SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZANA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 7 lit.)KASZANKA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 8 lit.)KICHA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 5 lit.)KISZKA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASZANA

KASZANA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 7 lit.)KASZANA to:

rzecz, wytwór ludzki, który nie spełnia oczekiwań, jest wyjątkowo kiepski (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.646

FONIATRIA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, POTWORA, TUBUS, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, CUKRZYK, DYWESTYCJA, REWIZJONIZM, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, CHIŃSKI, RÓŻDŻKARZ, PODPÓRKA, ŚCISŁOŚĆ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, CIASTO DROŻDŻOWE, PROGRESJA, SHOCKING, ŁYKACZ, INŻYNIERIA CHEMICZNA, OSET NASTROSZONY, ASFALTOBETON, PREDESTYNACJA, ORGANOLOGIA, MODELARSTWO LOTNICZE, KNAJPA, SKROMNISIA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, BAZA LOKALOWA, MIEDZIOWNIK, RACJONALIZACJA, ERPEG, WYROCZNIA, TRAPER, OBÓZ KONDYCYJNY, SZALE, GRA HAZARDOWA, KLIN, SLOW-FOX, SŁOWO, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, PRECYPITAT, REPUBLIKA LITEWSKA, ROZMIAR, ŻARLIWIEC, PIERÓG KARELSKI, ARKADA, REFORMATOR, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, SEKSUOLOGIA, STRES POURAZOWY, STENOGRAF, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, WYKRZYKNIK, WYKRĘCANIE, HIPERTENSJOLOGIA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, ROZPIĘTOŚĆ, OPIEKA SPOŁECZNA, KOMUNIA ŚWIĘTA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PODWOZIE, TYRYSTOR, BARONIĄTKO, ZASOBY KOPALIN, CENA WYWOŁAWCZA, ROSZCZENIE, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, PRZECIWIEŃSTWO, LICZBA FERMATA, MISKA SEDESOWA, MAKABRA, CYKL MIESIĄCZKOWY, ROZRZĄD, ANGLISTYKA, BRUDAS, SYSTEM JĘZYKOWY, UBOGOŚĆ, PROBLEM DECYZYJNY, POLICJA OBYCZAJOWA, OPOZYCJA, INFORMATYKA, CHOROBA WRZODOWA, NIEUMARŁY, AFEKTYWNOŚĆ, IDEALIZM, ANGEOLOGIA, ELFICKI, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, ROSYJSKOŚĆ, NIEOKREŚLENIE, PRZYGOTOWANIE, HOKEJ, SĘP, FIZYKA MATEMATYCZNA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, NAPÓJ WINOPOCHODNY, GRA NA ZWŁOKĘ, LOSOWOŚĆ, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, GONIOMETRIA, ZABUDOWA, CREPIDA, ODKRYCIE DUSZY, EKSTERN, PODZIAŁ METRYCZNY, CHARLES, STRATEGIK, DANTEJSKA SCENA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SADZE, PRAWOSKRĘT, CLAUSULA, DIABELSKOŚĆ, STYLIKÓWKI, MOGISYGMATYZM, ANTYKWARNIA, THOMAS BAYES, DIETA KOPENHASKA, ZAKRĘT, HERMENEUTYKA, APANAŻE, MARABUT, OBRZYDŁOŚĆ, DEKRET, ALGEBRA UNIWERSALNA, PIJĄCY, KIEP, FARMERYZACJA, PIERŚ, WODA PODSKÓRNA, ZNAMIĘ SUTTONA, PATENA, IMMUNOGLOBULINA, GEOMETRIA RZUTOWA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, RADIOWIEC, LEJEK, POLIFAG, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, ARACHOLOGIA, RODZAJ NIJAKI, GRZBIETOPŁAT, CIAŁO MIGDAŁOWATE, BUSINESSMAN, INCYDENTALNOŚĆ, ŁAPCE, FUNKCJONALNY ANALFABETA, PERŁOZ, PRODUKTYWNOŚĆ, NALEŹLINA POSPOLITA, LAWETA, NUDYSTA, PAT LEGISLACYJNY, OBSESYJNOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IB, CUMULUS, NAWALANKA, PRZEMYTNIK, DWUSTRONNOŚĆ, CIAŁKO BIAŁAWE, MOLTO, MIKROMIKRON, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, SAMOCHWALCA, TRYBULARZ, BARCZATKA ŚLIWIENICA, NEUROGERIATRIA, OTĘPIAŁOŚĆ, MEKSYKAŃSKA FALA, WYSTĘP, FUNKCJA TOTALNA, MUZYKA KLASYCZNA, NOTACJA MENZURALNA, MARUDA, ŻAŁOBA, POKRZYK, PLOTER BĘBNOWY, OGLĄD, PIRYDOKSAL, GŁOSICIEL, ŚWIADEK KORONNY, KONFORMER, MASZT, WŁÓCZNIA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, TEMPO, TEZA, NASADA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, LEP, RUTYNIARZ, STRZELEC, ZAKAZ STADIONOWY, GEODYNAMIKA, POROŚL, BICZ SZKOCKI, BYKI, MACIERZ ZESPOLONA, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA, SZPONA, STARY MALUTKI, CEWA, KOPARKA POPRZECZNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, CHOROBA ZASADOWA, TOCZEŃ, MANIAK, DOMINACJA, RUCH, KORNWALIJSKI, TEŚCIK, ZOOFAG, BÓL, PIERDU PIERDU, PRINCESSA, ZŁOŚLIWOŚĆ, EJDETYZM, JABŁKO BUDYNIOWE, HEAVY METAL, CHODZĄCA POWAGA, PREPERS, ORZEŁ, PRZECHOWANIE, MONILOFITY, BOLERKO, PIKNIK, CENZUS WYBORCZY, PILNOWACZ, KĄT WEWNĘTRZNY, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, CHAŁTURZYSTA, ŁÓW, AMEN, PREZYDENCJALIZM, LISZAJ BIAŁY, WETKA, TROĆ, LOSOWANIE WARSTWOWE, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ESESMANKA, AKCJA, UZDRAWIACZ, HARD ROCK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KRÓLEWICZĄTKO, WITREKTOMIA, MŁAKA, MINA, OTWARCIE SERCA, ODŚWIEŻACZ, CHAŁTURSZCZYK, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, KROTOCHWILA, LITAURY, PROMINENT, TELETRANSMISJA, MIKSER, KOD BINARNY, KIKUTNICE, SŁODKA IDIOTKA, FUKS, SKĄPOGUZKOWCE, PŁATNIK NETTO, GOSPODARKA RYNKOWA, ZADYCHRA POSPOLITA, MAKSYMALIZM, WYBIERACZ, KONTIKI, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, WIELORYBNICTWO, WYPADEK, BETKA, DYSTORSJA, PODZIEMIE, SOS MUŚLINOWY, RETOROMANIN, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, UMIŁOWANIE, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, KUC CONNEMARA, KATOLICYZM, DRAMAT OBYCZAJOWY, FLASZECZKA, RUBASZNOŚĆ, PIĘKNO, STREFA PODMIEJSKA, NIEODPORNOŚĆ, CENTRALNE, ERA MEZOZOICZNA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, FORTALICJA, CHRONOMETR MORSKI, CHYBOTLIWOŚĆ, PAJACYK, WERTYKULACJA, ?POMALOWANE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZANA sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 7 lit.)
KASZANKA sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 8 lit.)
KICHA sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 5 lit.)
KISZKA sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZANA
sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 7 lit.).
KASZANKA
sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 8 lit.).
KICHA
sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 5 lit.).
KISZKA
sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 6 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast