DUROMER - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE POSIADAJĄCE CECHY METALU LUB CERAMIKI; JEST TWARDE, NIEELASTYCZNE, MA WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE, ALE ZAZWYCZAJ JEST NIETOPLIWE LUB TRUDNOTOPLIWE I CZĘSTO KRUCHE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUROPLAST to:

duromer - polimerowe tworzywo sztuczne posiadające cechy metalu lub ceramiki; jest twarde, nieelastyczne, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie i ściskanie, ale zazwyczaj jest nietopliwe lub trudnotopliwe i często kruche (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUROMER - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE POSIADAJĄCE CECHY METALU LUB CERAMIKI; JEST TWARDE, NIEELASTYCZNE, MA WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE, ALE ZAZWYCZAJ JEST NIETOPLIWE LUB TRUDNOTOPLIWE I CZĘSTO KRUCHE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.753

STREFA KLIMATYCZNA, SILOS ZBOŻOWY, LASKA, IRENA, SYRENA, LALKA, ODTWÓRSTWO, SEKSUOLOGIA, LIST ZASTAWNY, FORMACJA SKALNA, PAS POOPERACYJNY, BONOŃCZYK, PRAWO MATERIALNE, KUZYN, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, SZKRAB, RZEŚKOŚĆ, KOZACZKA, CYGAN, GRANT, KRYMINALISTYKA, KAWA MIELONA, WINDSURFING, MANIFA, LINIA ŚRUBOWA, PRZEJAW, GŁUCHOŚĆ, SZMACIARZ, WYCHÓD, SINGEL, KĄT PEŁNY, TUBULOPATIA, PRACOHOLIK, FILM PSYCHOLOGICZNY, CIOS, MARMOLADA, PUDŁO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PLANISFERA, MOTORÓWKA, PRZEDNÓWEK, ACEFALIA, ONE-LINER, LAS OCHRONNY, FUSY, KONSTRUKTYWNOŚĆ, PANGSZURA INDYJSKA, SAMOISTNOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, HRABINI, IMACZ, MADAPOLAM, ŻÓŁTACZKA, WŁÓCZYKIJ, LEVEL, SUPERKUTER, REŻYSERKA, BODZIEC WARUNKOWY, WROCŁAWSKOŚĆ, SYGNAŁ, ELEKTROLIT, PERSPEKTYWA, MASZYNKA, ROŚLINA SOLNISKOWA, ZATRUDNIENIE, ZAKŁAD HANDICAP, MUR, LARYNGOLOGIA, GLACE, MODERNA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, SAMOTNA MATKA, LAMINAT, MOSHING, KOMÓRCZAK, NIEREZYDENT, SZCZUPŁOŚĆ, WSCHÓD, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, BAT, LEGITYMACJA PROCESOWA, HABANERA, MOCZ, KONSOLA, DROGA, SKÓROSKRZYDŁE, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, DRYBLAS, PUNKT ASEKURACYJNY, WIDOWISKO, TANIEC STANDARDOWY, PRZYCHÓWEK, PREFEKTURA MIEJSKA, MASKA POŚMIERTNA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, OFICERKI, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, ŻART, MŁOTEK, NOMOKANON, KOZAK, TYTUŁ, DEKADA, OSTRA REAKCJA NA STRES, TAJEMNICZOŚĆ, KLAMRA, SIŁA ROBOCZA, NIJAKOŚĆ, BOŻE NARODZENIE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, RÓG, RUCHY DIKTYOGENICZNE, OKOLICA, PARTYCYPACJA, WYPRZEDAŻ, STADION OLIMPIJSKI, GARGAMEL, POCISK ODŁAMKOWY, WOKABULARZ, AJWAR, DWÓJNIK, NADZIENIE, ŻUCHWA, BYSTRZE, SMARKUL, WIRUS GRYPY TYPU A, OWOCNIA, ŚLAD, KSIĘŻULKO, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, MOPEK, TARLATAN, EDYKUŁ, ZJAWISKO BARKHAUSENA, PŁASKOZIEMIEC, PROBLEM BAZYLEJSKI, NAUKA MEDYCZNA, KUDŁACZ, TRIDUUM, WAZONKOWCE, KIERUNKOWSKAZ, SZTYWNIACTWO, CHIMICHANGA, CIECZ WYCZERPANA, PRZERWANIE CIĄŻY, OLIWA Z OLIWEK, PRZEWÓD RATUNKOWY, PAŹDZIOR, SPORT ZIMOWY, PULPA, PROFESKA, ŁĄCZYNA, SYNDYK, NADZÓR INWESTORSKI, DZIEGCIARZ, ZŁOTA RENETA, PRACA DOMOWA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, POŻYTECZNOŚĆ, CZĄSTKOWOŚĆ, PAPROCIE, ZAGOŃCZYK, SIEROTA SPOŁECZNA, CIASTO, CZIP, KOMŻA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, KUŹNICTWO, IZBA, FONDUE CZEKOLADOWE, BEZDUSZNOŚĆ, RACJONALNOŚĆ, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, MARTA, REWOLTA, FRONT STACJONARNY, GUMA ARABSKA, FLUAV, GŁUPKOWATOŚĆ, ARKUSZ POETYCKI, UKAZ, DREWNO KĘDZIERZAWE, COTELE, MGŁAWICA, WAŁ, ŻABKA, PODPIS CYFROWY, SALA, SKUTER, MAUZOLEUM, JĘZYK KIPCZACKI, WAHLIWOŚĆ, EGZORCYZM, WRZASKLIWOŚĆ, TURBINA SPALINOWA, URZĄD, MODEL, OSIEMNASTKA, DECORUM, TO COŚ, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, WODZIK, PÓŁSTRUNOWCE, SZCZOTKA, HARTOWNOŚĆ, PÓŁKREW, PLANETKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, SZORSTKOŚĆ, RAJDÓWKA, CASTING, PIANOPLASTIK, BUKS, PTASIE MLECZKO, HELMINT, NAWALANKA, NIEBOSKŁON, APROBACJA, MATERIAŁ, CYNKOGRAFIA, MADONNA, GŁADŹ, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, HB, BATERIA AKUMULATOROWA, DYNA, KRAJE, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ERGOTERAPEUTA, LINUKSIARA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, BIAŁY MURZYN, ELFKA, ULGA BUDOWLANA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, GÓRALSKI, WINO ZIOŁOWE, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, SAMORZUTNOŚĆ, PAPIER ŚCIERNY, CROSS, WYMIANA, ŻÓŁW NOROWY, RÓJKA, LETARG, SZTURMÓWKA, PRANIE PIENIĘDZY, ZARODZIEC SIERPOWY, BULLA, SPRĘŻYSTOŚĆ, OBRUS, ROZBIERANKA, KAPONIERA, AKRONIM, STRONA, MEFLOCHINA, ODEZWA, BRUDAS, MŁODZI, PUCHAR, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, KILOKALORIA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, NISZA, SIŁACZ, TRANSMUTACJA, LAMPA BENZYNOWA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, DZIERŻAWCZOŚĆ, OBŁUDNIK, BEZŻUCHWOWCE, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, , ILUSTRACYJNOŚĆ, KOLORY, TERMOJONIZACJA, MASZYNA PROSTA, IDIOFON, SOLILOKWIUM, OCIEKACZ, BÓL, ODPOWIEDNIOŚĆ, PROCES GEOLOGICZNY, DELTA WSTECZNA, BRUZDKOWANIE, KREDYT KONSUMPCYJNY, POKOJOWOŚĆ, ORBITA, BOB, WIDOWISKO, SPRYCIARKA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, PACHNOTKA UPRAWNA, TWIST, ODŁAMKOWY, DRUKARKA ROZETKOWA, RODNIK, ?ŁAPOWNICTWO CZYNNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.753 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUROMER - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE POSIADAJĄCE CECHY METALU LUB CERAMIKI; JEST TWARDE, NIEELASTYCZNE, MA WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE, ALE ZAZWYCZAJ JEST NIETOPLIWE LUB TRUDNOTOPLIWE I CZĘSTO KRUCHE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUROMER - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE POSIADAJĄCE CECHY METALU LUB CERAMIKI; JEST TWARDE, NIEELASTYCZNE, MA WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE, ALE ZAZWYCZAJ JEST NIETOPLIWE LUB TRUDNOTOPLIWE I CZĘSTO KRUCHE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUROPLAST duromer - polimerowe tworzywo sztuczne posiadające cechy metalu lub ceramiki; jest twarde, nieelastyczne, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie i ściskanie, ale zazwyczaj jest nietopliwe lub trudnotopliwe i często kruche (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUROPLAST
duromer - polimerowe tworzywo sztuczne posiadające cechy metalu lub ceramiki; jest twarde, nieelastyczne, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie i ściskanie, ale zazwyczaj jest nietopliwe lub trudnotopliwe i często kruche (na 9 lit.).

Oprócz DUROMER - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE POSIADAJĄCE CECHY METALU LUB CERAMIKI; JEST TWARDE, NIEELASTYCZNE, MA WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE, ALE ZAZWYCZAJ JEST NIETOPLIWE LUB TRUDNOTOPLIWE I CZĘSTO KRUCHE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DUROMER - POLIMEROWE TWORZYWO SZTUCZNE POSIADAJĄCE CECHY METALU LUB CERAMIKI; JEST TWARDE, NIEELASTYCZNE, MA WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE, ALE ZAZWYCZAJ JEST NIETOPLIWE LUB TRUDNOTOPLIWE I CZĘSTO KRUCHE. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast