCELARYZM, ŁOTEWSKOŚĆ, ASYNCHRONIZM, MACIERZ KORELACJI, MAKROPOLECENIE, HOMOGENIZATOR, IDEAŁ PIERWSZY, ZŁA PRASA, DOBRODZIEJKA, FERIE, STAROIRLANDZKI, ZASIEK, BAWEŁNA BT, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, BATY, KWIZ, ANALIZA KORELACJI, ZBAWCZYNI, LICZBA BARIONOWA, NARRACJA HISTORYCZNA, PROGRAM, STYL, TŁUSZCZAK, TĘSKNOTA, STIUK, LICZBA FERMATA, MINISTRANTURA, LEGENDA, KAJMAK, GRATKI, POLOWIEC, ARIA, GORCZYCA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, TINA, KALANETYKA, TONALNOŚĆ, LICENCJA, ZWOLNIENIE, IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ZŁAZ, ULISTNIENIE, CZOŁÓWKA, PIĘTA ACHILLESA, INWITACJA, EMALIA, MANIERYCZNOŚĆ, LAURKA, NIM, PUNKTUALNOŚĆ, PALMA, NIEISTOTNOŚĆ, FOLKLOR, DESPEKT, FUNKCJA ROSENBROCKA, AKCEPTACJA, ZIOMEK, FATALIZM, KONTRALT, STAŻ ABSOLWENCKI, PODATEK EKOLOGICZNY, MARGINALNOŚĆ, KASA ZAPOMOGOWA, PRODROM, HAKONOS, FRANCISZKANKI, POTWARZ, UZNANIE, BŁAHOSTKA, GRZEBACZ, GALICYJSKOŚĆ, LOKAL SOCJALNY, HALLOWEEN, FILM HISTORYCZNY, PRZYPOCHLEBCA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, WOJSKO, KIERKI, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, SPRAWA, BLUFFIARZ, WYWIADOWCA, PUPIL, TUSZ, DZIAŁANIA, BIAŁA ŚMIERĆ, WAŁĘSAK, CZASOWNIK MODALNY, BRAZYLIJSKOŚĆ, KLASA, PRACE USTAWODAWCZE, HAREM, DAJNA, FUNKCJONALIZM, WSPOMNIENIE, KIJANKA, ZŁOTY MEDAL, KOLORATURA, URODYNAMIKA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, ZNAK JAKOŚCI, ŻELAZNA RĘKA, SYN, WSPARCIE, SYMPATYCZNOŚĆ, AMATOR, PRZYGOTOWANIE, KOPROLIT, OGAREK, SZTOS, SINGERIE, REST, AEDICULA, WRÓŻBIARSTWO, GRUPA, BOHATERSKOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, PAJAC, KONFISKATA, GÓRA LODOWA, WYKAZ, ZAPCHANIE DZIURY, OSŁONA, SYSTEMIK, KAPA, KASZTEL, POMPA PUSZKOWA, ROSYJSKOŚĆ, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, ŁAŃCUSZEK, ZACHODNIOŚĆ, CZYNNOŚĆ POMOCNICZA, DRATWA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, BANDA, NEUTRALNOŚĆ, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, KATJANG, MASZYNA PROSTA, WODA PODSKÓRNA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, KOŚĆ GUZICZNA, ATAWIZM, ADIUSTACJA, ANTYPATIA, KAZUISTYKA, TRIDUUM, TABLICA CAYLEYA, APOSTOŁ, SMAR, PROCHRONIZM, PAWŁOW, MASKA, TABU, NOŚNIK FUNKCJI, BAZA, PASEK, NAJ, FASZYNA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PRIORYTET, GARAŻ, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, SZÓSTKA, KONIAR, ZŁOM, POPLECZNICTWO, REHABILITACJA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, MASOWOŚĆ, LANDRYNKA, UCZCIWOŚĆ, FUTURE SIMPLE, CHROBOTEK, ZWODNIK, LEGITYMACJA PROCESOWA, DOWCIP, KLATKA, ŁUK ŚCIĘGNISTY, DZIENNIK, WOZIDŁO, UZDA, TATA, OBJĘTOŚĆ, PTASZEK, STULETNIE JAJO, GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, POKREWIEŃSTWO, ŻABA PURPUROWA, TEATR, KONIUGACJA BAKTERII, IZOLACJA, SOLE, ŻABA RYŻOWA, AKT PŁCIOWY, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, CZWORAK, DOMEK, ANTYKADENCJA, DZIAŁOBITNIA, CALLANETICS, POŻĄDLIWOŚĆ, DOKTORAT HONOROWY, KOPISTKA, NIESTANOWCZOŚĆ, FAWORYT, KORYTARZ EKOLOGICZNY, SZCZĘŚLIWOŚĆ, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, DZIECKO EPOKI, LIWERUNEK, SZANIEC, ZŁOTOŚCI, KUKŁA, PRZYGASZENIE, ZIBI, KOM, FAŁDZISTKA, ORANGUTAN SUMATRZAŃSKI, WARTOŚĆ KATASTRALNA, GROOMING, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, ZATKANIE DZIURY, ODJAZD, FRASUNEK, NAUKA, MONARCHIA STANOWA, IDOL, ZWIASTUN, MACIERZ DOŁĄCZONA, KUC, ZAGRANICZNOŚĆ, KATOLICKOŚĆ, SEKTOR PUBLICZNY, PRĄD ZMIENNY, CZUBATOŚĆ, SZYDERA, BAR MICWA, KALUMNIA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, EMBLEMAT, STARANIE, KLASTER, SOLE, CZWÓRNIAK, NAMIAR, RENOMA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, NALEŚNIK GUNDEL, GRANDA, ZESTAWIENIE, AKTYWNOŚĆ, KUKIEŁKA, KANAR, SYNDROM, POIDEŁKO, GRYZACZEK, CEL, KAOLIN, MAGIZM, LAWOWANIE, DOMICYL, MEGARON, WALIJSKI KUC GÓRSKI, AMFILADA, GEOTECHNIKA, GROOMER, KOMITET RODZICIELSKI, OSTNICA, TARCZKA, SUBSYSTENCJA, TELETUBIŚ, LOTNISKOWIEC, WKRĘT, SEMEM, KOTAN, FAJKA, DOM BOŻY, RÓWNINA SANDROWA, PARAMETR, WYPRAWA, ELEKTRA, KOCIE OKO, ŻÓŁTKO, SIAD, NAPAD, RABATY, MARAKUJA, ?MIRAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.044 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPRAWA DO ZAŁATWIENIA, JAKIEŚ CZYNNOŚCI I WYDARZENIA POWIĄZANE ZE SOBĄ, ISTOTNE DLA KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPRAWA DO ZAŁATWIENIA, JAKIEŚ CZYNNOŚCI I WYDARZENIA POWIĄZANE ZE SOBĄ, ISTOTNE DLA KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEMACIK sprawa do załatwienia, jakieś czynności i wydarzenia powiązane ze sobą, istotne dla kogoś (na 7 lit.)
TEMAT sprawa do załatwienia, jakieś czynności i wydarzenia powiązane ze sobą, istotne dla kogoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEMACIK
sprawa do załatwienia, jakieś czynności i wydarzenia powiązane ze sobą, istotne dla kogoś (na 7 lit.).
TEMAT
sprawa do załatwienia, jakieś czynności i wydarzenia powiązane ze sobą, istotne dla kogoś (na 5 lit.).

Oprócz SPRAWA DO ZAŁATWIENIA, JAKIEŚ CZYNNOŚCI I WYDARZENIA POWIĄZANE ZE SOBĄ, ISTOTNE DLA KOGOŚ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - SPRAWA DO ZAŁATWIENIA, JAKIEŚ CZYNNOŚCI I WYDARZENIA POWIĄZANE ZE SOBĄ, ISTOTNE DLA KOGOŚ. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x