GŁĘBOKIE, ZWYKLE OKRĄGŁE POPULARNE NACZYNIE, KTÓRE MOŻE MIEĆ RÓŻNĄ WIELKOŚĆ I ZNAJDOWAĆ RÓŻNE ZASTOSOWANIA (W DOMU I NIE TYLKO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MISKA to:

głębokie, zwykle okrągłe popularne naczynie, które może mieć różną wielkość i znajdować różne zastosowania (w domu i nie tylko) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MISKA

MISKA to:

miss (na 5 lit.)MISKA to:

część urządzenia przypominająca kształtem miskę - okrągła w przekroju, posiadająca brzegi zwężające się do umownego dna (które może fizycznie nie isnieć; w jego miejscu może czasem być dziura, przejście do innej części itp.), która często jest zbiornikiem na coś, często też jest elementem układu mechanicznego (na 5 lit.)MISKA to:

tyle, ile się mieści w misce (na 5 lit.)MISKA to:

każda z dwóch części stanika osłaniających pierś (na 5 lit.)MISKA to:

płaskie, szeroko otwarte naczynie kuchenne podobne do spłaszczonej półkuli (na 5 lit.)MISKA to:

element kadłuba silnika spalinowego będący zbiornikiem oleju (na 5 lit.)MISKA to:

naczynie przy psiej budzie (na 5 lit.)MISKA to:

naczynie jak miedniczka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁĘBOKIE, ZWYKLE OKRĄGŁE POPULARNE NACZYNIE, KTÓRE MOŻE MIEĆ RÓŻNĄ WIELKOŚĆ I ZNAJDOWAĆ RÓŻNE ZASTOSOWANIA (W DOMU I NIE TYLKO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.386

