GAMBIR, UNCARIA GAMBIR - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY MARZANOWATYCH; RODZIMY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO MALEZJA I INDONEZJA (WYSPY JAWA, KALIMANTAN, SUMATRA), ALE UPRAWIANA JEST RÓWNIEŻ W WIELU INNYCH KRAJACH O ODPOWIEDNIM KLIMACIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZEPOTA GAMBIR to:

gambir, Uncaria gambir - gatunek rośliny z rodziny marzanowatych; rodzimy obszar występowania to Malezja i Indonezja (wyspy Jawa, Kalimantan, Sumatra), ale uprawiana jest również w wielu innych krajach o odpowiednim klimacie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAMBIR, UNCARIA GAMBIR - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY MARZANOWATYCH; RODZIMY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO MALEZJA I INDONEZJA (WYSPY JAWA, KALIMANTAN, SUMATRA), ALE UPRAWIANA JEST RÓWNIEŻ W WIELU INNYCH KRAJACH O ODPOWIEDNIM KLIMACIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.277

OPOS, SÓWKA, SMUKLEŃ KROPKOWANY, CZERWONKA, BRODACZNIK BIAŁOUCHY, GLOKSYNIA, KRĄŻAŁEK, OUTLIER, NIEGUSTOWNOŚĆ, POCHRZYN SŁONIOWY, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, WYTWÓRCZOŚĆ, PETERCYMENT, PASKOWNIK ZIELONY, PAPTOREK GÓRSKI, SEKSTURYSTYKA, DEASEMBLACJA, GWIAZDNICA, KORZEŃ, REDEMPTORYSTA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, EFEKT BOGACTWA, MURENA PIEPRZOWA, GRANULOMA, DITLENEK, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, BÓSTWO, JĘZYK HUROŃSKI, ŚRÓDNERCZE, ŻÓŁTAKOWE, LANCETOGŁÓW KORALOWY, DIODA, TROJEŚĆ, SZTURWAŁ, PŁOCICA, CZAS LAPUNOWA, MALANGA, DZIÓBEK SCHLEICHERA, BYLICA MLECZNOBIAŁA, POKAZOWOŚĆ, SIAMANG KARŁOWATY, PIEPRZ ZIOŁOWY, JODŁA KAUKASKA, KRÓTKOSTERNIK FILIPIŃSKI, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, ROZWIĄZALNOŚĆ, KANNA, INIEKCJA, NIEJEDNOLITOŚĆ, HYBRYD, RENESANSOWOŚĆ, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, HERBATA, ŻÓŁCIEŃ, AFROREMIZ, KARANKSY, SERBISTYKA, GHATY, AMICA, HEŁMIATKA RÓŻOWODZIOBA, FIOŁEK STOPOWATY, BIEDNY, PAKU CZARNOPŁETWY, PROTOTYPOWOŚĆ, KUMAK, CHWASTÓWKA, NOTA PROTESTACYJNA, FRANK ZACHODNIOAFRYKAŃSKI, JODŁA HISZPAŃSKA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, SKARB PAŃSTWA, POCHWALSKI, SZOWINISTA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, ELFIK, BEZSIŁA, KLAWIK, BOCZEK, KOSKOROBA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KRYSZTAŁ, ŻNIWA, LAMPARCIK, CĘGOSTEREK OBROŻNY, SZPARNICOWATE, TARANTOLINA, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, BYLICA SKALNA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, IGŁAWOWATE, DROBNIACZEK TRÓJRZĘDOWY, AILANT, KET, WIETLICA SAMICZA, SZWEDZKOŚĆ, SZMOTŁOCH PROSTOLISTNY, PTASZNIK OLBRZYMI, SAŁATA MORSKA, RAKOWICE, KRYSTATUZAUR, HUBA SIARKOWA, KARCZMA, ŚLEPOWRON RDZAWY, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZENOSICIEL, LORYSA BIAŁOOKA, KLON, RZEPICHA CHRZANOLISTNA, STREFA PRZYGRANICZNA, KORMORAN JAPOŃSKI, OSADA, GAŁĘZATKA KULISTA, PUNKT OKOSTNOWY, DELFIN LA PLATY, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, OBLICZE, RYDZ, BORATEK NAŚNIEŻEK, PLOMBA, OGOŃCZYK, DYN, SKOWYT, KUSACZ BRUNATNY, ROGAL, OSIKA, BAWOLEC, WARTOŚĆ DODANA, MILA METRYCZNA, SREBRZYK, KLASYFIKACJA ABC, MODRZEW DAHURSKI, WIROPŁAT, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, EKONOMIA ROZWOJU, LUBIEŻNOŚĆ, DŻAGA, STORZYSZEK, BIEDAK, SMARKATA, CHODZĄCA REGUŁA, MAMUT JEFFERSONA, BIOGEN, POLATUCHA, BEZPANCERZOWCE, PSIZĄB WIELKOKWIATOWY, ŁATEK, DWUNASTOKROTNOŚĆ, LEW, ZACIERP WINTERA, DEFICYT BUDŻETOWY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, TAJEMNICZOŚĆ, AZDARCHOIDY, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, DELFIN GARBOGRZBIETY, KAPROZUCH, PROSIAKOWATE, WORKOWCE, AUSTRALORZEKOTKA CZERWONOOKA, KORZEŃ, ENUMERACJA, OSA LEŚNA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, SYGNAŁ CIĄGŁY, INSIMBI, ORZESZNICA BRAZYLIJSKA, KLEŚNIEC JADALNY, PRZĘDZIOREK GŁOGOWIEC, JELEŃ WIRGIŃSKI, KANGUR SZARY, SYLWA, ARON, PODRYDZYK OSTRY, GROCH POLNY, KORMORAN BIAŁORZYTNY, DODATEK KOMPENSACYJNY, CIERNIEC CELEBESKI, SINIAK, KSIĄŻĄTKO, SOCJOEKONOMIKA, ROZPACZLIWOŚĆ, WĘGORZ EUROPEJSKI, HOFFMAN, PĘDZLIK POGIĘTY, BŁĘKITNICZEK CZERWONONOGI, MOKASYN DALEKOWSCHODNI, ROKIET PŁODNY, OŚWIECONOŚĆ, ODBŁYŚNIK, MYSZ CYPRYJSKA, NIECIEKAWOŚĆ, AMALGAMAT, PRĄD ZAWIESINOWY, CHOWACZ, ROZDĘTKA, KIEP, LESBIJCZYK, KLESZCZ POSPOLITY, CZAPLA OKAZAŁA, MIĘSOŻERCA, KRÓTKODZIOBEK ŻÓŁTAWY, PODWOIK MNIEJSZY, HOKEJÓWKA AMAZOŃSKA, PETRELEK SZEROKODZIOBY, GERMAŃSKI, ABSURDALNOŚĆ, MOCNA STRONA, PYTON, PROSTOWNIK SELENOWY, WIEK PROKREACYJNY, JAŁOWIEC WIRGINIJSKI, MUNDŻAK CZARNY, PSZCZOŁA CZERWONA, NIEWYRAŹNOŚĆ, DZIERZYK RDZOWOBRZUCHY, FANPEJDŻ, ŁEMKOWIE, METAL KOLOROWY, PONIKŁO SKĄPOKWIATOWE, DOSIEBNOŚĆ, FANDANGO, POUFAŁOŚĆ, BOŻE ZIÓŁKO, MELISA, KANARECZNIK INDYJSKI, JEZIORO SOLANKOWE, BRĄZACZEK AMETYSTOWY, MOŻNOŚĆ, EMENTALER, DURNOWATOŚĆ, GALERIA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, URANINIT, SALAMANDRA OLBRZYMIA, PINIA, PARZYSTOKOPYTNE, TARANIEC, OSTRĘŻYNA, CHRUPKOŚĆ, DISCO POLO, RÓWNIK NIEBIESKI, KARCZOCH, JAGUAR, NIEŁAZ PLAMISTY, OSTROLOT BIAŁOBREWY, PARZĘCHLIN DŁUGOSZCZECINOWY, JĘZYK WĘGIERSKI, SZURPEK SŁOIKOWATY, PRZEDPOLE, KOSOGON, MASZT, WIRUS WŚCIEKLIZNY, KONIETLICA KARPACKA, KOSARZ ŚCIENNY, PŁASKOSZ, GIBON BIAŁORĘKI, CHAMEOFIT, PSIZĄB TAYLORA, PRINSEPIA CHIŃSKA, ZADYCHRA POSPOLITA, RZEŻUSZNIK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, KLIMAT STEPOWY, BIAŁKA WIERZBÓWKA, EKSPRESJA, WYRAFINOWANOŚĆ, DZIERZYK AKSAMITNY, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, PODAŻ ELASTYCZNA, TAMBURA, DRZEWICA AUSTRALIJSKA, UNCJA JUBILERSKA, TENREK ZWYCZAJNY, RZEPICHA AUSTRIACKA, EDREDON, KUKLIK PIRENEJSKI, DEMÓWKA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOPETONA, UWAŻNOŚĆ, ORLICZKA CZTEROUSZKOWA, ŻURAW, KAWKA, LAKONIZM, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, AKSAMITNIK PODKOROWY, JASKÓŁECZNIK, ALOZA, EFEKTOWNOŚĆ, TURZYCA PAGÓRKOWA, BYLICA TAURYDZKA, ŻARTOBLIWOŚĆ, DRENAŻ, GRECKIE SIANO, OGOŃCZA SABINA, PIWONIA, ?OWOC ZBIOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAMBIR, UNCARIA GAMBIR - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY MARZANOWATYCH; RODZIMY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO MALEZJA I INDONEZJA (WYSPY JAWA, KALIMANTAN, SUMATRA), ALE UPRAWIANA JEST RÓWNIEŻ W WIELU INNYCH KRAJACH O ODPOWIEDNIM KLIMACIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAMBIR, UNCARIA GAMBIR - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY MARZANOWATYCH; RODZIMY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO MALEZJA I INDONEZJA (WYSPY JAWA, KALIMANTAN, SUMATRA), ALE UPRAWIANA JEST RÓWNIEŻ W WIELU INNYCH KRAJACH O ODPOWIEDNIM KLIMACIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZEPOTA GAMBIR gambir, Uncaria gambir - gatunek rośliny z rodziny marzanowatych; rodzimy obszar występowania to Malezja i Indonezja (wyspy Jawa, Kalimantan, Sumatra), ale uprawiana jest również w wielu innych krajach o odpowiednim klimacie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZEPOTA GAMBIR
gambir, Uncaria gambir - gatunek rośliny z rodziny marzanowatych; rodzimy obszar występowania to Malezja i Indonezja (wyspy Jawa, Kalimantan, Sumatra), ale uprawiana jest również w wielu innych krajach o odpowiednim klimacie (na 13 lit.).

Oprócz GAMBIR, UNCARIA GAMBIR - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY MARZANOWATYCH; RODZIMY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO MALEZJA I INDONEZJA (WYSPY JAWA, KALIMANTAN, SUMATRA), ALE UPRAWIANA JEST RÓWNIEŻ W WIELU INNYCH KRAJACH O ODPOWIEDNIM KLIMACIE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - GAMBIR, UNCARIA GAMBIR - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY MARZANOWATYCH; RODZIMY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO MALEZJA I INDONEZJA (WYSPY JAWA, KALIMANTAN, SUMATRA), ALE UPRAWIANA JEST RÓWNIEŻ W WIELU INNYCH KRAJACH O ODPOWIEDNIM KLIMACIE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast