SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZANA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 7 lit.)KASZANKA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 8 lit.)KICHA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 5 lit.)KISZKA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASZANA

KASZANA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 7 lit.)KASZANA to:

rzecz, wytwór ludzki, który nie spełnia oczekiwań, jest wyjątkowo kiepski (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.646

WIELKI PIEC, PATYK, ŚCIĘGNO ACHILLESA, KOMORA FERMENTACYJNA, OBCIĄŻNIK, ODBIJANIE SIĘ, LIŚĆ ZARODKOWY, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, JĘZOR, STYCZNOŚĆ, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, OSTOJA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, ZOBOJĘTNIANIE, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, MONTANISTA, HISTORYZM MASKI, PRYMATOLOGIA, BASEN, MANICURZYSTKA, WĄŻ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, TERRARYSTA, RODZINA NUKLEARNA, KORONKA BRABANCKA, WŚCIK DUPY, WÓDKA GATUNKOWA, CZAPKA NIEWIDKA, GRUCZOŁ MLECZNY, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PAWICOWATE, TRAPER, ODJEMNA, CZERWONE, OFENSYWA, PRZYLEPNOŚĆ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, POLEWKA, ZESPÓŁ CAPLANA, ŚWINIA CELEBESKA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, OBIEG PIENIĄDZA, STACJA KOPULACYJNA, BYCZEK, BEZBOLESNOŚĆ, KOT, NAMIĘTNOŚĆ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, CYFRONIKA, DOBA, ROZMOWY W MAGDALENCE, KARTA MOBILIZACYJNA, OPŁATA, SZACHY AKTYWNE, C, DERMOKOSMETYKA, BAJKOPIS, ANTYNOMIA, SILNIK ELEKTRYCZNY, DATARIA, REGULACJA CEN, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KOŁO, PIJAWKA, KOCHANEK MUZ, ANTYHITLEROWIEC, WZROST GOSPODARCZY, KONSERWA TYROLSKA, ŁACIŃSKI, BEZDNO, PITU-PITU, NAPINACZ, BEZPIECZNY SEKS, LISZAJ BIAŁY, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, NIESTANOWCZOŚĆ, LIŚCIEŃ, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, SZKŁO OPTYCZNE, KOMUNAŁKA, KWARC ZIELONY, SALAMANDRA WALTLA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, GERMAŃSKOŚĆ, KULANKA, NARKOTYK TWARDY, WIELKORUSKI, GAŚNICA PROSZKOWA, ANEKSJONISTA, BRAT SYJAMSKI, CZASZA, PROJEKT UNIJNY, PÓŁNOCNY ZACHÓD, ESPERANTYSTA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, LICYTACJA, SKARYFIKACJA, PIZDRYK, WIRUS WŚCIEKLIZNY, MULTIPLET WIDMOWY, ZAKAZ STADIONOWY, BOYS BAND, TEMPERATURA CURIE, PODMIOT ZBIOROWY, CALLANETICS, PŁASZCZKA NAGA, POWŁOKA KONWERSYJNA, KLASTER, WAWRZYN, SUBLITORAL, WZGLĄD, RZECZ WNIESIONA, SZACHT, OBRAZ POZORNY, RZEŹNIK, HANDLARZ, INWENTOR, KOŁACZE, WARP, ACHEIROPOIETOS, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, KLUCZ PARTYJNY, NAŚLADOWCA, CYKL WYDAWNICZY, HYDROMETRIA, ACHAJOWIE, FAZA DEPRESJI, KANCONETA, TANAGRYJKA, SPŁYW, UPOJNOŚĆ, LAKONICZNOŚĆ, DEKLINACJA MIESZANA, SOSJERKA, PATRIARCHAT, DYSKONTYNUACJA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, ZMIERZCH, LINIA PODSTAWOWA, ŚRODEK PRACY, CZAS PÓŁTRWANIA, SYGNAŁ, NUTRIA, GOSPODARKA WODNA, JĘZYK, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, NOWOŚĆ, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, IDIOM, WYLEW, PARCIANKA, DZWONY, KURATORKA, KONWERTOR, MIKROTECHNOLOGIA, BIOLOG MOLEKULARNY, OBŻER, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, PEŁNIA, AMBULATORIUM, ROŚLINA BULWIASTA, SPEKTROMETRIA MASOWA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, PREDESTYNACJA, WYSYP, NIEOKREŚLENIE, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, CHWAŁA, WĘDRÓWKA, ZAPAŁECZKA, CHŁAM, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, WEDYZM, WIATRÓWKA, SCHIZOTYMIA, RACHUNKOWOŚĆ, TORTOWNICA, OBSUWA, PERYFERYJNOŚĆ, KOCIA WIARA, POWTARZALNOŚĆ, JULA, ZAJĄC, RESTAURATOR, PAGINATOR, METAMORFIZACJA, WAGON PULMANOWSKI, KLESZCZ, ŁUK, OWOC RZEKOMY, SZPRYCA, MIENIE ZAMIENNE, OSUTKA SOSEN, NOWOZACIĘŻNY, MIKROOTOCZENIE, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, MIRAŻ, JĘZYKI AŁTAJSKIE, SZEW STRZAŁKOWY, ŻURFIKS, INWARIANT, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, OSOBA TRZECIA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, MODLITWA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, GRUPA BIOLOGICZNA, KOROWÓDKI, ŚMIETANKA, SPOISTOŚĆ, MUSSET, DOMENA INTERNETOWA, WZÓR, GWIAZDA, DŻINGIEL, BOCZNIAK, BARCZATKA GŁOGOWICA, IZOLATKA, MUCHA, ŻAKARD, SALA PLENARNA, NIEAKTUALNOŚĆ, DROBINA, OZDOBA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, DŻINN, GĄSIOR, ZWIĘZŁOŚĆ, ARABESKA, PŁYN SUROWICZY, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, TOPIALNIA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, WARTOŚĆ, BILBORD, EROZJA EOLICZNA, FIGURA WYPUKŁA, SONAR, PIERDOŁA, SUPERPRZEBÓJ, PRZEKUPIEŃ, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, FRANCUSKI, JANUSZ, KWASZARNIA, KRZYWA POPYTU, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, AFRYKANISTYKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, KOSTIUMERNIA, BIODYNAMIKA, UPLOT, KOLORYT LOKALNY, SZCZOTKARZ, PERSONALNIK, CZUBEK, LOTOKOTOWATE, GNIOTOWCE, REAKTOR JĄDROWY, BABIZM, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, KLASA POSIADAJĄCA, CHODZĄCA REKLAMA, STARE MIASTO, KOTWICA, SŁOWO POSIŁKOWE, LEGENDA, EPILEPTOLOGIA, SZPACHLARZ, SEMESTR ZIMOWY, WALECZNOŚĆ, BECZKA Z PROCHEM, PŁASKI TALERZ, BUT, AFISZOWANIE SIĘ, CHRZAN, GEODEZJA GÓRNICZA, AMH, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, WEJŚCIE, ZAKŁADKA, UPADEK, TUŁACZ, OBUDOWA, CIEPŁO, SŁODZIAK, LOGIKA NIEFREGOWSKA, BRĄZOWNIK, CHÓR, BLANKOWANIE, POMYWAK, OKRES DOSTOSOWAWCZY, ODWAPNIENIE, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, MONTAŻYSTA, KRA, ?CHOROBA CAFFEYA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZANA sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 7 lit.)
KASZANKA sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 8 lit.)
KICHA sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 5 lit.)
KISZKA sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZANA
sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 7 lit.).
KASZANKA
sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 8 lit.).
KICHA
sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 5 lit.).
KISZKA
sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 6 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO; NIEPOWODZENIE, ZDARZENIE BARDZO NIEPRZYJEMNE, NIEPOŻĄDANE, TAKIE, KTÓRE POSZŁO NIE PO CZYJEJŚ MYŚLI. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x