SOLNISKO, KLIENT, MISIAK, PSZCZOŁA WŁOSKA, KSENOBIOTYK, TRÓJA, POCIĄGNIĘCIE, MŁAKA, SŁUSZNOŚĆ, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, BOJ, NIEDZISIEJSZOŚĆ, STAN, FARBA OLEJNA, ELUWIUM, PUB, WIELKOŚĆ, NAGOŚĆ, PÓŁKWATEREK, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, METALOFON, TOREBKA, WŁOCHACZ, STACJA ZAKŁADOWA, PISTOZAUR, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, ROZPOCZĘCIE, REGUŁA, MATERIAŁ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, SMOK, NARAMIENNICA, PÓŁSANATORIUM, OSTROŚĆ, RYZYKO NIEWYGASŁE, PSZCZOŁA SKALISTA, PODKORA, ALTERNATYWA, SUBSKRYPCJA, ZABORCZOŚĆ, SZKATUŁKA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, NACZYNIE WZBIORCZE, LISTOPAD '89, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, NIECHLUBNOŚĆ, BEZCIELESNOŚĆ, SPLUWACZKA, SEGMENT, TEOLOGIA APOFATYCZNA, GRZYB JADALNY, DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE, MIMOŚRÓD, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ŻEBRO, BEZDEŃ, LATARNIA, NERD, PLASTIK, CZYRAK GROMADNY, SZASTAZAUR, WIZA IMIGRACYJNA, POLIGAMICZNOŚĆ, BATERIA WODOCIĄGOWA, TEORIA KATEGORII, ŁYSIENIE, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, PUDER BRĄZUJĄCY, LICZEBNIK ZBIOROWY, WYRAŹNOŚĆ, NIEODPARTOŚĆ, ARIETKA, SPODECZEK, FRAG, NOC ASTRONOMICZNA, CEDUŁA, NEURON LUSTRZANY, NIUCHACZ, WIDEOFON, NIEOSTROŚĆ, POCIĄG POSPIESZNY, PISTON, ABSOLUT, IDEOGRAFIA, OKLASK, ZDOBINA, STWORZENIE, KOMISJA, NORMAN, DOSADNOŚĆ, JUGOSŁOWIAŃSKI, DIABLĘ, BRODAWKA STÓP, GARNEK, FILTR BESSELA, ARTYLERZYSTA, DODATEK SZKOLENIOWY, NASIENNIK, BRZYDACTWO, NIEHARMONIJNOŚĆ, MAKROPOLECENIE, WANNA, RIBAT, SKIBA, DOPEŁNIENIE ZBIORU, SZKLISTOŚĆ, LEGALIZACJA JEDNOSTKOWA, AMPUŁKA, BAŃKA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KLUCZ GŁÓWNY, SYGNAŁ, BASENIK, POLE SIŁOWE, KLESZCZE, TYRALIERZY, PŁUCZNIA, DYLETANT, PŁATNIK NETTO, KURATORKA, SZKŁO, WOLNOŚĆ, SZNYCEL, NIESŁUSZNOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, EPIGENEZA, CHĘTNY, OPIEKA DŁUGOTERMINOWA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, PROTOHISTORIA, ŚCISKACZ, WOLNE, OBCY, KONIECZNOŚĆ, COKÓŁ, PRZEWÓD PIERSIOWY, PEŁNOLETNIOŚĆ, FINANSE, KOMPOTIERKA, UNIWERSALNOŚĆ, GEODEZJA NIŻSZA, UNIFIKACJA, GETRY, ZABUDOWA, MENAŻKA, ABNEGATKA, GARNCÓWKA, SWERCJA, TERMIN ZEROWY, ASESOR SĄDOWY, LOWELL, KOMPOTIERKA, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, DIAGNOZA, NIESTOSOWNOŚĆ, PROTEZA WOKALICZNA, ŚWIERZBOWCE, DEWETYNA, ANGORKA, KWADRAT MAGICZNY, ELEKTRYCZNY PASTUCH, GŁADKOMÓZGOWIE, COŚ, DOŚWIADCZENIE, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, BIOGEOCENOZA, LUMINANCJA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, PLASTOMER, ICHTIOZAURY, KARATE TRADYCYJNE, PIŁKA MECZOWA, PIENIĄDZ TOWAROWY, ADRES ELEKTRONICZNY, ZASTAWKA, SZWARCCHARAKTER, CIASTO, GLAZURA, NOSIDŁO, WENECJA PÓŁNOCY, SOLFUGI, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, NON-IRON, BINDOWNICA, LINIA GEODEZYJNA, OC, PUCHAR LEJKOWATY, EPOSOWOŚĆ, DRZWI HARMONIJKOWE, NOŚNA, BEZBOLESNOŚĆ, FANDANGO, ZAUROZUCH, DYSCYPLINA POKAZOWA, LOSOWOŚĆ, KORDELAS, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, MISA, NIEWYBUCH, ACIREALE, GAZ OBOJĘTNY, PRZYZWOITKA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, ŚWIECIDEŁKO, ZAPRAWA, ZIELENINA, BARANEK, KUMA, TRANSAKCJA WIĄZANA, NIEOKREŚLENIE, KAMERTON WIDEŁKOWY, GUBERNATOR GENERALNY, CIĘŻKOŚĆ, JODŁA, INSTRUMENT FINANSOWY, ŁAGIEW, PRZESTRZEŃ FAZOWA, BEZBRZEŻNOŚĆ, SŁONECZNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, KARTA MOBILIZACYJNA, WNĘTRZE, BREW, CHAMPION, MAJSTERSZTYK, PISECZNICZKA, WUZETKA, RZEP, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, PRZESZKADZAJKA, DUALNOŚĆ, TECHNICZNY NOKAUT, BALECIK, ANONIMAT, ASYMETRIA KIERUNKOWA, CHACHAR, MONETKA, BINARNOŚĆ, WYDMIKUFEL, KOLOR MOCNY, SKORUPIAKI WYŻSZE, TEMPERATURA ROSY, PIERSI, BEZROLNY, PRODUKT GLOBALNY, PAREJAZAURY, NALEŚNIK, GÓRKA, CIENKA SKÓRA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, OGNISKO, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, LAPILLI, RZEKOTKA DRZEWNA, LOKATA DYNAMICZNA, PALCÓWKA, BATYPELAGIAL, ROZTWÓR STAŁY, THOMAS BAYES, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, BOMBONIERKA, FRYKANDO, SKAFANDER, AKTUALIZM, HRABINI, URLOP WYCHOWAWCZY, REPUBLIKA BANANOWA, KRAKERS, NAJEMNIK, KOMPLEKS, MAGISTER, ORLENIOWATE, PAWIE OKO, BIOGRUPA, PATOLNIA, PROMENADA, JEŁOP, KONWERTOR, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, CHIŃSZCZYZNA, MAŁE MOCARSTWO, POPIÓŁ, TRAFNOŚĆ, GARDŁO, GEN SPRZĘŻONY, WŁÓKA, NETBALL, CZASOMIERZ, DYSPLASTYK, ABSOLUTYZM, KEFIR, KOIMEK BEZŁODYGOWY, LABIRYNT, DZIAŁO HARPUNNICZE, KUFEL, ?TURÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.386 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁĘBOKIE, ZWYKLE OKRĄGŁE POPULARNE NACZYNIE, KTÓRE MOŻE MIEĆ RÓŻNĄ WIELKOŚĆ I ZNAJDOWAĆ RÓŻNE ZASTOSOWANIA (W DOMU I NIE TYLKO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁĘBOKIE, ZWYKLE OKRĄGŁE POPULARNE NACZYNIE, KTÓRE MOŻE MIEĆ RÓŻNĄ WIELKOŚĆ I ZNAJDOWAĆ RÓŻNE ZASTOSOWANIA (W DOMU I NIE TYLKO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MISKA głębokie, zwykle okrągłe popularne naczynie, które może mieć różną wielkość i znajdować różne zastosowania (w domu i nie tylko) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MISKA
głębokie, zwykle okrągłe popularne naczynie, które może mieć różną wielkość i znajdować różne zastosowania (w domu i nie tylko) (na 5 lit.).

Oprócz GŁĘBOKIE, ZWYKLE OKRĄGŁE POPULARNE NACZYNIE, KTÓRE MOŻE MIEĆ RÓŻNĄ WIELKOŚĆ I ZNAJDOWAĆ RÓŻNE ZASTOSOWANIA (W DOMU I NIE TYLKO) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - GŁĘBOKIE, ZWYKLE OKRĄGŁE POPULARNE NACZYNIE, KTÓRE MOŻE MIEĆ RÓŻNĄ WIELKOŚĆ I ZNAJDOWAĆ RÓŻNE ZASTOSOWANIA (W DOMU I NIE TYLKO). Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x