TO, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY, MYŚLI POWOLNIE, JEST MAŁO INTELIGENTNY, NIE JEST BYSTRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIELOTNOŚĆ to:

to, że ktoś jest nielotny, myśli powolnie, jest mało inteligentny, nie jest bystry (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIELOTNOŚĆ

NIELOTNOŚĆ to:

niemożność latania, to, że coś nie jest zdolne do lotu (na 10 lit.)NIELOTNOŚĆ to:

cecha zachowania, działania lub jego wytworu: to, że coś jest nielotne, niebłyskotliwe, to, że coś świadczy o tym, że ktoś jest nielotny (na 10 lit.)NIELOTNOŚĆ to:

to, że coś nie występuje w stanie lotnym, nie występuje jako gaz (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY, MYŚLI POWOLNIE, JEST MAŁO INTELIGENTNY, NIE JEST BYSTRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.956

PROJEKCYJNOŚĆ, RABV, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, SAMOOKREŚLENIE, NANSUK, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, PRYMITYW, EISEGEZA, NIEGOSPODARNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, TRYB, MAŚLAK, ŻYLAK, MAMICIEL, KURZY MÓŻDŻEK, BYLICA SKALNA, JIG, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, HIOB, URANINIT, BUFOR, KOLBA, POPĘDLIWOŚĆ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PĘTÓWKA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, SCRABBLISTA, PRECYZJA, BOCIAN SIODLASTY, SKUPOWANIE, BŁYSK, PORÓD LOTOSOWY, NEGATYWIZM, STRZAŁA, HOMOSFERA, SPEKTAKL BALETOWY, NIEPOPRAWNOŚĆ, ŁACIŃSKOŚĆ, TUSZ, BYTOMKOWIEC, SPORT EKSTREMALNY, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, LAS DZIEWICZY, KRUCHOŚĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, WIECHEĆ, PLEBEJUSZ, WOJAK, ZASTAW REJESTROWY, MASA, CHARYZMATYK, PUSTY LOS, NAZWA ABSTRAKCYJNA, NIEGUSTOWNOŚĆ, ROSTBEF, PRZELĘKNIENIE, ROZBRATEL, IZOTERMICZNOŚĆ, POLITYKA MIESZKANIOWA, ANDANTE, KOMISJA SKRUTACYJNA, SKUN, NIEUSTANNOŚĆ, POŚWIST, HERBATA CZARNA, APROKSYMACJA, CHŁOPIEC, ANTYSZACHY, HYDROŻEL, KLAUSTROFOBIA, WELWET, CUDZOŚĆ, STRZAŁ, ŁÓDŹ PILOTA, RĘBNIA ZUPEŁNA, METALOFON, SOBACZY LOS, ABSOLUTYZACJA, OBCIĄŻENIE, CIERNIOGŁOWY, UFNOŚĆ, RATA KAPITAŁOWA, EUBAKTERIA, PODŁUŻNOŚĆ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, WYBITNOŚĆ, SKINIENIE, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, GRYZMOŁA, KONSULENT, ZABIEG, NIESPOKOJNOŚĆ, OWOC RZEKOMY, STANOWCZOŚĆ, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, MIESZKANIE KOMUNALNE, ŻEBRO, PORTUGALSKOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, POWIEŚĆ MILICYJNA, PĘDRAK, NABÓJ BOJOWY, SUWERENNOŚĆ, POSTĘPOWANIE KARNE, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, KLEJNOTKA ZIELONA, PROTOROZAUR, GETER, STANOWISKO, ZAPORA OGNIOWA, PLUS DODATNI, DRENAŻ LIMFATYCZNY, POZYTYWNOŚĆ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, OKRES AMAZOŃSKI, ŁAPACZ, MOTOR, ANALIZA BILANSU, WINIETA, DENOTACJA, FUNKCJE AMPLITUDY, POPULACJA STACJONARNA, ZGODNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, GRZYBY ANAMORFICZNE, MINÓG UKRAIŃSKI, BĄBELEK, STREFA EURO, PAŃSTWO AUTORYTARNE, UPARTOŚĆ, ŚCIANA DZIAŁOWA, ZŁOTA PŁYTA, PĘD, BIDAKA, UKRZYWDZONY, CELOWNICA, PIASECZNICA, MAŁOŚĆ, PUSZKARSTWO, WATA, LEKTURKA, SADYSTYCZNOŚĆ, WILCZE STADO, BEZIDEOWOŚĆ, POWSINOGA, ADWEKCJA, PODGARDLANKA, CZOŁOWNICA, KIPI KASZA, KANGUR OLBRZYMI, DOGMAT, GMINA GÓRNICZA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, NORNIK BURY, CZUBATOŚĆ, DWÓJKA PODWÓJNA, ŁAJDACKOŚĆ, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, ANTROPOLOGIA MISYJNA, WIERCIPIĘTKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ATLANTYDA, UZDRAWIACZ, INFIKS, OKRES OCHRONNY, UDZIAŁ, ŚWIECZKA, LIRYCZNOŚĆ, UTRACJUSZ, WODOPÓJKI, POGODNOŚĆ, SOWIZDRZALSTWO, ZARZĄD, PIERWOMSZAKOWCE, MARTWY PUNKT, CEREMONIA ZAPACHOWA, PROSCENIUM, PANIKA BANKOWA, NIŻSZE NACZELNE, KARLIK WIĘKSZY, PRZECIWNIK, DINOZAUR, HYDROZOL, RZEP, PERKOZ Z ALAOTRA, ŁYCZAK MUSZLOWY, WIGONIA, TAKSIARA, SKUP, PORYWCZOŚĆ, PŁATNIK SKŁADEK, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, KATEGORIA FLEKSYJNA, SUFIKS, SUCHY TYNK, KOD PRZEDROSTKOWY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, HETEROATOM, PŁASZKA, MACIEK, JĘZYK WEWNĘTRZNY, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ, MASZT ANTENOWY, BYSTRZACHA, OUTSIDER, PRZEPUST, EKSTERN, ZNANOŚĆ, SPRZĘT MECHANICZNY, PANECZEK, MASŁO CZOSNKOWE, IZOLACJA, GŁOŚNOŚĆ, ANEMIK, HUCULSKI, ROLNIK, HISZPAŃSKOŚĆ, KABRIOLET, ELIPSOIDA ZIEMSKA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, WIATRAK HOLENDERSKI, WYLECZENIE, DOKTOREK, CZERSKA, ZNAKOMITOŚĆ, BAZGRACZ, DIALIZA OTRZEWNOWA, SILNIK SYNCHRONICZNY, TWIERDZENIE SINUSÓW, KURS STAŁY, RAMKA ODCZYTU, JANUSZ, JĘZYK MARTWY, WSPÓLNY ZASÓB, POUFNOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, DOBUDÓWKA, DWUTLENEK, SEMIWEGETARIANIN, MINIA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MODRASZEK IKAR, PSOTA, BUDYŃ, SEKTOR PRYWATNY, ZDZIERUS, KARTA MOBILIZACYJNA, SYLOGIZM, DOMICYL, KRÓTKOŚĆ, PLANETA TYPU JOWISZ, MALOWNICZOŚĆ, PĘCHERZYK, DOKŁADNOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, MIARA, POSŁUCH, WYDŁUŻALNIK, DROBIAZG, KATEGORYCZNOŚĆ, WIATR, KECZUP, PRÓŻNIA, TAJEMNICZOŚĆ, ŁOKIEĆ TENISISTY, ŚWIDER, PANSEKSUALIZM, GRUPA ADDYTYWNA, SERBISTYKA, BIEGŁOŚĆ, WYSŁANIEC, OZNAJMIENIE, MINIMALIZM, GOŁYSZEK, GETTO, MONOPARTYJNOŚĆ, AMINOPENICYLINA, BARCZATKA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, REGUŁA TINBERGENA, GRUZIŃSKI, ŻYCZLIWY, TOWAR AKCYZOWY, PIĘKNOŚĆ, KLON, MAKROMINERAŁ, SNOBISTYCZNOŚĆ, STRONA, ŚMIERDZIUCH, PRZEDWIOŚNIE, PŁYWAK, PORA, CHODNIKOWIEC, MISKA, SUBSTANCJA OBCA, ?AFTERPARTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.956 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY, MYŚLI POWOLNIE, JEST MAŁO INTELIGENTNY, NIE JEST BYSTRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY, MYŚLI POWOLNIE, JEST MAŁO INTELIGENTNY, NIE JEST BYSTRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIELOTNOŚĆ to, że ktoś jest nielotny, myśli powolnie, jest mało inteligentny, nie jest bystry (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIELOTNOŚĆ
to, że ktoś jest nielotny, myśli powolnie, jest mało inteligentny, nie jest bystry (na 10 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY, MYŚLI POWOLNIE, JEST MAŁO INTELIGENTNY, NIE JEST BYSTRY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ JEST NIELOTNY, MYŚLI POWOLNIE, JEST MAŁO INTELIGENTNY, NIE JEST BYSTRY. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast