PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIENNIKARZ to:

pracownik redakcji, który zajmuje się zbieraniem informacji, pisaniem artykułów, przeprowadzaniem wywiadów lub prezentowaniem wiadomości (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.339

ŁUPEK WĘGLOWY, CHONDRYT, DEZINTEGRACJA SKAŁ, TRASA ŚREDNICOWA, OCIEKACZ, OGNIWO STĘŻENIOWE, PUNKT PRZYSŁONECZNY, ZEZWŁOK, ŁUSKA, SŁUPEK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, ZAŁATWIANIE, OPAŁ, FALOWNIK PRĄDU, KLIKER, NEANDERTALCZYK, DECERNAT, RADA, DOROBKOWICZ, OWOWEGETARIANIN, ARCHEOLOGIA, OKAP, ACHONDRYT, ANEGDOTA, GOMÓŁKA, SENAT, MOWA ZALEŻNA, HISTORIA SZTUKI, BAJADERA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, TECHNIKA ANALOGOWA, GLOBIGERYNA, KULT, KOCZ, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, KOŁEK, CIĘŻAREK, RODZICIELSKOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ROŚLINA OKRYWOWA, WYGON, KAMORRA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, MILOWY KROK, PARASZYT, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, GOŁĄBEK, PUSZYSTOŚĆ, PUNK, DYLETANT, MORGANUKODONTY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, NARAMIENNICA, BUDOWNICTWO, ŚLUZA WAŁOWA, AJENCJA, MORION, SIDA, ODNÓŻA, SZAFUNEK, RYBY, KRAKWA, CYWIL, GRZYBNIA, WAN, DZIEGCIARZ, WIECHA, OLEJ, HODOWLA PIERWOTNA, NAWA, ORTEZA, KB, FOXTROT, ANTYCYKLON, KREACJONIZM, AKRYL, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, MARKIZA, OPERA, GEKON, POGONIEC, POMOC, WERSJA LEKTORSKA, CIOS, STOJAK, REGENERAT, POMPA INFUZYJNA, GOOGLE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PALPACJA, MYDLARNIA, AKCENT, OPOZYCJONISTA, WĄŻ, PHISHER, RÓŻDŻKARZ, BUDOWLA OBRONNA, ZWODNICZOŚĆ, TITR, WIBRACJA, TUNEZYJSKI, TRANSMITER, TOCZYSKO, PRZEGRYZKA, AKTORKA, GENETYKA POPULACYJNA, CZAPKA WĘGIERSKA, WIĄZANIE, KURTYNA ZERO, JAZDA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PSYCHODELICZNOŚĆ, AKROBACJA POWIETRZNA, DZIENNIKARZ, SZEŚCIOBÓJ, PŁYWANIE, GASTRONOM, GAŁĘZIAK, PORCYJKA, AMFIBIJNOŚĆ, PSYCHIATRIA KLINICZNA, INTERWENCJA, KONKURENCJA, KARTEL, KIOSK, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, PIEPRZ CZERWONY, UPOLITYCZNIENIE, TELLUREK, DSS, PRÓBKA, PAREJAZAURY, TRÓJBOISTA SIŁOWY, PODKŁADKA, BRYFOK, POSTING, BIOETYK, ŻYDOSTWO, CHOROBA VELPEAUA, CRACKER, SZTUKATERIA, KONESER, MIKROOTOCZENIE, MORSZCZYNA, STUZŁOTÓWKA, KANONIK, BEK, PCHLI TARG, KĘDZIERZAWOŚĆ, LEJ, OKUPNIK, WYPALENISKO, BAŻANT, ŻĄDŁÓWKI, WYPAD, DZIELNICA HISTORYCZNA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, ILUZJA PIENIĄDZA, AGENCJA RATINGOWA, AEROZOL, PRAKOLCZATKA, AUDIOBUS, ANDROGYNIA, SALAMI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, ARTYSTA, KORDYLINA, JALAPENO, COKÓŁ, KRYMINAŁ, HOL, PODDASZE, FEIJOADA, META, ŹRÓDŁO TERMALNE, ZARZUT, PARAMAGNETYZM, HIPERTEKST, WZGLĄD, LEKCJA, SENTYMENT, MINIATURA, JEŻOWIEC, MAH JONG, PRAWA MIEJSKIE, KUCHENKA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, HEPTAPTYK, OŚRODEK AKADEMICKI, TERAŹNIEJSZOŚĆ, KURATOR, LEVEL, PODANIE, BRZYDAL, GITARA AKUSTYCZNA, PRZEŚLIZG, DOLMAN, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, BIOKOMINEK, DOSTAWA, EPISTOLOGRAFIA, CZARTER, PRZYSTOSOWANIE, KASTRAT, INTERPRETATOR, NAWROTOWOŚĆ, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, RAJTUZY, TUMULUS, ZARAZA, BYDLAK, ŚCIANA OGNIOWA, ZGINIĘCIE, TEORIA DOMINA, WINA KWALIFIKOWANA, SMUGA, PALEC BOŻY, TRAWERS, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, ENDOPSAMMON, NATURALNY SATELITA, PAKOWACZ, MEGABIT, BOGACTWO, ANTYIMPERIALISTA, FISZBINOWCE, ŚPIEW, MATAMATA, NIEWYPARZONA BUZIA, ESDEK, BAZA LOTNICZA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, EPISJER, CIAPATY, INTERNACJONAŁ, PASER, OBRONA PHILIDORA, BAŁYK, NOTABL, BYDLĘ, BARTNIK, MUSZTARDA, PIDŻIN, ŻABA Z JUNIN, HISTORIA LITERATURY, RATING KREDYTOWY, GRZEBIEŃ BIODROWY, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, POZYCJA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, BELLOTTO, MYJNIA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, URYNA, PARCIAKI, OBRONA, FILET, PRASA, START-UP, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KONTUAR, HIPISKA, ZBIÓR, SZWABSKI, KAJZER, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, PENITENCJA, ŻELAZNE PŁUCO, ŻABA SZTYLETOWATA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, EKSYKATOR, MA, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, SIEDEMNASTKA, BARWA DŹWIĘKU, WYKRAWACZ, PIECZONKA, OSKARŻONY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, TERAPIA GESTALT, PASKUDNIK, MANELE, PACIORKOWIEC, HEMIKRYPTOFIT, ISLANDIA, UKŁAD ODNIESIENIA, INTERCEPCJA, ŁUPEK ILASTY, ODWSZALNIA, FRAMUGA, KRÓL, DAWCZYNI, LOGIKA NIEFREGOWSKA, DEZERTERKA, EKSPOZYCJA, ?EKSPERTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.339 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIENNIKARZ pracownik redakcji, który zajmuje się zbieraniem informacji, pisaniem artykułów, przeprowadzaniem wywiadów lub prezentowaniem wiadomości (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIENNIKARZ
pracownik redakcji, który zajmuje się zbieraniem informacji, pisaniem artykułów, przeprowadzaniem wywiadów lub prezentowaniem wiadomości (na 11 lit.).

Oprócz PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRACOWNIK REDAKCJI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ ZBIERANIEM INFORMACJI, PISANIEM ARTYKUŁÓW, PRZEPROWADZANIEM WYWIADÓW LUB PREZENTOWANIEM WIADOMOŚCI. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x