RODZAJ SZEŚCIANU, KTÓREGO PODSTAWAMI SĄ DWA RÓWNOLEGŁE PROSTOKĄTY, ŚCIANAMI BOCZNYMI TRAPEZY, KTÓRE NIE MUSZĄ PRZECINAĆ SIĘ PO PRZEDŁUŻENIU W JEDNYM MIEJSCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRYZMA to:

rodzaj sześcianu, którego podstawami są dwa równoległe prostokąty, ścianami bocznymi trapezy, które nie muszą przecinać się po przedłużeniu w jednym miejscu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRYZMA

PRYZMA to:

część kłody drewna o charakterystycznym kształcie powstałym po odcięciu desek po bokach (na 6 lit.)PRYZMA to:

sterta czegoś, kopiec, usypisko o kształcie ściętego ostrosłupa z prostokątną podstawą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ SZEŚCIANU, KTÓREGO PODSTAWAMI SĄ DWA RÓWNOLEGŁE PROSTOKĄTY, ŚCIANAMI BOCZNYMI TRAPEZY, KTÓRE NIE MUSZĄ PRZECINAĆ SIĘ PO PRZEDŁUŻENIU W JEDNYM MIEJSCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.678

PROFESOR, NIEZWYKŁOŚĆ, PASTERSKOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, COMBER, KOBIERNIK ARNOLDA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ZAKŁAD, WIERSZ, DRYPTOZAUROID, HENRYK VIII, WOJOWNICZOŚĆ, DESOCJALIZACJA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, MACIEK, ANTYDOGMATYZM, HIPERTEKST, ATALIA, SZLAK ŻEGLUGOWY, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, CALABAZA, BISSEKTIPELTA, TRANSLACJA, POPOZAUR, KRONOZAUR, LATINO, KOSTIUM HISTORYCZNY, KONCERNIAK, MAŹNICA, ANTYNOMIA, BUJANIE, OGNISKO, CIASTO SKALNE, KATA, ZAPUSTY, MUNDSZTUK, PARAMENTY, HIGIENA ZWIERZĄT, PRZECZYSTOŚĆ, CIOS PONIŻEJ PASA, GEOELEKTRYKA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, TOCHIZAUR, DROMEOZAUROID, METEOROLOGIA ROLNICZA, EUROBAROMETR, HIPIS, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, NIENORMATYWNOŚĆ, MOSTEK, STRAŻAK, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, WĘGLÓWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, NANJANGOZAUR, TREN, REFLEKSYWNOŚĆ, GALARETKA, BOKÓWKA, KLAN, KOZAK, SPRZEDAŻ, SPRAWDZIAN, OZÓR, HORYZONT CZĄSTEK, TAROGATO, TYGRZYK, CZARNY KARZEŁ, IDIOFON, STRATEGICZNOŚĆ, PŁÓTNO INTROLIGATORSKIE, SYNKOPA, ENTEROWIRUS, STREFA KONWEKTYWNA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, STUDIUM, DEZINTEGRACJA SKAŁ, PERMAKULTURA, CYBORG, NOSACZ, PÓŁINTERNAT, MADA, OGROTEK, OFENSYWA, TACIERZYŃSKI, SZCZUR WĘDROWNY, NAGRODA, GORYCZAK, DROGÓWKA, LIKENOPS, CHŁODNIA KOMINOWA, UKŁAD PIASECKIEGO, NIEPALĄCY, REEDUKACJA, KOMASACJA, ŻAKARD, PRZECIWLEGŁOŚĆ, ANTYFUTBOL, EPONIM, ADAT, PARGAMIN, BABIMÓR, ŚRUBOKRĘT, EMBAZAUR, NOTACJA MUZYCZNA, CZEPLIWOŚĆ, PRYZMAT PENTAGONALNY, WACHTA, WIRUSY, LATAWCE, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, DINUKLEOTYD, URWANIE DUPY, BASENIK, NAGRODA RZECZOWA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, ASYSTENTKA, AKTYWISTA, DOKUMENTALISTYKA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, ANONEK, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, AZJATYCKI TYGRYS, ZASUWA, AMFIDROMIA, KALONG, OGÓREK MAŁOSOLNY, PŁÓCIENNICA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, KARDIOCHIRURGIA, MEDIALNOŚĆ, WYKRĘTAS, WŁÓKNO, NADAWCA SPOŁECZNY, STAROANGIELSKI, TRYPLA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, ULM, SEKWOJA, OBRONA SKANDYNAWSKA, KWAS TŁUSZCZOWY, PREZENTER, AUTOBUS SZYNOWY, SIATKA, KLAPSA, ROTATOR, SYNINGIA, TAFTA, SIŁACZ, BUJAK, WYWROTNOŚĆ, IMIENINY, TEKSASET, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, LOGIKA FILOZOFICZNA, RDZEŃ, PAENULA, POLITYK, PUSZCZYK, KLOAKA, GWICHT, STANDARDBRED, PUŁAPKA KREDYTOWA, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, KŁOBUK, PROGRESJA, WŁÓKA, ŁOBUZ, WYCISK, ŻABA SZTYLETOWATA, POCISK NIEPENETRACYJNY, MIHRAB, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, SINICA OBWODOWA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, OKOLICZNIK CELU, WIERZCHNICA, ILUZJONIZM, CHYBOTLIWOŚĆ, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, KOMÓRECZKA, LICZBA PODWÓJNA, TEOGONIA, MÓRG, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, IRONIA TRAGICZNA, PRAWOSKRĘT, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, KWIAT MOTYLKOWATY, BETONOWE BUTY, TAJEMNOŚĆ, QUIZ, SUPERTOSKAN, CYBORIUM, SKIP B, JANUSZ, DROGOMISTRZ, CIERNIOGŁOWY, ART ROCK, KLAUZURA, DEPTAK, CHWYT PONIŻEJ PASA, WSZY, WŁAZ, SKULICE, OBLĘŻENIE, MUFLA, KONWOJER, SKÓROSKRZYDŁE, TRIADA, WYŻYNY, WARSZTAT, MIKROSOCZEWKA, CZUJKA, ŁAZIK, POŃCZOSZNIK, SZNAPS, SZAMBO, ODPARZENIE, RURKOZĘBNE, CZWÓRNIAK, KINKAN, LAS DZIEWICZY, ŹRÓDŁO TERMALNE, PATRON, RYNEK KONTESTOWALNY, ANGIELCZYK, ZIARNOJAD, PRAWO, DZIENNIKARZ PRASOWY, ACID WESTERN, GALA, ZAMRÓZ, STAN WODY, GALERIA, PUCHAR, PAPA TERMOZGRZEWALNA, PĘD, RENESANSOWOŚĆ, ODŁAM, PATOLOG, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, KONIUSZEK SERCA, GODZINA POLICYJNA, ZAWIS, PROMIENNOŚĆ, RYBONUKLEOZYD, NALEŹLINA POSPOLITA, KONTYNGENT CELNY, NKWEBAZAUR, OBIEGNIK, MUCHOŁÓWKA, BEZAWARYJNOŚĆ, ASPOŁECZNOŚĆ, SOS MUŚLINOWY, TURMA, TARTAK, PNEUMATOLIZA, EINTOPF, PARAGENEZA, SZKARŁUPNIE, MAKROWIRUS, TRANSGRESJA LODOWCA, SKARGOWOŚĆ, ŻWACZ, ALBUM, ZDERZACZ, DATOUZAUR, MALINA ZACHODNIA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, GONIOMETRIA STATYCZNA, MOSTEK SCHERINGA, ŹRÓDŁO, SZCZELNOŚĆ, BUŁCZARKA, GROCHÓWKA, SCENA OBROTOWA, KAWA, TERMOS BUFETOWY, KERALCZYK, BRACHYLOFOZAUR, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PHISHER, MIECZ PÓŁTORARĘCZNY, STRATYFIKACJA, ROZRABIAKA, PRZEŁĄCZKA, CUMMINGS, MUSICAL, PULSARY, JĘZYK SFORMALIZOWANY, DIAGNOZA, COŚ, CZESKI FILM, ?DYSTOPIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.678 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ SZEŚCIANU, KTÓREGO PODSTAWAMI SĄ DWA RÓWNOLEGŁE PROSTOKĄTY, ŚCIANAMI BOCZNYMI TRAPEZY, KTÓRE NIE MUSZĄ PRZECINAĆ SIĘ PO PRZEDŁUŻENIU W JEDNYM MIEJSCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ SZEŚCIANU, KTÓREGO PODSTAWAMI SĄ DWA RÓWNOLEGŁE PROSTOKĄTY, ŚCIANAMI BOCZNYMI TRAPEZY, KTÓRE NIE MUSZĄ PRZECINAĆ SIĘ PO PRZEDŁUŻENIU W JEDNYM MIEJSCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRYZMA rodzaj sześcianu, którego podstawami są dwa równoległe prostokąty, ścianami bocznymi trapezy, które nie muszą przecinać się po przedłużeniu w jednym miejscu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRYZMA
rodzaj sześcianu, którego podstawami są dwa równoległe prostokąty, ścianami bocznymi trapezy, które nie muszą przecinać się po przedłużeniu w jednym miejscu (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ SZEŚCIANU, KTÓREGO PODSTAWAMI SĄ DWA RÓWNOLEGŁE PROSTOKĄTY, ŚCIANAMI BOCZNYMI TRAPEZY, KTÓRE NIE MUSZĄ PRZECINAĆ SIĘ PO PRZEDŁUŻENIU W JEDNYM MIEJSCU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RODZAJ SZEŚCIANU, KTÓREGO PODSTAWAMI SĄ DWA RÓWNOLEGŁE PROSTOKĄTY, ŚCIANAMI BOCZNYMI TRAPEZY, KTÓRE NIE MUSZĄ PRZECINAĆ SIĘ PO PRZEDŁUŻENIU W JEDNYM MIEJSCU. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x