FAMILIARNA FORMA UŻYWANA PRZY ZWRACANIU SIĘ DO DOBREGO ZNAJOMEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STARY to:

familiarna forma używana przy zwracaniu się do dobrego znajomego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STARY

STARY to:

czyjś ojciec, tato (na 5 lit.)STARY to:

czyjś małżonek, mąż (na 5 lit.)STARY to:

mężczyzna, który gdzieś pełni funkcję jakiegoś rodzaju nadzorcy, np. szefa, strażnika (na 5 lit.)STARY to:

kierownik (pot.) (na 5 lit.)STARY to:

pot.: szef (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAMILIARNA FORMA UŻYWANA PRZY ZWRACANIU SIĘ DO DOBREGO ZNAJOMEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.470

EDYTORSTWO NAUKOWE, WELUR, ENOL, PLATFUS, SOMATYZACJA, GEREZA BIAŁOBRODA, OTWARCIE RÉTIEGO, DRAMAT MODERNISTYCZNY, WASZA WYSOKOŚĆ, GULASZ, DETERGENT, BALANTIDIOZA, PODPAŁ, PODANIE, MODEL KRIPKEGO, LAMBADZIARA, CHOKER, MOTYLEK, WALCOWNIA GORĄCA, ZĄBEK, ŚRÓDKOŚCIE, MUTUALIZM, GEODEZJA WYŻSZA, KONCHYLIOLOGIA, POSTĘPOWANIE, STOŻEK NAPŁYWOWY, ZJAWISKO SEEBECKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KOLIBER, BOLA, BROGSY, STANOWISKO, PROCES DOSTOSOWAWCZY, NAUKI GEOLOGICZNE, DROGÓWKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, BRUSTASZA, DUK WSPANIAŁY, TEORIA HOMOTOPII, STRÓJ GÓRALSKI, KAMERDYNER, MECHANIKA KWANTOWA, MIRAŻ, NAGRODA, MIKSER, KOŚĆ SKOKOWA, CIĘŻAREK, MONSTRUM, EGALITARYZM, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, WYSŁUGA LAT, KAGANIEC, MARTWOTA, WÓŁ, NAJDA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, PIOTROWO, SYNSEPAL, PĘD ROŚLINNY, TANECZNOŚĆ, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, BANK KOMERCYJNY, SZPILKA, FINAŁ, KŁUSAK ROSYJSKI, FARMAKODYNAMIKA, UCHWYT ŚLIZGOWY, DYSTONIA TORSYJNA, ZEGAR MOLEKULARNY, PRZYPŁYW, PRAKTYKA, SARABANDA, PUB, RETOROMANIN, WIHAJSTER, CELESTA, KATASTROFA KOSMICZNA, CHOROBA SEITELBERGERA, PORA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, TUNIKA, PARAWANING, KONWOJER, UDRY, CZIROKEZKA, JĘZYK PRASEMICKI, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, DOMINIUM BRYTYJSKIE, STYL MANUELIŃSKI, MUSZLA KLOZETOWA, KĄKOL, TRAPER, ODPOWIEDNIOŚĆ, WALTORNIA, HIPSOMETRIA, KAPUCHA, WNIEBOWSTĄPIENIE, SADÓWKA, CHOROBA HALLOPEAU, PAŃSTWO UNITARNE, SARKOIDOZA, BALATA, FILM PSYCHOLOGICZNY, GODZINA MILICYJNA, KOSMOS, AUTYZM, TRANSMISJA, TECHNIKA OLEJNA, PARAMEDYK, SERM, FLUORESCENCJA, DRYBLAS, HEGEL, CHARAKTERYSTYKA, GUFFA, CZUWAK, ŁOPATA, LANDARA, PAPIER GAZETOWY, MINIATURA FORTEPIANOWA, PARTNERKA, KAMARYLA, SIODŁO UJEŻDŻENIOWE, NISKOŚĆ, PRZEWÓD JEZDNY, HARROD, WINKRYSTYNA, BECZKA ŚMIECHU, METEOROLOGIA ROLNICZA, SZCZEPONOGI, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, POMIOTŁO, JEŻ MORSKI, SAUNA, KOREAŃSKI, KOMAR, HILLER, TUNEL, SKALA RÉAUMURA, MUTUALIZM, CAMPUS, CHOROBA KAHLERA, SIŁA LORENTZA, PŁASZCZ WODNY, NIEREGULARNOŚĆ, WIGURA, IMPUTOWANIE, KRUSZYNA, SZMUGLER, HUBA, MEZOSFERA, WYRAZISTOŚĆ, ŹRÓDŁO, TRÓJKĄT, OSPALSTWO, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, NADNOSIE, PSEUDOLOSOWOŚĆ, ADLER, ŚCISŁY POST, CHALDEJSKI, RAMIENISKO, MIĘSOŻERCA, KREOLKA, TERAPIA BEHAWIORALNA, GENTIL, ARC SIN, MOSTEK, OŚWIETLENIE, PORĘCZ, RUCH PRECESYJNY, RYBIE OKO, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, PREZENTER, PALCAT, GAUSS, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, PODKOWIEC MAŁY, KLEJNOT HERBOWY, PERUKARSTWO, OBRABIALNOŚĆ, JĘZYK ANGIELSKI, LAK, FALOCHRON, INGRESJA MORZA, JĘZYK KREOLSKI, STOS ATOMOWY, MONOCENTRYZM, GRABBE, NIENOWOCZESNOŚĆ, KOMISJA, PANTOGRAF, SKÓRZAK, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, DOLAR FIDŻI, RYNEK HURTOWY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, STAND-UP, POPĘDLIWOŚĆ, BUDAPESZTAŃCZYK, UTA, GRUPA NILPOTENTNA, ZDERZACZ, EPIGENEZA, TOCZYSKO, SKŁADNIA, HERTZ, NACIEK JASKINIOWY, SEMITOLOG, RESORT SIŁOWY, TAŚMA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, ARABSKI GREYHOUND, ZGROMADZENIE, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, CIELENIE, PREPER, WYWROTNOŚĆ, SAMOCHWALSTWO, MYKOLOGIA, KAMORRA, BAŚNIOWOŚĆ, CANCA, ACENA ARGENTYŃSKA, TEMAT FLEKSYJNY, STÓŁ GIMNASTYCZNY, MACZANKA KRAKOWSKA, BUSINESSMAN, TANIEC WSPÓŁCZESNY, KONWEJER, PUSZKARSTWO, PLEUSTOFIT, LIGUSTR, MADRASA, AGROTURYSTYKA, PODAŻ, NIZIOŁEK, WYMIANA, BARTNIK, FIT, MUS, MYDELNICZKA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, YGGDRASIL, ARACHNOLOGIA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, FOTOWOLTAIKA, FLEKTA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, KWIAT LOTOSU, NAPÓJ WINOPOCHODNY, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, NOOBEK, METATEZA, ZASTAWKA AORTALNA, MAŁA INFORMATYKA, WARIACJE, PRYZMA AKRECYJNA, PRZEWALENIE SIĘ, KURNIK, WALIDACJA, PŁYTKA CHODNIKOWA, NEFROSTOMIA, PRYZMA, PESETA MEKSYKAŃSKA, RYTOWNIK, POCHODZENIE, NEOFITA, KOLEJ, OPONENT, ZIMA, LEJ, LUGER, SUPERNOWA TYPU II, CLIPEUS, TANGO ARGENTYŃSKIE, UBOŻENIE, KARLIK KUHLA, MARAZM, BELLOTTO, POZER, FASTRYGA, WOLNOBIEG, AGENT, ŁAWA, PINGWINARIUM, ŻAŁOBA, KOŃCZYNA, HANDLARKA, CUKIERNIA, KOŃ TROJAŃSKI, TOPIK, WIELOPŁETWIEC, WESZ MORSKA, ENERGIA ROZPADU, MECHANIKA NIEBA, ?PISZCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.470 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAMILIARNA FORMA UŻYWANA PRZY ZWRACANIU SIĘ DO DOBREGO ZNAJOMEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAMILIARNA FORMA UŻYWANA PRZY ZWRACANIU SIĘ DO DOBREGO ZNAJOMEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STARY familiarna forma używana przy zwracaniu się do dobrego znajomego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STARY
familiarna forma używana przy zwracaniu się do dobrego znajomego (na 5 lit.).

Oprócz FAMILIARNA FORMA UŻYWANA PRZY ZWRACANIU SIĘ DO DOBREGO ZNAJOMEGO sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - FAMILIARNA FORMA UŻYWANA PRZY ZWRACANIU SIĘ DO DOBREGO ZNAJOMEGO. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x