OSOBA, KTÓRA JEST NIEUDACZNIKIEM I LENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEWAR to:

osoba, która jest nieudacznikiem i leniem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEWAR

LEWAR to:

dźwignia, która przeznaczona jest do podnoszenia ciężkich rzeczy (na 5 lit.)LEWAR to:

zakrzywiona rurka, która umożliwa przelanie cieczy z naczynia (na 5 lit.)LEWAR to:

rura w kształcie odwróconej litery U służąca do przelewania cieczy z jednego zbiornika do drugiego (na 5 lit.)LEWAR to:

dźwignik (na 5 lit.)LEWAR to:

ułatwia zmianę koła (na 5 lit.)LEWAR to:

podnośnik do ciężarów (na 5 lit.)LEWAR to:

samochodowy dźwignik (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA JEST NIEUDACZNIKIEM I LENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.610

WENUSJANKA, LEASINGOBIORCA, KONWERS, ZWIERCIADŁO, DZIAŁ PERSONALNY, WZORZEC, KATEGORIA FLEKSYJNA, POLSKOŚĆ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, DOBUDOWA, MIEJSCOWY, LOGOGRAM, OCZYSZCZANIE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WIELOKROTNOŚĆ, TREPANG, GANOIDY KOSTNE, WZGLĄD, BIURO PERSONALNE, OKNO, OPIJUS, KURATOR SĄDOWY, ŚMIECIUCH, ŚLEDZICIEL, DZIELNA, ODNAWIACZ, HIV, WARIACYJNOŚĆ, TERAPEUTA, CETIOZAUR, TURBOSŁOWIANIN, SZERYF, PODTLENEK AZOTU, ZANOKCICOWATE, PEŁNOMOCNIK, SZTUBACKOŚĆ, GŁADKOMÓZGOWIE, ILUZYJNOŚĆ, GÓWNIANOŚĆ, AFERZYSTA, CZWARTY, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, BURŁAK, STARA MALUTKA, ROZMODLENIE, SZCZUR, GRONINGER, PRZYSADZISTOŚĆ, SUPORT, KSIĄŻKOWOŚĆ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, WANDAL, ROŚLINA NACZYNIOWA, CIRROCUMULUS, ABLACJA, BRZESZCZOT, SZCZEROŚĆ, TEREN ODKRYTY, WERSJA LEKTORSKA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, GRAF MIESZANY, MIĘKKOŚĆ, NIEWIERZĄCA, TRYBUN, AKTYWNOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, MORUS, BŁONICA SKÓRY, ULICZNICA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, FIMBRIA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, SAMOUCZEK, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, NACZYNIE WIEŃCOWE, POLITYKA BUDŻETOWA, AUTOMAT, KOMA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, SAMOGRAJ, SWAR, MISIEK, BLIŻSZOŚĆ, HACZYK, GRUPA ELIMINACYJNA, GRAFOLOG, HORMON STEROIDOWY, ADAPTACYJNOŚĆ, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ŁAŃCUSZEK, LAMA, PARAFRAZA, DOLAR ANTARKTYKI, SPORT KWALIFIKOWANY, ELEKTROFON, CYWILNOŚĆ, PŁASKOZIEMCA, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, WIRTUOZERIA, ABSOLWENTKA, ROZBIERANKA, UFNOŚĆ, ARYJKA, FILM KATASTROFICZNY, OFFSET, BYŁA, REPUBLIKA, FANABERIA, GMINA GÓRNICZA, SPRAY, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, KRZYŻAK ROGATY, AFERZYSTA, POWTARZALNOŚĆ, REFLEKTOR, LICZBA NIEWYMIERNA, SŁOIK, MINIA, TOLERASTA, ASYSTENTKA, LEŻNIK, USZCZĘŚLIWIACZ, NAGOŚĆ, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, DEMOKRATKA, RADIOFOTOGRAFIA, RUBASZNOŚĆ, SULFON, UTYLITARNOŚĆ, EFFIGIA, SCHAB, PEŁNIA, ODRZYNEK, NIEDOKŁADNOŚĆ, SKLEROZA, SZAŁAŚNICTWO, TELEWIZJA HD, NAPLETEK ŁECHTACZKI, USTAWODAWCA ZWYKŁY, GOŁĘBICA, KARZEŁ, MARA, MATOWOŚĆ, TYLCZAK, SUBSKRYBENT, GÓRALKI, RETORYCZNOŚĆ, OGIER, NIEBOSKIE STWORZENIE, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, DOBRO, JEDYNE, PIERWIASTEK, MARUDA, SZKODNIK, PRZETWÓRCZOŚĆ, SPECJALISTA, ANTYRAKIETA, STOPIEŃ, ZACHODNI GORYL NIZINNY, METAL KOLOROWY, PRZEBIERANIEC, MEDIALNOŚĆ, DOWÓD, AFIRMACJA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, MODYSTKA, DYSTANS, SEKUNDA, PORTFEL, SEKWENCJA PALINDROMOWA, SKAFANDER, BAJEREK, PRZEWODNICA, ŻYWE SREBRO, WIARA, SKOCZKOWCE, ANONIM, POZYTYWIZM LOGICZNY, POMYLENIEC, KUTYKULA, STYLISTA, NIEDOMÓWIENIE, WIRUS, SYSTEM KASTOWY, BLADZIUCH, PIGUŁKA GWAŁTU, REGLAN, TAKTYCZNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, CIENNIK, DWORZANIN, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KOZIOŁ EUROPEJSKI, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, GŁUCHOŚĆ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, STYGMAT, DELEGOWANY, MADŻONG, FUNKCJONALIZM, CEROWACZKA, WPŁATA, WĘGORZOWATE, FROTER, TRZYNASTKA, SYNONIMIA, ROBOTY PRZYMUSOWE, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, REFLEKSYWNOŚĆ, KONKURSISTA, EMULGACJA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, KOLEGIUM, LUSTRO FENICKIE, ŚLIMAK, MATKA BIOLOGICZNA, LEGALIZM, RAK PRĘGOWATY, SŁONOROŚLE, FARCIARA, TOPOLOGIA SZYNOWA, WARIATKA, DING, RYZYKO, SKOK, LINORYT, KOMERCHA, NASOSZNIK TRZĘŚ, ŚMIERDZIUCHA, DZIEWKA, OBCY, HUMANISTYKA, ŻENIEC, RZECZ RUCHOMA, FIZYK, CHOROBA ZARAŹLIWA, AKT STRZELISTY, BÓL, ORYKS SZABLOROGI, KREW Z MLEKIEM, INERCJALNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, KORPUS, ANTYHITLEROWIEC, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, ASTROGRAFIA, PRAWO PUBLICZNE, POMPA OBIEGOWA, PODMIOT LIRYCZNY, MASA RELATYWISTYCZNA, ROMANSIDŁO, ŁASKAWCA, PRZEBUDOWA, BEZPŁCIOWIEC, MARYNARZ, EUTEKTYK, FIZYKA SŁOŃCA, BOHATER, POPRZEWRACANIE, NIECHLUJA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, HYPOSTYL, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, BISEKSUALISTA, REGENT, BABOCHŁOP, IRONICZNOŚĆ, MISIOWÓZ, POŻĄDLIWOŚĆ, KRONIKARZ, PODGARDLE, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, WYJĄTEK, RAGLAN, DEGRAS, KOBYŁA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, TUZ, HEKTAR PRZELICZENIOWY, WSKAŹNIK, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, CHOROBA SOMATYCZNA, SPEKTROMETRIA MASOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, KIERUNKOWOŚĆ, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, GOŚĆ, OBSERWATOR, BRUDNICA NIEPARKA, DROBNY CIUŁACZ, ZBIORNIK, SIOSTRZYCZKA, KLUCZ SZWEDZKI, LODÓWKA, KRUCZOŚĆ, WTRYSKIWACZ, KONWIKCJA, ?STAW OSADOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.610 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA JEST NIEUDACZNIKIEM I LENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST NIEUDACZNIKIEM I LENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEWAR osoba, która jest nieudacznikiem i leniem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEWAR
osoba, która jest nieudacznikiem i leniem (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA JEST NIEUDACZNIKIEM I LENIEM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OSOBA, KTÓRA JEST NIEUDACZNIKIEM I LENIEM. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast