ZABIEG FIZJOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST ROZLUŹNIENIE TKANEK PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO LUB MAGNETYCZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIATERMIA KRÓTKOFALOWA to:

zabieg fizjologiczny, którego celem jest rozluźnienie tkanek przy użyciu pola elektrycznego lub magnetycznego o wysokiej częstotliwości (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABIEG FIZJOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST ROZLUŹNIENIE TKANEK PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO LUB MAGNETYCZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.342

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PIONEK, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, GODZINA PRAWDY, NAKŁO, OC, KRĄG, NERWICA SPOŁECZNA, BOWLS, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE, AGREGAT POMPOWY, NOS, TARAN, KORONA, PLUS, UTWARDZACZ, OCZKO, SZARFMECA, KONGREGACJA, MAŁOWODZIE, POWIEŚĆ SF, BUTLA GAZOWA, TOM, PRZETACZANIE KRWI, DZIRYT, ŻAKINADA, TULEJA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, BLASZKA, SPRYCIULA, WIELOBARWNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, ZNAMIENNOŚĆ, KASETA, PELHAM, ŻYCIODAJNOŚĆ, PRZYLŻEŃCE, WARZYWO, KOMPILACJA, ŁUPEK WĘGLISTY, NAPPA, HIPOKRYTA, CZAPKA WĘGIERSKA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, SŁODZIAK, GLIKOZYD FENOLOWY, UWE, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, WIMBLEDON, TŁUK PIĘŚCIOWY, OSTROŚĆ, STUPOR, DRĄG, ZRZYNKA, DOSIEBNOŚĆ, FEERIA, ŁYKOWATOŚĆ, KOMÓRKA NERWOWA, DASZEK, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, PRÓBKA, ŁOPIAN, FILEMON SĘPIOGŁOWY, MALOWNICZOŚĆ, KOŁNIERZYK, ASESOR, JEDWABNIK, PAKIET POMOCOWY, ZADANIE KONIUNKTYWNE, ABERRACJA, CHŁOSTA, ZATOR PŁUCNY, NABÓJ ĆWICZEBNY, CEPY, WROCŁAWSKOŚĆ, PUNKT ODNIESIENIA, RZEMIOSŁO, ANTYINTELEKTUALIZM, ENHARMONIA, MAŁŻ, FORMACJA DEFENSYWNA, BANDYTYZM, ALTERNATYWA FREDHOLMA, KOGUT, SKRZYNKA MAILOWA, WKLĘSEK, FLIGELADIUTANT, KONTROLA DOSTĘPU, FILTR BARWNY, ANTYCYPACJA, ŻEBERKA, SELSYN, MANUFAKTURA, ABSYDA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, MANUFAKTURA, KRÓLEWICZĄTKO, OKRZYK, SAJETA, STRUŻYNA, BIAŁY PUCH, DAMA, SPLĄTANIE, TOALETA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, CHRYZOFITY, MAMUT KARŁOWATY, MALECHOWO, MONSTRUM, KAPRYS, WARIACYJNOŚĆ, GŁUCHY TELEFON, PIKNOMETR, MNOŻENIE MACIERZY, PIOTROWO, LITWAK, RÓWNOWAGA OGÓLNA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, OLEANDER, EKS-KOMUNISTKA, TEOGONIA, LEJTNANT, CECHA PODZIELNOŚCI, GĄSIOREK, WŁÓKNO, MALUNEK, KACERSTWO, PRE-PAID, HIPNOTERAPIA, SZARA MYSZKA, PROSTA, GALETA, MIERZENIE, BATERIA AKUMULATOROWA, UŁAMEK PROSTY, OSIEMDZIESIĄTKA, PORZĄDNOŚĆ, IRRADIACJA, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, SKÓRZAK, KLUCZ TELEGRAFICZNY, WYSEPKA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, DROBINA, LUMBALIZACJA, PLUDRY, PAPROĆ DRZEWIASTA, BRZEMIĘ, OPAR, ORIENTACJA, STRONA, MIKROFON LASEROWY, CZŁON PODRZĘDNY, GALASÓWKA, PRZECZYSTOŚĆ, MONTAŻOWNIA, UPÓR, PRZENOŚNOŚĆ, TABLOIDYZACJA, DODATEK STOPOWY, MADAME, INTERWIZJA, MADZIARKA, WATOLINA, MAŃSKI, MIŃSZCZANKA, PENIUAR, JĘZYK ANGIELSKI, DOBIEG, KAPSUŁA POWROTNA, NEURON CZUCIOWY, JAŚMIN, BORDO, MASAŻ SERCA, KRÓCICA, BŁĄD ATRYBUCJI, NIELOTNOŚĆ, MODEL NOMINALNY, MODRASZEK ORION, RYTON, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, PODZIEMIE, ISTOTA ŻYWA, PIEC MUFLOWY, ZAĆMIENIE, GUZ, MEDALION, ZASZŁOŚĆ, WTYCZKA, TATAR, GLORYFIKATOR, KIFOZA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, HETERODYNA, KASETA, FILTR ŚRODKOWOPRZEPUSTOWY, ALASKA, LIST OTWARTY, POKŁAD, SPÓJNIK, FIGIEL, UFNOŚĆ, WKRĘTAK, SZCZEGÓLNOŚĆ, TELEWIZORNIA, TERYTORIUM MANDATOWE, RELIKWIE, PRZYWŁASZCZENIE, WARUNEK DOSTATECZNY, EMBLEMAT, PIRACTWO, ODROBEK, ARABSKI, ZDARZENIOWOŚĆ, WARSTWA OZONOWA, MILIWOLT, SPOJRZENIE, MŁODZI, ANTYSZTUKA, ZNAK LEGITYMACYJNY, ZAKĄSKA, ODMIANKA, WÓZEK SZPITALNY, SMOLUCH, PUSZKA, PALIA, WSPARCIE, MISKA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, REZYDENT, RYPS, CHIMERA AMERYKAŃSKA, MACH, OPINIA, OWCA KAMIENIECKA, PASTERSKOŚĆ, KILOWOLT, JĘZYK POMOCNICZY, REKLAMANT, KOŚCISTOŚĆ, OKO, ANTOCYJANIDYN, KAPISZON, FASCYNATOR, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, PATRONKA, MARYNISTYKA, BIAŁA NOC, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, LATOROŚL, KONTAKCIK, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, WSOBNOŚĆ, LUŻNIK, TURANIE, SŁODYCZ, BIURO, LINIA ŚNIEGU, MEZOFIT, BALDACHIM, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, TRAMWAJ, SIŁA PŁYWOWA, SZAGRYN, NIEUWAŻNOŚĆ, BOŻEK, RZUT RÓWNOLEGŁY, POKAZOWOŚĆ, PODUSZKA, WAŻNIK, ESPERANTYDA, SIEĆ NIWELACYJNA, KOMBATANTKA, LINON, AZJATA, PREZENTER, NIEKROPIEŃ, CIĘŻAR DOWODU, WĘGLARSTWO, DRENAŻ LIMFATYCZNY, PLACEK, ŻYCIE WIECZNE, FITOCYD, KANCONETA, SZALEŃSTWO, KUSKUS, DYSK ELASTYCZNY, POLITYCZNY, FAŁSZYWIEC, LEBERKA, BLOKADA, POWIERNICTWO, MIECZOGONY, KILOCYKL, ŁOTEWSKOŚĆ, NEUCHATEL, GEREZA ANGOLAŃSKA, ?SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABIEG FIZJOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST ROZLUŹNIENIE TKANEK PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO LUB MAGNETYCZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABIEG FIZJOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST ROZLUŹNIENIE TKANEK PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO LUB MAGNETYCZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIATERMIA KRÓTKOFALOWA zabieg fizjologiczny, którego celem jest rozluźnienie tkanek przy użyciu pola elektrycznego lub magnetycznego o wysokiej częstotliwości (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIATERMIA KRÓTKOFALOWA
zabieg fizjologiczny, którego celem jest rozluźnienie tkanek przy użyciu pola elektrycznego lub magnetycznego o wysokiej częstotliwości (na 21 lit.).

Oprócz ZABIEG FIZJOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST ROZLUŹNIENIE TKANEK PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO LUB MAGNETYCZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZABIEG FIZJOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST ROZLUŹNIENIE TKANEK PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO LUB MAGNETYCZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast