TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST HOMOZYGOTĄ, JEST ORGANIZMEM MAJĄCYM IDENTYCZNE ALLELE DANEGO GENU W CHROMOSOMACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOMOZYGOTYCZNOŚĆ to:

to, że coś lub ktoś jest homozygotą, jest organizmem mającym identyczne allele danego genu w chromosomach (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOMOZYGOTYCZNOŚĆ

HOMOZYGOTYCZNOŚĆ to:

to, że chromosom ma identyczne allele danego genu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST HOMOZYGOTĄ, JEST ORGANIZMEM MAJĄCYM IDENTYCZNE ALLELE DANEGO GENU W CHROMOSOMACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.462

WOKABULARZ, PROSUMENT, SKROMNOŚĆ, ZAPOZNANIE, KOMANDOR, GOŁĘBIE SERCE, BĘCKI, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NOŚNIK NARZĘDZI, STATYSTYKA OPISOWA, TRAWERS, KOMORA GORĄCA, PADDLE, MRÓWKA ĆMAWA, PIEPRZÓWKA, HIERARCHIA, WIRTUOZOSTWO, SPŁYWNIK, ŁAZĘGA, PIEPRZ CZERWONY, GOSPODARZ, SYDEROFIR, DEGENERACJA, ARCHIWOLTA, KOGUT, ODJEMNA, KOMÓRKA, KOMPETENCJA MIĘKKA, BIAŁY KRUK, LEŚNY DZIADEK, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, KOSZT BEZPOŚREDNI, METAL, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, DOWCIPNOŚĆ, TRAWA MORSKA, INSTRUMENT DREWNIANY, AUDYTOR, BŁĄD LEKARSKI, PROGRAMOTWÓRCA, CZŁONEK RODZINY, DWUSTRONNOŚĆ, CZŁOWIEKOWATE, TWIERDZENIE, OWADZIARKI, LAMPA KSENONOWA, MAKAGIGI, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, RACEMAT, BZYGI, REWERS, DŁOŃ, KOŚĆ GUZICZNA, WRĘGA, SŁODYCZ, SZKODNIK, CZERWONA STREFA, ALGORYTM ITERACYJNY, PRZESMYK, GRÓDŹ, RINFORZANDO, OVERCLOCKING, ZAJĄKNIĘCIE, SEZON, KSIĄŻKA ADRESOWA, KOLOKACJA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, KANAŁOPATIA, KRAKÓW, NIEOBLICZALNOŚĆ, ZASTAW REJESTROWY, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, ANKUS, MAKABRA, ANTYMONARCHISTA, CZEK IMIENNY, JASKINIA LODOWA, PRZEWIĄZKA, RIDER, ZNAK LICZBY, PLASTYKA, KRYSZNAIZM, KUBEK, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, PSEUDOBIELICA, FACH, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, GRA LOSOWA, ROZDZIELCZOŚĆ, DEPOZYT, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, ASOCJATYWNOŚĆ, PASSACAGLIA, NIEMRAWOŚĆ, PIRAT, WYDZIELANIE, FORMACJA DEFENSYWNA, TURANOWIE, GORĄCY PIENIĄDZ, PODCAST, KLAUZULA WALORYZACYJNA, PORZĄDNOŚĆ, BANDYTYZM, OGRZEWANIE KAFLOWE, PRZYZWOITOŚĆ, GRA, KAMIENNIK, PESTO, POWÓD, SYPIALKA, TŁUMACZKA, PODATEK KATASTRALNY, POJAZD NIENORMATYWNY, UKŁAD WIELOKROTNY, PROSTOŚĆ, SYNAPIZM, ATRAKCJA, WYRAZ, PODDAŃCZOŚĆ, TŁUSTY KĄSEK, ILUZJONIZM, AWIONETKA, MNICH, MARA, IDEAŁ PIERWSZY, ZESZYT, FUNKCJONALIZM, NACZYNIAK GRONIASTY, BUZIA, ABLACJA, MIEJSCE, POWRÓT, SONG, ALBUMIK, FUNDUSZ ZASOBOWY, KOSODRZEWINA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, MAGOT, CHUDOŚĆ, KREMOWOŚĆ, CHORAŁ, ŻABOT, JĘZYK MARTWY, SILNIK PNEUMATYCZNY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, SIARCZEK, KANAPKA, LATARNIA MORSKA, WRAK, SIEDEMNASTY, WCIĄGARKA, ARABICA, WIGILIA, TAJNOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, POTWORA, STARTUP, PAKLAK, SERCE, URODNOŚĆ, EMBRIOGENEZA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ETERIA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ERUPCJA, CIĘŻKOŚĆ, STRATYFIKACJA, SZCZEPONOGI, WYZWANIE, DRELICH, SZEŚCIAN, CZERNINA, MISIACZEK, OBSŁUGA, LUBIEŻNOŚĆ, ARMATKA, CIAŁO, PIRYDOKSAMINA, WĘZEŁ DROGOWY, OKRĘT FLAGOWY, MARTWIAK, ODSŁONIĘCIE, RYFT, POKAZOWOŚĆ, MADZIARSKI, OTRUCIE, SKAŁA OSADOWA, GŁUPSTWO, BUNT, WŁAŚCICIEL, MAŁPKA, REGLAN, KOLEKCJONER, PANEL ADMINISTRACYJNY, APEKS, IMPLIKACJA LOGICZNA, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, STADION, IMPOSTOR, SZUPINKA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ANEKSJA, NIEGOTOWOŚĆ, RAJDER, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SUPERPOZYTYW, PASZTETOWA, GŁOWA, PODSKOK, ŚLEPA AMUNICJA, GODŁO PROMOCYJNE, ZATRUDNIENIE, KURZAWKA, STANCA, KUTER UZBROJONY, DEPUTAT WĘGLOWY, KOLEJKA, PROTEROZUCHIDY, KOMPANIA, DYFERENCJA, TELEMARK, WINIAN, PORAŻKA, REFLEKS, PROCES FIZYCZNY, KALIKO, UMOWA ZLECENIE, TAMBURA, DYSKALKULIA, ROZPADLINA, SEKSTET, PRZEKRÓJ, SPORT EKSTREMALNY, ŁAŃCUSZEK, DYFUZJA KULTUROWA, METODA FEULGENA, RUBASZNOŚĆ, OGONEK, CIAPATY, TERMOREGULATOR, BOSCH, NIEKONKRETNOŚĆ, OZDOBA, PIASECZNICA, BROŻEK, REAKCJA KATALITYCZNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, NALEGANIE, TINGEL-TANGEL, OBSZAR METROPOLITALNY, KOD JĘZYKOWY, WIDNOŚĆ, PREFEKT APOSTOLSKI, TIOSÓL, WZNIOS, MECHANIZM, MIRAŻ, POKRZYWDZONA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, RODZAJNIK, KUBECZEK, KASZYCA, TRANSPARENTNOŚĆ, RÓW, SUMA KONTROLNA, PUKAWKA, NIEWYRAŹNOŚĆ, TOPSPIN, SUPRAPORTA, PŁATKI ZBOŻOWE, PARODIA, OLGA, BARANI ŁEB, KOLCZAKOWATE, SYSTEM OBRONNY, GUGLE, HYDROBUS, CHAŁUPNICA, RUCH KRZYWOLINIOWY, UBYTEK, ZAPONA, ZATOKA, EMISJA, FAUL, WĄŻ, POUSSIN, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MIELIZNA, KRAINA, WSPÓŁRZĄDCA, KUŁAK, POLICYJNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ZACNOŚĆ, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WIATR KATABATYCZNY, PRZĘSŁO, KONFEDERACJA KANADY, ?OZDOBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.462 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST HOMOZYGOTĄ, JEST ORGANIZMEM MAJĄCYM IDENTYCZNE ALLELE DANEGO GENU W CHROMOSOMACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST HOMOZYGOTĄ, JEST ORGANIZMEM MAJĄCYM IDENTYCZNE ALLELE DANEGO GENU W CHROMOSOMACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOMOZYGOTYCZNOŚĆ to, że coś lub ktoś jest homozygotą, jest organizmem mającym identyczne allele danego genu w chromosomach (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOMOZYGOTYCZNOŚĆ
to, że coś lub ktoś jest homozygotą, jest organizmem mającym identyczne allele danego genu w chromosomach (na 16 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST HOMOZYGOTĄ, JEST ORGANIZMEM MAJĄCYM IDENTYCZNE ALLELE DANEGO GENU W CHROMOSOMACH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TO, ŻE COŚ LUB KTOŚ JEST HOMOZYGOTĄ, JEST ORGANIZMEM MAJĄCYM IDENTYCZNE ALLELE DANEGO GENU W CHROMOSOMACH. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast