ZDROBNIALE: DELEGACJA - GRUPA LUDZI, KTÓRA JEST DOKĄDŚ PRZEZ KOGOŚ WYSŁANA W OKREŚLONYM CELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DELEGACYJKA to:

zdrobniale: delegacja - grupa ludzi, która jest dokądś przez kogoś wysłana w określonym celu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: DELEGACJA - GRUPA LUDZI, KTÓRA JEST DOKĄDŚ PRZEZ KOGOŚ WYSŁANA W OKREŚLONYM CELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.013

FILOLOGIA KLASYCZNA, TAŚMOWY, BENCHMARKING, BIEG, PALEC CYNKOWY, GRYZETKA, FORMALISTKA, LUŹNOŚĆ, ELASTYK, TILAPIA WIELKOGŁOWA, SKŁAD CELNY, NIEUŻYWALNOŚĆ, ECHIDNA OGNIWOWA, SERIA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, ARYTMETYKA BINARNA, DIAKON, PARADOKS GRAWITACYJNY, BURDON, KANAŁ DERYWACYJNY, CISZA WYBORCZA, IKRZYSKO, HAFTARZ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, OPASKA, INTENSJA, WALKA, MIEDZIANE CZOŁO, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, WIZJA, PSZCZOŁA INDYJSKA, ZAWODOWIEC, AUTONOMIZM, SZCZYPIOREK, TRATWA RATUNKOWA, ORDYNARNOŚĆ, ANTYWIRUS, DZIECIĘ EPOKI, MIKROPRĄD, PERILLA ZWYCZAJNA, SALWINIA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, TRYLMA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SIŁA, WYPŁATA, PRODUCENTKA, OSCHŁOŚĆ, KICIUŚ, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, CHŁAM, BOBÓWKA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, PERYSKOP ODWRACALNY, URNA WYBORCZA, OŚLICA BALAAMA, SKWIR, ZARZĄD, ZEBRULA, SŁUP, LIROGON WSPANIAŁY, DZIERŻAWCA, ZMIOTKI, SZPRYCKA, WIĘZADŁO OBŁE, EGALITARYZM, BEJCA, POLONEZ, CONSILIUM, TRYNITARIANIZM, FAJERWERKI, LEISZMANIOZA TRZEWNA, BERA, LENIUCH, OGNIWO MOKRE, GNIOTOWCE, BAJA, IMPAS, ANATOMIA KLINICZNA, KONTRAKT TERMINOWY, KONCERT, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, CLEARING, UJĘCIE, TERMOMETR RNA, KOMORNICA, RĘKA BOSKA, PODATEK, FIGHTER, STUPAJKA, PAKA, TUNEL, KOVACIĆ, ZAPALENIE, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, KLISZKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, GTA, ARIANE, CIĘGNO KOTWICZE, KAMYCZEK, OBYWATELKA, GUZ ŁAGODNY, STOSUNEK SPOŁECZNY, GRUPA PODATKOWA, MIERNIK CYFROWY, WOLUNTARYZM, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, WZGLĄD, ZDARZENIE, WINCERADA, RELING, SMENTARZ, WYRÓWNANIE, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, RYNSZTOK, HIPPIS, ROZCIEŃCZALNIK, MIEDZIOWNIK, ROZPIERACZ, ODKRYWCA, RAMIENICA POSPOLITA, DWUPRZODOZĘBOWCE, SEKATURA, INWALIDA, FARCIARA, IMMUNOGEN, KOLBA, GORĄCZKA, GRUCZOŁ SUTKOWY, OPTYKA, WIŚNIÓWKA, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, BALAST, KOŚCIÓŁ UNICKI, BOROWIK GRABOWY, SZKOLNOŚĆ, NAZWA ZBIOROWA, DEZETKA, DZIECINNOŚĆ, ARSENEK, WICIOWCE, SPRAWA, PROTEROZUCHIDY, ELEKTRON DODATNI, TŁUSZCZYK, AGREGACJA, SZLIF, IDENTYFIKACJA, POSZKODOWANY, AŻUR, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NOTA PROTESTACYJNA, PÓŁŚWIATEK, NAMIESTNICZKA, POJEDYNKA, OBSZAR, PLEBEJUSZ, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, WANIENKA, RIKETSJOZA, PRAWORZĄDNOŚĆ, RACHUNEK CIĄGNIONY, CHODNIK MINOWY, OŚ OPTYCZNA, ROKOKO, MASA SPOCZYNKOWA, WIELKODUSZNOŚĆ, DOBRO PRAWNE, PUKAWKA, KONIECZNOŚĆ, PAPIRUS, PONCHO, SERNIK, MIAŁ, MOMENT MAGNETYCZNY, PÓŁSFERA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, OKULTACJA, KARMIENIE, KWINTA, EPOKA GIERKOWSKA, KARTA MOBILIZACYJNA, OSTROGI, WYDAJNOŚĆ, NATRĘTNOŚĆ, GABLOTA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, BALAST, DEMONSTRACJA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, RELACJA DWUARGUMENTOWA, ZASTAW REJESTROWY, OBEDIENCJA, MATERIAŁ, PASJONAT, HIPOSTYL, DOKUMENTALISTKA, CHOROBA CUSHINGA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, LUDEK, PÓŁANALFABETA, STRZAŁECZKA, MACIERZ KWADRATOWA, INTEGRACJONISTA, EPITET, SPRZĘT RATOWNICZY, SUBIEKT, SŁUCH ABSOLUTNY, HALIT, PRÓŻNIAK, ZAKRES REAKCJI, PYŁEK, OBUDOWA, NAROWISTOŚĆ, LORDOSTWO, PRZETWORNIK, SOLILOKWIUM, KLASYFIKACJA, POKREWIEŃSTWO, GOLIZNA, ANTYFONA, AMIOKSZTAŁTNE, ZWODNIK, RODELA, RYCZAŁT, UKŁAD DARLINGTONA, PŁOTEK, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, TEOGONIA, MIASTOWOŚĆ, SZCZEKACZ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, PRZEKLĘTNIK, ZATOR PŁUCNY, KOPISTA, LISTOPAD '89, BAŁKAŃSKOŚĆ, BEZLUDNOŚĆ, HEREZJA, MAMIDŁO, GŁOS PIERSIOWY, ARCHEOLOGIA, PORTUGALSKOŚĆ, NAWIGACJA SATELITARNA, OLEJÓWKA, PEPLOS, CHOROBA RDZY, ZAPORA, BIOPOLIMER, GREJ, ŚNIEG, BURKA, NIEMĘSKOŚĆ, KOMORNICA, WIRUSY ONKOGENNE, GRZECH PIERWORODNY, SIODŁO, POWIERNICTWO, TELEKS, OWRZODZENIE PIERWOTNE, WZNIOS, DONŻON, KOREKTA DRUKARSKA, ERGOMETR, TAHITAŃSKI, WYTWÓRSTWO, KREDYT REDYSKONTOWY, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, DOCHÓD NARODOWY, HELIOCENTRYZM, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, POKAZ, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, ANTYNOMIA RUSSELLA, BROWARNIA, SAMOGRAJ, MŁODZIEŻÓWKA, BRANLE, MAGNETON JĄDROWY, ADWOKAT, WÓŁ ROBOCZY, SAGUM, HISTOLOGIA, RABV, PALENISKO RETORTOWE, KOŁO WIELKIE, CÓRUNIA, DJ, GOLKIPER, EDYKUŁ, KOŃ WIELKOPOLSKI, ZEFIR, MŁODZIK, ?SZELF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.013 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: DELEGACJA - GRUPA LUDZI, KTÓRA JEST DOKĄDŚ PRZEZ KOGOŚ WYSŁANA W OKREŚLONYM CELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: DELEGACJA - GRUPA LUDZI, KTÓRA JEST DOKĄDŚ PRZEZ KOGOŚ WYSŁANA W OKREŚLONYM CELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DELEGACYJKA zdrobniale: delegacja - grupa ludzi, która jest dokądś przez kogoś wysłana w określonym celu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DELEGACYJKA
zdrobniale: delegacja - grupa ludzi, która jest dokądś przez kogoś wysłana w określonym celu (na 11 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: DELEGACJA - GRUPA LUDZI, KTÓRA JEST DOKĄDŚ PRZEZ KOGOŚ WYSŁANA W OKREŚLONYM CELU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZDROBNIALE: DELEGACJA - GRUPA LUDZI, KTÓRA JEST DOKĄDŚ PRZEZ KOGOŚ WYSŁANA W OKREŚLONYM CELU. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast