WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA WSKAZUJE ZDOLNOŚĆ CIAŁ ALBO ICH UKŁADU DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY PODCZAS PRZECHODZENIA Z JEDNEGO STANU DO DRUGIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENERGIA to:

wielkość fizyczna, która wskazuje zdolność ciał albo ich układu do wykonywania określonej pracy podczas przechodzenia z jednego stanu do drugiego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ENERGIA

ENERGIA to:

cecha kogoś żywotnego, energicznego, aktywnie działającego (na 7 lit.)ENERGIA to:

w różnych koncepcjach filozoficznych - coś urzeczywistnionego, istniejącego aktualnie; realna moc, siła (na 7 lit.)ENERGIA to:

prąd elektryczny, który jest produkowany przez elektrownie różnego typu (na 7 lit.)ENERGIA to:

cecha działania, ruchu, zdarzenia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA WSKAZUJE ZDOLNOŚĆ CIAŁ ALBO ICH UKŁADU DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY PODCZAS PRZECHODZENIA Z JEDNEGO STANU DO DRUGIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.042

RAKIETA ATMOSFERYCZNA, WYWROTNOŚĆ, GRAF PÓŁEULEROWSKI, GWIAZDA NEUTRONOWA, KALKUTA, MECHANIKA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, RAJZER, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, PRZECIWWAGA, PUSZEK, ARCHIWISTA, NIEPOROZUMIENIE, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, MEGATONA, WARTOŚĆ EKONOMICZNA, ARCHIWIZACJA DANYCH, HIPISKA, ZROBIENIE RUCHU, POŁYSK, KOLUMNA, PRZYŁBICA, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, ZIELENIEC, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, KLIRING PRACY, UKŁAD SAMODZIELNY, AUGUSTA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, POPRZEDNICA, ODKUPICIEL, KONTO DEPOZYTOWE, ADEPTKA, WAKAT, ZŁA WIARA, ARANŻER, STRZAŁECZKA, CZART, PASTA DO ZĘBÓW, PHISHER, MIKROFON KRTANIOWY, HAZARDZISTKA, POCZET SZTANDAROWY, PRZYDANKA, MIGRACJA PLANETARNA, ROSZADA, GIEŁDA, PRZEZIERNOŚĆ, PODRYWKA, JAWNOGRZESZNICA, LOTNOŚĆ, WIĄZADEŁKO, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, ANARCH, ZESTAW, GRAAL, FORMALISTA, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, PÓŁWYSEP, OSIEMDZIESIĄTKA, OLFAKTOMETRIA, SKALA STAROGRECKA, WIDZENIE BARWNE, PEŁNIA, KRĄŻYNA, PRZEPAŚĆ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, MOKSA, BUKSA, BIELMO, ZGADYWACZ, SYNAPSYD, DOBÓR NATURALNY, DIAFRAGMA, WIDZENIE CENTRALNE, IRONSIDES, ADRES POCZTOWY, WŁÓKNIAK TWARDY, CALABAR, CHŁOPIEC, KANADA, KUJON, FARMERYZACJA, RUCH WZGLĘDNY, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, TŁUMACZKA, SYMETRALNA, ŻONGLERKA, STARA MALUTKA, BUSZÓWKA, KURATORKA, AMH, WIEŚ, NEURON LUSTRZANY, NORIKER, CHOROBA ALEXANDRA, PIÓRO, CŁO PROHIBICYJNE, KRZEŚCIJAŃSTWO, OTWÓR GĘBOWY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, INFLACJA INERCYJNA, MAPA SZTABOWA, ANALIZATOR, SZKARŁUPIEŃ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, ŻYWICIELKA, DŻEM, GIRLSA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, BYŁY, ROZJAZD, PAS, STATYSTYKA OPISOWA, JĄDRO, KOCIOŁEK, BIBUŁA, PLEBS, CZARNOGIEŁDZIARZ, KORDON, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ORTOPEDIA, PREDYKAT, SIŁA NABYWCZA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, KURA DOMOWA, STARA, PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA, BRYLE, DYSTANS, TELEGRAFIA, SZTANGA, ŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE, BRZOSKWINIA, KAZANIE, PARLANDO, ZŁODZIEJKA, PORTAMENTO, CZARNA OWCA, JEDENASTKA, MYSZ, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, JAŚ WĘDROWNICZEK, DZIECKO WIEKU, MIEJSCE PRACY, NIEDOŁĘSTWO, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, BOMBARDIER, MONITOR, AKTORKA, ALKILACJA, SYMULANT, MODYSTKA, DRĄŻEK, KUPIEC, AGARTALA, BABOCHŁOP, MIARA, RZUTNOŚĆ, EUFONIA, RENTA SZKOLENIOWA, KONDYCJA FIZYCZNA, KOŁYMA, PARKIETAŻ, SUBLIMACJA, LINEARNOŚĆ, IPERYT, REED, LIMFOCYT, NAFTOWNICTWO, LIST PASTERSKI, KURANCIK, LINIOWIEC, POLIGAMISTKA, PACHCIARKA, DOBRODZIEJKA, ŁUPACZKA, DŁAWICA PIERSIOWA, ZMIENNA, ANDROGINIZM, SUBREGION, RUCH JAŁOWY, DZIESIĄTKA, GALARETA, FILHELLENIZM, WOLNY SŁUCHACZ, HAOMA, MOSYLIT, DAMULA, ADAPTOR, PARA 0, TRZEPACZKA KUCHENNA, NIEDOTYKALSKI, DRĄŻEK POGO, KANAŁ JONOWY, WYSYPKA, WSKAŹNIK, ALTERNATYWA ROZŁĄCZNA, KOWADŁO, WSZECHMOC, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, JAZZÓWKA, INTERPRETATOR, ARTEFAKT, PROSUMENT, ARKUSZ KALKULACYJNY, OBŻARCIUCH, ZABAWA, ŁAŃKA, TORREJA KALIFORNIJSKA, OBIECANKI CACANKI, ŁATKA, LIGOWIEC, LECZENIE MANIPULACYJNE, GŁOWNIA PYŁKOWA, ZASYP, MANTYKA, KONTYNGENT, METRYKA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, KOTEW, PASOŻYT, UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY, ZUPA Z GWOŹDZIA, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, HIPOTEKA ZWYKŁA, METODA PERKALA, STATYK, DZIECIĘ EPOKI, UTLENIANIE, AULOS, HALA, FREESTYLE, ABNEGATKA, GADY SSAKOZĘBNE, PSALM RESPONSORYJNY, DOBUDOWA, SPLOT, DACH, ŁAZĘGA, KONGREGACJA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, PRZECIWNAKRĘTKA, ZASIEK, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, BIOGEN, JĘZYK TAMILSKI, GIGATONA, KARTA MOBILIZACYJNA, ZAWIS, DIETA CUD, ŚCIANKA, BUSOLA INKLINACYJNA, KLASTER KOMPUTEROWY, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, SPÓJNIK WYNIKOWY, KILKUNASTOLATKA, SĄD WOJENNY, MECHANIKA GÓROTWORU, MÓZGOWIE, ZAPRAWA, AMERYKA, EMFAZA, BIZNESIK, BAWOLE OKO, APOLOGETA, APTEKARZÓWNA, SPRZEDAWCZYK, STRZAŁKA, MAGIA ADDYTYWNA, GRUPA ALGEBRAICZNA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, SKOK SPADOCHRONOWY, LX, KONWOLUCJA, COLUMBUS, WŁADCA ABSOLUTNY, WYCHOWANICA, ZAKŁAD HANDICAP, ADA, PAJĄK, LUNETA, ZIELONA KARTA, KASYTA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KOMUNIA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SZPILKA, OBMOWA, KINOMANIAK, RODZAJ GRAMATYCZNY, KARACZI, WIELKOŚĆ, BOCHENEK, GRANICA PAŃSTWA, ?WYWIAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.042 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA WSKAZUJE ZDOLNOŚĆ CIAŁ ALBO ICH UKŁADU DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY PODCZAS PRZECHODZENIA Z JEDNEGO STANU DO DRUGIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA WSKAZUJE ZDOLNOŚĆ CIAŁ ALBO ICH UKŁADU DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY PODCZAS PRZECHODZENIA Z JEDNEGO STANU DO DRUGIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ENERGIA wielkość fizyczna, która wskazuje zdolność ciał albo ich układu do wykonywania określonej pracy podczas przechodzenia z jednego stanu do drugiego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENERGIA
wielkość fizyczna, która wskazuje zdolność ciał albo ich układu do wykonywania określonej pracy podczas przechodzenia z jednego stanu do drugiego (na 7 lit.).

Oprócz WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA WSKAZUJE ZDOLNOŚĆ CIAŁ ALBO ICH UKŁADU DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY PODCZAS PRZECHODZENIA Z JEDNEGO STANU DO DRUGIEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA WSKAZUJE ZDOLNOŚĆ CIAŁ ALBO ICH UKŁADU DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY PODCZAS PRZECHODZENIA Z JEDNEGO STANU DO DRUGIEGO. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x