LEKCEWAŻĄCO O PAŃSTWIE, KTÓRE JEST MAŁE ORAZ NIESTABILNE SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPUBLIKA BANANOWA to:

lekceważąco o państwie, które jest małe oraz niestabilne społecznie i politycznie (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKCEWAŻĄCO O PAŃSTWIE, KTÓRE JEST MAŁE ORAZ NIESTABILNE SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.056

DWUMECZ, MENNICA, HAFT, CZASZA, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, REALIZM, SWAWOLA, HULANKA, POWYWRACANIE, ZEPSUTOŚĆ, MARYNISTYKA, ŚWIĘTA KSIĘGA, WANNA, RAZNOCZYNIEC, WYJĄTEK, KRYZYS FINANSOWY, ZAJĄCZEK, KOŃ ANGLOARABSKI, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, ZGRZEWKA, GEOMETRYCZNOŚĆ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PAŹDZIOR, REJESTRATOR, BLOK KONTYNENTALNY, HAJDUK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, SŁOWO MASZYNOWE, LAMPA WOODA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, RYJEK, PIANA, UROLOGIA, GRAFIKA WEKTOROWA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PIĘTKA, RĘKA BOSKA, AUTOPREZENTACJA, GENERATYWIZM, SUKCESYWNOŚĆ, MENU, SILNIK REPULSYJNY, PEŁNOMOCNICTWO, KOMISARZ, ROŚLINY OSIOWE, PINCZER, PISMO LINEARNE, RUSKOŚĆ, PÓŁOKRĄG, GŁOWICA, ANANDA, PRZEPUST, AUGSBURG, OBSUWISKO, INWESTYCJA, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, AUTSAJDER, SPECSŁUŻBY, RZUT PROSTOKĄTNY, TRENING AUTOGENNY, KULT CARGO, KUSKUS SZARY, CZARCIE NASIENIE, BLASZANKA, COŚ NIECOŚ, EKSTRUZJA, NEGACJONISTA, ENERGETYKA WODNA, DZBANEK DO HERBATY, TAMBURYN, PRYWATNOŚĆ, POZYTON, AIOLI, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, ŁOTROSTWO, MISKA, BIOTA WSCHODNIA, KAFEJKARZ, BLOK SOCJALISTYCZNY, ŁACIŃSKOŚĆ, WSTĘŻNICE, ŚWIECA DYMNA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, DRASTYCZNOŚĆ, LICZBA TRÓJKĄTNA, SALAMI, GOŁĘBIE SERCE, AKSAMITNA REWOLUCJA, OGNIWO KOROZYJNE, OSADA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, ŚLUZICE, KURSOR, DURNOWATOŚĆ, ALMIKOWATE, BOROWIK DUPAINA, CIAŁO STAŁE, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, KODON NONSENSOWNY, FORMAT, SOLARIUM, TŁUSTE LATA, TORPEDA AKUSTYCZNA, PERCEPAN, DODATEK MIESZKANIOWY, FARBOWANY LIS, PION, PUŚLISKO, CHUDOŚĆ, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, REWIZJONISTA, JANUSZ, KWARC MLECZNY, GODZIWOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PEBA, KWAS LIZERGOWY, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, ZERÓWKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, AGROFIZYKA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, NIECIĄGŁOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, HENNA, PROSTE SKOŚNE, OLFAKTOMETRIA, PIERNICZEK, BRZEŻANIN, GE'EZ, BEDŁKA MUCHOMOR, IMPULS, CHOROBA CHARCOTA, NIENOWOCZESNOŚĆ, MAŃSKI, PISTON, FILM SZPIEGOWSKI, SZACHOWNICA, WIERTNICZY, CHIROPRAKTYKA, KASZTAN, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KONTROLKA, EGOISTYCZNOŚĆ, SZPONA, EFFIGIA, KOMÓRECZKA, KICZ, MINERAŁ SIARCZKOWY, JAZ ZASTAWKOWY, UKŁAD LOMBARDZKI, BIOPOLIMER, PĘCHERZYCA, KARAKAŁPAKSTAN, BINARYZM, WRZÓD TWARDY, REZERWA, LINGWISTYKA STOSOWANA, CELESTA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, RYBA, ŁUGOWNICA, POKRZYWDZONA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, KISZKA, STOPIEŃ TURBINY, KANCLERZ, ZAOPATRZENIE, OSTROŚĆ, ZRZYNKA, SIKA, PROSTOŚĆ, FENOLAN, ROBOTA GÓRNICZA, REFLUKS, MILCZĄCA ZGODA, CYPRYSIK JAPOŃSKI, BIAŁY DZIEŃ, RAJA SIWA, WYWROTOWIEC, MONARCHISTA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, BRZOZA BRODAWKOWATA, BYSTROŚĆ, AWANTURA, IDEALNOŚĆ, NIEGOŚCINNOŚĆ, KONDYCJONALIZM, HETEROTROFIA, STERLET, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, GRUPA ALGEBRAICZNA, CIELĘCINKA, PARTYKUŁA, BAZYLIKA MNIEJSZA, POMOC SPOŁECZNA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, POPULARNOŚĆ, CZOŁO, KOSKOROBA, MŁODZIK, OWOC, NADNATURALNOŚĆ, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PISMO MUZYCZNE, KOKTAJL, TRACZ DŁUGODZIOBY, NIELITOŚCIWOŚĆ, ARESZT TYMCZASOWY, BOCIAN SIODLASTY, RELACJA LOGICZNA, WYPRYSK KONTAKTOWY, DELFIN BIAŁOBOKI, PORZĄDEK DZIENNY, DOSADNOŚĆ, WSPÓLNOTOWOŚĆ, PIERWSZAK, CHUDOŚĆ, PERKOZ ROGATY, SMOK, PRZEWROTNIK, OHYDZTWO, IKONOGRAFIA, POWIĘŹ, BULANŻERIA, ROZKŁAD, PRZEDMURZE, SERUM, PORTUGALSKI, KARBONATYT, LEPIĘŻNIK BIAŁY, FILOLOGIA SERBSKA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, SOŚNIAK, KARTOTEKA, DOŁEK, PAŁAC, NALEGANIE, FILOZOFIA NAUKI, NIEGUSTOWNOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, OPIESZAŁOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, SERNIK, KWADRATURA KOŁA, KENEL, REPUBLIKA SŁOWENII, PREZYDENT, KOŃ DZIKI, PEŁNIA, IZOLACJA, MAKUTRA, SPRAWNOŚĆ, ZAWIS, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, SZTUFADA, BROMEK METYLU, ZABYTEK, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, NITROBAKTERIA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, GASTROENTEROLOGIA, MODRASZEK BAGNICZEK, OKAZJA, CZESKOŚĆ, FAST FOOD, PRĄD JEDNOFAZOWY, NORMA REAKCJI GENOTYPU, EGZAMIN, KSIĘGA AKCYJNA, KARON, WŁAŚCIWOŚĆ, KADZIDŁO, BOCZEK, KODEKS KARNY, ORLENIOWATE, PRZEWÓD ODGROMOWY, MONOGENIZM, MĘTNOŚĆ, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, MAJSTERSZTYK, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, PRAWO KONSTYTUCYJNE, PODGRZEWACZ, WENESEKCJA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, DROGA TWARDA, OGIEŃ KRZYŻOWY, NIEOSTROŻNOŚĆ, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, CZERWONAK MAŁY, FIGURA, METR, KREACJA PIENIĄDZA, ?KATASTROFIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.056 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEKCEWAŻĄCO O PAŃSTWIE, KTÓRE JEST MAŁE ORAZ NIESTABILNE SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEKCEWAŻĄCO O PAŃSTWIE, KTÓRE JEST MAŁE ORAZ NIESTABILNE SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPUBLIKA BANANOWA lekceważąco o państwie, które jest małe oraz niestabilne społecznie i politycznie (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPUBLIKA BANANOWA
lekceważąco o państwie, które jest małe oraz niestabilne społecznie i politycznie (na 17 lit.).

Oprócz LEKCEWAŻĄCO O PAŃSTWIE, KTÓRE JEST MAŁE ORAZ NIESTABILNE SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE sprawdź również:

przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin ,
Engraulis australis - gatunek morskiej ryby z rodziny sardelowatych (Engraulidae) ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów; specjalnie wykonana blacha, wprawiana w wibracje poprzez uderzenia młoteczkiem lub pociągnięcia smyczkiem i jednoczesne wyginanie ,
rodzaj obuwia, sandał ze skrzydełkami ,
ciało parlamentarne niektórych państw ,
generator akustyczny nieposiadający elementów ruchomych (ewentualnie elementy drgające) zamieniający energię strumienia gazu lub cieczy w energię drgań akustycznych ,
(rozruchowy) pręt służący do uruchamiania urządzenia do ciągłego odlewania stali ,
karp gotowany lub duszony polany sosem z migdałami i rodzynkami ,
kolor srebra ,
muzykolog i dyrygent ur. w 1933 r., kierownik chóru Uniwersytetu Warszawskiego ,
dział akustyki, który zajmuje się budową narządów mowy i słuchu ,
cecha kultury, człowieka, np. bycie stworzonym na obraz Boga, wykorzystanie obrazków, znaków jako techniki przedstawiania ,
Vorticella - rodzaj organizmów należących do typu orzęsek (Ciliata) ,
miasto nad Nilem (Egipt) ,
batalion piechoty walczący przeciw oddziałom pancernym ,
himalajski ptak z rodziny bażantowatych ,
wyrodek ,
zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością ,
kobieta, która jest wytrwała i waleczna ,
pisarz francuski (1873-1914), dramaty mistyczne, poematy religijne, szkice polityczne i literackie ,
człowiek wybredny, taki, który nie wszystko jada, często krzywi się na jedzenie, odmawia konsumpcji, ma specyficzne przyzwyczajenia żywieniowe ,
odmiana pop-artu charakteryzująca się ukazaniem przedmiotów codziennego użytku w nietypowym, przerysowanym ujęciu oraz zastosowaniem żywych, jaskrawych kolorów ,
obraźliwie o nędzarzu, który grzebie w śmietnikach np. w poszukiwaniu jedzenia ,
ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, prowadzona samodzielnie, niezależnie od trasy kołowej, bogato zazieleniona i wyposażona w drobne elementy wypoczynku ,
litość, miłosierdzie ,
łąkowa bylina z rodziny różowatych o liściach w rozecie i leczniczym zielu i kłączu ,
grupa księży, często z jakiegoś terenu ,
związek chemiczny, sól lub ester kwasu azotowego (HNO3); krystaliczna substancja, dobrze rozpuszczalna w wodzie, ma silne właściwości utleniające ,
Neuquenraptor - rodzaj dinozaura z rodziny dromeozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
potrawa przygotowana z gorącego sera i białego wina lub mięsa i oleju, lub czekolady; pochodzi z kuchni szwajcarskiej, ale jest też bardzo popularna we Francji i we Włoszech

Komentarze - LEKCEWAŻĄCO O PAŃSTWIE, KTÓRE JEST MAŁE ORAZ NIESTABILNE SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast