Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZABIEG FIZJOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST ROZLUŹNIENIE TKANEK PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO LUB MAGNETYCZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIATERMIA KRÓTKOFALOWA to:

zabieg fizjologiczny, którego celem jest rozluźnienie tkanek przy użyciu pola elektrycznego lub magnetycznego o wysokiej częstotliwości (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABIEG FIZJOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST ROZLUŹNIENIE TKANEK PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO LUB MAGNETYCZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.604

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, BETON, MANKIETY, WINIETA, DYWESTYCJA, KANAŁ LATERALNY, LEŚNY DZIADEK, BRYCZKA, KONSEKRACJA, BYSTRZE, SZUFLA, PŁUG WIRNIKOWY, HRABINI, FAZA, KRATKA KSIĘCIA WALII, MALAJALAM, PIKOWOLT, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, PŁATNIK SKŁADEK, DRĄGAL, LEPIĘŻNIK BIAŁY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, JEDYNKA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ZAKRĘTKA, DRESZCZ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KONFEDERACJA KANADY, ŚMIETANKA, LEMIESZ, PRZEPOJKA, KAZUS, GLIF, TRAWIENIE, TABLICA CAYLEYA, PIKA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, MELILIT, NIEMRAWOŚĆ, FAZA KRYZYSU, FAJNOŚĆ, TWIERDZENIE STOKESA, KAJMAKAM, GAZÓWKA, ÓSEMKA, HETEROMORFIZM, ANALIZA BILANSU, KRÓLOWA, SIOSTRA, BRZĄKADŁO, POSUWISTOŚĆ, SOFCIK, HYDROFIT, OMNIPOTENCJA, SUFIKS, GUARANA, CUKRZYCA, LODÓWKA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, TRANSMUTACJA, SIEĆ NEURONOWA, MIMOZA, CIĄG NIESKOŃCZONY, WIELKOŚĆ SKALARNA, KOD GENETYCZNY, IKEBANA, PAMPUCH, PRZETRAWIANIE, FINISZ, CIEPLICA, BEZŻENNOŚĆ, TORPEDA AKUSTYCZNA, SZACHT, JEŹDŹCZYNI, KORNIK, JONIZACJA, WYSTAWCA, ZAPYLACZ, PERYKARP, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, INWESTYCJA, KAPITUŁA, ECHOLOKACJA, SŁUCHAWECZKA, KARTA MOBILIZACYJNA, ROGACZ, CHOROBA ZAWODOWA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ĆWICZENIE, JOGACZARA, OWAL KARTEZJUSZA, PORZĄDNICKI, FILAROWIEC, NIEGOTOWOŚĆ, FORYŚ, ŚLIWKA, BOŚNIACKOŚĆ, LEKCJA, PULPIT STEROWNICZY, BIAŁOBRZESKL, POWINOWACTWO, CIĄGUTEK, GRYBOSZ, UŻYTEK ZIELONY, MONOCUKIER, KELOWEJ, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, NEPOTYSTA, REPRODUKCJA PROSTA, FASETA, KISZONKA, PASZTET, WINO LIKIEROWE, DOGMAT, POLIMODALNOŚĆ, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, SUCHORYT, WAGA, KAMIEŃ, TWÓR, EDYCJA, ALLELOPATIA, SPODECZEK, INDEKS, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ŻYWY TRUP, ZAJOB, RAK PRĘGOWANY, WĘZEŁ, REAKCJA, SAMORODNOŚĆ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, ABISYŃSKI KLASYCZNY, OKO, MARIONETKA, SYMPTOM, WIEŚ PLACOWA, PEAN, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, KOTEW, NOS, GRAETZ, JABŁOŃ KWIECISTA, PROKURATOR, AGORA, KOCHAŚ, LEASING OPERACYJNY, DIAGNOZA, SIATKÓWKA, LICZBA, GENDER, NIUŃKA, GRZYB SITARZ, KILOMETR ZEROWY, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, KOMPETENCJA MIĘKKA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, ROLADA, ROZGŁOŚNIA, PASZPORTYZACJA, KRATOWNICA, SPACJA, MIELOGRAFIA, ALTERNATA, NASTAWIENIE, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, PEDERASTKA, ELIKSIR ŻYCIA, BIOCYD, KORNICKI, ZAGRYWKA, SIEROTA SPOŁECZNA, PLUS, STARSZY CZŁOWIEK, KONTROLA, PALCAT, SPÓD, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, PERKALIK, BEZSENS, ANASTYLOZA, BALET, KARTOTEKA, KALIPSO, SEKS, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, HERC, INSTRUMENT STRUNOWY, AMPUTACJA FIZJOLOGICZNA, CZAS LAPUNOWA, MORION, FACET, ODPROMIENNIK, ŚCISKACZ, PRZEWŁOKA, NIEUMARŁY, CUKIER, SZYSZKA, SZCZODRZENIEC, MONITORING, ARABESKA, TENDER, OSTROKÓŁ, ATMOSFERA, BIOCHEMIA, SŁUGA BOŻA, EDYKUŁA, WYDŁUŻALNIK, NIEOKRZESANIEC, MOTYLEK, EMIGRACJA, OBSZAR CELNY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, JODŁA SYBERYJSKA, METEORYT HED, BIAŁA NĘDZA, PICOWNIK, NARÓD WYBRANY, NIĆ KODUJĄCA, MAXWELL, WSPÓLNY ZASÓB, WIDLICZKA, POCIĄG MARSZRUTOWY, DOBRE RZĄDZENIE, WNIEBOWZIĘCIE, WCINKA, PRAKTYCZNOŚĆ, PŁYWAK, BAKTERIE METANOGENNE, LEADER, ROKOKO, ALIDADA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PŁASZCZ, POWYWRACANIE, CHROMOSOM PHILADELPHIA, ŚCIĘCIE, WYBRYK NATURY, ODZYSK, REGULATOR POGODOWY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, LANDSZAFTA, GRODZISZCZANKA, LALA, KONCERN, DELFINOWATE, WĘDKA, BIOKOMINEK, HOLOWNIK, NARTA WODNA, ARKEBUZER, KRYZA, ŚCISŁOŚĆ, BATAGURY, PALMETA, ŻARÓWKA, EKSPRES, FLASZKA, MEDALION, BÓR BAGIENNY, ZACHOWAWCZOŚĆ, AMBASADOR, SMYCZ, TRAWA PASTEWNA, SZKUTNICTWO, EUCHARYSTIA, HARDTOP, WIZJA, OLBRZYM, POŚLEDNIOŚĆ, GŁOŚNOŚĆ, STARODAWNOŚĆ, DZIEGCIARZ, INERCJALNOŚĆ, SYMBOLICZNOŚĆ, CZYTELNIA, DOMINATOR, TARCZA, OSCYLACJA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PRĄD ZMIENNY, NIEPOKOJENIE SIĘ, STARA, SMILEY, SUBTELNOŚĆ, PATROLOWIEC, NASYCANIE, GARDZIEL, CZARODZIEJKA, JEDWABNIK, CZERWOŃCZYK UROCZEK, DROBNICA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, BEZECNOŚĆ, POCISK ARTYLERYJSKI, COKÓŁ, MASZYNA SYNCHRONICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zabieg fizjologiczny, którego celem jest rozluźnienie tkanek przy użyciu pola elektrycznego lub magnetycznego o wysokiej częstotliwości, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABIEG FIZJOLOGICZNY, KTÓREGO CELEM JEST ROZLUŹNIENIE TKANEK PRZY UŻYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO LUB MAGNETYCZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
diatermia krótkofalowa, zabieg fizjologiczny, którego celem jest rozluźnienie tkanek przy użyciu pola elektrycznego lub magnetycznego o wysokiej częstotliwości (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIATERMIA KRÓTKOFALOWA
zabieg fizjologiczny, którego celem jest rozluźnienie tkanek przy użyciu pola elektrycznego lub magnetycznego o wysokiej częstotliwości (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x